Критерий за оценяване на писмените работи Теоретичен въпрос №1Дата25.07.2016
Размер34.07 Kb.
#5876
ТипЗадача
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
КАНДИДАТ–СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО ХИМИЯ – 25 април 2015 г.


Критерий за оценяване на писмените работи
Теоретичен въпрос № 1

Строеж на атома. Атомно ядро, масово число, химичен елемент, изотопи. Електронна обвивка: основни характеристики на електрона, електронни слоеве. Квантови числа. Разпределение на електроните по слоеве и подслоеве въз основа на квантовите числа.

 1. Строеж на атома:

- атомно ядро

-химичен елемент

- масово число

- изотопи2. Електронна обвивка: основни характеристики на електрона – заряд, енергия, спин, маса, електронни слоеве.

3. Квантови числа:

– главно квантово число

- орбитално квантово число

- магнитно квантово число

- спиново квантово число


4. Разпределение на електроните по слоеве и подслоеве въз основа на квантовите числа (таблица)

Задача № 72 (неорганична химия) 1. Характеристика на химичния елемент въглерод:

 • място в периодичната система и обяснения за степен на окисление и валентност при въглерода

 • електронна конфигурация в основно и възбудено състояние

- образуване на оксиди и кислородсъдържащи киселини

2. Изразяване с химични уравнения и обяснения на взаимодействията на въглерода:

- с водород

- с кислород

- с СО2

- с PbO

- с CaO

- обяснения, че не взаимодейства с СО, NaOH, HCl и H2OЗадача № 82 (неорганична химия)1. Изразяване на електролитна дисоциация на дадените съединения с химични уравнения и обяснения за киселинността на разтворите

- определение за хидролиза и изразяване с химично уравнение2. Фактори, от които зависи хидролизата

Обяснение на един от начините за намаляване на хидролизата3. Доказване на солите Na2SO3 и KAl(SO4)2

Задача № 49 (органична химия) 1. Изразяване с химични уравнения и обяснения на взаимодействията от реакционната схема.2. Химични свойства на кетона (E):

  • Присъединителни реакции с:

- циановодород

- амоняк  • Обяснение за реакционната способност на кетоните

  • Взаимодействие с водород

  • Окисление

  • Горене

  • Заместителни реакции в радикалаЗадача № 74 (органична химия)1. Химични уравнения и обяснения на взаимодействието с вода на:

 • етен – присъединителна реакция

 • метилов естер на оцетната киселина в кисела среда - хидролиза

 • метилов естер на оцетната киселина в основна среда - хидролиза

 • захароза - хидролиза

 • метиламин - киселинно-основно взаимодействие

2. Химични уравнения за окисление на етен:

- умерено окисление

- енергично окисление

- горене
Председател на комисията по Химия

Проф. М. Станчева
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница