Дискусия за бъдещето на Европа: заместник-председателят Рединг разговаря с гражданите в Солун, ГърцияДата06.02.2018
Размер69.68 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 март 2013 г.Дискусия за бъдещето на Европа: заместник-председателят Рединг разговаря с гражданите в Солун, Гърция

Тъй като дискусията за бъдещето на Европа и за последиците от икономическата криза набира скорост, представители на Европейската комисия посещават различни европейски градове, за да чуят тревогите и надеждите на техните граждани за бъдещето. На 22 март 2013 г. заместник-председателят Вивиан Рединг ще бъде в Солун (Гърция), за да участва в дискусия с над 500 граждани.

Отивам в Солун, за да изслушам гражданите и да участвам в пряк диалог с тях. Трябва да има повече дискусии с гърците, а не само за тях", заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Отивам в Гърция като приятел. А приятелите трябва да бъдат честни: няма алтернатива на тежките реформи. Те са необходими, за да се гарантира, че бъдещите поколения няма да плащат за грешките на предишните. ЕС помага в този труден процес."

Дебатът в Солун ще се проведе в централния конферентен център на града („Velidio“). Солун е подходящо място: той е вторият по големина гръцки град след Атина и един от най-големите студентски центрове в Югоизточна Европа, където броят на студентите в страната е най-голям. Студентите са следващото поколение лидери и диалогът ще им даде възможност да заложат на бъдещето си.

Икономическата криза и въздействието ѝ върху ежедневието на хората, правата на гражданите на ЕС и бъдещето на Съюза ще бъдат в центъра на дискусията между заместник-председателя Рединг и гражданите. Диалогът ще бъде открит от заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг и от кмета на Солун Янис Бутарис. Гръцките членове на Европейския парламент ― г-жа Хрисула Палиадели, г-н Йоанис Цукалас и г-н Tеодорос Скилакакис ― също ще присъстват на дискусията.

Дискусията може да се проследи на живо. Граждани от цяла Европа могат да участват чрез Twitter, като следят @DialogosPoliton и като използват хаштаг #EUDeb8.Контекст

Каква е целта на гражданските диалози?

През януари Европейската комисия обяви началото на Европейската година на гражданите (IP/13/2), посветена на гражданите и на техните права. През 2013 г. отбелязваме 20-ата годишнина от гражданството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г., и това също така е годината преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. През цялата година в целия ЕС членовете на Комисията ще обсъждат с гражданите очакванията им за бъдещето в рамките на граждански диалози (срещи в кметствата).

Заместник-председателят Рединг вече проведе дебати в град Кадис (Испания), в Грац (Австрия), в Берлин (Германия), в Дъблин (Ирландия) (вж. IP/13/2) и в Коимбра (Португалия) (вж. IP/13/129). Комисар Андор проведе дебат в Неапол (Италия), комисар Малмстрьом участва в граждански диалози в Гьотеборг (Швеция) и в Торино (Италия), a заместник-председателят Таяни разговаря с граждани в Рим (Италия). През цялата 2013 г. навсякъде в Европейския съюз ще се проведат още много диалози и редица европейски, национални и местни политици ще се включат в дискусиите с граждани от всички обществени среди. Можете да проследите всички дебати на следния адрес: http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm.

През двете десетилетия, последвали въвеждането на гражданството на ЕС, са налице значителни постижения : в наскоро публикувано проучване на ЕС се посочва, че днес 63 % от гражданите се чувстват „европейци“. В Гърция тази цифра е само 46 % — въпреки че 63 % от гърците твърдят, че вследствие на кризата се чувстват по-близо до гражданите в други европейски държави.

Навсякъде в ЕС гражданите всекидневно се възползват от правата си. Европейците се ползват с по-голяма защита при трансгранични покупки, с гарантирано лечение в други държави ― членки на ЕС, чрез Европейската здравноосигурителна карта и с по-ниски тарифи за роуминг, и всичко това благодарение на европейското законодателство. Но хората невинаги знаят за тези права. Например според изследванията около две трети от гърците твърдят, че те не са добре информирани за правата си като граждани на ЕС. Докато повече от шест десети от гърците твърдят, че искат да знаят повече за правата си като граждани на ЕС.

Ето защо Комисията определи 2013 г. за Европейска година на гражданите, посветена на тях и на техните права. Целта ѝ е в две направления: половината от работата ще се състои в обясняване ― какво означава да бъдем европейски граждани и с какви права се ползваме като такива,

а другата половина ще се състои в изслушване. През цялата година заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг и нейните колеги комисари ще обединят усилията си с националните и местните политици за провеждането на дискусии с гражданите навсякъде в Европа във всички държави членки, за да има пряк дебат с гражданите относно това какво искат, как се чувстват по отношение на правата си и в каква посока според тях Съюзът трябва да постигне напредък през следващите десет години. Европейските граждани трябва да могат да изразяват своите опасения и да подготвят почвата за бъдещите избори.

Защо Комисията се зае с това точно сега?

Защото днес Европа се намира на кръстопът. Бъдещето на Европа е в центъра на общественото внимание, като мнозина предлагат да се премине към политически съюз ― федерация на национални държави или Съединени европейски щати. Следващите месеци и години ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз. По-нататъшната европейска интеграция трябва да върви ръка за ръка с укрепването на демократичната легитимност на Съюза.

След речта на председателя на Комисията г-н Барозу за състоянието на Съюза през септември (SPEECH/12/596) дискусията за бъдещето на Европа е в разгара си. На 29 ноември 2012 г. Комисията оповести своя План за преминаване към пълна икономическа, парична и бюджетна интеграция, а на 5 декември 2012 г. председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Еврогрупата и Европейската централна банка публикуваха съвместен доклад. Понастоящем Комисията и другите институции работят по пътна карта за политически съюз. Гражданите трябва да участват в дебатите за бъдещето на Европейския съюз и диалозите ще бъдат един от начините да им се даде възможност за изява и платформа за дискусия.

Европейските граждани следва да могат да изразяват своите надежди и тревоги преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. и преди да бъдат предложени каквито и да е промени на договора.

Повече от половината европейски граждани (68 %) смятат, че техният глас не се зачита в Европа, и това трябва да се промени.

Какви ще бъдат резултатите от диалозите?

Обратната информация от гражданите по време на диалозите ще улесни Комисията при изготвянето на плановете за бъдеща реформа на ЕС. Една от основните цели на диалозите ще бъде да се подготви почвата за европейските избори през 2014 г.

При изборите за Европейски парламент през следващата година следва да се имат предвид въпросите, свързани с Европа, а не с това дали гърците или други народи имат проблеми със своите правителства. Трябва да има по-силно европейско измерение и гръцките избиратели да знаят, че не гласуват само за гръцка политическа партия, а за семейство от партии, които следват политическа линия в Европа.

Успоредно с диалозите Комисията предприема и стъпки за засилване на демократичната легитимност на европейските избори. В началото на март Комисията покани политическите партии да посочат кандидати за поста председател на Комисията (IP/13/215). Комисията би желала да види истински европейски дебат, при който европейските политически партии провеждат кампании с ясна програма относно тяхното виждане за бъдещето на Европа.

Междувременно Европейската комисия работи и за премахване на пречките пред упражняването на гражданските права. В доклада на ЕС за гражданството за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха очертани 25 конкретни действия за премахване на пречките, с които продължават да се сблъскват гражданите на ЕС при упражняване на правото си на свободно движение в рамките на ЕС. Едно от тях е по-доброто осведомяване на хората за техния статут на граждани на ЕС, за техните права и за това, какво им носят те във всекидневния живот.

По време на Европейската година на гражданите около 9 май 2013 г. Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, в който ще направи преглед на 25-те набелязани през 2010 г. действия и ще очертае 12 нови конкретни действия за преодоляване на оставащите проблеми, с които гражданите на ЕС все още се сблъскват. Въпросите, повдигнати по време на общественото допитване онлайн и в рамките на диалозите, ще бъдат включени в този доклад и ще оформят политиката на Комисията в областта на гражданството.За повече информация

Допълнителна информация относно диалога в Солун:http://www.citizensdialogue.gr/

Дебати с гражданите за бъдещето на Европа:http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm.

Европейска година на гражданите:http://europa.eu/citizens-2013/bg/home

Европейците имат какво да кажат: резултати от консултацията относно правата на гражданите на ЕС:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Хаштаг за дебатите в Twitter : #EUDeb8

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Гърците твърдят, че ЕС най-добре може да се справи с финансовата и икономическата криза


Source: EB Standard 78 EL National report


2. Гърция отчита същите положителни резултати, както и останалата част от Европа


Source: EB Standard 78 EL National report
3. По-малко от половината от гърците се чувстват граждани на ЕС


Source: EB Standard 78 EL National report


4. По-малко от четири десети от гърците смятат, че са добре информирани за правата си като граждани на ЕС


Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)


5. Гърците са гражданите на ЕС, за които е най-малко вероятно да се чувстват добре осведомени за ЕС


Source: Eurobarometer Standard 78 National report
IP/13/243

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница