Целта на тази стандартна оперативна процедура е определяне вида на бактериите според тяхното оцветяване грамположителни /Грам+/ или грамотрицателни /ГрамДата30.11.2018
Размер43.45 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 028
ОЦВЕТЯВАНЕ НА МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ ПО ГРАМ

Изменение ......./……………

  1. ЦЕЛ

Целта на тази стандартна оперативна процедура е определяне вида на бактериите според тяхното оцветяване - грамположителни /Грам+/ или грамотрицателни /Грам-/. Този метод се използва за детайлно изучаване на клетъчната структура на микробите, химичния им състав и някои морфологични особености.  1. ОБХВАТ

Оценка на бактериите според физико-химичните особености в строежа на клетките, за характеризиране и диференциране на даден микробен вид от останалите.  1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът се използва при изпитване на ИВМП за стерилност и бактериална чистота; при контрол на референтни бактериални щамове и при разработване на клинични материали


  1. АПАРАТУРА И МАТЕРИАЛИ

Апаратура: микроскоп, оцветителни разтвори: карболгенцианвиолет; луголов разтвор; карболфуксин по Цил-Нилзен, вана за оцветяване

Помощни материали: алкохол -700 - 960, вода за промиване, имерсионно масло

Консумативи:микроскопски препарат, натоварен със съответен вид бактерии  1. ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на лабораторията носи отговорност за последователността при изпълнение на стъпките при оцветяване на микроскопските препарати.


  1. ПРОЦЕСНА КАРТА


  1. ПРОЦЕДУРА

Действие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Заливане с карболгенцианвиолет


лаборант

След фиксиране на микроскопски препаратт

Фиксираният микроскопски препарат се поставя на ваната за боядисване и се залива с карболгенцианвиолет за 2 до 4 минути, без последващо миене с вода. За избягване на отлагане на утайки от боята върху препарата се поставя филтърна хартия

2. Заливане с луголов разтвор


лаборант

След оцветяване с карболгенцианвиолет

Директно заливане за 1-2 минути

3.Обезцветяване с алкохол


лаборант

След заливане на препарата с луголов разтвор

Залива се с аклкохол за 1-2 минути

4. Промиване с вода


лаборант

След обезцветяване с алкохол

Микроскопският препарат се изплаква с вода

5. Контрасно оцветяване с фуксин


лаборант

След промиване с вода

Използва се разреден фуксин /1:10/ за около 20-30 секунди

6. Промиване с вода


лаборант

След оцветяване с фуксин

Микроскопският препарат се изплаква с вода

7. Изсушаване


лаборант

След промиване с вода

На стайна температура

8. Наблюдение под микроскоп


Ръководител лаборатория

След изсушаване

Наблюдава се с имерсия. Тъмновиолетов цвят- Грам + бактерии; светлочервен цвят- Грам – бактерии 1

9. Съхранение на микроскопските препарати


лаборант

След приключване на наблюдението под мискроскоп

Върху всяка натривка с ясно обозначени полета за наблюдение и маркировка, се поставя покривно стъкло. Върху оцветените натривки следва да има етикет с надпис за идентификация и датата на изготвяне. Микроскопските препарати се поставят в кутии за съхранение в отделни гнезда.


1 Бактериите, които съдържат в състава си магнезиев рибонуклеат с генцианвиолета и луголовия разтвор образуват съединение с голяма молекула, което не може да премине през бактериалната мембрана. Поради това такива бактерии не могат да се обезцветят от алкохол и запазват първоначалния си тъмновиолетов цвят - /Грам + бактерии/. Останалите бактерии се обезцветяват и при контрастното оцветяване с разреден фуксин добиват светлочервен цвят - /Грам - бактерии/.Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.


Каталог: SOP%20final
SOP%20final -> Процедурата за калибриране се прилага периодично за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода
SOP%20final -> Hp/Compaq computer system 6GHz piv processor, 512 mb ram, 80 gb hdd, 3
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа с тях. Обхват
SOP%20final -> Цел определя се минималната подтискаща концентрация /мпк/ на даден антибиотик спрямо микроорганизмите. Обхват
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици. Обхват
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп
SOP%20final -> За оценка на ефикасността на ивмп и определяне напрежението на имунитета в серуми от опитни животни
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп, като скрининг тест
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди обхват
SOP%20final -> За контрол на качеството на почистването и дезинфекцията на лабораториите, помощните помещения, облекло и ръце на персонал работещ в тях, редовно се извършват микробиологични изследвания


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница