Съдържаниестраница2/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Речник


Агроекосистеми - имат вторичен произход и са създадени след унищожаване на природни екосистеми

Антиклинали - вид изпъкнала гънка, при която земните пластове падат в противоположни посоки спрямо осевата плоскост на гънката

Антропогенизацията – процес на изменяне на територията вследствие от дейностите на хората.

Деградация - постепенно влошаване и загубване на качествата

Денивелация - представлява разликата между най-високата и най-ниската точка на даден обект

Денудационни процеси - процес на оголване на скалите в резултат на изветряване и отнасяне на разрушения материал

Деструкция - разрушение

Ендемити - биологични видове, разпространението на които (ареалът) се ограничава върху определен район

Ерозия – механично разрушаване и отнасяне на почвата под влияние на водата или вятъра

Заустване - въвеждане в канализационните системи, на топлина и вещества

Понор - карстово образувание

Топографската повърхнина - в резултат на топографска дейност се изчертават топографски карти или планове с изобразяване на релефа чрез хоризонталите, ситуацията върху заснетата част и се изписват наименования на местности, населени места, реки, надморска височина на характерни височини

Урбанизация - продължителен процес на нарастване на броя, ролята и големината на градовете

Фрагментация - разпокъсаност


Таблици и Графики
Таблици

Таблица 1. Средномесечна и годишна температура на въздуха в С° (Климатичен справочник, НИМХ)

Таблица 2. Дати на начало и край на трайното преминаване на температурата на въздуха над 0°, 5°, 10° и 15°С. (Климатичен справочник, НИМХ)

Табл.3. Търговските обекти за продажба на дребно към 31.12.2012 година

Табл. 4 Население по местоживеене и пол по общини в област Видин, 2011 г.

Табл. 5 Полова структура

Табл. 6 Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност, степен на завършено образование и общини в област Видин, 2011 г.

Табл. 7. Коефициент на естествен прираст (‰),( 2004-2012 г.)

Табл. 8. Механичен прираст на населението в община Белоградчик, 2004-2012 г.

Табл. 9. Абсолютен прираст на населението в община Белоградчик(2004-2012 г.)

Табл.10. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност и общини в област Видин (2011 г.)

Табл. 11. Население на 15 - 64 навършени години по етническа принадлежност, икономическа активност и общини

Табл. 12. Брой на образователни заведения и преподаватели на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.

Табл. 13. Брой на учащи на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.

Табл. 14 Брой лечебни и здравни заведения на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.

Табл. 15. Справка за капацитет и заетост в специализираните институции и социални услуги в общността-делегирани от държавата дейности за м. януари 2014г.

Табл. 16. Дял на населените места с обществена канализация

Графики

Фиг. 1. Идеализиран геоложки профил на Белоградчишката тектонска единица (антиклинорий) (по Tronkov, 1998)

Фиг.2. Брутен вътрешен продукт на област Видин за периода 2007-2010 г. (хил. лв.)

Фиг.3. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)

Фиг.4. Произведена продукция и нетни приходи по икономически дейности за 2012 година в хил. левове

Фиг. 5. Брой заети по сектори за 2012 година

Фиг. 6. Брой заети лица в община Белоградчик за периода 2008-2012 година

Фиг. 7 Брой на населението на община Белоградчик (2004-2012)

Фиг. 8 Структура на населението по местоживеене в област Видин и съставните и общини (2011)

Фиг. 9 Структура на населението по възраст в област Видин и съставните и общини (2011)

Фиг. 10 Полово-възрастова структура на населението (община Белоградчик, област Видин, България)

Фиг. 11. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община Белоградчик

Фиг. 12. Етническа структура на населението (2011 г.)

Фиг.13. Образователна структура на населението (2011 г.)

Фиг. 14. Коефициент на раждаемост (‰), (2004-2012 г.)

Фиг. 15. Коефициент на смъртност(‰), (2004-2012 г.)

Фиг. 16. Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически неактивните лица по общини в област Видин (2011).

Фиг. 17. Население по местоживеене през различни преброявания

Фиг. 18. Структура на общинска администрация в Община Белоградчик

Карти

Карта 1. Географско положение

Карта 2. Административно – териториално устройство

Карта 3. Релеф

Карта 4. Защитените територии и зоните по Натура 2000

Карта 5. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община Белоградчик

Карта 6. Естествен прираст на област Видин

Карта 7. Механичен прираст на населението (‰)

Карта 8. Среден брой деца в детските градини на един учител в общините на област Видин през учебната 2012/2013 година

Карта 9.Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в териториалния обхват на община Белоградчик.

Карта 10. Селищна мрежа на община БелоградчикКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница