Литература за клас Литературно обучение 32 седмици х 3 часа = 96 часа Извънкласно четене 32 седмици х 0,5 часа = 16 часастраница1/3
Дата28.02.2018
Размер0.71 Mb.
ТипЛитература
  1   2   3
УТВЪРДИЛ

Директор: …………………….......................……..(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет български език и литература за 2. клас

Литературно обучение 32 седмици х 3 часа = 96 часа

Извънкласно четене 32 седмици х 0,5 часа = 16 часа

Общо: 112 часаПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 3 часа седмично = 54 часа

18 седмици х 0,5 часа седмично = 9 часаОбщо: 63 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Какво научих в първи клас?

Диагностика

Диагностика на следните компоненти като очаквани резултати:

  • Познава произведения от различни литературни и фолклорни жанрове, представени в учебното съдържание – приказка, разказ, стихотворение.

  • Отговаря кратко на въпроси, свързани със съдържанието на изучавани произведения.

  • Преразказва устно епизод от литературно и/или фолклорно произведение и кратък художествен текст.
Свързване на откъс от художествен текст с автор и заглавие. Съотнасяне на текст към определена жанрова група. Кратък отговор на въпроси за съдържанието и героите в художествен текст. Устен преразказ на художествен текст.

Тестова писмена проверка.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

1

Де е България. Иван Вазов

(Ч, с. 4, ТЧ, с. 3)Нови знания

Познава литературни произведения, посветени на България. Отговаря на въпроси по стихотворението. Рецитира стихотворение.
Слушане с разбиране на стихотворението. Четене с разбиране. Подборно четене и беседа. Научаване наизуст.

Формиращо оценяване.

Четене с разбиране на стихотворение.


3

1

Отечество. Любен Каравелов

(Ч, с. 5, ТЧ, с. 4)Нови знания

Познава литературни произведения, посветени на България. Отговаря на въпроси по текста.

Открива повторението в текста. Установява сходство между две литературни произведения.Повторение

Четене с разбиране на произведението. Подборно четене и беседа. Изясняване на новото понятие „повторение“ и ролята му в художествен текст. Установяване на сходство и различие със стихотворението „Де е България“.

Формиращо оценяване. Четене с разбиране.
4

2

Месечко ясен. Н. Николов

(Ч, с. 6, ТЧ, с. 5)Нови знания

Познава литературни произведения, посветени на България. Отговаря на въпроси по стихотворението.

Участва в изработването на проект.


Подборно четене и беседа по стихотворението.

Разпределяне на задачите за проектна работа.Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


5

2

Картина. Мая Дългъчева

(Ч, с. 7, ТЧ, с. 6)Нови знания

Познава литературни произведения, посветени на България. Отговаря на въпроси по стихотворението.
Четене с разбиране на стихотворението. Подборно четене и беседа. Беседа за Родината.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


6

2

Когато. Георги Мишев

(Ч, с. 8 и 9, ТЧ, с. 7)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Беседа за изминалата ваканция. Четене с разбиране. Подборно четене.

Четене с разбиране на разказ.

Формиращо оценяване.


7

2

Книжко мила

(Ч, с. 100)
Извънкласно четене

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Отразява впечатления от самостоятелно прочетени книги.Заглавие на книга

Четене и разглеждане на книги. Актуализиране на понятия от 1. клас: книга, корица, страница. Изясняване на понятието „заглавие на книга“. Подборно четене.

Формиращо оценяване.
8

3

Когато. Георги Мишев

(Ч, с. 8 и 9, ТЧ, с. 7)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Подборно четене. Създаване на кратък устен текст по словесна опора.

Четене с разбиране на разказ.

Формиращо оценяване.


9

3

Читанката на Славето. Ангел Каралийчев

(Ч, с. 10 и 11, ТЧ, с. 8)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.


Литературен герой

Беседа за значението на книгата. Съотнасяне на текста към определена жанрова група. Изясняване на новото понятие „литературен герой“. Подборно четене с цел изясняване развитието на случката.

Формиращо оценяване.

Четене с разбиране на приказка.


10

3

Читанката на Славето. Ангел Каралийчев

(Ч, с. 10 и 11, ТЧ, с. 8)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Самостоятелен прочит. Подборно четене и подборен преразказ. Харакеристика на литературните герои.

Формиращо оценяване.

Четене с разбиране на приказка.


11

4

Книжка – пъструшка. Калина Малина

(Ч, с. 12, ТЧ, с. 9)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към произведението чрез изразителен прочит.


Самостоятелен прочит. Подборно четене и беседа по стихотворението.

Изясняване на значението на специфична лексика. Изразителен прочит на стихотворението.Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


12

4

Най-хубавото. Българска народна приказка

(Ч, с. 13, ТЧ, с. 10)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои в произведението.


Самостоятелен прочит. Подборно четене, беседа, свързана с героите в приказката. Четене на приказката по роли.

Четене с разбиране на фолклорна приказка. Формиращо оценяване.
13

4

Есен. Б. Ангелова

(Ч, с. 14, ТЧ, с. 11)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към произведението.

Изпълнява стихотворението изразително.

Самостоятелен прочит, беседа, подборно четене. Ориентиране в спецификите на стихотворната реч. Рисуване на словесна картина.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


14

4

Малки артисти

(Ч, с. 101)Извънкласно четене

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведението.

Дава идеи за разпределението на ролите и за поведението на героите при сценично представяне на произведението


Самостоятелен прочит, подборно четене, беседа.

Разпределяне на ролите и задачите при сценично представяне. Изразителен прочит по роли.Формиращо оценяване.
15

5

Листата. Елин Пелин

(Ч, с. 15, ТЧ, с. 12)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Открива повторението като изразно средство в литературното произведение.

Самостоятелен тих прочит, подборно четене, беседа. Дискусия. Откриване на повторението в текста и аргументиране на неговата роля.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


16

5

Най обичам у дома. В. Голев

(Ч, с. 16, ТЧ, с. 13)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива повторението като изразно средство в литературното произведение.


Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Словесно рисуване. Откриване на повторението в стихотворението.

Разказ за семейството.Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


17

5

Баба. Дора Габе

(Ч, с. 17, ТЧ, с. 14)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към героите в произведението.

Открива значението на непознати думи и изрази в контекста на произведението.

Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Беседа. Изясняване на значението на непознати изрази чрез контекста.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


18

6

Златната рибка. А. Шиков

(Ч, с. 18)Затвърдяване


Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към произведението.


Слушане с разбиране. Самостоятелен тих прочит. Подборно четене. Ориентиране в спецификите на стихотворната реч.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


19

6

Бърканица в приказките. Дж. Родари

(Ч, с. 19)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към произведението.

Открива връзката между текста и неговото заглавие.

Слушане с разбиране. Връзка между съдържанието на текста и неговото заглавие. Подборно четене. Беседа. Четене по роли.

Четене с разбиране на авторова приказка.

Формиращо оценяване.


20

6

Дар от сърце. Българска народна приказка

(Ч, с. 20 и 21, ТЧ, с.15)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.Епизод

Беседа по заглавието на приказката. Слушане с разбиране. Самостоятелно четене, подборно четене. Изясняване на новото понятие „епизод“. Определяне на епизодите в приказката.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


21

6

Мъдростта на приказките

(Ч, с. 102)Извънкласно четене

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.


Четене и разглеждане на книги. Беседа. Самостоятелно и подборно четене.

Формиращо оценяване.
22

7

Дар от сърце. Българска народна приказка

(Ч, с. 20 и 21, ТЧ, с. 15)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Четене на верижка. Подборно четене. Определяне на героите в приказката. Дискусия.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


23

7

Да не вярваш. Ран Босилек

(Ч, с. 22, ТЧ, с. 16)Затвърдяване

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към герои в произведението.

Слушане с разбиране. Самостоятелен тих прочит. Подборно четене. Подборен преразказ. Четене по роли.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


24

7

Златната ябълка. Арменска приказка

(Ч, с. 23, ТЧ, с. 17)Нови знания

Разграничава изучавания текст като фолклорно произведение.

Открива значението на непознати думи в контекста на произведението.

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към епизод в произведението.

Дава идеи за разпределянето на роли и за поведението на героите при сценично представяне на произведението.


Слушане с разбиране. Самостоятелен тих прочит със задача. Подборно четене. Изразително четене по роли. Подготовка за драматизация.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


25

8

Гостенчето на Хитър Петър. Българска народна приказка

(Ч, с. 24, ТЧ, с. 18)Нови знания

Разграничава изучавания текст като фолклорно произведение.

Открива значението на непознати думи в контекста на произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към герой в произведението.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен тих прочит. Подборно четене. Подборен преразказ на епизод от приказката. Дискусия.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


26

8

Шегите на Настрадин Ходжа. Турски приказки

(Ч, с. 25, ТЧ, с. 19)Нови знания

Разграничава изучавания текст като фолклорно произведение.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Свързва тематиката на произведенията с различни култури, бит и традиции.

Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Четене по роли. Обобщаваща беседа.

Четене с разбиране на фолклорни приказки.

Формиращо оценяване.


27

8

Що е то?

(Ч, с. 26 и 27)Затвърдяване

Разграничава изучавания текст като фолклорна или литературна гатанка.

Чете и отгатва литературни и фолклорни гатанка.

Съставя гатанки по опорни думи.

Участва в изработването на проект.


Четене и отгатване на гатанки по нагледна опора. Самостоятелно съставяне на гатанка по словесна опора.

Формиращо оценяване. Устна проверка. Четене с разбиране.
28

8

Приказки на народите

(Ч, с. 103)Извънкласно четене

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното фолклорно произведение.

Свързва тематиката на изучаваните произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции.

Четене и разглеждане на книги. Беседа. Самостоятелен прочит. Подборно четене.

Формиращо оценяване.
29

9

Мишата дъщеря. Гръцка приказка

(Ч, с. 28 и 29, ТЧ, с. 20)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Стимулиране на четивната техника. Слушане с разбиране. Самостоятелно и подборно четене.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


30

9

Мишата дъщеря. Гръцка приказка

(Ч, с. 28 и 29, ТЧ, с. 20)Затвърдяване

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към епизод в произведението.


Самостоятелно четене. Подборно четене. Подборен преразказ. Четене по роли.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


31

9

Овчарчето и вълкът. Езоп

(Ч, с. 30, ТЧ, с. 21)Нови знания

Разпознава баснята по осмивани човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.Басня

Беседа по илюстрацията. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Беседа. Дискусия.

Четене с разбиране на басня.

Формиращо оценяване.


32

10

Гарван и лисица. Лафонтен

(Ч, с. 31, ТЧ, с. 22)Затвърдяване

Разпознава баснята по осмивани човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.

Разграничава баснята от други литературни и фолклорни произведения.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Подборен преразказ.

Беседа. Дискусия.Четене с разбиране на басня. Формиращо оценяване.
33

10

Канарче и котка. Банчо Банов

Върба и лозница. Йордан Давидков

(Ч, с. 32, ТЧ, с. 23)


Затвърдяване

Разпознава баснята по осмивани човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Открива значението на непознати изрази в контекста на изучаваното произведение.

Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Подборен преразказ.

Четене с разбиране на басня. Формиращо оценяване.
34

10

Фасул и трън. Дядо Благо

(Ч, с. 33, ТЧ, с. 24)Затвърдяване

Разпознава баснята по осмивани човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.


Стимулиране на четивната техника. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Подборен преразказ. Четене по роли. Беседа.

Четене с разбиране на басня. Формиращо оценяване.
35

10

Мъдростта на басните

(Ч, с. 104)Извънкласно четене

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.


Четене и разглеждане на книги. Обобщаваща беседа.Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит.

Формиращо оценяване.
36

11

Снежанка. Братя Грим

(Ч, с. 34 и 35)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.


Слушане с разбиране. Самостоятелно и подборно четене.

Четене с разбиране на приказка.

Формиращо оценяване.


37

11

Снежанка. Братя Грим

(Ч, с. 34 и 35)Затвърдяване

Коментира постъпките на литературните герои.

Преразказва устно приказка по серия от картинки.


Самостоятелен прочит. Преразказ по серия от картини.

Подборен преразказ. Беседа.Устен преразказ по серия от картини.

Формиращо оценяване.


38

11

Снежна песен. К. Назъров

(Ч, с. 36, ТЧ, с. 25)Нови знания

Открива изброяването в стихотворението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Рецитира детски стихотворения от български автори.


Изброяване

Беседа. Четене и отгатване на гатанка. Слушане с разбиране. Самостоятелно четене. Подборно четене. Изясняване на понятието „изброяване“.

Изразителен прочит.Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


39

12

Мечо готви се за сън. Д. Спасов

(Ч, с. 37)Затвърдяване

Открива повторение в стихотворението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Рецитира детски стихотворения от български автори.

Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Изразително четене.

Устна проверка.

Четене на текст с разбиране.

Формиращо оценяване.

40

12

Приказка за непослушната снежинка. С. Герасимов

(Ч, с. 38 и 39, ТЧ, с. 26)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене.

Устна проверка.

Четене на текст с разбиране.

Формиращо оценяване.

41

12

Приказка за непослушната снежинка. С. Герасимов

(Ч, с. 38 и 39, ТЧ, с. 26)Затвърдяване

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към епизод в художествения текст.


Самостоятелен прочит. Подборно четене. Четене по роли. Подборен преразказ на епизод от приказката.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


42

12

Отгатни

(Ч, с. 105)Извънкласно четене

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.


Четене – разглеждане. Самостоятелен прочит. Съставяне на гатанки в екип.

Формиращо оценяване.
43

13

Дядо Коледа. Гео Милев

(Ч, с. 40 и 41, ТЧ, с. 27)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Познава литературни произведения, посветени на празниците.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелно четене. Подборно четене. Научаване наизуст.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


44

13

Дядо Коледа. Гео Милев

(Ч, с. 40 и 41, ТЧ, с. 27)Затвърдяване

Свързва изучаваните произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции.

Рецитира детски стихотворения от български автори.


Изразително изпълнение. Самостоятелно четене. Беседа.

Формиращо оценяване.
45

13

На Коледа. Д. Бисет

(Ч, с. 42 и 43, ТЧ, с. 28)Нови знания

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Познава литературни произведения, посветени на празниците.

Беседа по заглавието и илюстрацията. Слушане с разбиране. Самостоятелно и поборно четене.

Четене с разбиране на приказка.

Формиращо оценяване.


46

14

На Коледа. Доналд Бисет

(Ч, с. 42 и 43, ТЧ, с. 28)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Познава литературни произведения, посветени на празниците.


Самостоятелно четене. Подборно четене. Беседа.

Четене с разбиране.

Формиращо оценяване.


47

14

Новогодишна песен. Й. Стубел

(Ч, с. 44, ТЧ, с. 29)Нови знания

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Познава литературни произведения, посветени на празниците.

Свързва произведението с обичаи и традиции.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Словесно рисуване. Изразителен прочит.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


48

14

Сурва, сурва година. Т. Симеонов

(Ч, с. 45, ТЧ, с. 30)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива повторението и изброяването в литературно произведение.

Познава литературни произведения, посветени на празниците.

Свързва произведението с обичаи и традиции.

Рецитира детски стихотворения от български автори.

Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Откриване на повторение и изброяване чрез подборно четене. Научаване наизуст.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


49

14

Иде Баба Зима

(Ч, с. 106)Извънкласно четене

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.


Четене и разглеждане на книги. Обсъждане на предварително прочетени произведения. Самостоятелно четене. Създаване на илюстрация.

Формиращо оценяване.
50

15

Белодрешко. О. Василев

(Ч, с. 46 и 47, ТЧ, с. 31)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Беседа по заглавието и илюстрацията. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене за определяне на епизодите в разказа.

Четене с разбиране на разказ.

Формиращо оценяване.


51

15

Белодрешко. Орлин Василев

(Ч, с. 46 и 47, ТЧ, с. 31)Затвърдяване

Коментира постъпките на литературните герои.

Аргументира предпочитания към епизод в художествения текст.

Съчинява устно текст по предложено начало.

Самостоятелен прочит. Подборно четене. Съчиняване на устен текст по начало.

Четене с разбиране на разказ.

Формиращо оценяване.


52

15

Имена. Г. Константинов

(Ч, с. 48)Затвърдяване

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник.


Стимулиране на четивната техника. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Дискусия.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


53

16

Настинка. Б. Борисов

(Ч, с. 49, ТЧ, с. 32)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на литературните герои.

Коментира постъпките на литературните герои.

Съчинява устно текст по предложена опора.

Беседа по заглавието и илюстрацията. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Словотворческа задача.

Устна проверка.

Четене с разбиране на разказ.

Формиращо оценяване.

54

16

Чудеса. Зл. Билярска

(Ч, с. 50, ТЧ, с. 33)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Съставяне на кратък устен текст по словесна опора. Изразително четене.

Устна проверка.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.

55

16

Приятел пръв. В. Петров

(Ч, с. 51, ТЧ, с. 34)Нови знания

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива повторението в художествен текст.

Познава литературни произведения, посветени на приятелството.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Четене по роли. Откриване на повторението в текста. Словотворческа задача.

Четене с разбиране на приказка.

Формиращо оценяване.


56

16

Да попеем за зимата

(Ч, с. 107)Извънкласно четене

Доказва разбиране на въпроси по изучаваното произведение.

Отразява впечатленията си от самостоятено прочетено произведение.


Беседа. Слушане с разбиране. Изразително четене. Създаване на илюстрация към стихотворение по избор.

Формиращо оценяване.
57

17

Зайовата къща. Чешка приказка

(Ч, с. 52 и 53, ТЧ, с. 35)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на героите.

Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене за определяне на епизодите в приказката.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


58

17

Зайовата къща. Чешка приказка

(Ч, с. 52 и 53, ТЧ, с. 35)Затвърдяване

Коментира постъпките на героите.

Съчинява устно приказка по словесна и нагледна опора.

Познава фолклорни произведения, посветени на приятелството.

Самостоятелен тих прочит. Подборно четене. Устно съчиняване на приказка по словесна и нагледна опора.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


59

17

Неволята. Българска народна приказка

(Ч, с. 54 и 55, ТЧ, с. 36)Нови знания

Ориентира се в последователността на епизодите в произведението.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива значението на непознати думи и изрази в контекста на произведението.

Беседа по заглавието на приказката. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене за отделяне на епизодите в текста.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


60

18

Неволята. Българска народна приказка

(Ч, с. 54 и 55, ТЧ, с. 36)Затвърдяване

Открива образите на героите.

Коментира постъпките на героите.


Самостоятелен прочит. Подборно четене за характеристика на героите. Подборно четене и беседа за извеждане на поуката. Четене по роли.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


61

18

Врабец и самолет. Ангел Каралийчев

(Ч, с. 56, ТЧ, с. 37)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на героите.

Коментира постъпките на героите.

Дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при сценично представяне на произведението.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене. Четене по роли. Подготовка за драматизация на приказката.

Четене с разбиране на стихотворение.

Формиращо оценяване.


62

18

Кучето и петелът. Турска приказка

(Ч, с. 57, ТЧ, с. 38)Нови знания

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.

Открива образите на героите.

Коментира постъпките на героите.

Установява сходство и различие между две произведения.


Беседа. Слушане с разбиране. Самостоятелен прочит. Подборно четене и подборен преразказ за проследяване постъпките на героите. Съпоставка с баснята „Гарван и лисица“. Откриване на поуката от приказката.

Четене с разбиране на фолклорна приказка.

Формиращо оценяване.


63

18

Бяла приказка. В. Петров

(Ч, с. 108)Извънкласно четене

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

Познава произведения, посветени на приятелството.

Четене и разглеждане на книги. Самостоятелно четене. Беседа. Препоръчване на книга.

Формиращо оценяване.
Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 2kl
PGR 2kl -> Литература за клас Български език: 32 седмици х 2 часа = 64 часа Създаване на текст: 32 седмици х 1,5 часа = 48 часа
PGR 2kl -> Музика за клас годишен брой на часовете – 64 часа
PGR 2kl -> Учебен комплект funkel neu годишен хорариум 64 часа
PGR 2kl -> Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часа № по ред
PGR 2kl -> Първи учебен срок – 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение за часа на класа за клас „Азбука на правилата“ 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа
PGR 2kl -> Програма по околен свят за клас (избираема подготовка)
PGR 2kl -> Програма по български език и литература за клас
PGR 2kl -> Литература за клас за избираемите учебни часове годишен хорариум: 32 часа Седмичен хорариум: 1 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница