Инициативен комитет за написване на книгатастраница1/44
Дата23.07.2016
Размер8.08 Mb.
#2513
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Инициативен комитет за написване на книгата:
Председател: Марин Георгиев Трайков
членове: Александър Веселинов Павлов, Петър Дяков Дяков,
Асен Иванов Пандев, Петко Георгиев Петков, Йордан Владимиров
Момчилов, Рачо Стойнов Лафчиев, Васил Вълев Димов,
Тома Тасев Ковачев, Велико Йорданов Киряков

Авторски колектив:
Марин Г. Трайков, Александър В. Павлов, Петър Д. Дяков, Васил В. Димов,
Видин Ст. Ковачев, Йордан Вл. Момчилов, Тома Т. Ковачев, Георги Д. Костов, Борис Ив. Нейков, Сашо Ив. Василев, Петко Г. Петков, Рачо Ст. Лафчиев, Костадин Хр. Русев, Петър Зл. Петров, Андон Д. Андонов (бай Андон),
проф. Иван М. Симеонов, Георги Н. Атанасов, Димо Ас. Демирев,
Стойко Р. Георгиев, Велико Й. Киряков, Асен Ив. Пандев

Изданието се посвещава на 55-ата годишнина от създаването на летище Узунджово, на неговите основатели и техните последователи, отдали своята младост, всеотдаен труд и живот при укрепването и развитието на българската военна авиация за защитата на въздушните граници на Република България

Авторският колектив
© Марин Георгиев Трайков, съставител

© Издателство “Пропелер”, София, 2009

ISBN 978-954-392-030-3

Нашето летище
Узунджово

55 години от създаването му
(1953­2008 г.)


Съкращения, използвани в книгата
ВВС – военновъздушни сили

ПВО – противовъздушна отбрана

кПВО – корпус противовъздушна отбрана

кТА – корпус тактическа авиация

иад – изтребителна авиодивизия

иап – изтребителен авиополк

ибап – изтребително-бомбардировъчен авиополк

рап – Разузнавателен авиополк

иае – изтребителна авиоескадрила

ае – авиоескадрила

ПИК – полоса за излитане и кацане (писта)

ИАС – инженерно-авиационна служба

КП – команден пункт

ИКП – инженерен команден пункт

СИП – старши инженер на полетите

СКП – стартови команден пункт

ЗК по ИАС – заместник-командир по инж. авиац. сл.

ЗК на иае – заместник-командир на изтребителна авиоескадра

ИТС – инженерно-технически състав

РП – ръководител на полетите

ОАТБ – отделен авиотехнически батальон

ОБРСТО – отделен батальон за радио и свето-техническо осигуряване.

ЗОС – земно осигуряване на самолети

ОРЛ – обзорен радиолокатор

РЛП – радиолокационен пост

ПРЛ – посадъчен радиолокатор

ДПРС – далечна преводна радиостанция

БПРС – близка преводна радиостанция

МРП – маркерен радиоприемник

МТО – метеорологични обстановки

МРМ – маркерен радиомаяк

БАН – Българска академия на науките

ВА – Военна академия

ВВИА – Военно-въздушна инженерна академия

НВВУ – Народно-военновъздушно училище

НВВТУ – Народно-военновъздушно техническо училище

ВНВВУ – Висше народно-военновъздушно училище

ВВВУ – Висше военновъздушно училище

ДПМУ – денем прости метеорологични условия

ДСМУ – денем сложни метеорологични условия

НПМУ – нощем прости метеорологични условия

НСМУ – нощем сложни метеорологични условия

ДАРР – дивизионна авио-ремонтна работилница

ПАРР – полкова авиоремонтна работилница

ТЕЧ-1 – техническа експлоатационна част

ТЕЧ-2 /ПППР – Позиция за предварителна подготовка на ракетите

ГСМ – гориво-смазочни материали

ЦАБ – циментова авиобомба – учебна

ОФАБ (бойна авиобомба) – осколочно-фугасна авиобомба

С. С. – секретна секция

СД – самолета и двигателя

АО – авиационно оборудване

РО – радиооборудване

РТО – радио-техническо оборудване

АВ – авиационно въоръжение

ВД – височинен дом

НПП – Наставление производство полети

НИАС – Наставление инженерно-авиац. служба

ПДС – парашутно-десантна служба

ВСС – въздушно-стрелкова служба

РСП – радиолокационна система за кацане (“пасадка”)
Спонсори за издаване на книгата:
1. Велико Йорданов Киряков 2000 лв.

2. Сем. Таня Маринова Трайкова-Василева и Асен Василев Василев 1000 лв.

3. Александър Веселинов Павлов 310 лв.

4. Сем. Нели и Милко Бамбалски 300 лв.

5. Николай Георгиев Атанасов 200 лв.

6. Иорданка Стойчева Арсова 100 лв.

7. Йордан Славов Йорданов 50 лв.

8. Марин Георгиев Трайков 50 лв.

9. Васил Вълев Димов 50 лв.

10. Васил Йотов Велев 40 лв.

11. Здравко Тонев Атанасов – Бетона 20 лв.

12. Михаил Крачунов Михайлов – Бако 20 лв.

13. Вълко Йорданов Дуцов 20 лв.

14. Йордан Стефанов Стойнов 20 лв.

15. Иван Борисов Филипов 20 лв.

16. Коста Иванов Стамболиев 20 лв.

17. Минчо Георгиев Великов 20 лв.

18. Минчо Стоянов Велков 20 лв.

19. Димитър Минков Димитров 20 лв.

20. лв.


21. лв.

22. лв.


23. лв.

Отворено писмо

до всички, желаещи да се включат в написването на книга за историята
на нашето летище Узунджово

Уважаеми колеги,

На предложението ми да напишем книга за летище Узунджово с желание да ни помогнат се отзоваха г-жа Силвия Желева и г-н полк. инж. Владимир Пампоров от издателския комплекс “Еър Груп 2000” (1784, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 60, бл. 26, вх. Б, ет. IV, ап. 53, тел. 02/974 51 27).

Изхождайки от факта, че летище Узунджово ще навърши на 12. IV.2008 г. 55-годишен юбилей от създаването му на 12.IV.1951 г., ние предлагаме да посрещнем това радостно събитие с уважение и достойнство. Преценяваме, че да се опише пълно и достоверно този голям период от време не е по силите и възможностите само на няколко души-ентусиасти.

Разбирайки голямата отговорност и трудност при изпълнението на това начинание на 3.10.2006 г. в Клуба на авиацията – София се състоя среща на колеги от запаса, служили в летище Узунджово, а именно: Марин Г. Трайков, Сашо Ив. Василев, Васил Й. Велев, Тома Т. Ковачев, Йордан Вл. Момчилов, Димитър М. Димитров и Цоньо Ив. Топалов. На тази среща се проведе разговор относно предложението. Единодушно се стигна до заключението, че такава книга може и трябва да се напише, изхождайки преди всичко от морални подбуди. Беше сформиран инициативен комитет с председател Марин Г. Трайков и с членове-ветерани от летище Узунджово. Засега идеята е тази книга да се състои от две части, а именно:

Първа част – да отразява с факти и документи хронологията в развитието на всички поделения, подразделения и служби, базирани на летището от създаването до закриването му: 21-ви изтребителен авиационен полк (21 иап), 81-ви отделен авиотехнически батальон (81 ОАТБ), 21-ви отделен батальон за радио- и светотехническо осигуряване (21-ви ОБРСТО), служби, команден пункт (КП), метеорологическо осигуряване (МТО), ГСМ, ТЕЧ-1, ТЕЧ-2 (позицията за предварителна подготовка на ракети), БПРС и ДПРС, системата “ЛУЧ” и други от сформирането до закриването на летището през 2002 г.

Втора част – отразяваща най-съществените събития като: нови видове подготовки, участия в учения, паради, кацания на грунд, кацане на чуждо летище у нас и в чужбина, полети на малки и пределно малки височини над суша и море, курсове, художествена самодейност, футболни срещи, интересни случки при полети, подготовка на авиационна и друга техника за полети във въздуха и на земята, при провеждане на различни мероприятия и подготовки, из войсковия живот, станали по време на службата на всеки летец, техник (специалист), осигуряващ, волнонаемен служител и други, пожелали да пишат.

Това благородно начинание е отворено за абсолютно всички запасни и действащи сега в други летища, щабове, заводи, фирми или другаде, желаещи да спомогнат за реализирането му. Именно и затова се обръщаме към Вас с увереността, че и Вие ще се включите в него, като обективно опишете най-съществените събития от периодите, през които сте носили и съответните отговорности за развитието на намиращите се в летището поделения, подразделения, служби. С тази цел е приложен и един примерен въпросник, чийто точки нямат задължителен характер. Те са включени за по-доброто насочване към въпросите, които бихте желали да отразите, като могат да се включват и други въпроси. Молбата ни е материалите да бъдат правдиви и достоверни. Ако има съмнение за точността на дати, години, периоди за издадени документи или при цитиране на хора, то същите, ако не могат да се потвърдят, е по-добре да не се отразяват. Поставената цел е много голяма и благородна и в името на нея не би следвало в материалите да има място за тенденциозност, обиди и нападки.

Колегите, живеещи в Хасково, Пловдив, Ст. Загора, Димитровград, ако намерят за целесъобразно, също биха могли да сформират свои инициативни групи, за да могат да издирят повече хора за написване на материали. При недостиг на въпросник, може да се обадите на М. Трайков или да си ги размножите.

Желателно е писмените и снимкови материали да се изпратят на адрес: Марин Георгиев Трайков, 1592 София, ж.к. “Дружба”, бл. 103, ет. 3, ап. 15, тел. 02/978 41 85, GSM 0885 521 626 не по-късно от 1.07.2007 г. (там, където е възможно, същите е по-добре да се представят на ръка).

Сигурно едни и същи факти и събития ще се повтарят. По наша преценка ще бъдат отпечатани само едни. Но снимките (лични и колективни, изпратени с материали), които са с необходимите данни и отразяват войсковия живот, ще влязат в книгата.

Материалите ще бъдат картотекирани, като след написване на книгата снимките ще бъдат върнати на адреса на притежателя им.

Написаните листа да имат бяло поле 2,5 см от лявата страна, а на гърба – от дясната, необходимо за захващане към папката.
3.10.2006 г. Председател на инициативния комитет: (п)

гр. София (о. з. полк. инж. М. Трайков)

* * *

Уважеми колеги Узунджовци!

Всички заедно трябва да решим големия и много труден, но високопатриотичен и морален проблем за спонсорството – набирането на пари за издаването на книгата в тираж 500–800 или 1000 броя. Споделяме Вашето желание, радост и чувство на гордост, ако успеем същата да се даде безплатно на всеки присъстващ на честването на 55-годишния юбилей на нашето летище Узунджово на 12.04.2008 г. (а и на който го няма, но желае да я има, ще му бъде изпратена на посочен от него адрес по телефона или друг начин).

Затова инициативният комитет се обръща към всеки от Вас с молба: Вие, Вашите деца, роднини, близки и познати, имащи фирми или други възможности нека помогнат да завършим започнатото общо дело. Иначе “сме дотук”, “На кръстопът”!

На корицата на книгата ще бъдат написани всички спонсори – фирмата, президента, отговорника, търговеца, ООД и др., а по тяхно желание и изпратената реклама, адрес, знак, табела или нещо друго плюс 5 броя от книгата.

Благодарим Ви!

Инициативен комитет: (п)

(М. Трайков)


Въпросник

за желаещите да се включат в написването на книга за историята
на летище Узунджово

1. От коя година и до коя сте били на летище Узунджово и по какъв начин го напуснахте?

2. Кои са били вашите командири или началници?

3. Кои типове (модификации) самолети сте пилотирали, обслужвали или осигурявали?

4. Каква е била организационната структура на поделенията, в които сте служили или работили?

5. Можете ли да опишете участието си във:

усвояването на нов за вас самолет – къде и кога?

обучението на личния състав;

учения – лично и в състава на поделението.6. Можете ли да опишете особеностите на самолетите, на които сте летели, обслужвали? Участвали ли сте в носенето на бойно дежурство, изпълнението на специална задача? (свредел или друга – за летеца, смяна на двигател нощем – за техника, за специалиста, ТЕЧ-1, службите и други)?

7. Кои колеги и на каква служба и длъжности си ги спомняте? Бихте ли ги привлекли и тях да сътрудничат в написването на тази книга?

8. Кои са по-значителните събития за поделението през време на вашата служба?

9. Знаете ли историята на конкретни типове (модификации) самолети, бордните им номера?

10. Разкажете (описателно, с подробности) за някои неблагополучия, сполетели поделението, в което служихте (характерни предпоставки, летателни (нелетателни) произшествия, аварийни ситуации, аварии, катастрофи и името на летеца, бедствени положения – тежка зима, силен вятър, кацане по корем, излизане в уловката и като посочите кога, как, причината, проведените мероприятия, участвалите, но без виновните.

11. Разкажете за празниците на поделението и за участието на поделението в празнични изяви като: показни демонстрации, въздушни паради, авиационни състезания и други подобни.

12. Какво постигнахте и какво не по време на вашата служба?

13. Кое най-много ви удовлетворява през разглеждания от вас период на службата?

14. Разкажете накратко за вашето развитие като пилот, авиотехник, авиационен специалист, осигуряващ, чиновник, щурман в авиополка и в командния пункт (КП).

15. Допускали ли сте нарушения на регламентиращите документи: за полети, подготовка на авиационната техника, на осигуряването. бихте ли посочили мотивите за тези нарушения?

16. След напускане на летището продължавате ли да работите, летите, служите, къде и кога?

17. Разполагате ли със снимков материал, който да предоставите за публикуване? Ако имате такъв, отбележете на гърба на снимката или на лист, прикрепен към нея: датата, годината, поводът и имената на заснетите лица (вкл. и тези, които не се виждат добре или са заснети в гръб).

18. Заедно с материала ви за книгата изпратете и ваша лична портретна снимка с кратки биографични данни като: трите имена, дада и място на раждане, завършено военно или друго образование, длъжностити, на които сте служили, общ нальот, прослужени години, откога сте в пенсия и други специфични данни от биографията ви.
3.10.2006 г. С уважение: (п)

гр. София (М. Трайков)


Настоящата книга е първи опит на група узунджовски ентусиасти:

1. Полк. инж. Марин Георгиев Трайков – ЗК по ИАС на 21 иап, зам.-главен инженер на авиацията при ПВО и ВВС;

2. Полк. Александър Веселинов Павлов – зам.-командир на 21 иап, старши помощник в 10 иад/10 САК;

3. Полк. инж. Велико Йорданов Киряков – командир на 21 иап;

4. Полк. инж. Георги Николов Атанасов – командир на 21 иап;

5. Подполк. Асен Иванов Пандев – ст. техник/ звенови техник в 21 иап, борден техник на вертолет Ми-4 в 44 вап – летище Крумово;

6. Полк. Видин Стоянов Ковачев – командир на 81 ОАТБ, инспектор по тила в МНО,

заедно с колеги, приятели, другари да напишат книга за създаването, укрепването и развитието на 21 иап гарнизон/летище Узунджово като участници и свидетели на събитията и живота в него.
Книгата има три части:

Първа част: Исторически очерк.

Втора част: Узунджовци за себе си.

Получихме над 400 ръкописни страници и 352 снимки с текст от:

полк. инж. Марин Георгиев Трайков – ЗК по ИАС на 21 иап;

полк. инж. Драгия Димитров Георгиев – ЗК по ИАС на 21 иап;

полк. Александър Веселинов Павлов – ЗК на 21 иап;

полк. Видин Стоянов Ковачев – командир на 81 ОАТБ;

подп. Петър Дяков Дяков – ст. инженер по АО в ИАС на 21 иап;

полк. инж. Димо Асенов Демирев – ст. инж. по Р и РТО в 21 иап, гл. инженер на авиацията, н-к МТМО (Материално-техническо и медицинско осигуряване);

подп. Крум Бончев Кънев – началник група по СД в ТЕЧ-1;

подп. Илия Георгиев Чилов – началник група по СД в ТЕЧ-1, ст. техник на звено в 1-ва иае;

полк. Христо Христов Христов (Хаджито) – инж. на 2-ро иае в 21 иап; военен представител на гл. инженер в МРЗ “Г. Димитров” гр. Пловдив

подп. Гошо Димитров Гочев – началник група по СД в ТЕЧ-1, зам. н-к ТЕЧ-1;

подп. Коста Христов Русев – инженер на 2-ро иае в 21 иап; н-к ТЕЧ-1;

подп. Асен Иванов Пандев – ст. техник на звено във 2-ро иае, борден техник на вертолет Ми-4 в летище Крумово и др.

Трета част: Командири и началници за узунджовци.

Получихме материали от:

ген. лейт. Желязко Нанев Желязков – зам.-командващ авиацията на ПВО и ВВС;

ген. майор Тодор Трифонов Тодоров – командир на 10 САК, гл. инспектор по авиация в МНО;

полк. инж. Божидар Владимиров Герасимов – зам.-командващ авиацията по ИАС, той и Гл. инженер на Авиацията на ПВО и ВВС;

полк. инж. Светлозар Мирчев Асенов, ктн/доктор, зам.-командващ авиацията по ИАС, той и Гл. инженер на Авиацията при ПВО и ВВС;

полк. инж. Петър Христов Георгиев – зам. гл. инженер на авиацията при ПВО и ВВС.Прочитайки тази книга, ние очакваме и приемаме с уважение и внимание вашите критични бележки и допълнения, за ад се подобри съдържанието и повиши качеството є при евентуално второ нейно издание.

Благодарим Ви!

Моля Ви, Вашите бележки и допълнения изпращайте на адрес:

Марин Георгиев Трайков, 1592 София, ж.к. “Дружба”, бл. 103, ет. 3, ап. 15,

тел. 02/978 41 85, GSM 0885 521 626


Боен марш

на личния състав в летище Узунджово

(50-те и 60-те години)
Узунджовски рай
Нека слуша всеки кой не знай

как се служи в непознат край.
Припев: Без театър, без градини,

само грохот на машини,

Узунджовски рай.
В Графа взели са решение

и привели в изпълнение.
Припев: Кой накажат най-сурово

пращат го в Узунджово

за назидание

(за наказание – втория път)
На дежурство кюмюр нямаме

и в строя много чакаме.
Припев: В щаба там се съвещават

за нас пет пари не дават,

ние чакаме.
Ако полка е по-предвидлив,

батальона малко услужлив
Припев: Службата ни ще е песен,

щото имаме чудесен

боен колектив.
Автор – малкия Каменчо,
техник на самолет, а впоследствие и пилот

Предговор

Историята на военните летища е тясно свързана със създаването на българската военна авиация в края на ХIХ век.

Първото военно летище у нас е една поляна в северната част на жп гара София. Базирането на самолетите и обслужващия персонал с необходимите средства за подготовка на летателната дейност от гледна точка на бойното є използване и безопасността на полетите става на тези поляни – подходящи за летища. Непрекъснатото оборудване с постоянно усъвършенствани наземни средства за ръководене и управление на полетите и бойните действия летищата станаха модерни, съвременни.

Тази книга отразява основните моменти от създаването и развитието на пограничното летище Узунджово, Хасковско, намиращо се в Югоизточна България. Тя се състои от три части:Първа част – Исторически очерк. Отразява с факти и документи хронологията в развитието на всички поделения и служби, базирани на летището от неговото създаване до ликвидирането му (закриване през 2002 г.): 21-ви изтребителен авиационен полк (21 иап), 81-ви отделен авиотехнически батальон (81 ОАТБ), 21-ви отделен батальон за радио- и светотехническо осигуряване (21 ОБРСТО) и службите.

Втора част – Узунджовци за себе си. Отразява по-съществените събития при: нови видове подготовки, участие в учения, кацане на грунд, на чужди летища у нас и в чужбина, курсове за усвояване на нови самолети, полети на малки и пределно малки височини над суша и море, участие във въздушни паради, художествена самодейност, футболни срещи, интересни случки в полет, при подтоговка на авиационната техника за полети, във въздуха и на земята, из всестранния войскови живот с изобилен снимков материал.

Трета част – Командири и началници за узунджовци. Отразява събития и оценка за колектива на летище Узунджово от командири и началници, заемали отговорни длъжности в Командването на ПВО и ВВС.

Авторският колектив изказва своята благодарност на ветераните и офицерите на ВВС, предоставили текстови и снимков материал за написването на тази книга и на спонсорите – наши приятели, благодарение на които тя бе издадена.

Поднасяме своите извинения към уважаемите читатели за някои непълноти в отразяването на събития от историята на нашето летище, както и в изброяването на поименния състав на летци, техници, специалисти и военнонаемни служители (граждански лица) от поделенията и службите поради недостатъчна информация към момента на създаването на очерка.
* * *

Уважаеми читателю,

Дългоочакваната книга “Нашето летище Узунджово” вече е пред Вас. Тя се чете с интерес, защото е написана с голяма любов от узунджовски летци, техници, инженери, офицери, старшини, сержанти, волнонаемни служители/граждански лица и работниците от помощното стопанство, осигуряващи с екологично чисто мляко и месо, млечни и месни продукти хранителния блок и блоковите жилища – живи участници и свидетели при създаването, укрепването и развитието на нашето мило, скъпо и родно погранично летище Узунджово до неговото закриване (ликвидиране) през 2002 г.

В онзи труден период през 50-те и 60-те години на миналия век, когато всичко започвахме от началото, от нулата, в студ и пек, на открито, с младежки ентусиазъм, на работните стоянки, в кабините на самолетите и на средствата за осигуряване, проявявахме героизъм при изпълнението на поставените ни задачи в името на високопатриотичната цел – защитата на въздушните граници на нашето Отечество – Народна Република България.

Това отлично го разбират и знаят не само тези, които се дишали специфичния мирис на керосина, а всички, целия личен състав отдаваше младежките си сили, знания и опит като един здрав и сплотен боен колектив. Ето откъде летецът – малкия Каменчо се е вдъхновил, за да напише и композира закачливата песничка
...без театър, без градини,

само грохот на машини,

Узунджовски рай...
станала боен марш на летище Узунджово и тананикана от личния състав на всички наши летища.

Очакваме Вашите бележки и допълнения на адрес:

Марин Георгиев Трайков, 1592 София, ж.к. “Дружба”, бл. 103, ет. 3, ап. 15, тел. 02/978 41 85, GSM 0885 521 626

Тази книга освен история е познание за поколения след нас.

На добър час!
20.06.2008 г. о.з. полк. инж. Марин Георгиев Трайков,

гр. София ЗК по ИАС на 21 иап – летище Узунджово,

зам.-гл. инж. на авиацията при ПВО и ВВС

Първа част


Исторически очерк
Узунджовци няма да забравят летище Узунджово
Васил Димов е роден на 6 август 1938 г. в Узунджово. След завършване на основното си образование в родното си село завършва икономически техникум в Хасково. Постъпва във ВНВУ “В. Левски”, но по здравословни причини прекъсва. По-късно довършва тримесечната школа за запасни офицери във Враца – командир на радиозавод, а след това и парашутния батальон в Пловдив в групата за специално предназначение към МНО. Работил е в Околийския комитет на ДСНМ и в Окръжния комитет на комсомола като отговорник за съвместната работа с армейската младеж, после в Окръжния комитет на партията, където също продължава да контактува отблизо с командването на нашето летище. През 70-те години е на работа в бившия Съветски съюз, където продължава обучението си и завършва икономика в Ташкентския институт и политически науки в Москва.

Съвместната му работа с офицерите от летище Узунджово започва почти от самото начало на неговото функциониране. Отблизо работи с капитан Агаин, полковник Енчев, Чернев, Ковачев, по-късно с Киселков, Павлов и други.

Сега като пенсионер живее в родното си село и се стреми да участва активно в обществено-политическия живот на село Узунджово и град Хасково.

В края на 90-те години учредяват в Узунджово дружество на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Авиоклуб, носещ името на първия офицер, излетял с реактивен съветски самолет МиГ, капитан Стоян Велков. Като председател се стреми да поддържа близки връзки с общинското и областното ръководство на запасните офицери и сержанти в Хасково и с Авиоклуба в областния град и да развива активна и системна дейност в Узунджово. Почти ежедневни са връзките му с живеещите в Узунджово офицери и сержанти като полковник Видин Ковачев, Стоил Костов, Милчо Йотов и други, сержантите Атанас Ленев, Емил Шаренков, Георги Бойчев и др., които участват активно в обществено-политическия живот на селото на пенсионерската организация. Те и всички останали военнослужещи в Узунджово с дейността си, с отношението си към семейство, близки и роднини, с доброжелателния си характер се ползват с голям авторитет и уважение сред цялото население.

Горд е с миналото и настоящето на родното историческо Узунджово, добило своята голяма известност далеч зад пределите на България с провеждането на знаменития Узунджовски панаир, просъществувал няколко века и допринесъл много за българското възраждане. Липсва му нашето летище, но с поставянето на самолет в центъра на Узунджово и преместването на паметната плоча с имената на загиналите летци ще бъде утеха и сладък спомен за всички узунджовци и преминаващите през селото българи и чужденци.

Всеки узунджовец, всеки живял и работил в Узунджово или докоснал се до Узунджово има пълното основание да крачи гордо из родната земя българска, из Европа и света.


Каталог: gallery -> albums -> userpics -> 12122
12122 -> Близнаков припомня ангажимента на България за участие с осем процента от Сухопътните войски 1600 души в задгранични операции
12122 -> Унищожаването на 2011 Българската Армия
12122 -> Радиоводещият в българия
12122 -> Осло. Полетите над Северна Норвегия в сряда вечерта бяха забранени поради опасения, че облаците пепел от възможното изригване на вулкан в Исландия могат да намалят видимостта, предаде афп
12122 -> За „коментари и анализи” Форсаж и после изведнъж падна Желязко Тенчев, в. Дума
12122 -> Българин на борда на най-големия круизен кораб в света
12122 -> Проектът genesis е най-скъпият в историята на корабостроенето!


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница