Конспект за първа група основна форма на обучението по физическа култура в предучилищна възраст еPdf просмотр
страница1/6
Дата28.07.2023
Размер234.42 Kb.
#118365
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6
situaciyata-po-fizicheska-kultura-osnovna-forma-na-rabota-v-detskata-gradina


СИТУАЦИЯТА ПО ФИЗИЧЕСКА

КУЛТУРА – ОСНОВНА ФОРМА НА РАБОТА
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. СЪЩНОСТ НА СИТУАЦИЯТА.
ПРИМЕРЕН ПЛАН КОНСПЕКТ ЗА ПЪРВА ГРУПА
Основна форма на обучението по физическа култура в предучилищна възраст е ситуацията. Провежда се целогодишно, три пъти седмично, в определени дни и часове.
Предвид класическaта структура на ситуацията (подготвителна, основна и заключителна част), тя осъществява конкретни дидактични задачи така, че да осигури оптимална двигателна активност на децата. В същото време занимаващите се следва да получат знания. Съобразно типа на ситуацията или нейния вид (смесена, за затвърдяване, контролна), учителят осмисля съдържанието и хода на всяка нейна част.
Построяването на всяка ситуация зависи от задачите, които се определят и от последователността на програмното съдържание.
2. ЗАДАЧИ НА СИТУАЦИЯТА
В учебния процес по физическо възпитание се осъществяват образователни, оздравителни и възпитателни задачи. Това деление е условно, тъй като съществува връзка и диалектично единство между тях.
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ
Отнасят се до овладяването на двигателните навици и свързаните с тях знания. В процеса на обучението се разучават разнообразни физически упражнения. Същите се затвърдяват и усъвършенстват в непрекъснато изменящи се условия. Развива се моториката, усвояват се елементарни знания за тези упражнения, за игрите, за ползата от тях. Във физкултурната дейност се овладяват някои елементи от различни видове спорт и умения за приложението им в самостоятелната им практика. На тази основа децата се приучват към планиране и регулиране, към обективна самооценка и саморегулиране на дейността и поведението си. Важен момент при осъществяването на образователните задачи е изграждането на игрови умения у децата, разширяване и обогатяване на знанията, представите и понятията от другите дейности от детската градина.
2.2. ОЗДРАВИТЕЛНИ ЗАДАЧИ
Тези задачи са в тясна връзка с образователните, тъй като се осъществяват с едни и същи средства. Те са част от образователния процес и в практиката се разделят – за поточната им реализация. В процеса на обучението учителят трябва да постигне оптимални условия за закаляване и подобряване на общото здравно състояние на децата, за повишаване на функционалните им възможности и дееспособността им.
Изпълнението на всяко физическо упражнение следва да се насочи към: изграждане у малките на навици за ритмично и дълбоко дишане; отстраняване на гръбначни изкривявания, плоскостъпие и профилактика срещу тях; укрепване на отделните мускулни групи и др. Централна оздравителна задача, която се осъществява в ситуацията е развиване на физическите качества – бързина, ловкост, издръжливост, сила и гъвкавост, които се включват като конкретна задача във всяка ситуация.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница