Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6страница4/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1.1. Площ

Защитената местност заема площ от 100,7 ха.1.2. Фондова и административна принадлежност

Територията на защитена местност “Пода” съгласно Закона за устройство на територията се отнася към категорията “Защитени територии”. Административно ЗМ "Пода" е разположена в землището на гр. Бургас (на бившето село Меден рудник, сега квартал на града), т.е. - в пределите на Бургаска област.1.3. Законов статут

Местността "Пода" е обявена за защитена по предложение на Българското дружество за защита на птиците със Заповед № 433 от 20 април 1989 г. на Министерството на околната среда и водите (тогава Комитет за опазване на околната среда), обнародвана в Държавен вестник бр. 37/1989 г. (Приложение 3).


Защитената местност е включена през 1989 г. в Европейския списък на ОВМ като част от Мандренското езеро (BG - 005). Под този код тя фигурира и в изготвеното от BirdLife International ново издание на Орнитологично важните места в Европа. ЗМ "Пода" попада и в КОРИНЕ сайт "Мандра" с код 089.

1.4. Собственост

Като част от бреговата ивица и като блато "Пода" е било винаги държавна собственост. С решение № 10043 на Поземлената комисия гр. Бургас от 22.11.1995 г. и с Акт № 2372/22.11.2001 г. на Областния управител на гр. Бургас , за собственик на земите, в които попада ЗМ "Пода", е потвърдена държавата. Съгласно Чл. 10. (1) на Закона за защитените територии собствеността на държавата върху ЗМ "Пода" е публична.

С решение на Министерския съвет от 7 юли 1999 г. сградата на построения от Българското дружество за защита на птиците Природозащитен център “Пода” е собственост на БДЗП.

По силата на Заповедта за обявяване (1989 г.) и на режимите, които тя постановява, както и по силата на Закона за защитените територии (1998 г.) в ЗМ "Пода" няма отдадени сервитутни или други права на други юридически и физически лица.1.5. Управленска структура
1.5.1. Организационна структура и администрация

Стопанисването на територията е официално възложено на Българското дружество за защита на птиците с Акт № 2372/22.11.2001 г. на Областния управител на гр. Бургас (Приложение 3).


Контролът по прилагане на законодателството се осъществява от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в лицето на регионалното му подразделение - Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.
В исторически план опазването на защитената местност е започнало веднага след предоставянето й на БДЗП за стопанисване. Бе извършено маркиране на границите на местността, както с предвидените по Закон знаци (бяла и червена ивица), така и със специално изготвени информационни табели. Последните в кратко време след поставянето им бяха унищожени. Бяха правени многократни опити за разрешаване на проблема с безконтролното навлизане на хора, коли, добитък, скитащи кучета и котки, с бракониерския лов и риболов, както и постоянното присъствие на рибарските бригади на територията на ЗМ. Поради липсата на постоянен персонал тези опити се оказаха неуспешни. Затова през 1992 г. БДЗП разработи специален проект "Опазване и природозащитно образование в защитената местност Пода" за финансиране от Швейцарското правителство в рамките на БШПОБ. През първата фаза на Програмата (1994-1997 г.) бе разработен Плана за управление на ЗМ и бяха осъществени приоритетните действия по него, построи се Природозащитен център “Пода” и бяха подготвени специалисти за управление и опазване на защитената местност. През Втората фаза на БШПОБ (1998-2000 г.) БДЗП се ангажира с дейностите по опазване и развитие на механизмите за устойчиво съществуване на Природозащитния център "Пода", като част от проекта Бургаски влажни зони. През Третата фаза на Програмата (2001-2004 г.) се предвижда доразвиване на устойчив механизъм за опазване, контрол и управление на ЗМ”Пода”.

1.5.2. Персонал – функции

Понастоящем БДЗП поддържа администрация на ЗМ "Пода" от двама души на пълно работно време: управител и отговорник по природозащитата, образованието и връзките с обществеността. Освен тях по договор работят още трима души, които осъществяват охраната на Природозащитния център и ЗМ. По същество тази администрация е специализираният орган на БДЗП за управление и охрана на "Пода", за прилагане на Плана за управление, организиране на предвидените в този план дейности, за въвличане на обществеността в опазването на ЗМ, за развиване на образователни дейности, екотуризъм и т.н. Управителят осъществява цялостното ръководство и координация на дейностите, подготвя и предвижва необходимата документация, осъществява връзката със заинтересованите страни, както и стопанските дейности, свързани с опазването на ЗМ "Пода". Тъй като БДЗП е сдружение с нестопанска цел, с оглед на стриктното спазване на Закона, Дружеството създаде своя фирма "Неофрон" ЕООД, чрез която се осъществяват стопанските дейности, в това число - и тези в "Пода". Отговорникът по природозащитата, образованието и връзките с обществеността организира и координира цялостната природозащитна дейност в защитената местност, включително прилагането на ПУ, мониторинга, спешните природозащитни действия, привличането на доброволци, природозащитното образование и възпитание, дейностите по екотуризъм, както и цялата документация, свързана с това.


Организираната от управителя охрана опазва както Природозащитния център, така и самата защитена местност. В задачите й влиза недопускане проникването на превозни средства, стада и други на територията на ЗМ, както и безконтролното навлизане на хора. Охраната действа през времето от 17.30 ч. до 8.30 ч., като през часовете на стандартното работно време функциите й се поемат от двамата служители.
Както се вижда от характера на задълженията и обема на работата (особено предвид на обстоятелството, че "Пода" се намира в непосредствена близост до многохиляден град, чието население нараства многократно през размножителния сезон на птиците), настоящият персонал е крайно недостатъчен. Липсата не може да бъде компенсирана в достатъчна степен от доброволците от БДЗП - клон Бургас, които подпомагат служителите на ЗМ.


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница