Ценово предложениеДата21.01.2018
Размер27.65 Kb.
#51023


Образец №5

..................................................................................................................................................... /наименование на участника/ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с


по ред

Наименование

Мярка

Количество

Eд. цена

Обща цена

1

Техническият кислород, отговарящ на изискванията на БДС 1350:1984 „Кислород газообразен технически и медицински”, със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5

m3

30002

Втечнен въглероден двуокис, отговарящ на изискванията на БДС 1676:1988 „Въглероден двуокис втечнен”, със съдържание на въглероден двуокис (СО2) в обемни проценти не по-малко от 99,0

kg

30003

Технически ацетилен трябва да бъде със съдържание в обемни проценти - ацетилен (С2Н2) не по-малко от 98,0; азот (N2) не повече от 2,0; фосфороводород (РН3) не повече от 0, 06 сероводород (Н2S) не повече от 0,01; водни пари не повече от 0,05

kg

25004

Аргон сгъстен, отговарящ на изискванията на БДС 13150:1981 „Аргон газообразен и течен”, със съдържание на аргон в обемни проценти не по-малко от 99,0

m3

505

Пропан-бутан, отговарящ на изискванията на БДС 5670:1983 „Газове въглеводородни втечнени” марка Б

kg

3506

Азот, отговарящ на изискванията на БДС 1350:1981 „Азот течен” със съдържание на азот в обемни проценти не по-малко от 98,0

kg

70
Общо цена без ДДС:

xпредмет: „Доставка на технически газове”

Общата стойност на поръчката, предложена от нас е:........................ (.................) лева без ДДС

В цената са включени всички договорни задължения, било подразбиращо се или изрично упоменати.Забележка: При несъответствие в изписването цифром и словом на дадена стойност, за валидна се смята изписаната словом.

Дата: Подпис: ..................................

/име, длъжност/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница