Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 годинастраница1/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
О Б Щ И Н А K О С Т И Н Б Р О Д
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ

СДЕЛКИ ЗА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
съгласно чл.60, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление

и разпореждане с общинско имущество, приет с решение №288 на ОбС от 27.02.2009год.
Сделки за имоти –общинска собственост 2009 година
по ред

АОС №…Описание на имотаРазпоредителна

сделка /продажба,

ОПС, право на

ползване, замяна,

дарение, делба, прекратяване на съсобственост/

В и д о ц е н к иНачин на разпореждане/ публичен търг, публ.оповестен

конкурс, р-ние на ОбС, заповед на кмета на общинатаНасрещна страна на

сделката


Пазарна


Данъчна


Определе

на от Об

съвет


Крайна

цена на

сделката


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

654/20.05.2002г

УПИ V-За коопер. пазар, кв.108а гр.Костинброд

Решение търг-ОПС-20кв.м.

ОПС за период от 15 години

1930.00

-

1930.00

2710.00

Търг. решение на ОбС №174/2008г.-

Стилияна Станкова

2

345/10.07.2008г

ПИ №517 с площ 212кв.м. кв.24, с.Драговищица

чл.15 от ЗУТ

2544.00

505.10

-

2544.00

Решение №280-т.4-5, заповед

Гроздан Христов

3

387/05.12.2008г

УПИ VІ-868, кв.202 гр.Костннброд

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

9642.00

4017.40

-

9642.00

Решение №280-т.5-5; заповед

Кирил Стоянов и Тодор Христов

4

353/15.08.2008г

част от имот 2, кад.р.152, м-ст „Пояке”- с.Градец

прекратяване на съсобственост

3396.00

339.60

3396.00

3396.00

Решения №№190/2008г.; 221/2008г., заповед

Зорница Станкева

5

214/16.08.2007г

ПИ №41, кад. р. №77, м-ст „Могилата”, с.Безден

продажба

25270.00

2075.00

25270.00

25300.00

Решение-търг

Румяна Косеркова

6

327/22.04.2008г

ПИ №10, кад. р. №207, м-ст „Ливаге”, с.Градец

продажба

10948.00

938.40

10948.00

10971.00

Решение-търг

Румен Лазаров

7

329/22.04.2008г

ПИ №13, кад..р. №207, м-ст „Ливаге”, с.Градец

продажба

10794.00

925.20

10794.00

10807.00

Решение-търг

Сия Костадинова

8

271/22.11.2007г

ПИ №65, кад..р. №207, м-ст „Ливаге”, с.Градец

продажба

13174.00

1129.20

13174.00

13200.00

Решение-търг

Недялко Гороломов

9

369/03.09.2001г

УПИ ХІІ-16, кв.44, в.з.Градец

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

3418.00

1139.20

-

3418.00

Решение №280 заповед

Тинка Михайлова

10

354/15.08.2008г

част от имот 3, кад.р.152, м-ст „Пояке”- с.Градец

прекратяване на съсобственост

3156.00

315.60

3156.00

3156.00

Решения №№190/2008г.; 221/2008г.

н-ци на Павел Павлов

11

280/18.06.2001г

УПИ ХІ-169, кв.3, в.з.Бистрица- с.Безден

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

15000.00

985.50

-

15000.00

Решение №280-т.5-10; заповед

Н-ци на Славчо Петров

12

340/10.06.2008г

част от имот 17, кад.р.153, м-ст „Пояке”- с.Градец

прекратяване на съсобственост

4440.00

444.00

4440.00

4440.00

Решения №№190/2008г.; 221/2008г.

Н-ци на Маргарита Гергова

13

330/22.04.2008г

ПИ №16, кад. р. №207, м-ст „Ливаге”, с.Градец

продажба

9730.00

834.00

9730.00

9750.00

Решения-№№ 132/2008 и 151/2008г на ОбС-

търг

Стреза”ЕООД”

14

328./22.04.2008г

ПИ №12, кад. р. №207, м-ст „Ливаге”, с.Градец

продажба

10668.00

914.40

10668.00

10800.00

Решение-търг

Елеонора Янкова

15

394/16.12.2008г

ПИ №4209, кв.213, гр.Костинброд с площ 124 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

4840.00

719.20

4836.00

4840.00

Решение №280-т.4-2; рещение №282/2009г.; заповед

Руска Иванова

16

393/16.12.2008г

ПИ №1042, кв.20, с.Петърч с площ

26 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

780.00

75.40

780.00

780.00

Решение №280-т.4-3; заповед

Иконом и Кирил Христови

17

413/16.02.2009г

УПИ VІІ-1257, кв.217, гр.Костинброд,

480 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

9908.00

4128.00

-

9908.00

Решение №280-т.5-8; заповед

Кирил Момчилов

18

395/16.12.2008г

ПИ №223, кв.26, с.Безден,

104 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1560.00

192.20

1560.00

1560.00

Решение №280-т.4-1; рещение №282/2009г.; заповед

Велин Евлогиев

19

375/22.10.2008г

УПИ ХІ-общ, кв.25, с.Голяновци,

1430 кв.м.

продажба

71500.00

1761.80

71500.00

72548.20

Решения №№249/08 и 280/2009г. на ОбС; търг

Петър Шопов

20

418/18.02.2009г

ПИ №4173, кв.192, гр.Костинброд

с площ 13 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

507.00

111.80

-

507.00

Решение №305/2009г.; заповед

Владимирка Гроздева

21

347/15.07.2008г

ПИ №46, кад..р. №534, м-ст „Под овчарника”, с.Богьовци

продажба

11550.00

1459.90

11550.00

11600.00

Решение-търг

Петър Скорецов

22

584/26.03.2002г

УПИ І-общ, кв.39, с.Опицвет,

площ от 760 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

12160.00

1269.50

-

12160.00

Решение №305/2009г-т.2.; заповед

Петя и Анета Кирилови и Василка Маркова

23

364/24.09.2008г

ПИ №180, кад.р.206, с.Градец, м-ст „Градище”- площ от 367 кв.м.

продажба

4404.00

452.10

4404.00

4415.00

Решение 220/08 и 280/2009г.-търг

Денка Димитрова

24

360/15.09.2008г

ПИ №61, кад.р.81, с.Дръмша, м-ст „Самовилски връх”-758 кв.м.

продажба

9096.00

1400.80

9096.00

9200.00

Решение-търг

Любомира Гавазка

25

356/15.08.2008г

ПИ №5, кад.р.502, с.Драговищица, м-ст „Бригандия” -544 кв.м.

продажба

5984.00

2105.30

5984.00

7100.00

Решение-търг

Алекс Самунджи

26

358/26.08.2008г

ПИ №13, кад.р.154, с.Градец, м-ст „Беледие хан”-904.23 кв.м.

продажба

9045.00

1671.00

9045.00

9100.00

Решение-търг

Любомира Гавазка

27

363/17.09.2008г

ПИ №193, кад.р.206, с.Градец, м-ст „Градище”-

733 кв.м.

продажба

8796.00

1354.60

8796.00

10050.00

Решение-търг

Ненко Иванов

28

440/23.06.2009г

ПИ №4249, кв.10, гр.Костинброд с площ 18 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

900.00

154.80

-

900.00

Решение 348/09г. ;заповед

Светозар Жотев

29

441/23.06.2009г

ПИ №4248, кв.10, гр.Костинброд с площ 28 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1400.00

240.00

-

1400.00

Решение 348/09г. ;заповед

Светозар Жотев

30

399/29.01.200

ПИ №276, кв.17, с.Богьовци, 111 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1665.00

210.50

1665.00

1665.00

Решение №305 и 322/2009г.; заповед

Светлозар и Валентина Крумови

31

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №16 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

780.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Иванка Йорданова

32

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №16 кв.97, ЗП=21.00

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

840.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Тодорка Арсова

33

30/03.05.2006г

Гаражна клетка №2 кв.11 7, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

800.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Огнянка Богданова

34

30/03.05.2006г

Гаражна клетка №16 кв.117, ЗП=21.00кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

866.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Николай Николов

35

30/03.05.2006г

Гаражна клетка №24 кв.117, ЗП=21.00кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

850.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Сашко Георгиев

36

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №47 кв.97, ЗП=21.00кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

840.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Росен Благоев

37

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №48 кв.97, ЗП=21.00кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

840.00

Решение №485/16.06.2006г. и 348/19.06.2009г.

Елена Благоева

38

455/06.08.2009г

ПИ №225, кв.17, с.Безден с площ 26 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

390.00

46.80

-

390.00

Решение №380/2009; заповед

Таня Динкова, Лилия Гълъбова и др.

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница