Бюджетът мина, вдигат пенсиите и заплати


Качествено обучение, модерни инвестиции и добър мениджмънтстраница4/15
Дата07.05.2018
Размер0.83 Mb.
#67757
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Качествено обучение, модерни инвестиции и добър мениджмънт


Имаме най-добрите преподаватели, които не само ще научат студентите да използват най-новите технологии, но и ще ги .запалят с личния си пример, казва ректорът чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев

24 часа  стр. 58  

Професионалните направления, по които Медицинският университет в Пловдив обучава своите студенти, са едни от най-успешните в българската образователна система. Това се дължи на качеството, което висшето училище предлага. Характерно за университета е съчетаването на класическото висше медицинско образование с модерните образователни технологии.

Живеем в динамично дигитално време и това предопределя необходимостта от максимално бързо внедряване на най-новите технологични открития. Пример за това разбиране на академичното ръководство са придобивките във Факултета по дентална медицина, където в един ден се откриха обучителен 3D виртуален симулационен център, нов 3D лъчево-конусен компютърен томограф и имплантологичен център. 3D симулаторът за виртуална реалност е последен модел със софтуер за 2017 година. Такъв симулатор -HRV, има само в университета в Шефилд, Великобритания. На симулатора първо ще бъдат обучени преподавателите и след това ще бъде въведен в учебната програма на студентите. Реално симулаторът се явява високотехнологичен междинен етап в преподаването между класическото обучение върху фантомни модели (предклиничното обучение) и истинската клинична практика на студентите. В него са вградени всички игрови педагогически подходи, което е гаранция, че ще предизвика най-голям интерес у студентите и ще бъде усвоен много бързо.

В Медицинския университет в Пловдив е създадена отлична организация за по-добра комуникация със студентите. Функциониращите центрове значително подобряват информационната осведоменост и работят за адаптацията на студентите към учебната и социалната среда, както и за успешната им реализация след дипломиране.

Кариерната успеваемост е един от основните критерии за качеството на висшите училища, тъй като професионалната реализация на завършилите студенти е важен фактор за престижа и рейтинга на университетите. През 2010 г. в университета бе създаден Център за кариерно развитие, който осъществява динамична връзка между студентите и работодателите, служи като посредник за комуникация между бизнеса и академичните среди. Центърът предлага информация и услуги, свързани с успешната реализация и кариерното развитие на студентите и бившите възпитаници на университета. А на работодателите от системата на здравеопазването предоставя възможности за набиране на кадри по зададени от тях критерии. Периодично се публикува актуална кариерна информация в сайта на МУ - Пловдив, в сайтовете и Facebook адресите на университета, на студентските асоциации и на специализираните и общи информационни табла. Професионалното портфолио и кариерната култура на студентите се изграждат още по време на тяхното обучение -те са ангажирани не само с пряката учебна дейност, в която показват много високи резултати, но и участват в различни допълнителни формати. Целта е да усъвършенстват знанията си и да придобият допълнителни умения - участия в младежки научни конференции, практически обучения, проекти, обменни програми с чуждестранни университети, кръжоци, курсове, в много от които постигат значителни успехи в национален и международен мащаб.

Студентският информационен център е създаден през 2014 г. с цел да улесни адаптацията на новоприетите студенти. Специалистите от центъра консултират чуждестранните студенти, улесняват адаптирането им към образователния процес и начин на живот, помагат им да преодолеят културния шок. Основните водещи принципи са толерантност към различните националности, култури, раси, пол, възраст, религии, сексуална ориентация, етнос, социален и икономически статут, език, специални потребности и конфиденциалност - консултирането на студентите е базирано на поверителни отношения между консултанта и студента и съпричастност към чувства, нужди и грижи.

През 2017 г. студентският информационен център и кариерният център ще бъдат устроени в модерна база, която ще позволи по-високо качество на предлаганите услуги.

В Медицинския университет в Пловдив се обучават над 5500 студенти от 43 държави от всички континенти. Преобладават студентите от европейските страни като Великобритания, Ирландия, Германия, Италия, Франция и скандинавските държави. Има студенти и от далечни страни като САЩ, Канада, Бразилия, Австралия, Нова Зеландия, Виетнам, Япония, Индия, Китай, Шри Ланка, което е още едно доказателство за високия международен престиж на висшето училище.

Ректорът чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев с гордост споделя, че университетът има най-надеждния ресурс да обучи отлично своите студенти. И този ресурс са най-добрите преподаватели. Тези, които не само ще ги научат да използват най-новите технологии, но и ще ги запалят с личния си пример да вървят по пътя на познанието и усъвършенстването.

Здравни грижи - 25% повече студенти


24 часа  стр. 50  

Тази година има увеличение на студентите в направленията, от които пазарът на труда има нужда, като Здравни грижи (25% увеличение), Информатика и компютърни науки и Медицина.

В най-масовите направления, за които се коментира, че са неоправдано масовизирани, има намаление на студентите. Например право (8% намаление), администрация и управление (15% намаление).

Правото отстъпва на педагогиката като третото най-масово направление.

Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 47,34% от 46,4% преди година. 

Как да изберете сред 3 групи университети


Всеки четвърти абсолвент не се осигурява у нас

24 часа  стр. 51  

Рейтинговата система позволява да се направи разграничаване на три групи университети, каза Георги Стойчев.

Първата са такива, при които има голямо значение какво направление ще учиш, а не в кой университет. Това са направления, които подготвят кадри, свързани основно с обществения сектор - медицина, фармация, военно дело, както и педагогика и педагогика на обучението по...

Втората група са направленията, в които има драматично значение точно кое висше училище ще избереш. Става дума предимно за инженерни специалности, които подготвят кадри за реалната икономика. Там има големи разлики в реализацията на завършилите първите и последните в класацията университети. В тази група са икономика и администрация и управление.

Третата група направления, при които професионалната траектория на завършилите зависи не просто от избора на направление и висше училище, а от избора на конкретна специалност. Типичен пример е направлението Архитектура, строителство и геодезия. Има огромна разлика дали ще бъде избрана специалност архитектура. Най-срещаните професии сред завършилите архитектура в УАСГ са инженери. Ако завършите специалността пожарна и аварийна безопасност, която е от същото направление, ставате държавен служител.

Всеки четвърти завършил не се реализира в българската икономика. 76,79 е процентът на социално осигурените сред завършилите висше училище.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница