Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница50/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57E 950 АЦЕСУЛФАМ К

Синоними

Калиев ацесулфам; калиева сол на 3,4-дихидро-6-метил-1,2,3-оксатиазин-4-он-2,2-диоксид

Определение
EINECS

259-715-3

Химично наименование

6-метил-1,2,3-оксатиазин-4(3Н)-он -2,2-диоксид, калиева сол

Химична формула

C4H4KNO4S

Молекулна маса

201,24

Съдържание на основно вещество

Съдържание на C4H4KNO4S не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах без мирис. Приблизително 200 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Силно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол

Ултравиолетова абсорбция

Максимум 227 ± 2 nm за разтвор на 10 mg в 1 000 ml вода

Тест за калий

Издържа теста (тества се остатъкът, получен при накаляване на 2 g от пробата)

Тест за преципитат

Добавят се няколко капки 10 % разтвор на натриев кобалтнитрит към разтвор на 0,2 g от пробата в 2 ml оцетна киселина и 2 ml вода. Получава се жълт преципитат.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 1 % (105 °C, 2 часа)

Органични примеси

Издържа теста за 20 mg/kg UV-активни компоненти

Флуорид

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Живак


Не повече от 1 mg/kg

Не повече от 1 mg/kg

E 951 АСПАРТАМ

Синоними

Метилoв естер на аспартил фенилаланин

Определение
EINECS

245-261-3

Химично наименование

N-L-α-аспартил-L-фенилаланин-1-метил естер, 3-амино-N-(α-карбометокси-фенетил)-сукцинова киселина-N-метил естер

Химична формула

C14H18N2O5

Молекулна маса

294,31

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 98 % и не повече от 102 % C14H18N2O5 на безводна база

Описание

Бял прах без мирис с леко сладникав вкус. Приблизително 200 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Слабо разтворим във вода, неразтворим в етанол

pH

Между 4,5 и 6,0 (разтвор 1 към 125)

Специфична ротация

[α]D20: + 14,5° до + 16,5°

Определя се в 4 към 100/15 N разтвор на мравчена киселина в рамките на 30 минути след приготвяне на разтвора на пробата.Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 4,5 % (105 °C, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 % (изразени на база суха маса)

Пропускливост

Пропускливостта на 1 % разтвор в 2N солна киселина, определена с подходящ спектрофотометър в клетка 1 cm при 430 nm, като за еталон се използва 2N солна киселина, е не по-малка от 0,95, което е еквивалентно на абсорбция от не повече от приблизително 0,022.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

5-бензил-3,6-диоксо-2-пиперазиноцетна киселина

Не повече от 1,5 % (изразени на база суха маса)E 952 –ЦИКЛАМОВА КИСЕЛИНА И НЕЙНИТЕ НАТРИЕВИ И КАЛИЕВИ СОЛИ

I) ЦИКЛАМОВА КИСЕЛИНА
Синоними

Циклохексилсулфамидна киселина; цикламати

Определение
EINECS

202-898-1

Химично наименование

Циклохексансулфамидна киселина; циклохексиламиносулфонова киселина

Химична формула

C6H13NO3S

Молекулна маса

179,24

Съдържание на основно вещество

Циклохексилсулфамидната киселина съдържа не по-малко от 98 % и не повече от еквивалента на 102 % C6H13NO3S, изчислени на безводна база.

Описание

Практически безцветен бял кристален прах. Приблизително 40 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Разтворима във вода и в етанол

Тест за преципитат

Подкиселява се 2 % разтвор със солна киселина, добавя се 1 ml приблизително моларен разтвор на бариев хлорид във вода и се филтрира, ако се образува мътилка или преципитат. Към бистрия разтвор се добавя 1 ml 10 % разтвор на натриев нитрит. Образува се бял преципитат.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече 1 % (105 °C, 1 час)

Селен

Не повече от 30 mg/kg (изразени като селен на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Циклохексиламин

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

Дициклохексиламин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Анилин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

II) НАТРИЕВ ЦИКЛАМАТ
Синоними

Цикламат; натриева сол на цикламовата киселина

Определение
EINECS

205-348-9

Химично наименование

Натриев циклохексансулфамат, натриев циклохексилсулфамат

Химична формула

C6H12NNaO3S и дихидрат C6H12NNaO3S·2H2O

Молекулна маса

201,22 изчислена на база безводната форма

237,22 изчислена на база хидратната формаСъдържание на основно вещество

Не по-малко от 98 % и не повече от 102 % на суха маса

Дихидратна форма: не по-малко от 84 % на суха масаОписание

Бели кристали или кристален прах без мирис. Приблизително 30 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, практически неразтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече 1 % (105 °C, 1 час)

Не повече от 15,2 % (105 °С, 2 часа) за дихидратна формаСелен

Не повече от 30 mg/kg (изразени като селен на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Циклохексиламин

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

Дициклохексиламин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Анилин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

III) КАЛЦИЕВ ЦИКЛАМАТ
Синоними

Цикламат; калциева сол на цикламовата киселина

Определение
EINECS

205-349-4

Химично наименование

Калциев циклохексансулфамат, калциев циклохексилсулфамат

Химична формула

C12H24CaN2O6S2· 2H2O

Молекулна маса

432,57

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 98 % и не повече от 101 % на суха маса

Описание

Безцветни или бели кристали или кристален прах. Приблизително 30 пъти по-сладък от захарозата.

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Чистота
Загуба при сушене

Не повече 1 % (105 °C, 1 час)

Не повече от 8,5 % (140 °С, 4 часа) за дихидратна формаСелен

Не повече от 30 mg/kg (изразени като селен на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Циклохексиламин

Не повече от 10 mg/kg (изразени на база суха маса)

Дициклохексиламин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Анилин

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)E 953 ИЗОМАЛТ

Синоними

Хидрогенирана изомалтулоза

Определение

Получава се чрез ензимна конверсия на захарозата с нежизнеспособни клетки на Protaminobacter rubrum, последвана от катализно хидрогениране.

EINECS
Химично наименование

Изомалт е смес от хидрогенирани моно- и дизахариди, чиито основни компоненти са дизахаридите:

6-О-α-D-глюкопиранозил-D-сорбитол(1,6-GPS) и

1-О-α-D-глюкопиранозил-D-манитол дихидрат (1,1-GPM)


Химична формула

6-О-α-D-глюкопиранозил-D-сорбитол: C12H24O11

1-О-α-D-глюкопиранозил-D-манитол дихидрат: C12H24O11.2H2OМолекулна маса

6-О-α-D-глюкопиранозил-D-сорбитол: 344,3

1-О-α-D-глюкопиранозил-D-манитол дихидрат: 380,3Съдържание на основно вещество

Съдържание на хидрогенирани моно- и дизахариди не по-малко от 98 % и на смес от 6-О-α-D-глюкопиранозил-D-сорбитол и -О-α-D-глюкопиранозил-D-манитол дихидрат не по-малко от 86 %, определено на безводна база

Описание

Кристално, бяло, слабо хигроскопично вещество без мирис

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, много слабо разтворим в етанол

Тест за ВЕТХ

Сравнението със съответния еталонен стандарт за изомалт показва, че 2-та основни пика в хроматограмата на тестовия разтвор са подобни като време на задържане на 2-та основни пика в хроматограмата, която дава еталонния разтвор.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 7 % (метод на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %, изразени на база суха маса

D-манитол

Не повече от 3 %

D-сорбитол

Не повече от 6 %

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 % (изразени като глюкоза на база суха маса)

Никел

Не повече от 2 mg/kg (изразени на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница