Министерство на образованието младежта и науката целодневна детска градина „СнежанкаДата15.01.2018
Размер53.61 Kb.
Министерство на образованието младежта и науката

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „Снежанка

гр.Златоград,ул.”Хан Аспарух”№25`03071/2253,0895509095


„Учители , деца и родители, - заедно можем повече”

Цел на проекта : • създаване на възможности за придобиване на знания и опит в изучаването, и опазването на околната среда за правилно поведение и отношение към природата;

 • създаване на възможности за реализиране на съвместни дейности между учители, родители и общността за подкрепа на целите и задачите на предучилищното образование и възпитание в област „Природен свят” за формиране на активна гражданска позиция и повишаване на родителската ангажираност към живота на децата.

 • ----------------------------------------------------------------------------

Участници в проекта:

Проект „Учители , деца и родители – заедно можем повече” е насочен към деца на възраст 3 – 7 години от ЦДГ „Снежанка” град Златоград, партньорите- община Златоград и „Родителско настоятелство при ЦДГ”Снежанка”, .

Проектът ще спомогне за създаване и укрепване на устойчиви съвместни инициативи и практики, насочени към задълбочаване на познанията на децата за природата, с цел нейното опазване,вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта. В дейностите по проекта ще бъдат привлечени всички 107 деца, 114 родители, 8 учители 8 обслужващ персонал , двама експерти-еколози и доброволци.

За реализиране на целта на проекта поставяме пред участниците следните
Задачи:

1.Формиране на правилно отношение към природата и социалния свят в дейностите по образователно направление „ Природен свят „- деца ,учители и родители заедно формират знания и опит в педагогически ситуации.

2. Преобразуване на знанията в опит – опознаване на природния свят. Деца, родители и учители заедно в природата на открито. Пренасят знанията за природни явления ,обекти ,растения и животни в социалното взаимодействие .

3. Формиране на нагласи и поведение, насочено към опазване на околната среда-почистване на работното място ,дома ,двора на детската градина ,разделно събиране на отпадъци и др.

4. Създаване на възможности за ежедневен контакт с природата и възможност за експериментиране и упражняване на труд в естествена среда – павилиони в които децата да играят с плодове ,билки ,картини на цветя и подправки ,да наблюдават и претворяват природните процеси и обекти.

Основни дейности: 1. Педагогически ситуации –теоретични и практически .

Участниците слушат ,говорят и наблюдават природни обекти-животни ,растения и явления.Чрез съвременни интерактивни средства се запознават и наблюдават животински и растителни видове по света ,намиращи се в различни географски ширини.Запознават се с изчезващи и застрашени видове –растителни и животински-слушат звуци,наблюдават поведението им .Чрез различни компютърни програми се запознават с мащабни проекти на хората за защита на „зелената идея”.

 1. Организиране на походи и екскурзии за изучаване на местната растителност и животински свят.Създават филми ,правят снимки на тема:”Моето любимо животно”, „Отгледах цвете” и др.Създават албуми,хербарии и табла.Натрупаните знания децата,пресъздават в игровата среда в детската градина-живарници,зелени кътове ,аквариуми и опитно поле.От събраните природни материали правят изложби,украсяват подаряват.

 2. Участие в национални-кампании-„Да почистим България”-месец април 2013 г.-почистване на замърсените площи около детската градина.

 3. Организиране на празник- Първи юни :„Прегърни земята”. Приобщаване на участниците към природните ценности в празнична среда. Децата да преживеят много положителни емоции ,чрез игри и забавления свързани с природните дадености

 4. Създаване на зелена зона:/демонстрационна и експериментална среда/.Създаване на обособена зона в двора на детската градина за преобразуване на знанията в умения за опазване и преоткриване на природните процеси.Съдене на луковици,семена ,храсти растения.

Виж :Приложение №1


В дейностите по проекта ще формираме знания за

 • богатството на природата

 • значението на природните ресурси

 • значението на действията на човека за опазване и

 • влиянието на природата върху човешкия живот

В дейностите по проекта ще формираме умения за:

 • за опазване на природни дадености

 • ползване на знания в училищна възраст

 • взаимодействие с други институции

 • разпространяване на уменията придобити по време на проектните дейности

 • пренасяне на натрупания опит в бъдещи действия

 • възможност за наблюдение, действие и експериментиране в естествена среда на явления и процеси

В дейностите по проекта участниците ще могат са съпреживяват,емоционално да откриват ,реагират ,коригират и формират познания и опит към „зелената идея”.


Защо решихме да кандидатстваме!

 • Формирането на екологично възпитание е приоритетна задача в предучилищното образование и възпитание.Учебното съдържание е основано на Наредба №4/18.09.2000 г. на МОМН за предучилищно възпитание и образование ,съгласно чл.4 ,т.4 „Ориентиране в природата”.

Попитахме децата с кратка анкета:

 • Кои са любимите им животни и растения.

 • Ходят ли често с родителите си в близки местности.

 • Знаят ли кои са най-интересните растения и животни в нашия край.Има ли застрашени от изчезване.

Резултатите от анкетата обобщихме в изводи:

 • Децата обичат природата и биха искали да прекарват повече време сред нея.

 • Децата искат да научат повече за природата

 • Децата биха участвали в дейности за опазване на природния свят.

 • В детската градина има въведена система за разделно събиране на отпадъци от 2008 година.

 • ЦДГ „Снежанка” град Златоград е основана 1967 г. Посещават я 107 деца, работят - 1 директор, 8 учители и 8 души помощен персонал. Всяка учебна година ръководството на детската градина прави годишен отчет пред родителското настоятелство, обществеността и заинтересовани институции, като информира за образователно - възпитателния процес и набелязва корекционни задачи за работа с децата, в резултат от диагностичната дейност през годината. Поставя акценти в работата по образователни направления, които будят интерес или са обществено значими.

 • Ръководството на детската градина работи съвместно с родителското настоятелство, което е създадено на 08.06. 2005 г. от група ентусиазирани родители и ръководството на детската градина. Водени от основните цели и устава на настоятелството , през последните две учебни години, проучихме интересите на децата и родителите към природата и околната среда.съвместно с ръководството на родителското настоятелство взехме решение да засилим образователния процес в направление „Природен свят”. От проведена анкета сред родители и учители се установиха най-важните към момента проблеми и набелязаха стратегии за работа с децата през настоящата учебна година.

Резултатите от проведената анкета показаха, че :

1.Родителите намират за недостатъчно времето, което прекарват с децата си за възпитателни и образователни задачи по теми и биха се включили в дейности, организирани от детската градина;

2.Родителите желаят да участват в инициативи, съвместно с децата си, насочени към опазване на околната среда и изучаване на природния свят;

Целодневна детска градина”Снежанка”има опит в реализиране на проекти и работа по програми ,а именно: • „Програма за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище към посолството на Япония”-2008 година

 • Програма на МОСВ –„почистване на замърсени площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци”-2007 г.

Изготвил:Елина Глухова-директор ЦДГ „Снежанка”,гр.Златоград

Приложение №1Така изглежда обособената зона за експерименти и работа с природни материали,която с помощта на средствата и дейностите по проекта ще придобие по-привлекателен вид.
Каталог: projects
projects -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
projects -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
projects -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects -> И радиационна защита
projects -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
projects -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
projects -> Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
projects -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
projects -> Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница