Океаните и моретата, които мият бреговете на Европа, предлагат нови възможности за растеж и работни места и съответно за постигане целите на стратегията „Европа 2020Дата25.10.2018
Размер44.29 Kb.
#98778Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 август 2012 г.Картографиране на морските дъна: нови възможности за растеж и работни места в синята икономика

Океаните и моретата, които мият бреговете на Европа, предлагат нови възможности за растеж и работни места и съответно — за постигане целите на стратегията „Европа 2020“. За да се използва пълноценно този потенциал, е необходимо да обогатим познанията си за това, което се случва под морската повърхност. Европейската комисия предлага да се създаде дигитална карта на морското дъно в европейските води до 2020 г., като се съберат всички съществуващи данни в една съгласувана и достъпна за всички база данни. В приетата днес Зелена книга относно инициативата „Познания за морската среда“ Комисията обяви началото на консултация по въпроса как да бъде постигната тази цел. Поставят се редица въпроси, като например „Как да се окрупнят усилията на отделните държави членки в едно общо усилие на равнище ЕС?“, „Как да се разработят нови и по-евтини технологии за наблюдение?“ и „Как да участва частният сектор?“. Консултацията ще се провежда до 15 декември 2012 г.

Новата цялостна цифрова карта на морското дъно в европейски води с възможност за промяна на резолюцията трябва да е с възможно най-висока резолюция, да обхваща топографията, геологията, местообитанията и екосистемите. Тя следва да е придружена от достъп до актуални наблюдения и информация относно физическото, химическото и биологичното състояние на водния стълб, също така от данни за въздействието на човешките дейности и от океанографски прогнози. Достъпът до цялата посочена информация следва да бъде лесен, оперативно съвместим и без ограничения за ползване. Тя следва да се попълва по сигурен начин, с който непрекъснато да се подобрява пригодността ѝ за определената цел и да се помага на държавите членки да използват максимално възможностите на техните програми за наблюдение, вземане на проби и топографиране на морската среда.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: „Един по-структуриран подход към познанията за морската среда би бил от полза за европейската икономика. Той може да подобри конкурентоспособността на извършващите дейност в моретата и по бреговете на Европа с 300 млн. EUR годишно. Може да създаде нови възможности за допълнителни 200 млн. EUR годишно. Ползите от по-голямата яснота за случващото се в моретата е трудно да се изчислят, но смятаме, че ако изчисленията ни за бъдещото покачване на морското равнище бъдат с 25 % по-точни на годишна основа, ще спестим на тези, които отговарят за защитата на крайбрежията в Европа, още 100 млн. EUR годишно. Първият пакет пилотни проекти доказа приложимостта на този подход. Смятаме да се възползваме от добития опит.“

Океаните и моретата около Европа могат да осигуряват пълни с предизвикателства и привлекателни работни места, които отговарят на очакванията на младите европейци. Те могат да ни дадат чистата енергия, от която се нуждаем, за да избегнем климатичната катастрофа. Могат да осигурят протеини за здравословен хранителен режим. Могат да са полезни за фармацевтични продукти или за извличането на ензими от организми, които обитават места с най-екстремни температури, отсъствие на светлина и високи налягания. Те могат също така да отговорят на нарастващото търсене на суровини в световен мащаб чрез дълбоководния добив.

Тези нови възможности за растеж и работни места в морската икономика се опират на две нови обстоятелства. Първо, недостигът на земя и прясна вода е причина човечеството да преразгледа отношението си към ресурсите на 71 % от повърхността на Земята, покрита с морска вода. Второ, бързият напредък в наблюдението на подводната среда, технологиите при дистанционната работа и при строителството, главно разработени от петролната промишленост, могат да се използват от много други прохождащи промишлености при широк диапазон от океанографски и метеорологични условия.

Необходимо е да се улеснят потенциалните инвестиции, за да се реализира този потенциал. Нужно е да се понижат разходите, да се ограничат рисковете и да се стимулират иновациите. И освен това трябва да се гарантира устойчивото разрастване на синята икономика. Ресурсите са големи, но не и неизчерпаеми. Затова е необходимо да знаем какво е състоянието на моретата в момента и как може да се промени то в бъдеще. Нужно е да разберем как изменението на климата и океаните си влияят взаимно.

Понастоящем данните се съхраняват от стотици органи в Европа. Трудно е да се намерят данните за конкретен параметър в конкретна област, сложно е да се получи разрешение за използването им и отнема много време да бъдат обединени взаимонесъвместими данни от различни източници, за да се получи по-ясна картина. Това увеличава разходите на свързаните с морето икономически субекти и означава, че много потенциални дейности никога не се осъществяват на дело.

Целта на Комисията е да работи заедно с държавите членки, за да бъдат обединени наличните ресурси и механизми с оглед предоставянето на тези познания на промишлеността, публичните органи, изследователите и обществото.

Контекст

Съобщението на Комисията „Познания за морската среда 2020“ от септември 2010 г. показа, че по-доброто управление на наблюденията на морската среда и на данните от тях ще намали разходите на дейностите в морето, ще стимулира иновациите и ще осигури по-ясна представа за бъдещото поведение на морето.

Една първа серия от подготвителни действия по интегрираната морска политика на ЕС даде началото на прототипи на платформи за данни, които осигуряват достъп до данните за морската среда, с които разполагат европейските публични органи. Шест групи за тематично набиране на данни — в областта на хидрографията, геологията, физиката, химията, биологията и природните местообитания — обединиха в една мрежа 53 организации. Едновременно с това в рамките на Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) се обособи „морско“ направление, ползващо данни от сателитно и несателитно наблюдение за изготвяне на океанографски прогнози, а по линия на Рамката за събиране на данни на ЕС бе организирана процедура за структурирано събиране на данни от рибарството. Активно участват и някои държави членки на ЕС.

За повече информация:

Страница на инициативата „Познания за морската среда“:http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)IP/12/920

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница