За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница4/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Международен конкурс за радиопиеса на BBC 
Краен срок: 31 март 2011 г. 
На всеки две години BBC World Service и на Британският съвет провеждат Международен конкурс за радиопиеса.
В конкурса за 60-минутна радиопиеса (до 6 персонажа) може да участва всеки, който пребивава извън Великобритания.
Има две категории: една за писатели с английски като първи език и една - за писатели с английски като техен втори език.
Двамата победители ще бъдат поканени в Лондон и и техните пиеси ще бъдат поставени и излъчени по Би Би Си Уърлд Сървис. Всеки от тях ще бъде удостоен сфинансова награда от 2500 паунда. Награди ще има и за заелите второ място.
Пиесата трябва да е на английски, непубликувана и непоставяна.

 • Конкурс "е-Мерси за превода!" на Съюза на преводачите в България за превод на клип 
  Краен срок: 31 март 2011 г. 
  Ако си ученик, ако обичаш да гледаш и слушаш клипове, ако си се пробвал да ги превеждаш, участвай в конкурса. Конкурсът е-Мерси за превода! ще се проведе на два етапа:
  1. Първи етап - виртуален 
  от 00:00 часа на 1.11.2010 г. до 24:00 часа на 31.03.2011 г. 
  2. Втори етап - превод „на живо”
  от 1.05.2011 г. до 24.05.2011 г., като точната дата ще бъде съобщена допълнително на победителите в първия етап.
  Имаш право да участваш най-много с три превода. Не е задължително да ги изпратиш едновременно.
  Ако изпратиш хубав и интересен превод със смислен текст, шансовете ти за победа се увеличават, защото ще получиш бонус за добър избор. Не изпращай текст, в който се повтарят само междуметия! (Не че да превеждаш междуметия е много лесно, но…)
  Можеш да участваш с превод на песен, която вече е регистрирана в сайта. Условието е преводът ти да се различава от вече регистрирания.
  Няма ограничения за текстовете на песните - можеш да участваш както с такива отпреди петдесет години, така и със съвсем нови, от 2011 година.
  Можеш да участваш с превод на всеки изпълнител и всяка група.
  Няма ограничения за оригиналния език на превода - в Съюза на преводачите членуват преводачи от най-различни езици.

 • ХІІІ Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс, Бургас 14, 15 и 16 април 2011 г. 
  Краен срок: 31 март 2011 г. 
  Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:
  1. Класически танц - изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите. 
  2. Характерен танц - изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи към жанровата категория.
  3. Съвременен танц - изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.
  4. Фрий Денс - изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др. Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил.

 • Столична програма „Култура” 
  Краен срок: 31 март 2011 г. 
  През 2011 г. Столична програма “Култура” е насочена към кандидатстването на София за европейска столица на културата за 2019 г. 
  Програмата дава възможност за реализация на:
  - проекти, които обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата с иновативни подходи и осигурява устойчивост на вече утвърдени културни и творчески инициативи; 
  - проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства в София;
  - проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности; 
  - проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси
  - проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата; 
  - проекти, които социализират обществено значими прояви чрез електронните медии; 
  - проекти, развиващи любителското творчество и творчеството за деца; 
  - проекти, свързани с индивидуално или групово участие на български граждани в различни форуми на изкуствата и културата в чужбина; 
  - дебютни проекти в областта на театър, музика, кино, танц, пластични изкуства и литература.
  През 2011 г. проекти ще се приемат от 1 до 31 март.

 • Фото конкурс: Покажете Европа без дискриминация! 
  Краен срок: 31 март 2011 г. 
  "Амнести интернешънъл" обяви общоевропейски фотоконкурс като част от своята кампания "Борба с дискриминацията в Европа". Конкурсът е отворен за всички (безпрофесионални фотографи), които живеят в Европа, на възраст над 14 години.

 • СЕСИЯ за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства 
  Краен срок: 1 април 2011 г. 
  МК обяви СЕСИЯ за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства по следните теми:
  - оборудване за музейни лаборатории за извършване на консервационно-реставрационни дейности;
  - мобилност на музейните колекции (консервация и реставрация на движими културни ценности, каталози, дипляни, каси за транспортиране, рамкиране на художествени произведения и други дейности, пряко свързани с темата).
  Със свои проекти могат да участват културни организации и институти, регистрирани в информационния регистър, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
  За повече информация във връзка с условията за кандидатстване се обръщайте към дирекция „Културно наследство” в Министерство на културата, на тел.: 94 00 918. 
  Правила за кандидатстване и формуляр

 • Фонд Photocrati 2011 
  Краен срок: 1 април 2011 г. 
  Поканата е отворена за фотографи над 21-годишна възраст от всяка страна в света.
  Фонд Photocrati предлага безвъзмездни средства (грант) 5000 щ.д. за професионални и начинаещи фотографи, с които да ерализират важни хуманитарни и екологични проекти. Целта е да се идентифицират надарени фотографи и да им се предоставят необходимите ресурси за реализация на проекти, които ще имат материални и положително въздействие върху света.
  Всички заявления трябва да бъдат представени на английски език, онлайн на следния имейл адрес: fund@photocrati.com

 • Coca-Cola Стипендии, Университет на Единбург 
  Краен срок: 1 април 2011 г. 
  Отворена за: гражданите на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Украйна.
  Стипендии: пълна такса за обучение и всяка година сума поддръжка на 5000 паунда.

 • Покана за представяне на предложения EAC/57/10 - Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г. 
  Краен срок: 
  За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет крайни срока за кандидатстване: 1 април, 1 юни, 1 септември, 1 ноември
  За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване: 1 февруари, 1 юни, 1 септември
   
  За 2011 г. годишните приоритети са следните: 
  - Европейска година на доброволчеството

  Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и като средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично, социално и професионално развитие.

  - Безработица сред младите хора

  Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на безработните млади хора до програмата „Младежта в действие“. Приоритет ще бъде отдаден за проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения живот на безработните млади хора.

  - Приобщаващ растеж

  Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на бедността и маргинализацията и които насърчават осведомеността сред младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на млади хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от ромски произход.

  - Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата

  Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата, като средство за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към по-устойчиво развитие.

  - Изобретателност и предприемачество

  Този приоритет има за цел да насърчи проекти - най-вече младежки инициативи -насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора, въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и находчивостта им за постигането на икономическите, политическите, социалните цели и целите, свързани с околната среда.

  - Година на младежта „ЕС-Китай“ (само за действие 2 и поддействие 3.2)

  Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога, сътрудничеството и обмяната между Европейския съюз и Китай в областта на въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на младежта „ЕС и Китай“ (2011 г.).

  Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия: 


  Действие 1 - Младежта за Европа
  Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
  Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
  Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца)
  Действие 2 - Европейска доброволческа служба
  Действие 3 - Младежта по света 
  Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца)
  Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта 
  Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
  Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта 
  Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца)
  Заявления се подават от: 
  - организации с идеална цел или неправителствени организации, 
  - местни, регионални публични органи, 
  - неформални групи от млади хора, 
  - органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта, 
  - международни организации с идеална цел, 
  - организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта. 
  Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или съседните партньорски страни в Западните Балкани.
  В програмата могат да участват следните страни: 
  а) държавите-членки на ЕС; 
  б) държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия); 
  в) страните кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността (Турция и Хърватия); 
  г) Швейцария; 
  д) трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

   • Национален конкурс за детска рисунка "Българската история в творчеството на Иван Вазов" 
    Краен срок: 1 април 2011 г. 
    Темата на конкурса за творчеството на Иван Вазов и паметните събития от българската история, участниците могат да интерпретират през подтеми:
    - Исторически герои /величие на героите, отразени в творчеството на Иван Вазов/
    - Исторически събития /знакови събития, отразени в творчеството на Иван Вазов/
    Жанрове: живопис, графика, приложно изкуство
    Всеки участник представя по една творба за съответния жанр, и при колективно участие по една творба за институция, школа или клуб.
    Размерът на рисунката да е 35 / 50 см, поставена в паспарту 5 см.

   • BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
    Краен срок: 1 април 2011 г. 
    Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. 
    Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

   • Покана за представяне на предложения - EACEA/29/10 - МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми - „Избирателна система за подпомагане“ 2011 г. 
    Краен срок: 1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г. 
    Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски филми.
    По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности: 
    Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът трябва да е или преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в програма MEDIA, или осъществен със значителното участие на специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално, анимационно или документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна, различна от страната, в която се разпространява. Авторските права върху филма не могат да бъдат получени по-рано от 4 години преди годината на подаване на заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона евро не се допускат до участие.
    Общият наличен бюджет е 12 250 000 евро, при условие че са налични средства за финансовата 2011 г. 
    Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от допустимите разходи. 
    Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за филм и за страна.

   • Европейската младежка фондация - грантове за международни младежки дейности 
    Краен срок: 1 април 2011 г. 
    Този краен срок се отнася до подаване на проекти в областите:
    А. Международни младежки срещи за младежки лидери (категория А) - в това число семинари, конференции, работни семинари, лагери и фестивали. В ЕМФ ще покрива две трети от общите разходи.
    Б. Младежки дейности, различни от срещи (категория Б) - с изключение на срещи, вида на младежки дейности, допустими за финансова помощ ЕМФ са проучвания, изследвания и проекти, производството на информация и документация по въпросите на младежта.

   • Конкурс на Гугъл конкурс за млади учени 
    Краен срок: 4 април 2011 г. 
    Гугъл търси най-умните млади учени от целия свят, за да предложат интересни и креативни проекти, които да бъдат приложими днес. 
    Ако сте на възраст между 13 и 18 години и притежавате креативност, участвайте в конкурса.
    Младежите ще трябва да запишат двуминутно видео или да изготвят презентация с максимум 20 слайда, с които да представят проектите си. Всички материали следва да са на английски език.
    Ще се излъчат 60 полуфиналисти, чиито проекти ще бъдат качени в интернет и ще бъдат гласувани от публиката. По-късно през май ще бъдат обявени 15-те финалисти, които ще пътуват до централата на Гугъл в Лос Анджелис. По един победител ще бъде излъчен от всички три категории - от 13 до 14-годишни, от 15 до 16-годишни и от 17 до 18-годишни. Победителят ще получи 10-дневно пътуване до Галапагоските острови и стипендия на стойност 50 хил. щатски долара.

   • Младежко обучение в Будапеща 
    Краен срок: 4 април 2011 г. 
    Целта на обучението е да насърчи сътрудничеството със страните от Източна Европа и Кавказ по програма "Младежта в действие". Участниците ще имат възможността да се запознаят с успешни практики за организиране на проекти и намиране на международни партньори. 
    Обучението е насочено към младежки лидери, ръководители на проекти и работници в сферата на младежките дейности. Те трябва да владеят английски език.
    Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

   • Медийни награди „Мигрантите в светлината на прожекторите” 
    Краен срок: 4 април 2011 г. 
    Поканата е отворена за студенти в университет или колеж в ЕС (на възраст 18-28).
    Награди: 1-ва: 1000 евро; втора: 500 евро; трета: 200 евро.
    Международната организация по миграция, в сътрудничество с Европейската комисия, е домакин на конкурс за студенти за статии и документални филми в областта на миграцията и интеграцията на мигранти.
    Материалите и документалните филми трябва да се занимават с въпросите на интеграцията в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия. 
    Изисквания:
    - конкурсните материали трябва да бъдат на английски език (в документалния филм субтитри на английски език са приемливи);
    - конкурсните материали трябва да са създадени през 2010 г. или до крайния срок на подаване;
    - темата трябва да творчески да разглежда въпроси, свързани с имигрантите, интегриране и / или културното разнообразие в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия;
    - текстовете следва да са между 1500 и 3000 думи;
    - документалните филми трябва да бъдат 5-10 минути, включително началните и крайните надписи.

   • Международен конкурс за поезия “Белоцветните вишни” 
    Краен срок: 7 април 2011 г. 
    СДРУЖЕНИЕ „ВИШНЕВ ЦВЯТ” - КАЗАНЛЪК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪЗРОДЕНА ИСКРА - 2000 - КАЗАНЛЪК И ИЗДАТЕЛСТВО „ПАЛМИРА” организират Международен конкурс за поезия “Белоцветните вишни”.
    Конкурсът е явен и е на посочената тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение и да е на български език.
    Творбата, изпратена на e-mail: p.zviat2009@abv.bg, трябва да бъде придружена със следните данни: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.
    Стихотворенията ще бъдат оценяване от независимо тричленно жури. 
    Крайният срок е 07. 04. 2011 г. , а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на месец април 2011 г., по време на Празника на „Цъфналите вишни Казанлък, 2011”.
    Информация можете да получите и на телефон:0899 42 55 03

   • Покана за представяне на предложения - EACEA/36/10 - Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето образоване и професионалното обучение - Атлантида: Дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско образование - Покана за представяне на предложения 2011 г. 
    Краен срок: 7 април 2011 г. 
    Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по настоящата покана се отнася до всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация (включително Community colleges в Съединените американски щати). За мерки със стратегическа насоченост, настоящата покана се отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения, неправителствени организации, изследователски институти и професионални структури. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.

   • Покана за представяне на предложения - EACEA/36/10 - Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето образоване и професионалното обучение - Атлантида: Дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско образование - Покана за представяне на предложения 2011 г. 
    Краен срок: 7 април 2011 г. 
    Общите цели са да се насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на Европейския съюз и Съединените американски щати. Това включва и по-широките познания за техните езици, култури и институции, както и да се подобри качеството на развитието на човешките ресурси в ЕС и САЩ.
    Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по тази покана се отнася до всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация (включително Community colleges в Съединените американски щати). За мерки със стратегическа насоченост, поканата се отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения, неправителствени организации, изследователски институти и професионални структури. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
    Поканата обхваща три вида дейности:
    Дейност 1 - Проекти за консорциум за трансатлантически академични степени
    Дейност 2 - Проекти „Високо качество чрез мобилност"
    Дейност 3 - Мерки със стратегическа насоченост

   • Покана за подаване на предложения в рамките на Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение 
    Краен срок: 7 април 2011 г. 
    FP7-Fission-2011: Работна програма „Евратом“: Ядрено делене и радиационна защита
    Бюджет: 41 000 000 евро

   • Трети конкурс за поезия 2011 
    Краен срок: 7 април 2011 г. 
    Сдружение „Вишнев цвят” - Казанлък, Народно читалище „Възродена искра” - 2000 - Казанлък
    и Издателство „Палмира” организират Международен конкурс за поезия “БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”. Конкурсът е явен и е на посочената тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение и да е на български език.
    Творбата изпратена на e-mail: p.zviat2009@abv.bg трябва да бъде придружена със следните данни: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.
    Допълнителна информация можете да получите и на телефон: 0899 42 55 03

   • Конкурс за поезия "Възкресения" 2011 за ученици на възраст от 13 до 19 години 
    Краен срок: 8 април 2011 г. 
    Регионален исторически музей - Добрич и Вестник „Добруджанска трибуна” обявяват Средношколски конкурс за поезия "Възкресения" 2011.
    В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра, като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
    Текстовете се приемат до 8 април 2011 г. на адрес:
    9300 Добрич
    Дом-паметник „Йордан Йовков”
    п. к. 131
    за „Възкресения”
    или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg
    Телефон за връзка - 058/ 602 213; 0896 328 758

   • Национален конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев" за млади автори до 35 години 
    Краен срок: 10 април 2011 г. 
    НДФ „13 века България” обяви Националния конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ на млади автори до 35 години, публикуван в пресата или в книга през 2010 година.
    Изпращайте вашите творби в 2 екземпляра, къде и кога са публикувани с кратка автобиография и телефон за връзка на адрес: 
    София, 1421
    кв. Лозенец, пл. “Проф. Васил Геров” № 1
    Национален дарителски фонд „13 века България”
    за Конкурса „Рашко Сугарев”
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница