За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница12/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31Инстала-ция

680 нова / код № на химикала,

но по вътрешна документация на оператора е Инсталация № 670 нова


СУРОВИНА – ХИМИКАЛ

изразходвана за обработката на детайлите по

типови разходни

норми /ТРН/ -5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79, 5-03.1, 5-03.2 и 5-80

Забележки:

В периода след демонтажа на Инсталация № 692 – временно се изпълнява при нужда ТРН 5-48, която е за • Мед и оксидиране на медни покрития върху детайли от ЦАМ (кг/дм2)

При редуциране дейността на Инсталация № 600 – временно се изпълнява при нужда ТРН 5-61, която е за

 • Никелиране на детайли от месинг (кг/дм2)
1.02 кг/ кг продукт

И

годишно произведеноколи-чество
395 089,8000 Дм2/год.

Дейност под кода на ТРН:

 • 5-33 – Хромиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-34Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-58 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-71 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-72 – Месинговане на детайли от стомана;

 • 5-73 – Хромиране на детайли от стомана;

 • 5-74 – Сатиниране на детайли от ЦАМ;

 • 5-75 – Сатиниране на детайли от стомана;

 • 5-76 – Сатиниране върху детайли от месинг;

 • 5-77 – Хромиране върху детайли от месинг;

 • 5-78 – Никелиране върху детайли от месинг;

 • 5-79 – Черен никел върху детайли от стомана;

 • 5-03.1 – Байцване на детайли от месинг;

 • 5-03.2 – Друг вид байцване на детайли от месинг;

 • 5-80 – Черен никел върху детайли от ЦАМ.

Заб.:

Съответ-ствие

на упо-треба

в инста-лацията

1

2

3

4

5 ТРН - 6 (кг/кг)

7
Филтърни платна

4.35х10-5

100.000

17,1864 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0000435да

6021030

Никелови аноди – “S” гранули

(0.0030) за новата -

0.0004

(6 686.40)

за новата -920.00

158,0359 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0004


да

6405057

Антик никел – слабо алкален цианиден елекролит подходящ за покрития с цвят - антрацит върху цинк, мед, месинг, никел и сребро.

(0.0000) за новата -

0.00014

(0.0000)

за новата -322.00

0,0000 –

5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00014


да

6021098

Медни аноди – “S” гранули

(а бяха други - 10х100х1000)(0.0021) за новата -

0.0005

(4 776.0000)

за новата - 1 150.0000

197,5449 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0005


да

6021097

Медно-фосфорни аноди с Ø25 – “S” гранули


(0.0000) за новата -

0.0005

(0.0000)

за новата - 1 150.0000

197,5449 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0005


да

6401014

Натриев цианид ГОСТ 8464-69

(0.00062) за новата -

0.00058

(1 423.800)

за новата – макс. 1 334.0000

Общо

183,6621 –

като от тях, по

по 5-33, 5-34, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75 и 5-58

имаме – 183,6621,

а по 5-79 и 5-80 имаме – 0,0000има еднаквост -

0,00052


и

0,00050


да

6401015

Натриева основа

(0.000029) за новата -

0.000020

(66.864)

за новата – 46.0000

7,4830 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00002


да

6401071

Меден цианид

(0.00012) за новата -

0.000111

(267.456)

за новата – 255.3000

39,5090 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000100


да

6401093

Никелов сулфат

ГОСТ 2665-44(0.00100) за новата -

0.00030

(2 388.000)

за новата – 690.0000

Общо

122,7153 –

като от тях, по

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80

имаме – 112,2445,

а по 5-76 имаме – 10,4708има еднаквост -

0,00030
и

0,00050


да

6401103

Сярна киселина х.ч.

(0.0021) за новата -

0.0004902

(4 776.000)

за новата – 1 127.4600

Общо

203,3178 –

като от тях, по

5-33, 5-34, 5-58, 5-76, 5-77, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80

имаме – 198,2862

а по 5-78 и 5-61 имаме – 5,0316има еднаквост -

0,000530
и

0,000240


да

6401094

Никелов хлорид

(0.00040) за новата -

0.00015

(907.4400)

за новата – 345.4600

59,2635 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00015


да

6401095

Борна киселина

ГОСТ 2629-44(0.00052) за новата -

0.00040

(1 194.0000)

за новата – 920.4600

158,0359 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00040


да

6402150

Калиевонатриев тартарат –

травиално наименование Сегнетова сол(0.00042) за новата -

0.00010

(964.7520)

за новата – 230.0000

35,3196 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00010


да

6402504

Блясък – Гланц коректор ултра GKL

(0.0000) за новата -

0.000060

(0.0000)

за новата – 138.0000

23,7054 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000060


да

6402505

Блясък – Зодиак ултра

ZDA-SAK

(0.0000) за новата -

0.000070

(0.0000)

за новата – 161.0000

27,6563 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000070


да

6402507

Сол за хромиране – т.е.,

Лумахром ултра

(0.0000) за новата -

0.000440

(0.0000)

за новата – 1 012.0000

117,1434 –

5-33, 5-34, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000440


да

6402326

Нов химикал –

Елпелит пеерлбрайт къриер К4

(0.0000) за новата -

0.0000658

(0.0000)

за новата – 151.3400

3,6222 –

5-74, 5-75 и 5-76.има еднаквост -

0,0000658да

6402512

Добавка – ІЗЗ ултра

(0.0000) за новата -

0.0000400

(0.0000)

за новата – 92.0000

15,8063 –

5-33, 5-34, 5-58,

5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80


има еднаквост -

0,0000400да

6402513

Комбинирана добавка от сол за хромиране и катализатор за ускоряване на процеса - т.е.,

Лумахром катализатор

(0.0000) за новата -

0.000044

(0.0000)

за новата – макс. 101.2000

2,2740 –

5-33, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76

и 5-77.


има еднаквост -
0,000040


да

6402328

Нов химикал –

Елпелит GS-7 къриер Н

(0.0000) за новата -

0.0000713

(0.0000)

за новата – 163.9900

3,9250 –

5-74, 5-75 и 5-76.има еднаквост -

0,0000713да

6402329

Нов химикал –

Елпелит пеерлбрайт К6 адитив

(0.0000) за новата -

0.000384

(0.0000)

за новата – 883.2000

21,1388 –

5-74, 5-75 и 5-76.има еднаквост -

0,000384


да

6402274

Амоняк

(0.0000) за новата -

0.00004

(0.0000)

за новата – 92.0000

0,3643 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00004


да

6402406

Нов химикал –

Енпреп 238 NW

(0.0000) за новата -

0.0003292

(0.0000)

за новата – 759.1600

51,1214 –

5-71, 5-72, 5-73, 5-75 и 5-79.има еднаквост -

0,0003292да

6402395

Нов химикал –

Енпреп 2370 Р

(0.0000) за новата -

0.0004279

(0.0000)

за новата – 984.1700

98,5570 –

5-34, 5-58, 5-72, 5-73, 5-76, 5-78, 5-61, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0004279да

6405058

Нов химикал –

Енпреп ОС

(0.0000) за новата -

0.0006995

(0.0000)

за новата – 1 608.8500

108,6252 –

5-71, 5-72, 5-73, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0006995да

6405056

Нов химикал –

Енпреп RS

(0.0000) за новата -

0.000288

(0.0000)

за новата – 662.4000

68,5440 –

5-34, 5-58, 5-74, 5-76, 5-77, 5-78, 5-61 и 5-80има еднаквост -
0,000288

да

6405055

Нов химикал –

Актане КТ

(0.0000) за новата -

0.0003292

(0.0000)

за новата – 757.1600

130,0636 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -
0,0003292


да

6402532

Блясък

материализравнител -

Купразид НТ L

(Левъл)


(0.0000) за новата -

0.00005

(0.0000)

за новата – 115.0000

18,7069 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000050


да

6402533

Блясък помощен материал

изравнител -Купразид НТ GR

(Грейн Рифайнър)(0.0000) за новата -

0.00003

(0.0000)

за новата – 69.0000

10,5959 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000030


да

6402534

Галванично

помощен материал изравнител -Купразид НТ WA (Уейшинг Ейжънт)

(0.0000) за новата -

0.00004

(0.0000)

за новата – 92.0000

14,1279 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,000040


да

6402535

Блясък материал -

Макролукс NF

(0.0000) за новата -

0.00008

(0.0000)

за новата – 184.0000

28,2557 –

5-58, 5-77, 5-78,

5-33, 5-34, 5-71, 5-72, 5-73, 5-79 и 5-80


има еднаквост -

0,00008да

6402536

Агент –

Ni АМ 19

(0.0000) за новата -

0.00001

(0.0000)

за новата – 23.0000

3,5320 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00001


да

6402539

Меден сулфат –

КОТЪП СУЛФАТЕ

(0.0000) за новата -

0.00020

(0.0000)

за новата – 460.0000

70,6393 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-75, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00020


да

6402381

Месинг –

Брасс 82

(0.0000) за новата -

0.00014

(0.0000)

за новата – 322.0000

1,2749 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00014


да

6021009

Месингови аноди

(0.0000) за новата -

0.000011

(0.0000)

за новата – 25.3000

0,1002 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,000011


да

6401073

Азотна киселина

(0.0000) за новата -

0.00011

(0.0000)

за новата – 253.0000

0,0000 –

5-03.1 и 5-03.2.има еднаквост -

0,00011


да

6401036

Хидролак водобазиран - т.е., Хидроклеар SF65498

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата - 690.0000

2,7320 –

5-58 и 5-72.има еднаквост -

0,00030


да

6402517

Целулоза

(0.0000) за новата -

0.00005

(0.0000)

за новата - 115.0000

2,5984 –

5-74, 5-75 и 5-76има еднаквост -

0,00005


да

6402537

Спомагателен материал –

Unistrip Rackstrip BR

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата - 690.0000

118,5270 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00030


да

6401012

Спомагателен материал –

Unistrip Rackstrip BR correction

(0.0000) за новата -

0.00015

(0.0000)

за новата - 345.0000

59,2635 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,00015


да

6401000

Спомагателен материал –

Активен въглен

7.30 х 10-6

1.672

2,8842 –

5-33, 5-34, 5-58, 5-71, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 5-76, 5-77, 5-78, 5-79 и 5-80има еднаквост -

0,0000073да

Забележка1:

ОПИС на суровини – химикали,

които са отпаднали в процеса на подобрената технология за нанасяне на галванични покрития с въвеждане в експлоатация на Инсталация 680 (нова) след влизане в сила на КР № 25/2005!1

Водороден прекис – перхидрол

2.10х10-6

4.776

0

0

не

2

Калиев перманганат

2.60х10-6

1.208

0

0

не

3

Обезмаслител – Стал 91

0,002

4 680.48

0

0

не

4

Блясъкообразувател – тип 1 Бринил 44

1.80х10-4

405.96

0

0

не

5

Блясъкообразувател – тип 2 – т.е.,

Ниамонд кристал 101 Е

0.0024

164.22

0

0

не

6

Блясъкообразувател – тип 3– т.е.,

Супфакт 46 М

6х10-4

41.055

0

0

не

7

Блясъкообразувател – тип 4 – т.е.,

Пурифер 82

4.3х10-5

2.898

0

0

не

8

Блясъкообразувател – тип 8 – т.е.,

Кюйивралк Е

1.8х10-4

405.960

0

0

не

9

Блясъкообразувател – тип 14 – т.е.,

Фуметрол ултра

2.00х10-5

46.000

0

0

не

10

Железен сулфат

1.10х10-5

26.268

0

0

не

11

Захарин

8.80х10-5

202.98

0

0

не

12

Перхлоретилен

0.0031

7 164

0

0

не

13

Спомагателен материал - Целулоза

5.00х10-5

115.000

0

0

не

През 2014 год. са подменени още някои химикали, като посочените по-долу са отпаднали от употреба, а именно:

14

Блясъкообразувател – тип 12 – т.е.,

Сатлуме плюс ултра

(0.0000) за новата -

0.00100

(0.0000)

за новата – 2 300.0000


15

Блясъкообразувател – тип 17 – т.е.,

Сатлуме плюс Р1

(0.0000) за новата -

0.000033

(0.0000)

за новата – 75.9000


16

Блясъкообразувател – тип 16 – т.е.,

Сатлуме С2 ултра

(0.0000) за новата -

0.00200

(0.0000)

за новата – 4 600.0000


17


Блясъкообразувател – тип 17 – т.е.,

Сатлуме плюс Р2

(0.0000) за новата -

0.00009

(0.0000)

за новата – 207.0000


18

Обезмаслител -

Униклийн 155

(0.0000) за новата -

0.00030

(0.0000)

за новата – 690.0000


19

Обезмаслител -

УНИКЛИЙН 151 –

заменен впоследствие с

УНИКЛИЙН 159

(0.0000) за новата -

0.00034

(0.0000)

за новата – 782.0000


20

Обезмаслител -

Униклийн 252

(0.0000) за новата -

0.00033

(0.0000)

за новата – 759.0000


21

Обезмаслител -

Униклийн 697

(0.0000) за новата -

0.00010

(0.0000)

за новата – 230.0000


22

Обезмаслител -

Униклийн 251

(0.0000) за новата -

0.00022

(0.0000)

за новата –

506.0000


23

Обезмаслител -

УНИКЛИЙН 650 –

заменен впоследствие с

ДЕКАСЕЛ 30376 ултра

(0.0000) за новата -

0.00056

(0.0000)

за новата – 1 288.0000


Забележка 2:

През една календарна година е възможно да не се извършва въобще дейност от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в Инсталация 680 нова по някои от упоменатите типове процеси, поради което, при изготвянето на съответния годишен доклад по околна среда има вероятност по някои от позициите за суровините в тази таблица да липсват данни.

В конкретният случай за 2014 год.,

представените данни, се отнасят само за процеси извършвани съгласно ТРН с №№ 5-33, 5-34, 5-71, 5-72, 5-74, 5-75, 5-76 и 5-78. По останалите процеси с ТРН под №№ 5-58, 5-73, 5-77, 5-79, 5-80, 5-03.1 и 5-03.2 не са ползвани химикали през 2014 год. За процесите с ТРН 5-03.1 и 5-03.2 – това е в сила от 2008 год., а за този с ТРН 5-58 от 2014 год. е преустановено месинговането на детайлите от ЦАМ.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница