images/docs
  Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
  Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
  Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
  Валентин топалов
  Република българия министерство на здравеопазването
  Пожарната безопасност и защита на населението
  Агенция „митници”
2014/images/docs
  Национален клуб за Аниме и манга „накама
images/docs
  Патентно ведомство
images/Docs
  На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
  До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов
images/docs
  Формуляр за участие в обучение по медиация 4 февруари – 12 март 2017 г. София
images/Docs/pub-pok/9034910
  Техническа спецификация за
images/docs
  Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец октомври 2008
  Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец септември 2008
  Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец декември 2008
images/docs/9037353
  Образец №1 До цсмп-стара Загора
images/docs
  Списък на спечелилите проекти от конкурса на Национален Фонд “Култура” за финансиране на: издания в областта на изкуствознание, театрознание, кинознание, културология; преводна критическа литература
images/docs/pomoshtshteta/bulins
  Ж к. Люлин 6, бул Петър Дертлиев, срещу бл
images/docs/pomoshtshteta/dzi
  Национален телефонен номер на дзи: 0700 16 166
images/docs/pomoshtshteta/ARMEEC
  Банско Регионални агенции
images/docs
  Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията създадена рг към мк, Решение на мс №728 от 23 октомври 2006 г за одобрение на проекта
dd/images/docs
  [Фамилно, Лично, Бащино]
images/docs
  Действащи автобусни линии в Община Свищов Републиканска транспортна схема
images/docs/pomoshtshteta/uniqa
  Автосервизи Класация на доверените сервизи на уника уника българия е първата застрахователна компания, изготвила класация на доверените сервизи, с които работи по ликвидацията на щети в атомобилното застраховане. В секция Класация
images/docs/9036947
  Характеристики екг монитор преносим
images/docs
  Министерство на вътрешните работи – гд ”борба с организираната престъпност” / гд „криминална полиция”, дирекция „противодействие на организираната и тежка престъпност”
  Формуляр за участие в обучение по медиация 1 април – 14 май 2017 г. София
  Биографични данни за явор милушев
plovdiv/images/docs
  Обособена позиция №1 Доставка на пакетирани хранителни продукти Приблизително количество за една година Отдел Образование
images/docs
  15 международен театрален фестивал “варненско лято” 2007 2 – 12 юни 2007
  Международен театрален фестивал "на брега" бургас
  Vii международен конкурс „Албер Русел”, София, 12-17 февруари 2006 г.: Иван Ивайлов Пенков,
  № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на препис ката (досие)
  Национални културни празници албена 2006
  Държавен куклен театър пловдив
  Първо основно училище “СВ. Св. Кирил и методий”
  Европейския съюз брюксел, 27 април 2007 г
  Програма за културни контакти Мобилност 2006 /сесия ii/ № Кандидат
  Общински план за развитие на община горна малина
  Приложение №4 към чл. 2, т. 4 и ч
images/docs/EBF
  Програма европейски фонд за бежанците държава-членка
images/docs
  Професионален празник на работещите в сферата на киното Февруари-декември
  Веселин ламбрев скулптор Роден на 06. 03. 1962г в Пловдив, България
  Списък на обекти – паметници на културата, включени в списък за приоритетна намеса
  О б щ и н а с в и щ о в з а п о в е д №292-рд-01-03 04 април 2014г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 3 и чл. 42 от Изборния кодекс
  Приложение №3 към чл. 2, т. 3 и ч
images/Docs/BG161PO001-5-02-2012-035-U-5
  Програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове на ес
images/docs
  Решение №797/28. 02. 2003 г., Прот. №52 н а р е д б а
  Решение на Об съвет (да/не) продажби 2009 година
  A/res/64/134 Общо събрание
  Одобрявам: /п/ минка капитанова
  Конкурс за къс хумористичен разказ на името на Алеко 13-15 януари Гр. Чирпан, Област Стара Загора
  Изложение на приложни занаяти Хилдесхайм "уникати от дърво " Майнц "Форма и функция " Милано панаир за мебели Кьолн панаир за мебели
  Програма на българското участие проява
images/docs/pomoshtshteta/bulins
  Ж к. Люлин 6, бул Петър Дертлиев, срещу бл
images/docs
  Странджа – морето 2013” период: 24. 08 – 01. 09. 2013 г.
new/images/docs
  На радиални ролкови лагери с къси цилиндрични ролки с основни метрични размери, съгласно iso 15 и гост3478
images/docs/zakoni
  Бернска конвенция за защита на литературните и художествени произведения
images/docs
  Решение №862/25. 03. 2010 г., Прот. №53 правилник за дейностtа на градска библиотека свищов
  Общински план за развитие на община свищов
  Решение №1035/23. 09. 2010 г., Прот. №64 на Общински съвет Свищов наредба за
  Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели
  „Културното многообразие мост между културното наследство и културата на бъдещето
  А. VII международен конкурс „Албер Русел”, София, 12-17 февруари 2006 г.: Иван Ивайлов Пенков,
  Конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните раздели / изложби : карикатура графика и рисунка
  Отчет за изпълнение на цели на общинска администрация с. Гърмен за 2013 Г
  Одобрявам: /п/ ахмед башев кмет на община Гърмен цели на общинска администрация с. Гърмен за 2013 Г
  Встъпление на Министър Данаилов на пресконференцията по повод Решението на мс за предоставяне за управление на части от публичната държавна собственост на мс, намираща се в гр. Балчик-27. 08. 07
images/docs/pomoshtshteta/bulstrad
  Застрахователни обезщетения Автомобилно застраховане Ви Ай Джи Сървисиз България
images/docs
  Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец ноември 2008
  Камелия мирчева -психолог /статията е публикувана в списание „Обществено възпитание” бр. 4/2004
  Решение на директора бр дни, както следва на дата; и с разрешение на
new/images/docs
  Съставни части (детайли) на лагерите
  Дефекти и повреди по лагерите
images/docs
  157 гимназия с изучаване на чужд език "сесар вайехо"
  Образец №1 до община свищов
  Доклад на съвета за защита на интелектуалната собственост /м ноември-м декември 2007
gorna/images/Docs/Profil_na_kopuvacha/2014/застраховки
  Образец №1 административни сведения
images/docs
  Кандидат: Вероника Рачева име на проекта: Медиартопедия
  Приложение №4 към чл. 2, т. 4 и ч
  От 14. 00 часа – пк по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”
  Приложение №3 към чл. 2, т. 3 и ч
images/Docs/Pravilnici
  4 клас f2D – комбат, модели за “въздушен бой”
new/images/docs
  Скорост на въртене
images/docs/pomoshtshteta/dzi
  Национален телефонен номер на дзи: 0700 16 166
images/docs
  Катедра „Пътища” агенция „пътна инфраструктура”
  Програма за енергийна ефективност 2010 2013 Г. За повече светлина, топлина и съхранена природа на разумна цена
  Решение №411/27. 06. 1998 г., Прот. №38 н а р е д б а за символите, почетните знаци и звания на о бщина Свищов
  Приложение №4 към чл. 2, т. 4 и ч
  Приложение №4 към чл. 2, т. 4 и ч
gorna/images/Docs
  За определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от змдт
gorna/images/Docs/Profil_na_kopuvacha/2017/гориво_-_дърва_и_въглища
  По ред Звено
new/images/docs
  Смазване на лагерите
images/docs/obqvi_i_konkursi
  Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт" в дирекция „апочр"
images/docs/9037353
  Образец №1 До цсмп-стара Загора
images/docs/obqvi_i_konkursi
  Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю
images/docs
  Конкурс обявен със заповед № рд 05-359/18. 05. 2017 г
  Първо основно училище “СВ. Св. Кирил и методий”
directory images docs  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница