messages
  С ъ о б щ е н и е до цветомир тодоров ценов
Files/Messages
  П у б л и ч н о с ъ о б щ е н и е
  Важно ! От 25 април 2008 год в община Елин Пелин е разкрит логопедичен кабинет. Седалището на кабинета се намира в оу „Ст. Стефанов” гара Елин Пелин
  На 27 февруари четвъртък от 10. 00ч до 12. 00 ч
old/Files/Messages
  Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
messages
  Министерство на финансите  агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
  Решение за разпределяне на депозит№509/11. 03. 2008г от Началника на Митница Пловдив
  Агенция”митници” регионална митническа дирекция пловдив
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
images/messages/103433
  Marina Stefanova is Director "Sustainable Development" of the un global Compact Network Bulgaria. She has a PhD on Social governance -specialty "Corporate social responsibility"
messages
  Министерство на финансите
  Агенция митници митница аерогара
Files/Messages
  Republic of bulgaria novi pazar municipality
messages
  Агенция “митници” митница свиленград
  Агенция “митници” регионална митническа дирекция пловдив митница свиленград
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
  Министерство на финансите агенция “митници”
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
  Решение за отмяна № Б47-0571/03. 07. 2011 г на разрешение за ползване на опростена процедура- оформяне на място с №BG5999 /1/OM1/0005 и е предприета процедура по връчването му
  Агенция митници митница аерогара софия
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
old/BG/Files/Messages
  За периода 29. 03.–01. 04. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
messages
  Агенция митници митница аерогара
  Министерство на финансите агенция „митници”
  Регионална митническа дирекция пловдив
  Министерство на финансите агенция “митници”
images/messages/103125
  Лаборатория за публични политики Гражданско образование и политическо участие
messages
  Агенция митници митница аерогара софия
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
images/messages/107865
  Конкурса „ Ние рисуваме врабчета" Настоящите официални правила уреждат условията за участие в конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета"
images/messages/111360
  Приложение 1 Хронологична справка
images/messages/112301
  Конкурс за най-добър бизнес план на неправителствена организация тази година са: г-жа Виктория Блажева
messages
  Министерство на финансите агенция „митници”
Dokumenti
  Централен депозитар ад обяснителни бележки
assets/Files/Messages
  Република българия общински съвет – нови пазар
  Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
assets/Messages/2015/10
  Община белослав – варненска област
assets/Messages
  Информация съгласно чл. 31 От закона за биологичното разобразие земята, върху която ще се извършва инвестиционното намерение „Изграждане на цех за производство на отливки от чугун и стомана”
old/BG/Files/Messages
  За периода 10–15. 05. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
assets/Messages
  І. Информация за възложителя
assets/Files/Messages
  Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
old/BG/Files/Messages
  Час по Европа” печели нови привърженици
messages
  Министерство на финансите агенция “митници”
activities/docs/messages
  Заседание на спортните комисари, Център на ралито 18: 30ч- публикуване на стартовият списък за Церемониален старт Център на ралито
old/BG/Files/Messages
  За периода 19–23. 04. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
messages
  Агенция “митници” митница свиленград
  Агенция”митници” регионална митническа дирекция пловдив
  Министерство на финансите  агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
  Решение за промяна на митническо задължение на Началника на Митница Кюстендил
old/BG/Files/Messages
  За периода 22–26. 03. 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
messages
  Министерство на финансите агенция “митници”
old/BG/Files/Messages
  Програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
activities/docs/messages
  Уважаеми съграждани, Родолюбиви българи
  Общинска администрация съобщение №90 Гр. Стрелча, 10. 11. 2011 г
messages
  Агенция "митници" регионална митническа дирекция – софия
old/BG/Files/Messages
  За периода 31 май – 04 юни 2010 г. Чез разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране)
messages
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
assets/Files/Messages
  Република българия общински съвет – нови пазар
messages
  Министерство на финансите агенция “митници”
assets/Files/Messages
  С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
messages
  Министерство на финансите
uploads/docs/messages/GRAFA
  Обект: Преработка по време на строителство по чл. 154 от зут
messages
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
assets/Files/Messages
  Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
messages
  Агенция “митници” митница свиленград
  Агенция “митници” митница свиленград
assets/Files/Messages
  Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г
messages
  М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници”
assets/Files/Messages
  Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар
directory messages  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница