Автобиография Ралица, Стефанова, Иванова лична информацияДата30.07.2018
Размер173.25 Kb.

Автобиография Ралица, Стефанова, Иванова

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ралица, Стефанова, Иванова


България, Велико Търново, 5000, ул. „Колоня Товар” № 1
Служебен адрес: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ул. „Т. Търновски” №2

5000 Велико Търново,

Катедра „Германистика и нидерландистика”


+359 +62 618 360 +359 +885 405 532

E-mail ralizaiv@abv.bgПол женски | Дата на раждане 10.06.1971 г. | Националност българкадлъжност, за която кандидатствате


-


ТРУДОВ СТАЖ• Заемана длъжност

• Дати (от-до)

• Заемана длъжност

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Доцент по немскоезична литература

11.10.2016 – продължава да работи

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

гл. ас. д-р по немскоезична литература (научна специалност 05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

• Дати (от-до)
03.01. 2006 г. – 11.10.2016

• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

гл.асистент по съвременен немски език


• Дати (от-до)
19.03.2002 г. – 03.01. 2006 г.

• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ст. асистент по съвременен немски език


• Дати (от-до)
30.09.1998 г. – 19.03.2002 г.

• Заемана длъжност
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

асистент по съвременен немски език


• Дати (от-до)
01.04.1996 г. – 30.09.1998 г.ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕИме и вид на обучаващата или образователна организация

Дати


Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати

университет „Каролус Магнум”, Кьолн

(редовна докторантура)

01.10.1998 г. – 31.07.2000 г.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност Немска филология; квалификация: специалист по немска филология и учител по немски език

1990 г. – 1995 г.

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Немска езикова гимназия, Ловеч
Дати

1985 г. – 1990 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати

ЕСПУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново

1982 г. – 1985 г.Име и вид на обучаващата или образователната организация

Дати

ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново

1979 г. – 1982 г.
Специализации2012 г. 3 месеца към Ваймарско Гьотево дружество, Ваймар (Германия)2010 г. 3 месеца в Института по културология на университет „Лойфана”, Люнебург,

Германия (Германска служба за академичен обмен – DAAD)
2005-2006 г. 9 месеца в университета „Парис Лодрон” в Залцбург, Австрия (Австрийска

служба за академичен обмен - ÖAD)

1998-2000 г. 2 години в Института по немски език и литература в Кьолн, Германия

(Германска служба за академичен обмен – DAAD)

1995-1996 г. 6 месечна специализация в университета „Фридрих Шилер” в Йена,

Германия (Тюрингска държавна канцелария)

многократни летни езикови курсове в Германия


Участие в квалификационни

форми на обучение2015 г. Международен семинар по дидактика на чуждоезиковото обучение, Рига (Латвия)

2010 г. Практико-приложен семинар по системата KIKUS (Kinder in Sprachen und Kulturen)

за би- и мултилингвално обучение в предучилищна възраст, Хамбург (Германия)

2007 г. Методико-дидактичен семинар по немски език и литература в рамките на Лятната

академия за германисти на университета „Фридрих Шилер” в Йена (Германия)

1997 г. Методико-дидактичен семинар по немски език по програма „Темпус”, Есен

(Германия)

Преподавани дисциплиниБакалавърска степенПриложна лингвистика, Германистика, Б+Н, И+Н

 • История и култура на Германия (лекции и упражнения)

 • История и култура на Австрия и Швейцария (лекции и упражнения)

 • Немскоезична литература след 1945 год. (лекции и упражнения)

 • Преддипломен семинар: немскоезична литература

 • Преддипломен семинар: художествен превод

 • Практически немски език: анализ на текст

 • Практически немски език: превод на общоезиков текст

 • Практически немски език: писмени упражнения

 • Чуждоезикова компетентност (упражнения)

 • Гьоте във Ваймар (лекции и упражнения)

 • Анализ на текст и културологични особености (лекции и упражнения)

 • Култура и общество – Космос Ваймар (лекции и упражнения)

 • Увод в германистичното литературознание (лекции)

 • Литература на Берлинската република (лекции и упражнения)

 • Литература и интермедиалност (лекции и упражнения)


Магистърска степен

Транслатология • Частни проблеми на художествения превод (упражнения)


ДругиПреподавател в Лятна академия за немски студенти по програмата GO EAST на DAAD „Bulgaria up to date”Разработени лекционни курсовеБакалавърска степен • История и култура на Германия

 • История и култура на Австрия и Швейцария

 • Немскоезична литература след 1945 год.

 • Немскоезична литература – Класика и Романтизъм

 • Немскоезична литература от средата на 19 до средата на 20 век

 • Немскоезична литература – от Средновековие до Бурни устреми

 • Гьоте във Ваймар

 • Култура и общество – Космос Ваймар

 • Увод в германистичното литературознание

 • Литература на Берлинската република

 • Литература и интермедиалност
Магистърска степен

 • Художествен превод
Четени лекции в български университети и други институции

Четени лекции в чуждестранни университети и други институции


Лекции и практически занятия към Лятна академия за студенти от ФРГ – 2013, 2014, 2015 г.

/„Satirische Darstellungen der bulgarischen Nachwendezeit im Film”, „Die bulgarische Ikonenmalerei”/

- МД „Елиас Канети”, Русе

2012 г. в Зондерсхаузен (Германия) – като лектор на Ваймарското Гьотево дружество2015 г. в Рига (Латвия) – програма „Еразъм”


ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език


български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
немски

С2

C2

C2

C2

C2

руски

C1

C1

B2

B2

B2

английски

B2

B2

A2

A2

A2
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка
Комуникационни умения

 • Комуникативност и толерантност; умения за работа в екип; организираност и прецизност при осъществяване на съвместни дейности – придобити при обучението и професионалната практика във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Организационни / управленски умения


 • Умение за колективна и индивидуална работа при административно-нормативното осигуряване на учебния процес, участие в екип при изготвянето, кандидатстването и осъществяването на проекти, придобити при обучението и професионалната практика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”:
 • изготвяне на проект и организация на Лятна академия за немски студенти по програмата GO EAST на DAAD „Bulgaria up to date”

 • участие в подготовката и провеждането на конференции за германисти

 • участие в разработването на актуализираните учебни планове и програми за специалност „Германистика”, „Приложна лингвистика”, „Български ез.немски ез.”, „История и немски ез.” (периодично)

 • участие като оценител в ежегоден конкурс по превод към Немска библиотека, ВТУ (2015 - 2016 г.)Професионални умения

 • Умения за колективна и индивидуална работа със студенти в рамките на учебния процес, придобити при обучението и професионалната практика във ВТУ “”Св.св. Кирил и МетодийДигитална Компетенция

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми
свободно

свободно

свободно

основно

самостоятелно
Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене

Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка • добро владеене на офис пакет - програма за обработка на текст, електронна таблица, програма за презентации (Microsoft Word; Excel; Adobe Acrobat; Power Point), придобито в работата ми като преподавател

 • добри познания на фото софтуер (Adobe Photoshop), придобити като любител фотограф

 • InternetСвидетелство за управление на МПС

нямаДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Проекти

Участие в конференции

семинари

Членства


Членство в научни организации
 • Изготвяне на проектите, организация и участие в Лятна студентска академия Bulgaria up to date по програма GO EAST на Германската служба за академичен обмен (DAAD) / 2013 – 2016 г.
 • Участие в проект “Kunst im Text” (P17919)/ финансираща организация – Österreichischer Wissenschaftsfond (Австрийски фонд за научни изследвания); основни институции, реализирали проекта – германистичните институти към университетите в Залцбург и Виена; партньори по проекта – множество германисти от различни университети предимно в Австрия и Германия. Проектът е приключен с реализирана двутомна публикация: Handbuch der Kunstzitate, hg. von Konstanze Fliedl, Marina Rauchenbacher, Joanna Wolf, Berlin: De Gruyter, 2011, ISBN 978-3-11- 020500-8/ 2007 – 2010 г • 2015 г. – VI професорска седмица на Латвийския държавен университет в гр. Рига – доклад „Literatur im interkulturellen und intermedialen Lernprozess”
 • 2014 г. – Четвърта национална конференция на Съюза на германистите в България (BGV) „Основни акценти на българската германистика през 21. век”/30.10 – 01.11.2014 – доклад на тема „Christoph Peters’ – fotografische Narrativik”
 • 2013 – Юбилейна конференция на катедра Германистика при СУ – доклад на тема „’Rissige Welten’ – доклад на тема „Christoph Peters’ kulturelle Grenzgänge”
 • 2012 – „Lebensfluten - Tatensturm”, празнично честване на 263та годишнина от рождението на Гьоте/ Ваймар, Германия (среща със спонсорите на Ваймарското Гьотево дружество) – доклад на тема „Die Germanistik in Bulgarien”
 • 2012 – Сбирка на Гьотевото дружество в гр. Зондерсхаузен/Германия - доклад: „Inszenierung und Ästhetisierung von abweichendem Verhalten in Goethes Die Leiden des jungen Werther, Die Wahlverwandschaften und Wilhelm Meister
 • 2011 – Трета национална конференция на Съюза на германистите в България (BGV) „Sprachlichkeit derInterkulturalität”, Велико Търноводоклад „Vom Pumpernickeleffekt zur Transkulturalität – Christoph Peters”
 • 2011 – Конференция на дружеството „Гьоте в България” на тема „Топографии на любовта”, София – доклад „Abstruse Liebesgeschichten – abweichendes Verhalten in Thomas Hettches Nox und Woraus wir gemacht sind
 • 2010 – Конференция на унивеситета „Лойфана”/ Люнебург (Германия) и фондация „Николас Борн” на тема „История на културния ареал Елба” – доклад „Zum Politischen im literarischen Diskurs”
 • 2010 – XII конгрес на Международния съюз на германистите (IVG) под наслов „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit”, Варшава (Полша) – доклад „Zur Dekonstruktion des Politischen”
 • 2009 - Конференция на дружеството „Гьоте в България” на тема „Немският романтизъм – пътеводни образи и проекти”, София – доклад „Androgyne Stimmen – von der Wiederentdeckung eines genuin romantischen Motivs bei Ulrike Draesner und Bodo Kirchhoff”
 • 2009 - Втора национална конференция на дружеството на германистите в България (BGV) на тема „Interkulturalität und Intermedialität in der Sprache und in der Literatur”, Велико Търново – доклад „Das intermediale Universum als literarisches Konstrukt”
 • 2007 - Юбилейна конференция в чест на проф. Надежда Дакова, София – доклад „Die Ästhetisierung des Bösen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur”
 • 2007 - Конференция за млади учени на Германската служба за академичен обмен (DAAD) „Die topographische Wende in der Literatur”, Варна – доклад „Ferne Orte – Bodo Kirchhoffs Poetik der Peripherie”
 • 2006 - Конференция на дружеството „Гьоте в България” на тема „Хайнрих Хайне – нега, ирония и жлъч”, София – доклад „Хайневата самоирония в контекста на еврейското остроумие
 • 2006 - Конференция „Австрийската литература между културите”, Велико Търново – доклад „Das ästhetisch Böse und seine literarischen Tangenten”
 • 2005 - Международна научна конференция на тема „Езиковата политика на ЕС и европейското езиково пространство”, В. Търново – доклад „Die literarische Verwertung des europäischen Traumas Ahasver bei Stefan Heym
 • 2005 - Конференция на дружеството „Гьоте в България” на тема „Фридрих Шилер за бъдните столетия” , София – доклад „Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken
 • 2004 - Конференция на дружеството „Гьоте в България” на тема „Гьоте „Фауст” – нови интерпретации” – конференция на дружеството „Гьоте в България”, София – доклад „Von der prekären Balance zwischen Kritik und Hoffnung beim Umgang mit mythischem Material. Versuch eines Vergleichs zwischen Goethes Faust und Stefan Heyms Ahasver
 • 2003 - Конференция на СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Interkulturalität und Nationalkultur in der deutschsprachigen Literatur”, София – доклад „Der jüdische Witz in Stefan Heyms Roman Ahasver
 • 2001 - Конференция на СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Mythos und Krise in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts” , София – доклад „Der Schriftsteller zwischen Pygmalion und Ödipus. Bodo Kirchhoffs Der Sandmann
 • 2000 - Първи конгрес на германистите от Югоизточна Европа, Велико Търново – доклад „Kreativität im Spannungsverhältnis zwischen subjektbezogener und entindividualisierender Tendenz”
 • 1999 - Конференция „Европейският модернизъм и славянските литератури”, Велико Търново – доклад „Labilität und Stabilität. Über einige gemeinsame Motive und strukturelle Besonderheiten im Werk Franz Kafkas, Elias Canettis und Hans Raimunds”
 • Съюз на германистите в България (BGV)

 • Международен съюз на германистите (IVG)

 • Ваймарско Гьотево дружество

 • Литературно сдружение "Гьоте в България", зам. председател и член на Управителния съвет

© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /

Каталог: userinfo -> 552 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница