Ежегодни цели на администрацията за 2009 г. Наименование на администрацията: Министерство на транспортаДата14.03.2018
Размер469.51 Kb.
#63035
Ежегодни цели на администрацията за 2009 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2009 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2009 г./Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт

Модернизация на транспортната система

„Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.”

Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта за периода 2009 – 2011 г.1. Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците

ежемесечно

1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването

1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % - повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа

1.3. Повишаване на производителността на труда на база усвоени средства за инвестиции в хил.лв/1 зает:

- пътници, обслужени от жп транспорт

- товари обработени от жп транспорт

- брой транзитни пътници

- количество транзитни товари

- брутна добавена стойност в жп транспорт

- работни места – създадени или запазени, в резултат на изпълнените инфраструктурни проекти.


75.40 км/ч

47.76%

11.28 хил.лв/1 зает


78.20 км/ч

49.00%

15.824 хил.лв/1 зает


2. Подобряване на финансовото състояние на железниците

2009 г.


Сключване на дългосрочен договор за пътнически превози, обект на ЗОУ – намаляване на процента на пътнически вагони на възраст над 25 г.

54%

40%

2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура

1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт
Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” (ОПТ)


I-во

тримесечие

2009 г.


1.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр


III-то

тримесечие

2009 г.


1.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Модернизация

на железопътната линия София – Пловдив”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр

Проекти по ИСПА

Проект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград”


юни

Завършване на строителните работи по фаза 1 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай


Извършени строителни работи в %

60%


Извършени строителни работи в %

100%

февруари

Започване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Първомай –Караджалово


Издаден Акт 2а по ЗУТ

0 бр.


Издаден Акт 2а по ЗУТ

1 бр.

март

Започване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Караджалово-Димитровград


Издаден Акт 2а по ЗУТ

0 бр.


Издаден Акт 2а по ЗУТ

1 бр.

април

Стартиране на строителните работи по изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА

Издаден Акт 2а по ЗУТ

0 бр.


Издаден Акт 2а по ЗУТ

1 бр.
Проект Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат (България/Румъния)септември

Изпълнение на пътните и железопътните подходи на моста

Изградeн устой А1 от железопътната естакада - % на извършени строителни работи

0%


Изградeн устой А1 от железопътната естакада - % на извършени строителни работи

100%

септември

Изградeн устой А2 на моста - % на извършени строителни работи

25%


Изградeн устой А2 на моста - % на извършени строителни работи

100%

ноември

Бр. изградени междинни опори

0 бр.


Бр. изградени междинни опори

10 бр.

декември

Изградени насипи на железопътния и пътния подходи - % на извършени строителни работи

0%


Изградени насипи на железопътния и пътния подходи - % на извършени строителни работи

25%

декември

Завършено строителство на прилежащата инфраструктура

Бр. пътни надлези

0 бр.


Бр. пътни надлези

3 бр.

декември

Бр. жп надлези

0 бр.


Бр. жп надлези

4 бр.

декември

Км жп линия

0 км


Км жп линия

14 км

декември

Бр. нова жп товарна гара

0 бр.


Бр. нова жп товарна гара

1 бр.
Проект „Техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна мрежа по обособена Позиция І - железопътна линия София – Пловдив”


І-во тимесечие

Изпълнен етап 1 - Извършено прединвестиционно проучване с избор на трасе и изготвяне на Анализ разходи-ползи

Одобрено трасе за модернизация - 0 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 0 бр.

Одобрено трасе за модернизация - 1 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 1 бр.
III-то тримесечие

Изпълнен етап 2 - Завършен идеен проект и Изготвена тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект

Одобрен идеен проект – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.
IV- то тримесечие

Одобрена тръжна стратегия – 0 бр.

Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.Проект „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І – железопътна линия София-Драгоман”


II-ро тримесечие

Изпълнен етап 1 - Извършено прединвестиционно проучване с избор на трасе и изготвяне на Анализ разходи-ползи

Одобрено трасе за модернизация - 0 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 0 бр.

Одобрено трасе за модернизация - 1 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 1 бр.Проект „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция ІІ – железопътна линия София-Перник-Радомир”IV- то тримесечие

Изпълнен етап 1 - Извършено прединвестиционно проучване с избор на трасе и изготвяне на Анализ разходи-ползи

Одобрено трасе за модернизация - 0 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 0 бр.

Одобрено трасе за модернизация - 1 бр.
Одобрен Анализ разходи-ползи – 1 бр.Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра-Горна Оряховица”


ІІ-ро тримесечие

Изпълнен Етап 2 – изготвен комплект технически проекти и комплект технически спецификации

Одобрен комплект от технически проекти – 0 бр.

Одобрени технически проекти – 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Одобрен комплект технически спецификации - 0 бр.

Одобрени технически спецификации 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Изпълнен Етап 3 – Изготвена тръжна стратегия и тръжни документации за изпълнение на инвестиционния проект

Одобрена тръжна стратегия - 0 бр.
Одобрен комплект тръжни документи - 0 бр.

Одобрена тръжна стратегия - 1 бр.
Одобрен комплект тръжни документи - 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Подготовка на инвестиционния проект за финансиране от ОПТ

Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект - 0 бр.

Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект - 1 бр.Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас”ІІ-ро тримесечие

Изпълнен Етап 2 – изготвен комплект технически проекти и комплект технически спецификации

Одобрен комплект технически проекти – 0 бр.

Одобрен комплект технически проекти – 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Одобрен комплект технически спецификации - 0 бр.

Одобрен комплект технически спецификации 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Изпълнен Етап 3 – Предложение за тръжна стратегия, вкл. пакет тръжни документи за изпълнение на инвестиционния проект

Одобрена тръжна стратегия – 0 бр.
одобрен комплект тръжни документи - 0 бр.

Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.
Одобрен комплект тръжни документи - 1 бр.
ІІ-ро тримесечие

Подготовка на инвестиционния проект за финансиране от ОПТ

Изготвен комплексен доклад - 0 бр.

Изготвен комплексен доклад -1 бр.Проект „Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София”


ІІI-то тримесечие

Изпълнение на Етап 2 – Завършен идеен проект и изготвен доклад за ОВОС

Одобрен идеен проект – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.
ІІI-то тримесечие

Изготвен доклад за ОВОС – 0 бр.

Изготвен доклад за ОВОС – 1 бр.
IV-то тримесечие

Изпълнение на етап 3 - Предложение за тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект

Одобрена тръжна стратегия 0 бр.

Одобрена тръжна стратегия 1 бр.

2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт
Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” (ОПТ)


I-во

тримесечие

2009 г.


2.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Създаване на речна информационна система”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност - 1 бр


IV-то тримесечие 2009 г.

2.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: Подобряване на корабоплаването в Българо-Румънския участък на р. Дунав Батин-Белене”

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр

С финансиране от националния бюджет


юни

Договор Изграждане на Зимовник на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”-Русе - ІІІ етап

Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба
Подпорно съоръжение: дължина 700 м – 100%

и височина 21,50 м – 60 %Подпорно съоръжение: дължина 700 м – 100%

и височина 21,50 м – 100 %

Други проекти


31.03.2009 г.

2.1. Създаване на информационна база данни между упълномощените власти, свързани с корабоплаването по вътрешните водни пътища.

2.2. Изграждане на Референтна DGNSS станция по стандарт IALA, която ще се включи в мрежа със съществуващи други такива (включително в Каварна, България и Бекет, Румъния).
0

0


1 бр. информационна система
1 бр. DGNSS станция


3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

ноември


септември

декември


септември

септември


декември


декември

юни


Летище София

3.1. Изграждане на нова летищна контролна кула с цел повишаване на безопасността при обслужване на въздушното пространство

Подобряване на видимостта към пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране. Подобряване на метеорологичното наблюдение към летателното поле.

3.2. Повишаване на вероятността за откриване на въздухоплавателните средства – провеждане на процедура за избор на нови вторични трасови радиолокатори, работещи в режим „S”. Четирикратно подобряване на точността на въздухоплавателните средства.

3.3. Повишаване на безопасността и чрез подобряване на обзора и осигуряване на съоръжения за наблюдение на неоторизирано навлизане на пистата за излитане и кацане и маневрената площ.

- Провеждане на процедура за доставка на усъвършенствана система за водене и управление на движението по работната площ на летището (A-SMGCS)

3.4. Осигуряване на резервирано множествено DME-DME покритие над цялата територия на Р. България над полетно ниво 100.

- Провеждане на процедура за доставка на далекомерни съоръжения DME за осигуряване на навигационно обслужване.

3.5. Изпълнение на изискванията на регламент №1265/2007 на ЕК за мигриране от УКВ радиооборудване работещо с 25 kHz канално отстояние към 8,33 kHz.

- Провеждане на процедура за доставка на УКВ радиооборудване за внедряване на 8,33kHz канално отстояние за целите на радиовръзка въздух-земя.

3.6. Модернизиране на метеорологичните радиолокатори в летище София и летище Варна – подобряване на изобразяването на опасни явления във въздушното пространство, намаляване на времето на обновяване на картината и удължаване живота на радарите.

Летища Варна и Бургас

3.1. Модернизиране и разширение на автоматизираната система SATCAS за обработка на полетни данни, обработка на данни от наблюдение и взаимодействие човек машина.

- Увеличаване на капацитета и бързодействието чрез подмяна на хардуера на системата и разширение с работни места „Кула” и „Подход” в летищата Варна и Бургас.

Летище Пловдив

Ремонт, разширение и реконструкция на летище Пловдив – разширение на съществуващия перон (6 бр.) нови стоянки; изграждане на нов пътнически терминал; изграждане на нов паркинг; реконструкция и модернизация на електрозахранващата и осветителната система; изграждане на нова водоснабдителна и канализационна система.


97% вероятност за откриване

0

35%


30%

На всеки 5 минути обзор с радиус 50 km за система SATCAS

Системата не поддържа работни места „Кула” и „Подход”


1 бр. Летищна контролна кула

98% вероятност за откриване

1 система

95%


100%

На всеки 2.5 минути обзор с радиус 100 km за система SATCAS;

удължаване живота на радарите с 10 год.

Системата ще поддържа работни места „Кула” и „Подход”
4. Планиране и контрол на пътната инфраструктура
Проекти по Оперативна Програма „Транспорт” (ОПТ)

II-ро тримесечие2009 г.

4.1. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект Връзка на АМ Хемус със Софийски околовръстен път”


Сключен договор за безвъзмездна финанова помощ

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр


II-ро тримесечие2009 г.

4.2. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект:Строителство на АМ Струма” (лот 1 и лот 4)


Сключен договор за безвъзмездна финанова помощ

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр


III-то тримесечие2009 г.

4.3. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект:

АМ Марица от км52 до км72”
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр


IV-то тримесечие 2009 г.

4.4 Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: Рехабилитация на участък от път I-1(E-79) Враца-Ботевград”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр
Проекти с национално финансиране
Проект „Строителство на нова пътна връзка от бул. Брюксел към нов пътнически терминал на Летище София”

юни

Осигуряване на непрекъснат и безконфликтен пътникопоток по направление на Терминал 2 на Летище София

Бр. Мостово съоръжение с дължина 260 м –

0 бр.
Нови пътни връзки с дължина над 2 км – % на извършени работи

45%


Мостово съоръжениес дължина 260 м – 1 бр.
Нови пътни връзки с дължина над 2 км – % на извършени работи 100%


Проект „Строителство на автомагистрала Люлин от Софийски околовръстен път до пътен възел Даскалово”

първо полугодие

Завършен етап от проекта – изграждане на пътен възел „Мало Бучино”, пътен възел „Софийски околовръстен път”, изграден магистрален участък до км 4+800

Изграждане на 5 км автомагистрала на пласт „биндер”- % на извършени строителни работи

20%
бр. изградени пътни възли

0 бр.


Изграждане на 5 км автомагистрала на пласт „биндер” - % на извършени строителни работи

100%
бр. изградени пътни възли

2 бр.
първо полугодие

Подобрена организация на движението по Софийски околовръстен път, изнасяне на движението извън населеното място Мало Бучино.

км изградени пътни връзки

0,8 км


км изградени пътни връзки

1,5 кмвторо полугодие

Изградени технически съоръжения - мостове и виадукти

изградени мостове и виадукти - % на извършени строителни работи

30%


изградени мостове и виадукти - % на извършени строителни работи

100%
второ полугодие

Реконструирани инженерни мрежи

Инженерни мрежи - % на извършени строителни работи

1%


Инженерни мрежи - % на извършени строителни работи

80 %


3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство

1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство

постоянен

Подобряване на лошото състояние на инфраструктурата и същевременно повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, съгласно международните стандарти. Паралелно с изпълнението на инвестиционните си програми за подобряване на публичната инфраструктура, концесионерите заплащат концесионни възнаграждения на държавата за правото да ползват концесионните обекти – публична държавна собственост.

1.1. Развитие на пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

Постановено Решение на ВАС за връщане на процедурата на етап оценка на офертите на участниците и проведено заседание на комисията за избор на концесионер.

1.2. Развитие на интермодален пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом


Няма постановено Решение на КЗК по отношение на обжалване от страна на кандидат недопуснат до участие.

1.3. Развитие на пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе

Комисията за избор на концесионер е започнала разглеждане на подадените от участниците оферти.

1.4. Развитие на пътнически терминал Силистра, част от пристанище за обществен транспорт Русе

Текат подготвителни действия.

1.5. Развитие на пътнически терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт Бургас

Възложено е разработването на концесионни анализи на външен консултант.

1.6. Развитие на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица

Продължават подготвителните действия по процедурата.

1.7. Развитие на гражданско летище за обществено ползване Русе

Тече срокът за подаване на оферти от желаещите да участват кандидати.

1.8. Железопътна линия Септември – Добринище

Текат подготвителни действия и е възложено разработване на анализи на външен консултант.

.

Приключване на концесионната процедура и скючване на договор.
Приключване на концесионната процедура и скючване на договор.

Решение на МС за определяне на участник спечелил концесионната процедура и скючване на договор.


Решение на МС за определяне на участник спечелил концесионната процедура.

Решение на МС за определяне концесионер на пристанищния терминали скючване на договор.

Решение на МС за определяне на участник спечелил концесионната процедура.

Решение на МС за определяне на участник спечелил концесионната процедура.

Приключване на етапа на подготвителни действия.


4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика

1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали)

III-то тримесечие 2009 г.

1.1 Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: Интермодален терминал в гр. София”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Стойност - 1 бр
I-во тримесечие 2009 г.

1.2. Одобрена от ЕК Апликационната форма за проект „Разширение на метрото в гр.София”

Одобрена Апликационна форма от ЕК

Стойност - 0Одобрена Апликационна форма от ЕК

Стойност - 15. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда

Повишаване на безопасността, сигурността и екологосъобразността на транспортната система


1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт

декември

декември


декември

декември


1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътно-транспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда.

- Издаване на разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства.

1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки.

- Издаване на карти за дигитални тахографи.

1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства.

- Издаване на удостовере-ния и карта за квалификация на водача

1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства.

- Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС*Индикаторите са за 2008 г.

55 бр.*


10000 бр.

4000 бр.


200000 бр.

55 бр.*


10000 бр.

4000 бр.


200000 бр.

2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт

ежемесечно

2009 г.


2009 г.

2.1. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на НК ЖИ в брой – намаление броя на произшествията

2.2. Увеличаване дела на превозите, извършвани с ел. тяга с 0.3% с цел намаляване вредното влияние върху околната среда

2.3. Замяна на 15 броя конденза-торни батерии, които съдържат полихлорирани бифенили (ПХБ), с такива които не съдържат такива


204 бр.
85,4%

30%194 бр.
85,7%

65%


3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт

постоянен

Осигуряване изпълнение на изискванията на регламентите на ICAO, IATA и EASA в областта на въздушния транспорт4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт

декември

декември


декември

декември


декември


Съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда.

4.1. Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби.

- Прегледани морски кораби

- Издадени/заверени документи на морски кораби

- Прегледани кораби по р. Дунав

- Издадени корабни документи на кораби по р. Дунав

- Издадени актове за националност

4.2. Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол. Утвърждаване на ефикасното сътрудничество, консултации и обмен на информация в рамките на меморандума.

- Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища.

4.3. Уъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи

- Проверки на кораби по МАРПОЛ

- Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища

4.4. Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ.

- Издадени или преиздадени удостоверения за експлоатационна годност.

- Извършени прегледи на експлоатационната годност на пристанищата /пристанищните терминали.

- Съгласувани

карти за типов технологичен процес за обработка на товари.

- Извършени технически прегледи на съоръженията с повишена опасност

4.5. Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността и готовността за действие при бедствия и аварии в терминалите и пристанищата на Р. Бълария.

- Текущи проверки по прилагане плана за сигурност на пристанищата пристанищните терминали.* Индикаторите за водния транспорт са за 2008 г.

** Прогнозни индикатори за 2009 г.

2658*
3659


1921
8571

119

527

885
200117

224

154

192


48

2700**
3660


1940
8575

120

530

890
211518

225

155

195


50


5. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия

2009 г.

декември


Постигане на висока степен на организация за превенция и реагиране при кризи и бедствия с национално значение, терористични актове и инциденти в транспортната система.

Участие в национални и международни учения.

Подобрено взаимодействие с МИС, МВР, МО.

Железопътен транспорт

5.1. Намаляване щетите на

БДЖ ЕАД по отношение на запалванията на подвижния железопътен транспорт

5.2. Намаляване предпоставките за по-тежък инцидент при подминаване на забранителен влаков сигнал

5.3. Намаляване на предпо-ставките, които биха довели до пострадали пътници и служители при замеряне на подвижен жп състав с камъни

Воден транспорт

5.1. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Обработени сигнали за бедствие

- Проведени спасителни операции

- Спасени хора

- Проведени планови учения и тренировки* Индикаторите за водния транспорт са за 2008 г.

** Прогнозни индикатори за 2009 г. за воден транспорт

Разработени планове за управление при кризи и терористични заплахи

30 бр.


8 бр.

124 бр.


126*

11
45


33

Поддържани в актуално състояние планове на министерството за управление при кризи и терористични заплахи.

20 бр.


5 бр.

100 бр.


130**

12
45


33

6. Медицинска и психологическа експертиза

периодични прегледи по график

постоянен


декемрви

постоянен

текущ по график


двукратно месечно

постоянен
БДЖ ЕАД

6.1. Гарантиране здравословното състояние на персонала, извършващ железопътни превозиМногопрофилна транспортна болница – гр. София

6.1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда за пациентите и персонала. Прилагане на най-съвременни и безспорно утвърдени методи за диагностика,лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТ.

6.2. Усъвършенстване състоянието на локалната информационна система. Доизграждане на автоматизирана болнична информационна система.

6.3. Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услугиМногопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив

6.1. Психологическа експертиза за професионална годност, подбор на кандидатите за работа, при прием в учебни заведения и преосвидетелстване на работещи в жп, въздушния и водния транспорт, както и на водачи на МПС

6.2. Съвместни внезапни контролни медицински проверки по работни места от органи на БДЖ, НК „ЖИ” и МТБ – Пловдив

Провеждане на цялостна политика на Министерството на транспорта, насочена към намаляване броя на трудовите злополуки и професионалните болести с 8% съгласно Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2009 г., приета с Решение на МС през ноември 2008 г.Здравословното и психологическо състояние към момента и необходимостта от лечение или отстраняване от съответната длъжност

Завършен І етап

2472 психологически изследвания

24


Гарантира добро здравословно състояние на работещите съгласно Наредба № 54

Окончателно изградена автоматизирана информационна система


2400


подлежащи на психологически изследвания

26


6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

1. Успешно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона

юни
януари

януари
април

юни


2009 г.

март
май


май

декември1.1. Увеличение на пътниците в международно съобщение

- 1 чифт бърз международен влак Букурещ – Варна

- включване на курсови вагони в съставите на международните влакове по нови релации

1.2. Повишаване маршрутните скорости за движение на УБВ (експресни) и бързи влакове

1.3. Подобряване качеството на търговско обслужване във влаковете с включването в експлоатация на бистра вагони

1.4. Включване в експлоатация на 8 бр. спални вагона

1.5. Подобряване на минималните стандарти за качество на услугите

- точност на транспортните услуги

- чистота на подвижния състав

- проучване на удовлетвореността на клиентите

- намаляване на оплаквания, възстановяване на суми и обезщетяване за неизпълнение на стандартите за качество 15%

- предоставяне на помощ за лицата с увреждания и ограничена мобилност.

1.6. Внедряване на резервационна система за международните влакове заминаващи и преминаващи през България

Хармонизиране на европейското законодателство в областта на транспорта.

Изпълнение на целите за развитие на транспортните системи в ЕС.

65 км/ч


53 км/ч

0 бр.


24 бр.

90%


10 гари


3% ръст

69 км/ч


56 км/ч

5 бр.


32 бр.

95%


3 бр.

14 гари


100%

2. Създаване на подходяща правна рамка и защита на обществения интерес в транспорта

3. Регулиране на достъпа до пазара и професията

декември


декември

декември

декември

декември
декемвриВоден транспорт

3.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица

- Изпитани лица за придобиване на правоспособност

- Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица

- Издадени моряшки паспорти

- Издадени моряшки/ служебни книжкиАвтомобилен транспорт

3.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците.

- Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми

3.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците.

- Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми

3.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави.

- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/ СЕМТ многократни разрешителни

3. 4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари.

- Издаване и преиздаване на лиценз на Общността

3.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари.

- Издаване на лиценз за обществен пре-воз на пътници и товари на тери-торията на Р. България

*Индикаторите за автомобилен транспорт са за 2008 г.

4477

28791

2649
47750 бр. *

30 бр.


1000 бр.

600 бр.


300 бр.

4480

28800

2650
48050 бр.*

30 бр.


1000 бр.

600 бр.


300 бр.


4. Общодостъпен транспорт

декември

декември

декември

постоянен4.1. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга.

- Покриване на част от редовната тарифа на картите

4.2. Постига се интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях.

- Осигуряване на определен процент на курсове с авто-буси за превоз на труднопод-вижните лица

4.3. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони.

- Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози*Индикаторите за автомобилен транспорт са за 2008 г.

4.4. Общодостъпен транспорт за хората с увреждания

- Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания във всички възлови автогари и жп гари

- Увеличаване броя на влаковете и дестинации за хора с увреждания67%*

35%

83%

Бр. автогари и жп гари


Бр. вагони и дестинации67%*

35%83%

10% повече


10% повече


5. Проучване и поддържане на водните пътища

целогодишно

Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия – през тъмната и светла част на денонощието, при високи и ниски водни нива, при намалена видимост и лоши метеорологични условия. Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия. Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационната обстановка за всички изменения за вида и разположението на знаците.

Индикаторите за целево състояние при поддържане на корабоплавателния път през 2009 г. ще зависят от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница