Дипломна работа на алекс мариновстраница6/20
Дата28.04.2022
Размер4 Mb.
#114197
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ДИПЛОМНА РАБОТА Хард диск
Свързани:
Правила на Деминг, Дипломна работа
2.2. Хоризонтална организация
При тази организация на паметта, целта не е да се намали времето за достъп, както при вертикалната организация, а да се увеличи броят на достъпите за единица време. Тази организация засяга само основната памет.
Съществуват различни начини за хоризонтална организация, най-простият от който се състои във физическо разбиване на паметта на две половини, достъпът до който може да бъде осъществен едновременно. Поместването на всички команди в едната половина , а данните в другата, увеличава средната скорост на достъп към паметта. Това по същество е Харвардската архитектура на компютъра и за първи път е реализиран в компютърът STRECH на IBM.
Тази идея развита понастоящем води до използуването на няколко модула памети, свързани към независими процесори с помощта на високоскоростна комуникационна мрежа, така че всички модули на паметта са еднакво достъпни за всички процесори.
Хоризонтална организация на паметта може да бъде изградена по два начина:
• пакетна обработка на множеството достъпи към паметта;
• конвейерна обработка на множеството достъпи към паметта.

    1. Работа с файлове – преобразуване и защита

Файлова система
Основни задачи, които решава файловата система се явява осигуряване на взаимодействието на програмите и физическите устройства за вход/изход, такива като твърдите дискове, ленти и др. Основните функции, които изпълнява файловата система, може да се разделят условно на две групи:
1) Функции за работа с файлове – съхранение, изменение на атрибутите, изтриване, определяне структурата на файловете
2) Функции за работа с данни, съхранени във файлове, четене и запис, търсене и т.н.
Файловата система логически може да се раздели на следните съставни части:
- файлове, съхраняващи се на входящо/изходящото устройство
- структура на файлове
- функции за работа с файлове и тяхната структура.
Файлове и каталози
Определение за файл – основна единица на организацията на данни на някакъв носител. Файловете се описват с набори от параметри и характеристики.
Основен атрибут на файла се явява неговото име.
Името на файла – това е символен низ, дължината на който зависи от конкретната файлова система. Например във файловата система FAТ (File Allocation Table) не може да превишава 11 символа, 3 от които са за разширението, а във файловата система NTFS (New Technology File System) за Windows NT се допускат 255 символа.
Доколкото съществуват различни файлови системи, стои въпросът за осигуряване на съвместимост между тях. За съжаление не е решен проблема с използване на единствено име на файл в различни файлови системи. Това е свързано най-вече с различни набори от разрешени символи в различните системи. В някои системи, като UNIX, на един файл може да бъдат съпоставени няколко имена. Това е особено удобно за многопотребителски системи. Други атрибути на файла, които могат да се използват от файловата система са:
- текущ размер на файла
- максимален размер
- дължина на записа
- време на създаване, последен достъп и последно изменение
- собственик на файла
- създател на файла
- информация за достъп до файла
- парола за достъп до файла
- признаци: само за четене, скрит файл, системен файл, архивен файл, двоичен/символен, временен, блокировка. За логическата организация на файловете се използват каталози. Каталог съдържа файлове, които са обединени по някакъв признак – техният създател, тип, тема и т.н. Каталозите на даден носител на данни могат да бъдат много и те могат да имат различни степени на вложеност. Всички каталози на даден носител образуват йерархична структура.
Структурата на каталозите в зависимост от файловата система може да бъде дървовидна, когато един файл може да е част само от един каталог и мрежова, когато един файл може да влиза в различни каталози. Пример: система с дървовидна структура – системата FAТ. Мрежова структура, по-подходяща за многопотребителски системи е реализирана в UNIX.
В DOS съвместимите (и в някои други) системи към файла можем да се обърнем с пълното име, което се стои от:
- path – последователност от имена на каталози, в които се съдържа файла, разделени със символа \ (в UNIX се използва обратния символ /)
- собствено име на файла
- разширение (Extension), което се явява незадължителен елемент и по правило информира за типа данни, които се съхраняват във файла. Раширението се отделя от името.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница