За местната власт електронен седмичник 11/16 2011. на Фондацията за реформа в местното самоуправлениестраница6/8
Дата06.05.2017
Размер1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Покана за проекти в подкрепа на малките и средните предприятия 
Краен срок: 28 април 2011 г. 
Основната цел на програмата е да насърчи конкурентоспособността на европейската индустрия чрез развиване на информационните и комуникационните технологии.
Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 2 малки и средни предприятия.
Допустими дейности:
- Малки и средни съвместни изследователски проекти (Small or medium scale focused research projects)
- координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа (Coordination and support action).
Бюджет: 35 000 000 евро.
Максимална стойност на проектите: 2 000 000 евро
Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

 • Европейски информационен център Европа Директно-Русе организира Международен конкурс за карикатура Доброволчество - Русе, България, 2011 година. 
  Краен срок: 29 април 2011 г. 
  Целта на конкурса е да погледнем на темата, на която е посветена 2011 година Доброволчеството през творческия поглед и интерпретация на професионалисти и любители-карикатуристи от цял свят. 
  Допускат се за участие професионалисти и аматьори карикатуристи навършили 18 години.
  Всеки участник има право да представи не повече от 3 творби (оригинали) във формат A4-А3. Карикатурите могат да бъдат цветни и ли черно-бели.
  Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г. на адрес:
  Европейски информационен център Европа Директно - Русе
  пл. „Свобода" №4, п.к. 209
  Русе 7000
  България
  За конкурс Карикатура

 • МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - Покана за представяне на предложения - EACEA/02/11 - Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа 
  Краен срок: 29 април 2011 г. 
  Настоящата покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения и/или организации от аудиовизуалния сектор (от 3 страни участнички с участието на най-малко три висши учебни заведения), чиято дейност допринася за постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в решението на Съвета. Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни и мнозинството от управляващите ги служители да са граждани на същите страни: държави-членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия.
  Максималната сума, одобрена за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 000 000 евро. 
  Субсидията не може да надвишава 50 %/75 % от общите разходи.

 • Конкурс за деца „МОЯТА ГАТАНКА” 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”,Чикаго, със съдействието на Държавна агенция на българите в чужбина, Национален дворец на децата, MultiGroup Logistics, Чикаго, Творци без граници, Еurochicago и Вестниците „България сега” и България” обявяват конкурс „МОЯТА ГАТАНКА”.
  Измисли гатанка и я нарисувай!
  Могат да участват всички деца до 16 г. възраст.
  Изпращайте гатанките и рисунките на емейл: gatanki@mail.bg 
  Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: до 8 г.; втора група: от 8 до 10 г.; трета група: от 10 до 16 г.
  Трябва да бъде спазена класическата форма на гатанката - Що е то?
  За повече информация:
  Росица Младенова- координатор на конкурса
  Телефон: ++359 0888 621 261

 • Втори европейски конкурс за поетична книга на английски език 2011 за писатели, чиито майчин език не е английски 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Участниците трябва да изпратят стихосбирка между 30 и 48 страници на английски език. Преводи на английски език са приемливи, ако са направени от самите автори. Въпреки че всички стихосбирки ще се разглеждат независимо от стила и дължината, римувани стихове ще бъдат предпочитани. Перфектната фразеология на английски език няма да играе съществена роля при определяне на победителя, тъй като това ще бъде работата на нашите редактори на по-късен етап, така че ще се разглеждат с предимство сборници с артистична концепция в тях, а не случайна сбирка от стихове.

 • HI-MACS европейски конкурс за дизайн 2011 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  LG Hausys обяви петото издание на HI -MACS европейски конкурс за дизайн, който има за цел да насърчава новаторски дизайн и подкрепа на млади таланти в Европа. 
  Петото издание на конкурса е насочено към стимулиране в областта на градския екстериор - пейки, улично осветление, и футуристичен градини.

 • Пети годишен конкурс на списание ShadowDance за кратък разказ 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Жанровата насоченост на разказа трябва да е фантастика, фентъзи или хорър, както и всякакви комбинации и вариации от трите. Всеки автор има право на не повече от три разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби. 
  За разказа: допустимата дължина е до 7500 думи; разказите трябва да се предават във формати .doc, .docx или .rtf като приложение към мейла; разказите трябва да са в проза; разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика; разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка; заглавията на файловете трябва да са на латиница.
  Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет или на хартия, или ако са били, да е било анонимно. 
  Разказите изпращайте на competition@shadowdance.info

 • Национален конкурс „Млади таланти” 2011 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Министерство на образованието, младежта и науката обявява 13-ти Национален конкурс „Млади таланти” 2011 г. за подготовка на научни или иновационни проектни предложения в следните научни области:
  - естествени науки;
  - информационни и комуникационни технологии;
  - социални науки.
  Лице за контакти:
  М. Шахпазова, главен експерт в Дирекция „Научни изследвания”
  Тел. 02/ 92 17 546,
  Е-mail: m.shahpazova@mon.bg
  РЕГЛАМЕНТ
  ФОРМУЛЯРИ

 • Награда COAL Арт & Околна среда 2011 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Могат да кандидатстват художници, чиито творби са посветени на проблемите на околната среда.
  Награда: 10.000 евро
  Тази награда цели да демонстрира творческия потенциал на изобразителното изкуство по отношение на околната среда и свързаните с нея въпроси.

 • Пети годишен конкурс на списание ShadowDance за кратък разказ 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Списание ShadowDance обявява петия си поред Годишен конкурс за кратък разказ. Жанровата насоченост на разказа трябва да е фантастика, фентъзи или хорър, както и всякакви комбинации и вариации от трите. 
  Всеки автор има право на не повече от три разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби. 
  За разказа:
  - допустимата дължина е до 7500 думи, шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
  - разказите трябва да се предават във формати .doc, .docx или .rtf като приложение към мейла. Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст или в други файлови формати. 
  - разказите трябва да са в проза.
  Разказите изпращайте на competition@shadowdance.info

 • Литературен конкурс за наградата "Ирелевант 2011" 
  Краен срок: 30 април 2011 г. 
  Театър "Via Verde" към читалище "Добри Чинтулов" и Фондация "Буквите" обявяват Петия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - ИРЕЛЕВАНТ-2011. 
  Произведенията да бъдат на български език. 
  Максимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата "бял стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12).
  Всеки автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворения от един автор).
  В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя, с който кандидатства.
  Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "Ирелевант".
  N.B.: Конкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, не на цялото произведение.
  Произведенията изпращайте на е-мейл: irelevant@bukvite.bg

 • Втори национален фестивал за автентичен фолклор "Кехлибарен грозд 2011", 28 и 29 май 2011 г., с. Лозен, обл. Хасково 
  Краен срок: 1 май 2011 г. 
  Организатори на фестивала са Народно читалище "Просвета-1925" с. Лозен, обл. Хасково и Министерство на културата. Идеята на фестивала е да бъде развивано, популяризирано и съхранено народното песенно и танцувално творчество на България и да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от страната.
  Във фестивала могат да вземат участие различни колективи, танцьори, ансамбли, индивидуални изпълнители и др. от страната, които ще се състезават съгласно регламента на фестивала.

 • Национален конкурс за художествена фотография на тема „Младежта в сезони” на МОМН
  по повод Международната година на младежта 12 август 2010 - 12 август 2011 

  Краен срок: 1 май 2011 г. 
  Право на участие имат любители и професионалисти фотографи на възраст до 29 години.
  Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. 
  Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г. 
  Участниците в конкурса да посочат в заявлението: трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail и заглавие на фотографията.
  Фотографиите да се изпращат на CD диск и на физически носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено заглавието и датата. 
  Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава Министерството на образованието, младежта и науката от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. 
  Участникът в конкурса предоставя на Министерството на образованието, младежта и науката правата за публикация на творбата, с която участва. 
  Министерството на образованието, младежта и науката си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 • Фотоконкурс „Магията на вятъра” 
  Краен срок: 1 май 2011 г. 
  Конкурсът се провежда в рамките на Втория международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра”, Сливен, 2011.
  Във фотоконкурса “Магията на вятъра” е поканен да се включи всеки, който обича фотографията. Всеки участник може да изпрати до 3 авторски снимки по темата на конкурса до 1 май 2011 г. на themagicofthewind@gmail.com

 • Пети международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата" 
  Краен срок: 1 май 2011 г. 
  В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години в две възрастови групи: от 12 до 17 години; от 18 до 25 години.
  Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси.
  Обемът на творбите, изпратени по e-mail или по Български пощи е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.
  Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.
  Организатори на Литературния конкурс "Изкуство против дрогата"са: Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов 1940", Синдикат на българските учители - Бургас.
  Творбите изпращайте на адрес: Читалище „Любен Каравелов 1940", ул. „Калоян" № 24, гр. Бургас, 8 000, България
  E-mail: chitalishte_lk@abv.bg
  Телефон: 056 84 44 69

 • Фулбрайт стипендии 2011-12 
  Краен срок: 2 май 2011 г. 
  Комисия “Фулбрайт” обявява конкурс за следните стипендии през учебната 2011-12 година:
  - Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност 
  (5 месеца)
  - Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации 
  (6 месеца)
  - Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите 
  (5 години)
  - Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт - Бизнес Колеж Прайс към университета на Оклахома”
  (2 години)
  - Съвместна стипендия "Фулбрайт- Благодарност към Скандинавия"
  (10 месеца)
  - Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор 
  (10 месеца)

 • Конкурс на Комисия “Фулбрайт” за стипендии през учебната 2011-12 година 
  Краен срок: 2 май 2011 г. 
  Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
  Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца)
  Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите (5 години)
  Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт - Бизнес колеж Прайскъм университета на Оклахома” (2 години)
  Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт - Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
  Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)

 • Покана за представяне на предложения за 2011 г. за непреки действия по многогодишната програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и на други комуникационни технологии (По-безопасен интернет) 
  Краен срок: 4 май 2011 г., 17,00 часа (люксембургско местно време) 
  „По-безопасен интернет“ се основава на четири действия: 
  а) осигуряване на обществена осведоменост: 1.1 Интегрирана мрежа: центрове за по-безопасен интернет; 1.2 Интегрирана мрежа: европейско координиране на центровете за по-безопасен интернет
  б) борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн; 
  в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда: 3.1 Тематична мрежа: мрежа на нпо за защита на децата в интернет;
  г) създаване на база от знания: 4.1 Проект за задълбочаване на знанията: тестване на програми за обучение на професионални кадри, работещи с деца, изложени на риск.
  Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана за представяне на предложения от бюджета за 2011 г. е 14 132 240 млн. евро участие на ЕС.
  Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, установени в държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

 • Покана за представяне на предложения - EACEA/09/11 - Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 - „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз 
  Краен срок: 6 май 2011 г. 
  В контекста на 2011 г. - Година на младежта „ЕС-Китай“ специално внимание ще бъде обърнато на проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младежта.
  Другите годишни приоритети на поканата включват: 
  - Европейската година на доброволчеството, 
  - приобщаващ растеж, и по-конкретно безработицата сред младите хора, 
  - борба срещу бедността и маргинализацията
  - глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата.
  Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да бъдат: 
  - неправителствени организации (НПО), 
  - публични органи на регионално или местно равнище, или 
  - национални съвети за младежта. 
  Това се отнася и за организациите партньори.
  Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование. 
  Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до него, следното: 
  - мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции, 
  - дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи
  - дейности, насърчаващи политическия диалог в областта на младежта, 
  - кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора, 
  - обучение и изграждане на капацитет на работещите с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на дейността, 
  - обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта. 
  Проектите трябва да започнат между 1 септември 2011 г. и 31 декември 2011 г., като минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната - 12 месеца. 
  Максималният размер на съвместното финансиране от Общността е до 80 % от общите допустими разходи по проекта, максималният размер на субсидията е 100 000 евро.

 • Meждународен музикален фестивал "Море и спомени", 6 - 8 май 2011, зала 1 на Фестивален и конгресен център 
  Meждународният музикален фестивал "Море и спомени" се организира от Народно читалище "Васил Левски 1945" , със съдействието на Община Варна, под патронажа на г-н Кирил Йорданов, кмет на гр. Варна. "Море и спомени" се провежда ежегодно през месец май във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ) на Варна и има за цел да представя популярната песен в България и на други страни по света, както и да стимулира създаването и популяризирането на нови песни с морска тематика.
  Международният музикален фестивал "Море и спомени" има конкурсен характер.
  На фестивала могат да участват изпълнители, навършили 16 години.

 • BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания" 
  Краен срок: 9 май 2011 г. 
  Конкретната цел на процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания" е разработването на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от Закона за биологичното разнообразие, както и Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, за защитените зони могат да се разработват планове за управление.
  Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са: 
  - Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ);
  - Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);
  - Регионални дирекции по горите към ИАГ;
  - Общински администрации;
  - Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
  Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
  - проучвания за целите на проекта;
  - инвентаризации;
  - анализ на налична информация;
  - картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;
  - мониторинг на птици.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е три милиона лв.
  Проектните предложения се подават до 9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.
  Насоки за кандидатстване 
  Формуляр за кандидатстване и приложения 
  Договор и приложения 

 • BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 
  Краен срок: 9 май, 11 юли, 12 септември, 14 ноември 2011 г. 
  Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги - собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост. 
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 • BG161PO003-1.1.05 Разработване на иновации от стартиращи предприятия 
  Краен срок: 10 май, 12 юли, 13 септември,15 ноември 2011 г. 
  Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия. 
  Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 
  - Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са налични към момента на кандидатстване. 
  - Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга; 
  - Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги; 
  - Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга; 
  - Разработване на промишлен дизайн; 
  - Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ - извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка за полезен модел или дизайн на национално и международно ниво; 
  - Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга; 
  - Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга; 
  - Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга; 
  - Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставка на технологии и оборудване. 
  - Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв; 
  - Дейности за визуализация на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лв; 
  - Одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лв.
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница