Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница12/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Неданъчни приходи

149628

155379

103,84
а/

Приходи и доходи от собственост

24-00

25400

26412

103,98
б/

Общински такси

27-00

115600

119295

103,20
в/

Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

4300

4834

112,42
г/

Други неданъчни приходи

36-00

1700

2210

130
д/

Приходи от продадено общинско имущество

40-00

628

628

100
е/

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

45-00

2000

2000

100Разходна част на бюджета
по ред

Функции

План към 31.12.2003г.

Отчет към 31.12.2003г.

% на изпълнение

1.

Общи държавни служби

447108

545284

121,96

2.

Отбрана и сигурност

49935

41993

84,10

3.

Образование

1110060

880437

79,31

4.

Здравеопазване

57049

50139

87,89

5.

БКС

406445

451308

111,04

6.

Почивно дело, култура, физкултура

61863

54504

88,10

7.

Др.дейности по икономиката

172824

172824

100

8.

Социално осигуряване

789727

748834

97,82
ВСИЧКО:

3095011

2945323

95,16

Просрочени вземания на общината към 31.12.2003г. са в размер на 9234лв.Просрочените задължения на общината към 31.12.2003г. са в размер на 432166лв.

Б Ю Д Ж Е Т И О Т Ч Е Т 2004г.


по ред

Наименование на приходите

Параграф

План към 31.12.2004г.

Отчет към 31.12.2004г

% на изпълнение

1

2

3

4

5

6

А

Всичко приходи по бюджета
3169306

3218123

101.54в т.ч.

1.

Взаимоотношения с ЦБ

31-00

2009664

2005882

99.81

а/

Обща допълваща субсидия

31-11

1211904

1208252

99.70

б/

Целева субсидия за капитални разходи

31-13

97044

97044

100

в/

Обща изравнителна субсидия

31-12

456636

456506

99.97

г/

Преотстъпен данък ЗОДФЛ

31-19

244080

244080

100

2.

Трансфери

61-00

745250

745250

100

а/

Получени трансфери

61-01

63480

63480

100

б/

Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост

61-05

681770

681770

100

3.

Заеми от други банки в страната

83-00

100000

100000

100

4.

Временно съхранени средства на разпореждане

88-00
42249
5.

Депозити и средства по сметки в т.ч.

95-00

17263

14537

84.21

а/

Остатък по с/ки на 31.12.2003г.

95-01

17263

17263

100

б/

Остатък по с/ки в края на отчетения период

95-07
-2726


Всичко собствени приходи в т.ч.
297129

310205

104.4

1.

Имуществени данъци

13-00

77600

71059

91.57
2.

Неданъчни приходи
219529

239146

108,94

а/

Приходи и доходи от собственост

24-00

31600

34308

108.57

б/

Общински такси

27-00

160443

180820

112.70

в/

Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

7051

7941

112.62

г/

Други неданъчни приходи

36-00

3000

3480

116

д/

Приходи от продадено общинско имущество

40-00

14435

12597

87.27

е/

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

45-00

3000

-


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница