files/projects
  Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
images/news
  Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
  Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
projects/site
  И радиационна защита
Webpages/E_learning/PE/httpd/students/projects
  Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
images/news
  Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
  Г бнр в бургас започва общественото обсъждане на проекта за Парк "Българско Черноморие"
  Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
  Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2
  Г. Фокус Община Бургас търси доброволци за фестивала "Включи града"
  Г. Фокус 12-те нови детски площадки в Благоевград вече са готови
  Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
  Медиа пул Безработицата продължава да расте, но по-бавно
  Програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" ще продължи и през следващите години
  Новини за общините 14. 05. 2014г
  Община Кирково е №1 в България подала е 10 проекта във фонд „Регион“, всичките 10 са одобрени! Областта печели 25 от 28 възможни
  Нсорб бойко Борисов остава председател на пп герб, заместници са му Цветан Цветанов, Йорданка Фандъкова и Димитър Николов (обзор)
  Нсорб обучения на общински съветници
  Новини за общини 09. 06. 2014 г. Фокус
  Новини за общините 06. 06. 2014 г. Darik news
UserFiles/File/Drugi/2014
  Община Павел баня кандидатства по 20 проекта
images/news
  Новини за общините 23. 08. 2014 г. Darik news Пореден търг в „Тунджа“
projects/villas_pamporovo
  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
images/news
  Програма за развитие на регионите не започнат работа по проектите, средствата ще им бъдат спрени. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след среща с ръководството на
projects/forum_99
  Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòè è àâòîðè íà Öåíòúðà çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà äåáþòè íà 3D àíèìàöèÿ è êîìïþòúðíè èãðè- "Âàëõàëà", "Íåîäèì", "Noise"
images/news
  Години свобода!
dotnetcourse/Projects
  За управление на малък магазин за хранителни стоки. Системата трябва да поддържа продукти, разделени по категории и да следи наличностите и продажбите
dotnet/projects
  Магазин (web. Net 0)
dotnet/2003
  Програмиране за платформа. Net
images/news
  Програма за растеж и устойчиво развитие на регионите. Тя има срок до края на годината. В противен случай средствата ще бъдат загубени
  Фокус Община Смолян отчита нови постъпления от туристически данък, след срещата на ръководството с туристическия бранш
2009/12
  Постъпилите предложения за проекти
projects
  Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот preliminary contract for purchase and sale of real property
images/news
  Г. Фокус в стара Загора пристигат три нови тролейбуса по оп „Околна среда”
projects/campaign-document/44/download
  Конкурсна сесия 2016 г. Проект Ръководител Факултет
sites/default/files/sf-files/sf-files/Prepodavateli/BG/biznes
  Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
projects/webarhiv
  Планина и святост в средновековна българия: национални светци и свети царе 1 Цветелин Степанов
Home/materiali/Z Projects
  Дипломна работа тема: Домашна аудио система дипломант
images/profil/Aktualni/OP/Mebeli_Norway
  Закона за обществените поръчки с предмет: „
images/news
  Нсорб мип ще финансира с до 70% задания за общ устройствен план на 40 общини
inetjava/projects
  Програма на Java, която използвайки възможностите на пакета java net реализира tcp forward сървър с възможност за администриране. Административна част на сървъра
dokladi/2010
  Катя терзийска
bg/projects/WasteManagement/RABOTEN_PROEKT/zapiski/zapiski2
  European union bulgarian government ministry of environment and water
projects
  Профил на канброк – българия оод
download/profile
  Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на пп „Българка”
images/news
  Нсорб общини фокус пустеещите земи в област Видин са под 10%
Erasmus/Erasmus/projects
  Програма „Еразъм+ (2015/C 347/06) Въведение и
dokladi/2010
  Елена борисова
  Атанаска методиева
svn/web-design/2. Web Design with JavaScript/Projects
  Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
images/news
  Г. Фокус „Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата
docs/example.projects/not.so.bad
  Проект по Системи за Паралелна Обработка Паралелен Алгоритъм за
projects/part1_sockets
  -
2013/assets/projects/attachments/2014/01/09
  Първата в Европа плажна библиотека (Албена) Мониторинг на социалните медии / Facebook / 10-17 юли 2013 г
tu/KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Projects/PE-kursovi
  В паметта за съхраняване на таблицата се използва структура сортиран списък
images/news
  Програма за развитие на сектор „Рибарство за програмен период 2007 2013 г
  Г. Фокус Община Бургас реализира два проекта в подкрепа на местните рибари
data/docs
  Участие на даг в международни проекти и в проекти по оперативни програми, финансирани от кохезионните и структурни фондове на европейския съюз за периода 2008 – 2011 година
images/news
  Новини за общините 21. 07. 2014 г. Фокус
  Г бнр община Стара Загора запорира за кратко сметките на болница "Проф. Стоян Киркович"
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма VІІ лятна школа по Пъблик Рилейшънс "пр за пр"
Home/materiali/Z Projects
  Надписи върху дисплей
bg/projects/finished/futmon/futmon-doc
  Отчет на прогреса по проект FutMon Life 07 enn/de 00218 за периода януари- февруари 2011 г
download/profile
  Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на пп „Българка”
images/news
  Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
inetjava/projects
  Програма на Java, която използвайки възможностите на пакета java net
svn/web-design/2. Web Design with JavaScript/Projects
  Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
svn/asp-net-mvc/2011-FMI/Final Projects
  Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма на пета лятна школа "пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации"
svn/web-design/2. Web Design with JavaScript/Projects
  Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
inetjava/projects
  Програма на Java, която използвайки възможностите на пакета java net
wp-content/uploads/2010/06
  Местно етикиране и Маркетинг: примери на проекти по Приоритетна ос 4
data/file/Projects
  Програма обучение на тема умения за ефективна работа с ms excel и мs powerPoint по договор №12-22-21/19. 06. 2013 г по опак
dotnetcourse/Projects
  Кратко ръководство и полезни съвети за това как да разработим своя практически проект
  Въпрос: Кога е нужно да слагам в класовете си свойства, и кога мога да слагам публични полета? Не е ли вторият вариант по-удобен, особено когато едно поле не се валидира по никакъв начин? Отговор
inetjava/projects
  Програма на Java, която използвайки възможностите на пакета java net
  Интернет програмиране с Java
projects/part3_webapps
  Интернет Програмиране с Java Проект 3
projects/part2_applets
  -
Home/materiali/Z Projects
  Светодиоден прожектор
docs/projects_financing
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Проект: "
inetjava/projects
  Интернет програмиране с Java
javaweb/projects
  Система за споделяне на препратки (bookmarks)
docs/example.projects/own.choise
  Задача: Генериране на страници на книга Изготвил : Александър Боянов Тодоров, фак.№: 80435, 3 курс, Компютърни науки
inetjava/projects
  Интернет програмиране с Java
projects/curent
  Община самоков п р о е к т адаптиране на археологически паметници за нуждите на културния туризъм в община самоков
bg/projects/finished/futmon
  Progress Report For the implementation of the activities included in the work package М8 – 5 (BU) „National dissemination of information”
language/bg/uploads/files/projects__1
  Съдържание част I. Какво разбираме под понятието "дете-центриран подход"
bg/projects/c_artforsocialchange
  Семинар "Изкуство в търсене на общността" 1-3 декември 2006 г. Програма 1 декември (петък)
javaweb/projects
  Wiki система
dotnet/projects
  Тема Web календар
UserFiles/File
  Приключили проекти в Басейнова Дирекция за Черноморски район за периода 2003 – 2012 г
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 5/PE_misho/PE/Projects/Asembler-kursovi
  Програма на с #include #include #include int m[10]={0x3938,0x3538,0x3931,0x3333,0x3137,0x3435,0x3839,0x3337,0x3835,0x3532}; int v[10]
dotnet/projects
  Тема Сайт за запознанства
javaweb/projects
  Автомобилен сервиз
wp-content/uploads/2015/03
  Електронни устройства за преобразуване на енергията в хибридни системи Ключови думи
  Възобновяеми енергийни източници работещи в автономни енергийни системи Ключови думи
files/projects/ethnological-meetings/anotacii
  Теренът: пространства и хора
IX_class_projects_Word/9a
  Интересни факти за Германия
docs/example.projects/not.so.bad
  Проект по Системи за Паралелна Обработка Паралелен Алгоритъм за пресмятане на Детерминанта на матрица
IX_class_projects_Word/9v
  Черно море (рус. Чёрное море, укр. Чорне море рум. Marea Neagră, тур. Karadeniz) е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. Разположено е между 40° 55' и 46° 32' северна ширина и 27° 27' и 41° 42' източна дължина. Крайбрежие
bg/documents/projects
  Know-in” (мсп за товарен автомобилен транспорт, използващи интензивно нови знания) Проектът „know-in”
IX_class_projects_Word/9a
  Интересни факти
sites/default/files/projects-docs
  Община Сливница и Сдружение за дива природа „Балкани” започват работа по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г
dokladi/2010
  Жени иванова
projects/macbeth
  Макбет действащи лица
Erasmus/Erasmus/projects
  Въпроси относно качество на сътрудничеството
dokladi/2010
  Емблематични немски и български филми с диаболични мотиви от началото на ХХ век
wp-content/uploads/file/EMP/Info_exISPA_projects_status
  Ex-испа мярка „Интегриран воден проект за гр. София“ Стадий на проекта – изготвен окончателен доклад. Предстои изпращане до Европейска комисия
projects/old
  Министерство на образованието младежта и науката целодневна детска градина „Снежанка
lab/hetero/docs
  Изследване на електричните и оптичните свойства на напрегнати Si-SiO
wp-content/uploads/2015/03
  Неуправляеми и управляеми токоизправители и променливотокови регулатори Ключови думи
projects/dolce_vita
  Сутерен ( 30)- вижте плана Сутерен 2 ( 40) вижте плана Секция А
dynamic/other/projects/67955
  Апартамент № Етаж
  Площ /имот/ кв м
system/files/File/Projects
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 6 април 2015 г. ♦ 17. 00 ч
cms/user/projects/25
  Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 09 „ Алтернативи"
wp-content/uploads/file/EMP/Info_exISPA_projects_status
  Доклад за реализация на проекта до Европейската комисия. Мярката се състои от следните компоненти
projects/sagittarius
  Бтпп подкрепя предприемачеството в развитието на културно-историческия туризм чрез проект „sagittarius”
PUBLIC/IMAGES/File/departments/anthropology/projects
  Литература и култура Участие в международен научен и творчески форум, 3-11. 07. 2012 г., гр. Бретан, Франция
bg/projects/finished/futmon/futmon-doc
  Доклад за състоянието на горите. Подготовка на презентация за състоянието на горите, по данни от проекта FutMon, за представяне пред Съюза на лесовъдите в България и секция Лесотехнически науки към Съюза на учените в България
projects/aitmes
  Семинар, 26-28. 03. 2007 г., Варна Програма Ден 1 -ви 26 март 2007 г. 10. 00 10. 30 Регистрация
  Семинар, 26-27. 06. 2006 г., Варна Програма Ден 1 -ви 26 юни 2006 г. 10. 00 10. 30 Регистрация
wp-content/uploads/2015/03
  Способи и техники за управление на електронни преобразуватели шим, чим, аим, ашим ключови думи
files/custom/Projects
  „Бъдещност ад приключи успешно доставките и инсталационнните дейности на закупеното оборудване по проект № bg161PO003 1
~bogi/Database
  1. Поръчки в онлайн магазин
bg/projects/finished/futmon/futmon-doc
  Доклад за прогреса
wp-content/uploads/file/EMP/Info_exISPA_projects_status
  Доклад за реализация на проекта до Европейската комисия. Мярката се състои от следните компоненти
Erasmus/Erasmus/projects
  Програма „еразъм+ на ту софия и н ф о р м а ц и я
docs/Projects
  Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04
uploads/000/Projects
  Регионално развитие
projects/edip
  Луций аней сенека едип режисьорска експликация
  Действащи лица
assets/OSR_Pleven
  Оср на Област Плевен за периода 2014 2020 г
docs/projects_financing
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Проект: "Дейности по устойчиво управление на пр "
plan_za_razv
  Програма за реализиране на целите, приоритетитеи мерките на община самоков за периода 2007 2013
projects/macbeth
  “макбет” от Уилям Шекспир Режисьорска експликация на Йонко Цонев
media/old/File/finanscorrections
  Бенефициент Име на проект
projects/leka bolka
  Лека болка“ от Харолд Пинтър /режисьорска експликация на Йонко Цонев
dotnet/projects
  Тема Библиотека с дискове
Downloads/Projects/4
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд
inetjava/projects
  Програма на Java, която използвайки възможностите на пакета java net
  Backdoor Game Server bgs това е сървърска програма
SPEE/uploadsA
  Производство на пелети и брикети от биомаса
system/files/File/Projects
  На изследователския проект
fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library
  Към старата Блогосфера
Downloads/Projects/3
  Министерство на труда и социалната политика покана за изпращане на оферта
PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass communications/projects
  Програма на лятна школа по пъблик рилейшънс '2002 24 26 юли 2002 г
files/projects/ethnological-meetings/anotacii
  Теренът: пространства и хора
_data/pages/projects/Praga062011
  Програмата по престоя се разделяше на три части учебна, състезателна и екскурзионна
compgr/data
  Нови за 2016 г.: Периметрова охранителна система на зони в Пристанище Бургас еад нови за 2015 г
ZAT projects/Docs
  Зинев Арт Технологии еоод
doc
  Проект „Живи общности жизнени села" надгражда започнатото в селата на Деветашкото плато Проектът е разработен от екипа на сдружение „Деветашко плато"
WWW_IChE_EN/LABORATORY_IChE/Chemical_Reactors_Laboratory/STAFF_Laboratory/CV_Martin_Martinov
  Мартин Стефанов Мартинов
upload/hot_projects/predstoq6ti-proekti
  Начална тръжна цена – 2 000 000 лева. Закупуване на тръжната документация
bg/projects/docs
  Connection: Adult Education in Cultural Organisations”
files/projects
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я м и н и с т е р с к и с ъ в е т държавна агенция по горите
images/projects
  Козловец и Българско Сливово с екопроекти Октомври 2009 г
docs/Projects/2016
  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за Младежка заетост и Европейския социален фонд
projects/stolovete
  Лабиринтът” режисьорска експликация на Йонко Цонев върху пиесата “Столовете” от Йожен Йонеско
UserFiles/File/2016
  Проекти в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ за периода 2003 – 2015 г
upload/hot_projects/predstoq6ti-proekti
  Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
dynamic/other/projects/275380
  • Конструкция на сградата монолитна, железобетон, скелетно-безгредова
competitions
  Програма по превенция на престъпността"; "Партньорска програма по превенция на престъпността" и "Програма за мобилизиране на общността"
mpetrov/wrr/admin/Projects/2_WRR_Project/Publications
  Мобилни роботи с “патешка походка”
files/projects/photo-exhibition
  Българската църква „Св. Георги
dokladi/2010
  Вината и понятието за морал – през очите и сърцето на роберто савиано и книгата му „гомора“
Documents/Projects
  Програма Леонардо да Винчи (2007-2011) в рамките на проекта
media/old/File
  Бенефициент Име на проект
dox
  Списък на одобрените за участие проекти в научно-образователно експо` 2008
docs/Projects/2016
  Нови възможности за грижа”
projects
  Девето основно училище „панайот волов, гр. Шумен
~bogi/Database
  1. Поръчки в онлайн магазин
wp-content/uploads/file/EMP/Info_exISPA_projects_status
  Доклад за реализация на проекта до Европейската комисия. Мярката се състои от следните компоненти
images/projects
  Програма „Обновен дом" През 2009 г продължи третата фаза на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради"
projects
  Програма за развитие: България 2020, Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020, Оперативна програма «Добро управление»
cms/user/projects/29
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020
cms/user/projects/40
  Програма «Развитие на човешките ресурси»
programs_projects
  Програма за провеждане на държавни изпити за придобиване
upload/hot_projects/predstoq6ti-proekti
  Поземлен имот – частна държавна собственост, с площ 6550 кв м, кв. 12, Упи XXIII, адчс №4333/ 17. 06. 2010 г с местонахождение с. Голямо Ново, община Търговище с предоставени права за управление на Областния управител на Област Търговище
wp-content/uploads/file/EMP/Info_exISPA_projects_status
  Доклад за реализацията на проекта, които да бъде внесен в Европейската комисия. Стойност по финансов меморандум
images/projects
  Общината изпълнява проект с Община Лудза, Латвия Октомври 2009 г
media/old/file
  Бенефициент Име на проект
images/projects
  Програма Регионално развитие
uploads/files/projects/IPGVR
  Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg161PO001 4-07/2010„ Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
projects
  Инвестираме във Вашето бъдеще!
uf/projects/10
  Минев, Ангел Николов
files/research/projects/projects-internal-finansing/2013
  Конкурс за разработка на научноизследователски проекти по Наредба №9 на мон
upload/hot_projects/predstoq6ti-proekti/2018
  На 06. 03. 2018 година от 14. 00 часа
uploads/000/Projects
  Проектът „подобряване на достъпността на еврорегион русе-гюргево с паневропейски транспортен коридор №9” беше представен на пресконференция днес
uploads/wysiwyg/projects/praktika_teachers
  Усъвършенстване професионалните умения
dotnet/projects
  Кратко ръководство и полезни съвети за това как да разработим своя практически проект
2008/Unit0/prove_it_challenges_directions
  Задача Описание Необходими знания 01 Пробвайте 01
2009/12
  Биография" Фондация „Клуб Европеистика"
directory projects  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница