Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


ПРАВОВ РЕД, БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТАстраница38/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ПРАВОВ РЕД, БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТАЕдин от основните приоритети на Правителството на европейското развитие на България е гарантирането на правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаването на корупцията.


Противодействие и превенция на корупцията по високите етажи на властта


В изпълнение на ангажиментите по Механизма за сътрудничество и оценка с ЕК по показателите за реформа в съдебната система и противодействие на организирана престъпност и корупцията извършихме следното:

 • П
  Засилихме правомощията и отчетността на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, прецизирахме етапите на обучението, атестирането и кариерния растеж на магистратите.
  риехме промени в
  Закона за съдебната власт. Новият закон засили правомощията и отчетността на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, прецизира етапите на обучението, атестирането и кариерния растеж на магистратите. Законът регламентира функциите на специализираната Комисия по професионална етика и противодействие на корупцията на ВСС. Предвидено бе създаването на помощни атестационни комисии в органите на съдебната система, а оценката за моралните качества и обществения престиж на магистратите се включва като неделима част от кариерното им развитие. Регламентирана бе ролята на Националния институт на правосъдието за осигуряване на качествен кадрови ресурс за съдебната система. Новият закон цели изпълнение на приоритетите на приетата от правителството Стратегия за продължаване на съдебната реформа.

 • Приехме изменения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси. Законът прецизира понятието “конфликт на интереси”, дефинира понятието “частен интерес” и предвижда създаването на независим орган за установяване и санкциониране на конфликта на интереси. Усъвършенстването на закона беше оценено положително в докладите на EК, която отчита и резултатите от приложението му като основен инструмент на полето на противодействието на корупцията.

 • Създадохме законовата база за изграждането на специализирани структури на съдебната власт – съдилища и прокуратури. Така бе адресирана препоръката на ЕК за засилване на специализацията в съдебната власт. Новите структури бяха изцяло насочени към ефективно противодействие на организираната престъпност.

 • Изготвихме проект на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения. Чрез него въведохме гражданската конфискация на незаконно имущество. Законът бе изключително важен инструмент за противодействие на корупцията.

 • Приехме изменения в Закона за търговския регистър. С промените се създава разумен баланс между осигуряването на необходимата публичност на обстоятелствата относно търговците, съгласно действащото вътрешно и европейско законодателство и необходимостта от защита на личните данни като гаранция за избягване на възможни злоупотреби с тях. Целта на търговския регистър е в интерес на правната сигурност да направи публични определени обстоятелства и актове от правното положение на търговеца.

 • О
  Предприехме поредица от законодателни промени в областта на правосъдието и вътрешния ред.
  т 01.07.2010 г., с цел подобряване на дейността на прокуратурата по наказателни производства, прокурорите използват в справочен режим Националната информационна система “Бюра за съдимост” на МП.

 • Утвърдихме образец на Медицинско удостоверение за явяване пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през време на отпуск за временна нетрудоспособност. В голяма степен бе преодолян един от проблемите на съдебната практика, констатиран нееднократно в докладите на ЕК – забавяне на хода на делата заради злоупотреба с медицински документи.

 • Одобрена беше Концепция за наказателна политика за периода 2010-2014 г.

 • Разработваме нов Наказателен кодекс (НК) – през декември 2010 г. бе изготвена Общата част на новия закон, а на 19.01.2011 г. бе публикувана на интернет страницата на МП за мнения и бележки.

 • Разработваме Административно-наказателен кодекс (АНК). Целта на един нов акт е по нов начин да се уредят общите правила за административните нарушения и наказания.

Законодателни промени


 • През 2010 г. приехме проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Той е насочен към подобряване на положението на лицата, които получават издръжка, посредством премахване на процедурата по екзекватура, към ускоряване на изплащането на издръжка в отделна държава членка и намаляване на разходите, свързани с нейното получаване. Регламентирано бе изграждането на система за административно сътрудничество между централните органи на държавите членки, както и предоставянето на безплатна правна помощ в определени случаи. Това ще гарантира ефективното практическо изпълнение на задълженията за издръжка.

 • Приехме ЗИД на Закона за медиацията за въвеждане на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Целта, заложена в Директива 2008/52/ЕО на ЕП, е осигуряване на по-добър достъп до правосъдие като част от политиката на ЕС за създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Медиацията може да предостави икономично и бързо извънсъдебно разрешаване на спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси посредством процедури, пригодени за нуждите на страните. С новият Закон, въвеждащ Директивата, ще се постигне по-голяма сигурност за лицата, решили да разрешат своя трансграничен спор чрез процедура по медиация, уеднаквяване на правилата на ниво ЕС и предоставяне на гаранции за правата на гражданите.

 • Приехме ЗИД на Търговския закон за въвеждане на Директива 2009/109/ео на Европейския парламент и на Съвета от
  16 септември 2009 г. за изменение на Директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния

 • Приехме ЗИД на Закона за адвокатурата за пълно въвеждане на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница