Август (27 г пр. Хр. 14 г сл. Хр.) и Тиберий (14 37 г.)Pdf просмотр
страница1/54
Дата01.04.2024
Размер0.56 Mb.
#120852
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Християнство f


175
ГЛАВА Х
Х РИС ТИЯ Н С Т В О
Християнството е религиозна система, възникнала на основата на
Иудаизма, по времена Римската империя при управлението на императорите Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.) и Тиберий (14 - 37 г. По времена своето разпространението постепенно се превръща в най-значимият културен феномен от общото историческо развитие на цялото човечество - посланието на Иисус Христос за любов, мири духовно съвършенство се оказа толкова близко до човешката същност, че от малко религиозно течение в Иудея, постепенно се превръща в модел за религиозно-нравствено поведение на милиони хора по света. Но би било грешка този уникален религиозен феномен да се разглежда като изолирано явление, нямащо нищо общо с останалите религиозни и религиозно- философски системи, съществуващи преди и по времена неговото образуване и разпространение. Християнството се появява в най-подходящия исторически моменти на най-подходящото място, за да осмисли човешкия живот по един нов начини обединявайки в себе си общите религиозно-нравствени ценности, да даде шанса на всеки, който повярва в Него да има вечен живот (Иоан.1:12).
СЪСТОЯНИЕТО НА ЕЗИЧЕСКИЯ И ИУДЕЙСКИЯ СВЯТ ОКОЛО
ВРЕМЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС.
Състоянието на гръко-римския свят. Около началото на новата ера в духовния живот на античния свят господства елинизмът. Под това понятие трябва да се разбира периодът, обхващащ времето от в. - ок. в. пр. Хр., който се характеризира със смесване на елинска култура, разпространяваща се преди всичко чрез завоевателните походи на Ал. Македонски, с местните културни тенденции и вярвания на народите, попаднали под това влияние. Другото характерно за тази епоха е, че тя поставя началото на т. нар. космополитни монархии, които заличават националните граници и създават възможност за непосредствено общуване между народите, влизащи в състава на тези монархии.
Религията. В религиозен план това заличаване на границите активира контактите между населението, влизащо в състава на монархията. Този културен процес довежда до образуването на


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница