Програма " околна среда 2007 2013 г."Дата08.05.2018
Размер21.38 Kb.
#68611
ТипПрограма


Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фонд

Проект: „Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник” (BG 0000289), „Градинска гора” (BG 0000255) и защитена местност „Находище на блатно кокиче” с. Градина”
Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пловдив.
Обща стойност на проекта: 1 659 072,00 лв., от които 1 410 211,20 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 248 860,80 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Цел на проекта: Устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и защитена местност „Находище на блатно кокиче”с. Градина
Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и защитена местност „Находище на блатно кокиче”с. Градина

1.1 Събиране, обобщаване и анализиране на базова информация за проектната територия – комплексни предпроектни проучвания;

1.2. Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на проектната територия;

1.3 Техническо възстановяване на хидрологичния режим на проектната територия.Дейност 2: Информация и публичност на проектните дейности.

Дейност 3: Управление и организация на проекта.

Дейност 4: Одит на проекта.
Очаквани резултати:

1. Устойчиво възстановени консервационно значими хабитати (влажни зони и равнинни гори) и съхранено уникално биоразнообразие на територията на защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и ЗМ „Находище на блатно кокиче”, с. Градина – обща площ 5 271,317 дка.

2. Подобрен благоприятен природозащитен статус на три природни местообитания 91FO, 92АО, 6440 и местообитания на минимум 20 вида, от национална и европейска значимост, предмет на опазване в двете защитени зони и в ЗМ „Находище на блатно кокиче”, с. Градина.

3. Подобрени условия за устойчиво ползване на природните ресурси (рибни ресурси, дървесни ресурси, лечебни растения и др.).

4. Разпространени знания и добри практики в областта на опазване на хабитати и видове от европейската мрежа НАТУРА 2000.

5. Повишена обществената ангажираност в полза на възстановяване и опазване на консервационно значимите хабитати и видове от национална и европейска значимост.


Срок за изпълнение на проекта: 30 (тридесет месеца)
Каталог: files -> file -> OPOS
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
OPOS -> Програма " околна среда 2007 2013 г."
OPOS -> Програма " околна среда 2007 2013 г."


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница