Лични данни Име: Ангел Стефанов Стефанов Дата на ражданеДата10.02.2018
Размер43.17 Kb.
#57463
Научна автобиография
Лични данни


Име: Ангел Стефанов Стефанов

Дата на раждане: 14.06.1951

Гражданство: българско

Адрес за контакти: ИИОЗ – БАН, ул. Московска 13 А, 1000 София

Telephone number: 028587034

E-mail: angstefanov@abv.bg

Образование
Доктор на науките: От 22.02.1999, ИФИ-БАН, тема на дисертацията: „Кантовата философия и съвременното физическо познание”.
Доктор: От 20.07.1981, Институт по философия – БАН, тема на дисертацията: ”Съответствие и несъизмеримост в процеса на физическото познание”.

Специализации: 07-18.07.2003, Budapest, CEU Summer University;

01-28.07.1998, Budapest, CEU Summer University.


Магистър: От 18.07.1977, СУ „Св. К. Охридски”, тема на магистратурата: „Приложение на пет мерната квази-спинова група към нуклонното сдвояване и счетворяване в атомното ядро”.
Научни награди и отличия: Грамота от СУБ за високи научни постижения в областта на обществените науки, 31.10.2006 г.


Почетни звания:
Област на научни интереси: Теория на познанието, философия на науката, онтология.

.
Практическа опитност


Научни позиции:

2011-понастоящем – Завеждащ секция „Онтологически и епистемологически изследвания” в Институт за изследване на обществата и знанието към БАН;

01-28.09.2010 – и.д. Директор на Институт за изследване на обществата и знанието към БАН;

2000-2010 – Завеждащ секция “Философия на науката” в Института за философски изследвания към БАН;

1999-2001 – Зам. декан на Философския факултет на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”;

2001 – старши научен сътрудник първа степен в Института за философски изследвания към БАН;

1991-2001 – старши научен сътрудник втора степен в Института по философски науки и в Института за философски изследвания към БАН;

1984-1991 – научен сътрудник първа степен в Института по философия и в Института по философски науки към БАН;

1981-1984 – научен сътрудник втора степен в Института по философия към БАН;

Преподавателски опит:


  1. „Теория на познанието”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, от 1995 г. досега;

  2. „Философия на науката”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, от 1996 г. досега;

  3. „Теория на научното познание”, СУ „Св. К. Охридски”, от 2005 г. досега;

  4. „Философия на времето”, ПУ „Паисий Хилендарски”, от 2008 г. досега.


Ръководство на докторанти

и магистри:

1. Юлия Васева, защитила през 2003 г.

2. Марина Бакалова (след смъртта на доц. Иван Ганев), защитила през 2005 г.

3. Мирела Костадинова, защитила през 2006 г.

4. Николета Михалева, защитила през 2009 г.

Бил съм ръководител на 6 магистратури.Експертна и консултантска дейност: 21 рецензии за научни степени и академични длъжности.
Редакторство и съставителство: Редактор и съставител съм на 10 научни сборника. .
Членство в неправителствени организации:

  1. Член на СУБ;

  2. Член на Кантовото общество в България;

  3. Член на Българското онтологично общество.


Академични дейности
Публикации: Над 150 научни публикации, някои от които са:

Книги

1. За науката и нейната приложимост. Изд. „Парадигма”, С., 2010.

2. Теории на съвременното природознание. Изд. „Парадигма”, С., 2008.

3. Философия на времето. Изд. „Парадигма”, С., 2008. Първо издание, 2004 г.

4. Знание, наука, псевдонаука. Изд. „Парадигма”, С., 2007.

5. Философски драски и шарки. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2003.

6. Предизвикателството на несъизмеримостта. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2000.

7. Габровската ремкеанска школа и Димитър Михалчев (в съавт. С М. Костадинова и Д. Цацов). Изд. „Лик”, 2000.

8. Способност за теории. Изд. „Лик”, 1999.

9. Що е физическа реалност? Изд. „Алма матер инт.”, Габрово, 1999.

10. Философия и допълнителност.За и против. Изд. „Лик”, 1998.

11. Научният прогрес в методологична перспектива. Изд. „Наука и изкуство”, 1987.Студии и статии

1. “Causality: Ontological Principle or Explanatory Scheme?”, in: V. Petrov (ed.), Ontological Landscapes. Recent Thought on Conceptual Inferences between Science and Philosophy. Ontos Verlag, 2011, pp.97-113.

2. “Secure Knowledge in an Insecure World” (in coauth.), in: The Philosophy of Security in an Insecure World. Proceedings of XXV Varna International Philosophical School, 01-03 June 2008. IPhR-BAS, Sofia, 2010, pp.159-164.

3. “On Time Travel”, in: Yv. Raynova, V. Petrov (eds.), Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. Institut für Axiologische Forschungen (IAF), Wien, 2008, pp.59-64.

4. “What Can Philosophy Expect from the Idea of Time?”, in: Perspectives of Philosophy in the 21st Century. Proceedings of the Second Annual Conference of the International Academy of Philosophy, Athens, November 24-26, 2006. Athens, 2007, pp.64-73.

5. “Philosophy and Reason: Continuing Marriage, or a Coming Divorce?”, in: Philosophy Bridging Civilizations and Cultures. Proceedings of XXIV Varna International Philosophical School, 01-03 June 2006. Sofia, 2007, pp.298-304.

6. “On Kant’s Conception of Space and Time”, in: D. Ginev (ed.), Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol.236. Kluwer Academic Publishers, 2003, pp.169-185.

7. “Power and Knowledge” (in coauth.), in: Controversial Policies of the 21st Century. Papers from the International Scientific Conference, Novi Sad, October 24-26, 2002. Novi Sad, 2003, pp.39-41.

8. “Einstein’s Realism”, in: Mind, Reality and Values. Proceedings of an International Advanced Research Workshop, Shabla, August 18-22, 1996. Sofia, 1997, pp.47-52.

9. “Interpretation as Intellectual Mediation”, in: V. Cauchy (ed.), Perception de l’altérité et diversité des cultures. Editions Montmorency, Montreal, 1993, pp.151-156.

10. “Does Physics Reinforce Idealism?”, Nature, Society, and Thought, 5 (1992), N 2, pp.175-182.

11. “What Is the Quantum Mechanical Object?” (in coauth.), in: V.L. Rabinovich (comp.), Abstracts of the 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Vol.2, Moskow, 1987, pp.142-145.

12. “Self-Referential Inconsistency and the Refutation of Theories”, Ibid., Vol.4, Part 2, pp.179-182.

13. “On the Interpretation of Quantum Mechanics: Complementarity and Beyond” (in coauth.), in: Chr. Tögel (Hrsg.), Struktur und Dynamik wissenschaftlicher Theorien. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main. Bern. New York, 1986, pp.65-90.

14. “One Dimension of the Scientific Type of Rationality (A Reflection upon the Theory of Group Rationality)” (in coauth.), Studies in History and Philosophy of Science, 16 (1985), N 2, pp.101-111.

15. “Truth Content of a Theory and Truth of Theory Statements”, in: Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Salzburg (Austria), July 1983, Vol.3, pp.239-242.


Списък на цитиранията: Имам 100 цитирания на мои книги и статии.
Публикувани рецензии за трудове на лицето: 5 публикувани рецензии за мои книги в следните издания:

1. Ново време, 1989, № 8, с.126-127.

2. Весцi Академii навук БССР, 1989, № 6, с.119-120.

3. В. „Дума”, бр.220 от 24.09.2003, с.16.

4. Философски алтернативи, 2005, № 6, с.181-183.

5. Философски алтернативи, 2008, № 5-6, с.161-162.


Участие в проекти:

  • Ръководител на 3 вътрешни за БАН проекта, 2002/04, 2005/07, 2008/11.

  • Участник в проект по ЕБР с ЧАН на тема “Representation and Inference”, 2008/10.

  • Участник в 4 проекта по „Фар-Демокрация”, 1996/09.Участие в научни форуми: Участвал съм в 70 международни и национални научни форума.
Владеене на езици със посочване на степента

Английски – отлично, руски – отлично, френски - добре


Компютърни умения

СтандартниКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница