Дипломна работа на тема: „ Плащания в международната търговия Съдържаниестраница1/24
Дата05.11.2023
Размер330.5 Kb.
#119166
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Плащания в международната търговия

ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:

Плащания в международната търговия”


Съдържание:1. Плащания в международната търговия. 2
2. Документарно валутно инкасо. 4
2.1. Същност и класификация на документарното инкасо. 5
2.2. Приложение на документарното инкасо. 7
2.2.1. Технология на инкасовата операция. 7
2.2.2. Форми на документарно инкасо. 10
3. Документарен акредитив. 12
3.1. Същност и характеристики. 12
3.2. Технология на акредитивната операция. 20
3.2.1. Издаване на документарен акредитив. 21
3.2.2. Приложение на акредитива във външнотърговски плащания. 23
3.3. Видове документрани акредитиви 24
3.3.1. Според обезпечаването на плащанията: 25
3.3.2. Според начина на усвояване 25
3.3.3. Документарен акредитив при специфични външнотърговски операции. 27
4. Плащане по открит превод и международен превод 33
5. Сравнителна характеристика на плащанията в международната търговия. 35
5.1. Рискове при плащанията в международната търговия 36
5.2. Предимства и недостатъци при плащанията в международната търговия. 43
5.3. Специфични особености при плащанията в международната търговия 48
Използвана литература 53

1. Плащания в международната търговия.


Международната търговия, осъществявана от огромен брой продавачи и купувачи, е свързана с различни рискове за тях, които се проявяват от момента на сключване на търговския договор до плащането. Главният проблем е в това, че двете страни по договора са изложени на противоположни рискове. Продавачът не винаги е в състояние да оцени надеждността на купувача в чужбина, икономическата и политическата обстановка в неговата страна. Рискът за него е да не получи сумата за доставените стоки. Купувачът се опасява, че стоката няма да му бъде доставена по вид и по качество, каквото желае, или може да бъде повредена по време на транспортирането и. По тези причини възникват специални форми на международни плащания, които в различна степен осигуряват износителите и вносителите срещу подобни рискове.
Най-общо формата на плащане определя техническия ред за протичане на платежната операция. От нея зависи:

  • защитата на интересите на продавача и купувача;

  • покриването или ограничаването на финансовите рискове, съпътстващи външнотърговската сделка;

  • финансирането на сделката от деня на експедицията на стоката до момента на извършване на реалното плащане;

  • продължителността на протичане на платежната операция;

В международната търговия се използват следните форми на плащане: документирано валутно инкасо, документиран акредитив, плащане по открита сметка и плащане със свободен превод (авансов или последващ). Те се различават помежду си главно по отговорността на участниците и рисковете, които се поемат от тях.
Съвременните форми на плащане се основават на търговски обичаи, съществували векове наред и на съгласувани условия чрез международни споразумения, сред които най-важно значение имат правилата на МТК в Париж.
Формата на плащане е едно от решаващите условия на външнотърговския договор. Изборът й зависи от следните фактори:

  • предимства и недостатъци за износителя и вносителя (износителите предпочитат акредитивната форма на плащане, а вносителите - документираното инкасо);

  • традиционни връзки и взаимно доверие между продавача и купувача (при висока степен на доверие е възможно използването на открита сметка за уреждане на плащанията);

  • международна стопанска конюнктура (ако на пазара предимства имат купувачите, те налагат инкасото като форма на плащане и обратното - при по-силни позиции на продавачите, предпочита се акредитивът);

  • международни обичаи (например плащанията за петролните доставки се извършват преимуществено чрез акредитив);

  • сума на сделката (търговски договор за крупни сделки задължително включва като условие акредитивната форма на плащане).

При определяне на отделните реквизити на избраната форма на плащане изискването е те да бъдат формулирани прецизно и да съответстват на условията, съдържащи се във външнотърговския договор.
Предвид на изключителната важност на формите на плащане в международната търговия МТК в Париж е разработила специални правила за тяхното приложение. Те се ползват с изключителна популярност, тъй като унифицират международната платежна практика, с която се улесняват както износителите и вносителите, така и банките. В случай обаче на възникване на колизия между участниците в сделката при решаване на споровете приоритет се дава на законодателството в страната, на територията, на която възникват.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница