Автобиография Лична информацияДата03.09.2016
Размер111.76 Kb.
#8166автобиография


Лична информация
Име
Иван Петров Христов

Адрес
Лаборатория по лазерна техника, ул. Галичица 33А, гр. София 1164, България

Телефон
служ.: (02)8161741

ФаксE-mail
ipc@phys.uni-sofia.bg
Националност
БългаринДата на раждане
2 юни 1955
Трудов стаж• Дати (от-до)
1 март 1983 - сега

• Име и адрес на работодателя
СУ”Св. Климент Охридски” - Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164

• Вид на дейността или сферата на работа
Образование и наука

• Заемана длъжност
професор

• Основни дейности и отговорности
Преподаване, обучение на докторанти, научна работа
• Дати (от-до)
Април 1980-март1983

• Име и адрес на работодателя
Институт по специална оптика, София

• Вид на дейността или сферата на работа
Научна работа

• Заемана длъжност
Научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
Конструиране на лазерни системиПреподавателски опит

(може и в приложение)
• Дати (от-до)
Ноември 1992-сега

• Учебно заведение
СУ “Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Оптика на гаусовите снопове, оптика на свръхкъсите импулси, физика на мощните оптични полета, вълнова и квантова оптикаНаучни публикации
Приложение 1Образование и обучение
• Дати (от-до)
Октомври 1975-януари 1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Физика на твърдото тяло, лазерна физика

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор на физическите науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
октомври 1975 – януари 1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Физика, Математика

• Наименование на придобитата квалификация
физик, физика на твърдото тяло

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър
• Дати (от-до)
септември 1970 – юни 1973

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Математическа гимназия „Н. Обрешков”, Казанлък

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Математика, общообразователни предмети за средното училище

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

английски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
доброруски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
доброОрганизационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
директор на институт по лазерна техника към СУ,

ръководител проекти


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютри:

 • Програмиране на фортран 90, паралелно програмиране на MPI иOpenMP, математика и др

 • хардуерни
Свидетелство за управление на МПС
Категория ВПриложения
List of publications

Ivan P. Christov

List of publications


Journal articles


 1. I.P.Christov, I.V.Tomov, S.M.Saltiel, "Self-heating Effects in Electro-optic Light

Modulators", Optical and Quantum Electron., 15, (1983), pp. 289-295


 1. I.P.Christov, "Propagation of Femtosecond Light Pulses", Optics Commun., 53, (1985), pp. 364-366
 1. I.P.Christov,"Transmission of Radiation with Rapid Temporal Modulation through

Optical Instruments", Optical and Quantum Electron., 17 , (1985), pp. 353-357


 1. I.P.Christov, I.V.Tomov, "Generation of Picosecond UV Pulses by Backward Raman Scattering", Bulg.J.Phys.,12, (1985), pp. 319-324
 1. I.P.Christov, I.V.Tomov, "Growth of Raman-Stokes Waves in Focused Pump Beams", Optical and Quantum Electron., 17, (1985), pp. 207-213
 1. I.P.Christov, I.V.Tomov, "Large Bandwidth Pulse Compression with Diffraction

Gratings", Optics Commun., 58, (1986), pp. 338-342


 1. I.P.Christov, "Propagation of Partially Coherent Light Pulses", Optica Acta, 33, (1986), pp. 63-72
 1. I.P.Christov, "Propagation of Short Optical Pulses in Dispersive Medium", IEEE J.Quantum Electron., QE-24, (1988), pp. 1548-1553
 1. I.P.Christov, "Temporal Modes Representation of Propagating Light Pulses", OpticsCommun., 69, (1988), pp. 101-104
 1. I.P.Christov, M.B.Danailov, "Pulse Compression by Free Electrons", Optics Commun., 68, (1988), pp 291-294
 1. I.P.Christov, "Design of a Compound Time Lens", J.Mod.Optics, 36, (1989), pp.

1027-1030


 1. K.Penev, S.Shurulinkov, I.P.Christov, "System for Coherent and Numerical Image Processing", Radio, Television, Electronics, 11, (1988), pp. 9-12
 1. I.P.Christov, M.B.Danailov, "About the Synthesis of Temporal Field Structures",

Optics Commun., 72, (1989), pp. 13-16


 1. M.B.Danailov and I.P.Christov, "Time-space Shaping of Light Pulses by Fourier

Optical Processing", J.Mod.Optics, 36, (1989), pp. 725-731


 1. M.B.Danailov, I.P.Christov and N.Michailov, "Image Transfer by Modulation of Short Light Pulses", Appl.Phys.B, 49, (1989), pp. 371-375
 1. M.B.Danailov and I.P.Christov,"A Novel Method of Ultrabroadband Laser

Generation", Optics Commun., 73, (1989), pp. 235-238


 1. I.P.Christov, "On the Production of Time-orthogonal Pulse Shapes", Opt.Commun., 77, (1990), pp. 253-255
 1. I.P.Christov,"Theory of Time Telescope", Optical and Quantum Electron., 22,

(1990), pp. 473-480


 1. M.B.Danailov and I.P.Christov, "Ultrabroadband Laser Using Prism-based Spatially Dispersive Resonator", Appl. Phys. B 51, (1990), pp. 300-302
 1. M.B.Danailov and I.P.Christov, "Spectrum-preserving Amplification of

Ultrabroadband Optical Pulses", J.Mod.Opt., 38, (1991), pp. 413-416


 1. M.B.Danailov and I.P.Christov, "Amplification of Spatially- dispersed Ultrabroadband Laser Pulses", Opt.Commun., 77, (1990), pp. 397-401
 1. N.I.Michailov, I.P.Christov and I.V.Tomov, "Two-wavelenght Operation of a

Femtosecond Dye Laser", Appl.Phys. B, 51, (1990), pp. 171-176


 1. N.I.Michailov, T.Deligeorgiev, I.P.Christov and I.V.Tomov, “Performance of a

Rhodamine 6G Dye Laser Passively Mode- Locked by a New Styryl Dye", Optical and

Quantum Electron, 22, (1990), pp. 293-296
 1. I.P.Christov and M.B.Danailov, "Theory of Ultrabroadband Light Amplification in Spatially-Dispersive scheme", Opt. Commun., 84, (1991), pp. 61-66
 1. P.Ch.Chernev and I.P.Christov, "A Three Dimensional Model of a Low-Aspect Ratio Short Pulse Dye Amplifier", Opt.Quantum Electron., 23, (1991), pp. 585-592
 1. I.P.Christov, N.I.Michailov and M.B.Danailov, "Mode Locking with Spatial

Dispersion in Gain Medium", Appl.Phys. B 53, (1991), pp. 115-118


 1. I.P.Christov, "Amplification of femtosecond pulses in spatially-dispersive scheme",

Opt.Lett., 17, (1992), pp. 742-744


 1. I.P.Christov, "Author's reply", IEEE J. Quantum. Electron, 28, (1992), pp 1622-1623
 1. I.P.Christov, "Intracavity Shaping of Mode-Locked Laser Pulses" IEEE, J. Quantum. Electron., 29, (1993), pp. 2397-2404
 1. I.P.Christov,"Shaping and Amplification of Short Optical Pulses in Multilevel

Resonant Medium", Opt.Commun., 113, (1994), pp. 530-534


 1. J.Zhou, G.Taft, C.-P.Huang, M.M.Murnane, H.C.Kapteyn and I.P.Christov,"Pulse Evolution in a Broad-Bandwidth Ti:Sappire Laser", Opt. Lett., 19, (1994 ), pp. 1149-1151
 1. I.P.Christov, M.M.Murnane, H.C.kapteyn, J.Zhou and C.-P.Huang, "Forth-Order

Dispersion Limited Femtosecond Pulses", Opt. Lett., 19, (1994 ), pp. 1465-1467


 1. I.P.Christov, M.M.Murnane, H.C.Kapteyn, C.-P.Huang and J.Zhou, "Space-Time

Focusing of Femtosecond Pulses in Ti:Sapphire Laser", Opt. Lett. 20, (1995), pp.

309-311 1. G.Taft, A.Randquist, M.Murnane, H.Kapteyn, K.Delong, R.Trebino, and

I.Christov,"Ultrashort optical waveform mesurements using frequency-resolved

optical gating", Opt.Lett. 20, (1995), pp. 743-745
 1. I.P.Christov, V.D.Stoev, M.Murnane and H.Kapteyn,"Mode-locking with a

compensated space-time astigmatism", Opt.Lett. 20, (1995), pp. 2111-2113


 1. J.Zhou, J.Peatross, M.Murnane, H.Kapteyn and I.Christov,"Enhanced high-harminic generation using 25fs pulses", Phys.Rev.Lett. 76, (1996), pp. 752-755
 1. I.P.Christov, V.D.Stoev, M.Murnane and H.Kapteyn, “Sub-10fs operation of Kerr-lens mode-locked laser”, Opt.Lett., 21,(1996), pp. 1493-1495
 1. I.P.Christov. J.Zhou, J.Peatross, A.Rundquist, M.Murnane and H.Kapteyn,

“Nonadiabatic effects in high-harmonic generation with ultrashort pulses”,

Phys.Rev.Lett., 77, (1996), pp. 1743-1746
 1. I.P.Christov, M.Murnane and H.Kapteyn, “High-harmonic generation of attosecond pulses in the single-cycle regime”, Phys.Rev.Lett., 78,(1997), pp. 1251-1263
 1. A.Rundquist, C.Durfee, Z.Chang, G.Taft, E.Zeek, S.Backus, M.Murnane,

H.Kapteyn, I.P.Christov and V.Stoev, “Ultrafast laser and amplifier sources”,

Appl.Phys.B 65,(1997), pp. 161-174
 1. G.Taft, A.Rundquist, M.Murnane, I.Christov, H.Kapteyn, K.DeLong, D.Fittinghoff, M.Krumbugel, J.Sweetser, R.Trebino, “Measurement of 10-fs pulses”, IEEE Selected Topics in Quantum Electronics, 2, (1997), pp. 575-585
 1. I.P.Christov, M.M.Murnane, and H.C.Kapteyn, “Comment on …..”, Opt. Lett. 22

(1997), pp. 1881-1883


 1. I.P.Christov, M.Murnane and H.Kapteyn, “Generation of single-cycle attosecond

pulses in the vacuum ultraviolet”, Opt.Commun. 148, (1998) pp. 75-78


 1. I.P.Christov and V.D.Stoev, “Model of Kerr-lens mode locked laser: role of space-time effects”, JOSA B 15, (1998), pp. 1960-1966.
 1. I.P.Christov, V.D.Stoev, M. M. Murnane, and H. C. Kapteyn, “Absorber assisted Kerr-lens mode locking”, JOSA B 15, (1998), pp. 2631-2633
 1. I.P.Christov, M.Murnane and H.Kapteyn, “Generation and propagation of attosecond x-ray pulses in gaseous medium”, Phys.Rev. A 57, (1998), pp. R2285-R2288.
 1. Z. Chang, A. Rundquist, H. Wang, I. Christov, M. Murnane, and H. Kapteyn,

“Generation of coherent, femtosecond, x-ray pulse in the “water window”, IEEE

Selected Topics in Quantum Electronics 4, (1998), pp. 266-270.
 1. Z. Chang, A. Rundquist, H. Wang, I. Christov, H. Kapteyn, and M. Murnane,

“Temporal phase control of soft-x-ray harmonic emission” , Phys. Rev. A, 58, (1998),

pp. R30-R33
 1. I. P. Christov, H. C. Kapteyn, and M. M. Murnane, "Dispersion-controlled hollow

core fiber for phase matched harmonic generation", Opt. Express, 3 (1998), pp. 360-

364 1. I. P. Christov, “Phase dependent loss due to nonadiabatic ionization by sub -10 fs

pulses”, Opt.Lett., 24 (1999), pp.1425-1427


 1. H.C. Kapteyn, M.M. Murnane, I.P. Christov, “Extreme nonlinear optics: Phase-matching of ultraviolet and soft-x-ray generation”, X-ray Lasers 1998, Institute of Physics Conference Series, 159 (1999), pp.17-23
 1. I. P. Christov,” Enhanced generation of attosecond pulses in dispersion-controlled hollow-core fiber”, Phys. Rev. A60, (1999), pp 3244-3250
 1. P. Christov,”Propagation of ultrashort pulses in gaseous medium: breakdown of the quasistatic approximation”, Opt. Express, 6 (2000), pp.34-39
 1. P. Christov,”Phase-dependent ionization in the barrier suppression regime”, Appl. Phys. B 70, (2000), pp.459-462
 1. R. Bartels, S. Backus, E. Zeek, L. Misoguti, G. Vdovin, I. P. Christov, M. M. Murnane and H. C.Kapteyn “Shaped-pulse optimization of coherent emission of high-harmonic soft X-rays”, Nature 406, 164-166 (2000)
 1. I. P. Christov, H. Kapteyn, and M. Murnane “Quasi-phase matching of high-harmonic and attosecond pulses in modulated waveguides”, Opt. Express 7, 362-367 (2000)
 1. I.P. Christov, R. Bartels, H. Kapteyn and M. Murnane, “Attosecond Time-Scale Intra-atomic Phase Matching of High Harmonic Generation”, Phys.Rev.Lett. 86, 5458-5461 (2001)
 1. I.P. Christov, “Control of high harmonic and attosecond pulse generation in aperiodic modulated waveguides”, J. Opt. Soc. Am. B 18, 1877-1881 (2001).
 1. R. Bartels, S. Backus, I. Christov, H. Kapteyn, M. Murnane, “Attosecond time-scale feedback control of coherent x-ray generation”, Chemical Physics 267 (2001), pp. 277-289
 1. Randy Bartels, Ariel Paul, Henry C. Kapteyn, Margaret M. Murnane, Sterling Backus, Ivan P. Christov, Yanwei Liu, David Attwood, and Chris Jacobsen, “Generation of Spatially Coherent Light at Extreme Ultraviolet Wavelengths”, Science 297, pp.376-378, (2002)
 1. A. Paul, R.A. Bartels, R. Tobey, H. Green, S. Weiman, I.P. Christov, M.M. Murnane, H.C. Kapteyn,S. Backus, “Quasi-Phase Matched Generation of Coherent Extreme-Ultraviolet Light”, Nature, 421, pp.51-54 (2003)
 1. Emily A. Gibson, Ariel Paul, Nick Wagner, Ra’anan Tobey,David Gaudiosi, Sterling Backus, Ivan P. Christov, Andy Aquila, Eric M. Gullikson, David T. Attwood, Margaret M. Murnane, Henry C. Kapteyn, “Coherent Soft X-ray Generation in the Water Window with Quasi–Phase Matching”, Science, 302 , p.95 (2003)
 1. Emily A. Gibson, Ariel Paul, Nick Wagner, Ra’anan Tobey, Sterling Backus, Ivan P. Christov,Margaret M. Murnane, and Henry C. Kapteyn, High-Order Harmonic Generation up to 250 eV from Highly Ionized Argon”, Phys.Rev.Lett., 92, 033001 (2004)
 1. Ariel R. Libertun, Xiaoshi Zhang, Ariel Paul, Etienne Gagnon, Tenio Popmintchev, Sterling Backus, Margaret M. Murnane, and Henry C. Kapteyn, Ivan P. Christov, “Design of fully spatially coherent extreme-ultraviolet light sources”, Applied Physics Letters, 84, 3903-3906 (2004)
 1. Zhang X, Libertun AR, Paul A, Gagnon E, Backus S, Christov IP, Murnane MM, Kapteyn HC, Bartels RA, Liu Y, Attwood DT, “Highly coherent light at 13 nm generated by use of quasi-phase-matched high-harmonic generation”, Optics Letters 29 pp.1357-1359 (2004)
 1. Wagner NL, Gibson EA, Popmintchev T, Christov IP, Murnane MM, Kapteyn HC, “Self-compression of ultrashort pulses through ionization-induced spatiotemporal reshaping”, Phys.Rev.Lett., 93, Art. No. 173902 (2004)
 1. Bartels RA, Murnane MM, Kapteyn HC, Christov I, Rabitz H, “Learning from learning algorithms: Application to attosecond dynamics of high-harmonic generation”, Phys. Rev. A 70 (4): Art. No. 043404 (2004)
 1. Gibson EA, Zhang XS, Popmintchev T, Paul A, Wagner N, Lytle A, Christov IP, Murnane MM, Kapteyn HC, “Extreme nonlinear optics: Attosecond photonics at short wavelengths”, IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron., 10, 1339 (2004)
 1. H. Kapteyn, M. Murnane, I.P. Christov, “Extreme nonlinear optics: Coherent x-rays from lasers”, Physics Today, 39, March (2005)
 1. I.P. Christov, “ Propagation of an attosecond X-ray pulse in an atomic-scale waveguide”, Appl. Phys. B, 80, 405 (2005)
 1. Zhang XS, Lytle A, Popmintchev T, Paul A, Wagner N, Murnane M, Kapteyn H, Christov IP, ”Phase matching, quasi phase-matching and pulse compression in a single waveguide for enhanced harmonic generation”, Opt. Lett. 30, 1971 (2005)
 1. L. Misoguti, I.P. Christov, S. Backus, M. M. Murnane, and H. C. Kapteyn, “Nonlinear wavemixing processes in the extreme ultraviolet”, Phys. Rev. A 72, 1 (2005)
 1. A. Paul, E. A. Gibson, X. Zhang, A. Lytle, T. Popmintchev, X. Zhou, M. M. Murnane, I. P. Christov, H. C. Kapteyn, "Phase-matching techniques for coherent soft X-ray generation", IEEE Journal of Quantum Electronics, 42, 14 (2006)
 1. N. L. Wagner, A. Wuest, I. P. Christov, T. Popmintchev, X. Zhou, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, "Monitoring molecular dynamics using coherent electrons from high harmonic generation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103, 13279 (2006)
 1. A. S. Sandhu, E. Gagnon, A. Paul, I. Thomann, A. Lytle, T. Keep, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, I. P. Christov, "Generation of sub-optical-cycle, carrier-envelope-phase-insensitive, extreme-uv pulses via nonlinear stabilization in a waveguide", Phys. Rev. A 74, 061803 (2006)
 1. N. L. Wagner, A. Wuest, I. P. Christov, T. Popmintchev, X. Zhou, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, "High-order X-ray Raman scattering using coherent electrons from high harmonic generation", Opt. Phot. News 17, 43 (2006)
 1. I. P. Christov, “Reshaping of attosecond x-ray pulses in thin crystals”, Opt. Lett. 31, 280 (2006)
 1. I. P. Christov, "Correlated non-perturbative electron dynamics with quantum trajectories," Opt. Express 14, 6906 (2006)
 1. I. P. Christov, "Quantum trajectory perspective of atom-field interaction in attosecond time scale", Appl. Phys. B 85, 503 (2006)
 1. I. P. Christov, “Time dependent quantum Monte Carlo: preparation of the ground state”, New J. Phys. 9, 70, (2007)
 1. I. P. Christov, “Time dependent quantum Monte Carlo and the stochastic quantization”, J. Chem. Phys., 127, 134110 (2007)
 1. H. Kapteyn, O. Cohen, I. Christov and M. Murnane, Science, 317, 775 (2007)

83. I. P. Christov, “Dynamic correlations with time-dependent quantum Monte Carlo”, J. Chem. Phys. 128, 244106 (2008)


Review articles
1. I. P.Christov,"Generation and Propagation of Ultrashort Optical Pulses", in Progress in Optics, ed. by Emil Wolf, vol. XXIX, (1991), pp. 201-284
2. P. Salieres and I. Christov, “Macroscopic Effects in High-Order Harmonic Generation”, in Strong Field Laser Physics, ed. T. Brabec -in pressConference proceedings

1. H. C. Kapteyn, M. M. Murnane, and I. P. Christov, “Extreme nonlinear optics: Phase-matching of ultraviolet and soft x-ray generation,” Proc. of the 6th International

Conference on X-Ray Lasers, Y. Kato, H. Takuma, and H. Daido eds., Institute of

Physics Conference Series, Vol. 159 (IOP Publishing, Bristol, UK, 1999) p. 17.


2. A. Rundquist, Z. Chang, H. Wang, I. Christov, H. C. Kapteyn, and M. M. Murnane,

“Coherent x-ray generation at 2.7 nm using 25 fs laser pulses," First International

Conference on Superstrong Fields in Plasmas, Varenna, Italy, AIP Proceedings, Vol. 426,

(1998) p. 296.


3. J. Zhou, A. Rundquist, Z. Chang, J. Peatross, I. P. Christov, M. M. Murnane, and H. C.

Kapteyn, "Enhanced high-harmonic generation with ultrashort 25 fs pulses," Ultrafast

Phenomena X (Springer-Verlag, 1996), p. 120.
4. J. Peatross, J. Zhou, A. Rundquist, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, and I. P. Christov,

"High-order harmonic generation with a 25 femtosecond laser pulse," Proceedings for

International Conference on Super-Intense Laser Atomic Physics, SILAP 95 (1996).
5. M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, I. Christov, G. Taft, J. Zhou, A. Rundquist, and C. P.

Huang, "Recent advances in femtosecond laser technology: Capabilities and limits,"

Proceedings of the SPIE, Vol. 2524 (SPIE, Bellingham, WA, 1995) p. 2-10.
6. A. Rundquist, G. Taft, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, K. DeLong, R. Trebino, and I.

Christov, "Measurements of ultrafast optical waveforms using FROG," Proceedings of

the SPIE, Vol. 2377 (SPIE, Bellingham, WA, 1995) p. 201-206.
7. J. Zhou, G. Taft, C. P. Huang, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, and I. Christov, "Sub-10 fs pulse generation from Ti:sapphire laser: Capabilities and ultimate limits," Ultrafast

Phenomena IX (Springer-Verlag, 1994) p. 39.


8. R. A. Bartels et al., “Phase-matching on attosecond timescales,” OSA Conference on

High Fields and Short Wavelengths, Palm Springs, CA, October 2001


9. Invited, I. P. Christov et al., “Novel phase-matching techniques for high-harmonic

generation,” Gordon Conference on Nonlinear Optics and Lasers, New London, NH, July

2001.
10. R. Bartels et al., “Novel single-atom and quasi phase-matching techniques at short

wavelengths,” Quantum Electronics and Laser Science Conference (CLEO/QELS 2001),

Baltimore, MD May 2001.
11. H. Kapteyn, M. Murnane, R. Bartels,S. , I.P. Christov "Coherent control of electronic

wavefunctions in the strong field regime" ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 221: 129-PHYS Part 2 APR 1 2001


12. G. Taft et al., “Sub-10 fs pulse generation from a Ti:sapphire laser: capabilities and

ultimate limits,” Ninth International Conference on Ultrafast Phenomena, Dana Point,

CA, May 1994.

13 E. A. Gibson, A. Paul, N. Wagner, S. Backus, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, and I. P. Christov, “High-order harmonic generation from argon ions up to 250 eV,” in Ultrafast Phenomena XIV, Springer Series in Chem. Phys., T. Kobayashi, T. Okada, T. Kobayashi, K. A. Nelson, and S. D. Silvestri, Eds. Niigata, Japan: Springer-Verlag, 2005, pp. Paper ME29.


14. E. A. Gibson, N. Wagner, S. Backus, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, and I. P. Christov, “Temporal selfcompression of intense femtosecond pulses propagating in argon-filled hollow Waveguides,” in Ultrafast Phenomena XIV, Springer Series in Chem. Phys., T. Kobayashi, T. Okada, T. Kobayashi, K. A. Nelson, and S. D. Silvestri, Eds. Niigata, Japan: Springer-Verlag, 2005, pp. Paper TuE6.
15. E. A. Gibson, A. Paul, S. Backus, R. Tobey, M. M. Murnane, H. C. Kapteyn, and I. P. Christov, “Quasi-phase matching of high harmonic generation in the “water window” soft x-ray region,” in Ultrafast Phenomena XIV, Springer Series in Chem. Phys., T. Kobayashi, T. Okada, T. Kobayashi, K. A. Nelson, and S. D. Silvestri, Eds. Niigata, Japan: Springer-Verlag, 2005, pp. Paper ThB1.
16. E. A. Gibson, I. P. Christov, M. M. Murnane, and H. C. Kapteyn, “Quantum control of high harmonic generation: Applied attosecond science,” in Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation, and Applications, J. Ye, Ed.: Kluwer Publishing Company, 2005, pp 314-332.
17. A. Sandhu, E. Gagnon, A. Paul, I. Thomann, A. Lytle, T. Keep, M. Murnane, H. Kapteyn, and I. Christov, “Isolated EUV pulses via CEP-insensitive nonlinear stabilization in a waveguide,” to be published in Ultrafast Phenomena XV (Springer Series, 2007).стр.


Автобиография

Иван Петров Христов

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница