Днес е благоприятен денДата13.10.2018
Размер52.43 Kb.
#84833
Слава на Исус Христос!

ДНЕС Е БЛАГОПРИЯТЕН ДЕН”


В евангелието от Мат.25:29 Исус казва: Мат.25:29

Живота е конкуренция, битка, борба. Такъв е бил винаги, такъв е и сега, такъв ще бъде докато на земята има грях и зло. Бог е дал свобода на хората да успяват в онова, в което постоянстват; да развиват онези сили, дарби, таланти, способности, които използват и упражняват. Всяка сила, всяка възможност, която не използваме - рано или късно я губим.Мат.21:33-40 “Притчата за лозето не се отнася само до еврейската нация. Тя носи поуки и за нас. Бог оценява църквата Си според израстването на нейните членове ..., според напредъка им в духовната опитност”. Това, че лозето е на хубаво, слънчево място, на плодородна земя, напоявано, оградено, облагородено, бе само предпоставка за добър плод. Вярата в Бога, познаването на истината, живото общение с небето са само предпоставки за всяко истинско благословение в този живот. И в Библията ни е записано, че дори и самото небе стои учудено от слабото развитие на божия народ, на вярващите хора, имащи на разположение всички предимства за добро развитие - Ис.5:4

Сега е свобода, но тежкото наследство като воденичен камък тежи на плещите ни и прави живота ни като българи труден и лишен от явен напредък. Ние разбираме, че донякъде сме едни похабени поколения - в мисленето ни, в нравите ни, във взаимоотношенията ни, в материалната база. Но най- лошото не е самото зло, а онова, което идва след него. Последиците.

Църквата ни в България премина през 50г. комунистически период. Тя бе утеснена и угнетена. Вярващите и развитието на техните рожби бе подтиснато чрез различни нечестни средства от страна на управляващите. Много камъни бяха хвърлени в Господното лозе в България. Много тръни посети умишлено. Но църквата стройно сглобена и основана в/у вечната основа Исус оцеля, нещо повече умножи се и укрепна. Бог я благослови и укрепи.

Сега във времето на прехода и във времето по- нататък идва благоприятната възможност за църквата да покаже в явен контраст превъзходството на принципите, които следва. Сега е време разделно м/у живота на онези, които строят на вечните принципи и онези, чийто живот не ще устой на житейските бури, построен на пясъчни човешки основи.

Църквата на земята е отворена за всеки човек. Вратата на църквата е отворена за всеки грешник и който повярва и приеме Исус става член на църквата посредством кръщение. Попадайки тук Божий план е всеки човек да се развива, да израства, да се променя дотолкова, че за всички хора в обществото да е видно, че тук се следват указания толкова по- добри от човешките, колкото Онзи Учител, Който Е на небето е по- велик от учителите на земята.

Ако човек стане член на църквата на определена възраст 40-50-60 годишен и започне да се развива, разбираемо е, че макар и да извърши най- доброто, кой знае какви постижения няма да направи и това е разбираемо, с оглед на вече пропилените възможности. Толкова е могъл, сторил е най- доброто. Тази ситуация има извинение. Върху него не би паднало осъждане.

Но какво да кажем за един живот оформян от самото начало в принципите на вярата? Едно адвентно дете - запознато с истината, ваяно от Духа, прилагащо на практика божествените принципи, би трябвало да се развива широко и величаво, да стане благородна и способна личност, способна да издържи най- високата конкуренция от невярващите и да излезе победител, защото следва божии принципи и истина. Спомнете си за пророк Даниил и другарите му във Вавилон. Накрая, когато дойде часът на изпита, контраста м/у тях и другите младежи бе поразителен - Дан.1:19,20

Днес се намираме на богослужение в последния ден на пролетната молитвена седмица. Тя е посветена на младежите в църквата - може би поколението, което Бог ще потърси за да завърши делото Си на земята. Нека да се помолим за тях!Вт.31:1-3,6-8 Моисей, великият водач, човекът на когото Господ говореше лице в лице, си отива, отстъпва ръководството в ръцете на по- младия Исус Навин.

Така ли отстъпват от власт хората? Когато една партия губи власт такива ли думи си казват с онези на които сдават властта? Не, понякога и кръв се лее!

Но ето божиите мъже - какви думи, каква святост, какво отношение, какъв дух! Защо?!

Защото делото е божие, а поколенията вярващи са само инструменти в Божиите ръце. Тук няма място за дребнавост и егоизъм, а широта на възгледа - ето това са хората, с които Бог ще работи. Нека ги улесним, нека ги насърчим, нека отворим пътя пред тях, нека всичко да сторим за да успеят - нищо, че ние си отиваме от този свят - те са новата надежда за света, в младите са очите ни, дано те успеят.

Колко е важен този поглед към младежите в църквата! Колко отговорно е по- възрастните да разберат, че в ръцете на младите ще трябва да поверят святите принципи, организацията, благата с които църквата разполага. Колко отговорно е по- младите да осъзнаят, святото наследство предадено им от адвентисти, положили основата на делото в България.

Днес църквата ни трябва да има своя поглед към бъдещето. Библията и книгите от Духа на пророчеството ни помагат за това.

Пред нас стоят събития за които сме предупредени - умножаващото се нечестие и поквара, особено в големите градове и съвета по възможност да бъдат напуснати от вярващите, необходимостта от собствена земя, която да обработваме и да можем да изхраним семействата си в бъдещите дни на криза, стриктното зачитане на здравословния вегетариански начин на живот с оглед на предстоящите всеобщи болести поради употребата на месо, необходимостта от непоклатимо единство м/у вярващите за да посрещнат по- лесно предизвикателствата на кризата в бъдещето, съвета да не се впрягаме за нищо заедно с невярващите, възпитанието на най- младите и малките деца в наши училища, изграждането на икономически действащи структури в областта на съвместния бизнес м/у братята, които да осигуряват развитието на делото - ето това са само част от предизвикателствата на новото време.

Ще имаме ли поглед да сторим необходимите промени сега?

- Мечтата на вашия пастор...

- земя - наша земя, жертви - стари автомобили, вещи, др. жилища

- собствени къщи с огради и двор - сред природата

- адвентна верига обединяваща - производство и пазар, храна, магазини, малки предприятия, услуги - следващи всички предписания от Духа на пророчеството

- средства за делото, за литература, за благотворителност

- старчески дом (както е в Германия)

- наши училища - здрави, силни, духовно и всячески развити младежи

- малки санаториуми

Тогава бих бил удовлетворен и спокоен, че човешкия дял е извършен! Останалото е Божията свръх естествена намеса, благословение и закрила!

Ще имаме ли поглед да сторим необходимите промени сега?

Има няколко начина да влезем в утрешните дни:

1.Сега, докато е време и е възможно - да се обединим и да приложим промените заедно, поетапно, планово, с вяра, с жертви, с усърдие. Този вариант донася благословение и напредък на църквата, спасение на много хора. Той е най- доброто и за нашите деца.

2.Индивидуалното израстване - лично развитие, с цел да успеем да влияем за добро на хората около нас. Индивидуално прилагане на практика съветите от Духа на пророчеството. Църковният живот ще се затвори до ниво богослужения, със слабо мисиониране, линеещ духовен живот, но все пак ще има нещо!

3.В безпътица - всичко върви на до изживяване. Нищо ново. Всеки се спасява кой как може! Упадък. Отнемане на привилегии, които църквата е имала.

4.Отстъпления - трагедия за народа, загуба на вечността за напускащите Бога.

Тези 4 примерни развития са просто проекция на духовното ниво, вярата и волята на народа!Ако прочетете с тези очи Духа на Пророчеството, ще ви стане пределно ясно защо Бог ни съветва за тези или онези неща. Съзнание, Особен вид култура на Единство, Правдата, Просветлението, Водителството на Св.Дух са ключовите елементи за достигането на едно по- висше ниво и организация на живота.

Евр.3:5-14 + 10:38,39 Ще съумеем ли да изведем опитността на църквата ни на едно по- голямо ниво? Да - ако има хора за това! Нека отново се помолим за младите!
Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
My%20Themes -> Фактите около възкресението
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница