Дали животът ще смаже един човек или ще го шлифова, зависи от това, от какво е направен той. Един диамант не може да бъде шлифован без търкане. Нито един човек не може да бъде усъвършенстван без изпитаниястраница2/15
Дата12.03.2018
Размер1.02 Mb.
#62298
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

НИКАКВИ МЕСТА, ОСВЕН ЕДИН КРЪСТ


Марк 10:32-40 „А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се удивяваха; и ония, които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, като рече: Ето, ние възлизаме в Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, ще Го заплюват, ще Го бият, и ще Го убият, а след три дни ще възкръсне. Тогава се приближават при Него Яков и Йоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме от Тебе. Той им каза: Какво желаете да ви сторя? Те Му рекоха: Дай ни да седнем един отдясно Ти, а един отляво Ти, в Твоята слава. А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те казаха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете от дясно Ми или отляво Ми, не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено”.

Когато Исус и Неговите последователи пътуваха за Ерусалим в онзи ден, самата атмосфера бе изпълнена с очакване. Аз съм си представяла тази сцена много често. В мислите си мога да видя учениците, които вървят с Учителя. Той споделяше с тях. Опитваше се да им каже нещата, които щяха да се случат, но много малко разбираха. Тяхното разбиране за онова, което се опитваше да им каже - как ще се отнесат с Него първосвещениците и книжниците и за Своята смърт - беше толкова ограничено! Той се опитваше да ги подготви, да ги предупреди, че скоро ще бъде убит, а след това ще възкръсне. Човек би си помислил, че някой сред тях разбира и съчувства със сърцето си, но липсата на проницателност в учениците показва колко напълно човешки са всички хора: напълно и изцяло егоистични. В светлината на всичко, което Исус казваше, че ще Му се случи, Яков и Йоан погледнаха само пред себе си и помолиха Исус да им направи една услуга: „Учителю, ние искаме най-хубавите места, като дойдеш в Твоето Царство! Нека един от нас да седне от дясната Ти страна, а другият от лявата.” Исус каза: „Не, но ви предлагам една чаша и един кръст.”

Така най-забележителното нещо, което някога е било записвано в аналите на историята, ни разказва за една малка група от хора, които са били съвсем обикновени (сред тях е имало няколко рибари и един бирник) и които са приели най-великото предизвикателство, което някога е отправяно към група от човешки същества. Когато приеха това предизвикателство - тази шепа последователи на Христос, те буквално промениха хода на историята.Никакви места, освен една чаша и един кръст! На следващия ден прочетох нещо, което ме удари. Истината, която съдържаше, беше поразителна. Твърдението гласеше: „Ние имаме твърде много мили светии на един излет, вместо биещи се войници на една военна акция.” Прочети това изречение отново и позволи на неговата истина да проникне в твоя ум.

Никога няма да забравя историята, която доктор Бауър разказа, когато стоеше пред Ротъри Клаб в Рочестър, Ню Йорк. Боб Фитсимонс, който е бил световен шампион по вдигане на тежести, влязъл в неговия кабинет и го попитал: „Доктор Бауър, как мога да стана толкова силен вътрешно, колкото съм и външно?” Доктор Бауър се обърнал към Боб Фитсимонс и му задал въпроса: „Боб, как стана силен отвън?” Веднага той отговорил: „С упражнения.” Доктор Бауър отвърнал: „Добре, Боб, това е твоят отговор!”

Зрителите не са нито здрави, нито победоносни християни. Никога! Точно това е нередно в църквата днес. Точно това е нередното в мъжете и жените, които се смятат за християни и спасени днес. Твърде много не са нищо повече от зрители. Денят е дошъл и часът е ударил, когато трябва да се върнем към Божието Слово и да видим какво всъщност означава да си християнин.

Искаш ли наистина да познаваш нежността на Човека на скърбите? Искаш ли наистина да познаваш? Не минава и ден в моя живот, без някой да ми каже: „Мис Кулман, защо това ми се случи? Защо?” - и горчиви сълзи се стичат по бузите на този човек. „Мис Кулман, аз не мога да търпя тази болка повече” - и те продължават, като почти укоряват Бог за това, че е допуснал тяхната трудност или болката, която е влязла в техния живот.

Мога ли да спра за момент и да кажа нещо на този някой, който минава своята Гетсиманска градина? Твоите сълзи са намокрили възглавницата през нощта, когато лампите са изгасени, но искам да знаеш, че тъмнината на тази мрачна и пуста нощ може да бъде твоя най-победоносен час. Ти ще познаеш нежността на Човека на скърбите само, като преживееш тъмнината на нощта и дълбочината на твоята Гетсиманска градина.

Има много, които никога не разбраха нежността на сърцето на Джоу Кулман. Те познаваха Джоу Кулман като човек, който държеше политически кабинет или просто като надарен мъж със силен характер. Всеки в Конкордия, Мисури познаваше Джоу Кулман. Може би всеки имаше различна представа за него. Но аз познавах един различен Джоу Кулман, различен от представите, които имаха за него хората. Познавах неговата нежност, когато като малко момиче имах ужасни болки в ушите. Споменът за тази болка остана в мен през целия ми живот, но аз си спомням как татко ме държеше нежно в ръцете си. Имаше нещо - една нежност, когато слагах главата си на рамото на татко и това носеше облекчение на страданието ми. Имаше нещо, което не можех да опиша. Днес зная, че никога нямаше да познавам нежността на моя татко, никога нямаше да позная съчувствието на голямото сърце на моя татко, ако не бях познала страданието.

Искаш ли да познаеш реалността на обещанията на твоя Небесен Баща? Наистина ли? Сигурна съм, че четеш Божието Слово и вярваш на Библията. И все пак ти никога няма да познаеш изцяло реалността на обещанията в Божието Слово, докато наистина не застанеш пред твоето Червено море. Тогава ще осъзнаеш, че няма никакъв път напред и никакъв път назад извън Бог. Трябва да приемеш тези обещания! Няма друг изход. Не, никога няма да познаеш Божиите обещания, докато стоиш само като зрител. Ако имаш някаква материална нужда, аз те предизвиквам да се довериш на обещанията в Божието Слово, да зависиш само от Неговото Слово. Не гледай на обстоятелствата и когато се осмелиш да застанеш там, до твоето Червено море, като насочиш погледа си към Този, който ти е дал Своето обещание, Той ще пробие и ще те освободи и ще отговори на всяка нужда в твоя живот. Как знам това? Защото Той каза: „И Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Исус Христос” (Филипяни 4:19).

Има хиляди хора, смятани за християни, които ще живеят и умрат и никога няма да познаят истинската нежност на Сина на Живия Бог… просто, защото те никога не са минали през една Гетсиманска градина. Има хиляди хора, смятани за християни, които ще живеят и умрат, без никога да разберат пълната реалност на Неговите прекрасни обещания, защото никога не са стигнали до едно Червено море. Искаш ли да познаеш трепетното вълнение, когато изцелителното помазание на Сина на Живия Бог минава през твоето тяло? Може би ти си човек, който никога не се е осмелявал да вярва. Може да си чувал за свидетелствата на други, които са били изцелени от силата на Бог? Ти си казал: „Прекрасно е. Славно е за тях, но не и за мен - аз не мога да повярвам.” Да преживееш докосването на Бог е едно от най-великите вълнения, които познаваш, и тези, които са били изцелени, ще ти кажат, че никога отново не могат да бъдат същите хора, след като са познали Неговото изцелително помазание да минава през тяхното тяло. Но далеч по-велико от физическото изцеление е духовното преживяване, което идва заедно с него.

Познаваш ли славата да бъдеш изпълнен със Святия Дух? Тя е тук за теб! Тя е част от твоето наследство, което Исус направи възможно. Това е дар от Него за Неговата църква, дар за теб, който си Негов. Но има хиляди, които са само зрители на този прекрасен дар, който може да бъде и техен. Да, приятелю, ние имаме твърде много мили светии на един приятен излет, вместо биещи се войници на една военна акция. Ти никога няма да познаеш пълнотата на твоето наследство в Христос Исус, когато стоиш седнал. Никога! Учителят казва: „Не мога да ви дам места. Предлагам ви една чаша и един кръст.” Но Той ще сподели с теб тази чаша и този кръст и ще направи възможна славната победа в твоята Гетсиманска градина.


Каталог: Knigi%20-%20TFM
Knigi%20-%20TFM -> 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”
Knigi%20-%20TFM -> Ако животните можеха да говорят
Knigi%20-%20TFM -> Аллах моят Отец? Или пътят ми от Корана до Библията Билкис Шейх Издава Мисионерско сдружение «Мисия за България»
Knigi%20-%20TFM -> Ние искаме само твоята душа
Knigi%20-%20TFM -> Калифорнийски млекар, който е основател на Интернационалното Общение на бизнесмените, вярващи в Пълното Евангелие
Knigi%20-%20TFM -> Божиите генерали
Knigi%20-%20TFM -> Разкрити мистерии от книгата "Данаил" Емерсон
Knigi%20-%20TFM -> Бизнес по магарешки питър Брискоу
Knigi%20-%20TFM -> Книга първо на многото верни членове на Metro Christian Fellowship в Канзас Сити, чиято страст за Исус е


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница