Инструкция за безопасна работастраница4/5
Дата04.08.2018
Размер0.97 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5

6.2.3 Акумулатор
За да осигурите дълъг живот на акумулатора, съществено важно да го поддържате. Акумулатора на вашата машина трябва да бъде зареден преди първата употреба


( 3.4).

Когато не изполвате машината, използвайте зарядното устройство за да поддържате постоянен заряд. За тази цел свържете конектора (1) с подходящата клема на акумулатора.

Освободете трите пина (10).

Може да повдигнете косилният апарат.При сглобяване изпълнете всички операции по обратният ред.

HF2417HM

HF2417HT

HF2622H
ВАЖНОДруго устройство освен зарядното не трябва да бъде свързвано.
Извадете "Мулчиращият кабел".

1 4

Извадете пина (1) и премахнете

пръстена
(2). Отхлабете гайка (3) 3

и извадете кабела (4). 2


ВАЖНО

Зарядът трябва да бъде извършван със заряднотоследвайки инструкциите. Други зарядни система могат повредят акумулатора.

HF24••

HF26••1 2

Акумулаторът трябва да бъде захранван редовно. В противен случай могат да възникнат непоправими повреди по клетките на акумулатора.


Периодично проверявайте нивото на електролита. WКогато допълвате използвайте само дестилирана вода за акумулатори.

6.3 ПРОВЕРЕКИ И НАСТРОЙКИ

6.3.1 Демонтаж, заточване и балансиране на ножовете
Ножовете които са наточени неправилно, късат тревата и наваляват събирателната способност на косачката.
Поставете лоста за реглаж на височината в позиция «1».

Освободете пружината (1) от ножа.


Отхлабете елемент(2) и го премахнете.Освободете ремъка (4) от рамката
a) Демонтаж на косилния апарат
HF2315••

След като поставите височината на косене в позиция «1», отхлабетеи извадете пружината (2).


Освободете ремъка (6) от шайбата на съединителя (7).

Release the two cotter pins (8) which hold the two rods (9) ontoHF26••

WARNING!
Отвиите двете гайки (6a) от пиновете на предната греда (7), без да променяте позицията на гайките (8) и контрагайките (9).

Само следните части и ножове могат да бъдат използвани при тази машина:8 6a
8 7 8 9
6a

HF 2315 SB: 2b 80520-VK1-0030 – 80519-VK1-0030 2a


HF 2315 HM: 2b 80395-Y09-0030 – 80394-Y09-0030 2a
HF 2417: 2b 72511-VK1-A111-M1 – 72531-VK1-A111-M1 2a


9 7 8

HF 2622: 2b 72511-VK1-A111-M1 – 72531-VK1-A111-M1 2a

Извадете двата пина (10).

След това извадете корпуса
WARNING!

HF2315HM•

HF2417••

HF2622••


При сглобяване уверете се, че двете двата задни отвора се използват за фиксиране(7). Изпълнете операциите по обратния ред.

b) Демонтаж, заточване и балансиране

Сглобете всеки нож (2a –


2b) към съответния вентилатор (3a

–3b), следвайки RH” (дясна) и “LH” (лява) индикации обозначени на вентилатора и затегнете четирите винта (5) с шайби като използвате динамометричен ключ калибриран на 9.5 Nm.
WARNING!ARNING!
WARNING!

Ако един или двата


За да извадите ножа, дръжте го здраво и отвиите централния болт (1a - 1b)(използвайте вложка 15 мм) по

оказаната посока обозначена с

стрелка на ножа, имайте предвид

че централният болт на единия

нож е лява, а на другия е дясна


1a = винт с дясна резба (отвиване обратно на часовниковата стрелка)

1b = винт с лява резба (отвиване по часовниковата стрелка)

хъба на вала (7) се извадят при демонтаж на ножовете, уверете се че ключовете (8) са зетегнати. При монтаж на ножовете винаги следвайте обратния ред. Затегнете винтове (1a 1b) като използвате динамометричен ключ калибриран на 45-50Nm.

HF2315HM•

HF2417

HF2622

HF2315SB•

HF2315HM• HF2417••

HF2622••


Ножът (2) е закрепен към вентилатор (3) чрез планка (4) и четири винта с шайби (5).Използвайте 10 мм ключ за да отхлабите четирите винта (5) и да освободите ножа (2) от скобата (4).

6.3.2 Подравяване на косилния апарат
За да получите отлично косене трябва да регулирате косилния апарат.

– натиснете двата свързващи лоста (7) към задната част и завийте двете гайки(3) на всеки лост докато не се вдигне косилния апарат.ЗАБЕЛЕЖКА

За добри резултати предната част трябва да бъде с
5 - 7 мм по ниско от задната.


– Поставете машината на равен терен и проверете налягането на гумите;


– подравнете централите линии на двата ножа и поставете, двете трупчета (1) с дебелина

24-28 мм под предния край на косилния апарат и двете трупчета (2) трябва да бъдат с 5-7 мм по-високо в задния край;


– поставете лоста за регулиране на височината в позиция «1».
HF2315••
– Отхлабете изцяло двете гайки (3), и гайки (4 - 6 - 8) и контрагайки (5 - 7 - 9) докато не откачите косилния апарат;

– завъртете двете горни гайки (6 - 8) и двете долни гайки (4) до момента, когато косилния апарат започне да се повдига. Затегнете трите контрагайки (5 - 7 - 9) и затегнете гайки (3) докато не се получи плавно повдигане на лостовете.


Всяка разлика във височините от ляво и дясно може да бъде компенсирана чрез завъртане на гайки (4 - 8) и контрагайки (5 -9) .


Поставете контролния лост на позиция 2 или 3 и проверете че косилния апарат се повдига равномерно.

Ако предната част се вдига по-бързо или бавно може да бъде настроен като се въртят гайки (10) на свързващият лост (11).

Завъртането на гайките обратно на часовниковата стрелка ще повдигне предната част, а завъртане обратно на часовниковата стрелка ще даде обратния ефект.
HF24•••• HF26••••
– Разхлабете гайки (3), винтове (5) и контрагайки (4 – 6) от лявата и дясна част, докато не откачите косилния апарат;

И след това затегнете контрагайки (4).

– завъртете задните винтове (5) докато не се вдигне косилния апарат и затегнете контрагайки (6).

Ако не сте способен да настроите косилния апарат, свържете с дилър на Хонда


6.3.3 Настройка на ножа и спирчаката на ножа

Когато лоста се активира, това също задейства спирачката на ножа за няколко секунди.

Завъртете гайка (1) докато не достигнете правилната дължина на пружината (2).


HF2315••

HF2417•• HF2622••

2

1
138139 mm

Ако след активиране на ножа спирачката не сработва нормално, моменталто се свържете с вашият дилър.


6.3.4 Настройка на спирачката

A

Ако спирачната дистанция се увеличи, спирачната пружина ще изиска настройка.
Настройката трябва да се извърши при активирана ръчна спирачка.

Достъп до тази настройка получавате като отворите капака под седалката

B

Разхлабете гайка (1) която държа скобата (2) и завъртете гайка (3) докато дължината на пружината стане:6.4 ДЕМОНТАЖ И ПОДМЯНА
6.4.1 Смяна на масло
Източете маслото при топъл двигател, за да осигурите цялостно източване.


HF2•••SB•

A = 47,5 - 49,5 мм

HF2•••HM•

B = 45 - 47 мм


HF2•••HT•


HF23••

HF24••


измерена мужду шайбите. Когато бъдат направени настройките, затегнете гайка (1).

HF2622••

Извадете контролната пръчка и поставете под отвора картон, който да предпази от обливане на рамата

WARNING!
6.3.5 Обтагяне на ремъка

Ако забележите, че скоростта на придвижване е спаднала, ще бъде необходимо да обтегнете ремъка.


Достъп за тази настройка се прави като се отвори капака под седалката.
Разхлабете гайки (2) и затегнете или разхлабете винт (1) колкото дължина е необходима

«A» на пружината (3) :


HF2315SB HF2•••H

Отвиите плуг (1); при обратния монтаж поставете вътрешното уплътнение.Допълнете с препоръчано масло докато достигнете горния лимит на отвора (5.3.3). Завиите контролната пръчка.


6.4.2 Смяна на маслен филтър (само HF2622H••)
1. Източете маслото ( 6.4.1).

2. Извадете горивния филтър (1) с ключ (2) и източете останалото масло.

3. Почистете основата на филтъра (3)

4. Поставете новото уплътнение (4) на новеят филтър с чисто масло.

5. Поставете новият филтър в основата и затегнете на ръка.

6. Затегнете филтъра с усилие (12 Nm - 1.20 kgm).A = 129 - 131 мм A = 109 - 111 мм

Измерено от външния край на пружината. Когато се извърши настройката, затегнете гайки (2).7. Налейте определеното количество масло в двигателя .Запалете и проверете за течове.

8. Спрете двигателя и проверете нивото на маслото. При необходимост добавете масло до необходимото ниво.6.4.3 Почистване на въздушния филтър

6.4.4 Поддръжка на горивен филтър

Проверете филтъра за вода и утайки.Ако филтъра съдържа вода и утайки занесете двигателя при дилър на Хонда.

HF23•• HF24••


Извадете болтовете на капака на въздушния филтър (1a) 1

Извадете капака.


Извадете хартиения филтър (3) от основата. Извадете 1

Мекия елемент (4).HF2622••

HF23•• HF24••

HF2622••

Откачете щипки (11) на капака (12) от въздушния филтър и извадете капака.

Откачете щипки (13) от държача на филтъра и извадете филтъра. Извадете хартиения филтър (16).


2. Почистете филтрите ако ще се използват повторно.
Мек филтър (4-15): Изперете с топла сапунена вода, изстискайте и изчакайте да изсъхне.
6.4.5 Обслужване на свеща
Препоръчани свещи:

HF23•• HF24•• : BPR5ES (NGK) - W16EPR-U (DENSO).

HF2622 : ZFR5F (NGK)

Хартиен филтър (3-16): Изтупайте хартиения елемент на твърда повърхност няколко пъти
.

Не използвайте четка за премахване на боклуците. Подменете при необходимост.

1a

.
1. Извадете свеща като изполвате ключ (1) .
18 WARNING!17

2 12

4

Каталог: img
img -> Мароко нова година екзотика от „1001 нощи”
img -> Имперски тур кръстопът на цивилизации, на границата между два свята. Тук свършва Европа и започва Африка. Една многоцветна мозайка от древна култура, ориенталски пейзажи и прекрасна природа
img -> 1 ден: Казабланка
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница