Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорствостраница1/8
Дата10.02.2018
Размер1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ НА ПРОДУКТ 1

Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство

по договор № МС-92/10.08.2012:

Подпомагане на процеса по изготвяне на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г., по проект № 0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)

Изготвен от:Консорциум „УИГ и ПАРТНЬОРИ”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г.
октомври 2012 г.

Ревизирана версия към 29.10.2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Евростат, Low reading literacy performance of pupils 15


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АПК

Административно процесуален кодекс

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВУЗ

Висше/и учебно/и заведение/я

ГРЕ

Годишни работни единици

ДЗК

Държавен здравен контрол

ЕС 27

Европейски съюз на 27-те

ЕФГЗ

Европейски фонд за гарантиране на земеделието

ЗНЗ

Закон за насърчаване на заетостта

ЗПУКИ

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗСПД

Закон за семейни помощи за деца

ИАНМСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ИЗП

Използвана земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИС

Интелектуална собственост

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КП

Кохезионна политика

КПОС

Кохезионна политика по околна среда

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НЕК

Национална електрическа компания

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НПРф

Европа 2020: Национална програма за реформи 2012 – 2020 г.

НСИ

Национален статистически институт

НТОД

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

НЦЗИ

Национален център по здравна информация

НЦОЗА

Националният център по обществено здраве и анализи

ОП

Оперативна програма

ОПР

Обща политика в областта на рибарството

ОПРР

Оперативна програма "Регионално развитие"

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОСР

Обща стратегическа рамка

ПГ

Парникови газове

РБ

Република България

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

СЕПП

Схема за единно плащане на площ

СЗО

Световната здравна организация

СПМН

Средства за подслон и места за настаняване

ССА

Селскостопанска академия

СШК

Стратегическа шумова карта

ФПЧ

Фини прахови частици

ХИПЦ

Хармонизирани индекси на потребителските цени

DSL

Digital Subscriber Line (Цифрова абонатна линия)

LAN

Local area network (локална интернет мрежа)

NEET

Not in employment, education or training (необхванати от трудова дейност, образование или професионално обучение)

RLAN

Radio Local Area Network (локална радио мрежа)

TEN-T

Трансевропейска транспортна мрежа

Каталог: upload -> docs -> 2013-02
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2013-02 -> Република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница