Решение на Първоинстанционния съд по дело t-340/03 France Télécom sa / Комисия на Европейските общностиДата25.07.2016
Размер40.11 Kb.
ТипРешениеCJE/07/9

30 януари 2007 г.

Служба „Преса и информация“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 09/07

30 януари 2007 г.

Решение на Първоинстанционния съд по дело T-340/03

France Télécom SA / Комисия на Европейските общностиПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД ПОТВЪРЖДАВА УСТАНОВЕНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА FRANCE TÉLÉCOM С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРЕНСКИЯ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Практикуването на хищнически цени, които не покриват променливите, нито съвкупните разходи в рамките на схема, целяща предопределяне на пазара за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет, съставлява злоупотреба с господстващо положение

Към момента на настъпване на фактите по делото Wanadoo Interactive SA (WIN) e дружество от групировката France Télécom. Групировката, състояща се от Wanadoo и дъщерните му дружества, обединява всички дейности на групировката France Télécom, свързани с Интернет, както и дейностите по издаване на телефонни указатели. В тази групировка WIN осигурява изпълнението на оперативните и технически задължения, свързани с услугите за предоставяне на достъп до Интернет на територията на Франция, включително услугите ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, асиметрична цифрова абонатна линия).

През юли 1999 г. Комисията взема решение за провеждане на отраслово проучване в рамките на Европейския съюз, посветено по-специално на доставката на услуги, свързани с достъпа до местната абонатна линия и използването на местните домашни абонатни линии. В хода на тези събития и след като през септември 2001 г. открива служебна процедура, тя подробно разглежда тарифните условия на WIN за доставката на услуги за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет, предназначени за домашни потребители във Франция.

В резултат от процедурата Комисията приема, че хищническите цени, практикувани от WIN за услугите eXtense и Wanadoo ADSL, не покриват променливите му разходи до м. август 2001 г., както и съвкупните му разходи след тази дата до м. октомври 2002 г., в рамките на схема, насочена към предопределяне на пазара за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет на важен етап от развитието му. По тази причина поведението на дружеството съставлява злоупотреба с господстващото му положение на френския пазар за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет за домашни потребители. С решение от 16 юли 2003 г. Комисията му налага глоба в размер на 10,35 милиона еуро.

WIN предявява иск срещу това решение пред Първоинстанционния съд.

В резултат на действия, довели до сливане, настъпило на 1 септември 2004 г., France Télécom SA става титуляр на правата на WIN.

В решението си Първоинстанционният съд най-напред приема, че заключението на Комисията относно липсата на достатъчна степен на взаимозаменяемост между високо- и нискоскоростния достъп, е основателно и определя пазара, предмет на разглеждане, като пазар за предоставянето на достъп до високоскоростен Интернет за домашни потребители.

По-нататък в рамките на иска WIN оспорва наличието, от една страна, на господстващо положение и, от друга, на злоупотреба.

Първоинстанционният съд счита, че WIN има господстващо положение на френския пазар за предоставяне на достъп до Интернет, предвид, от една страна, на притежавания през целия период на спора изключително голям пазарен дял, броя на абонираните за ADSL, който надвишава над осем пъти броя на абонатите на водещия му конкурент и „опората”, която намира във France Télécom, най-старият далекосъобщителен оператор във Франция, което му осигурява преимущества спрямо неговите конкуренти.

В тази насока Първоинстанционният съд подчертава също, че силното разрастване на пазара за предоставяне на достъп до високоскоростен Интернет през периода на спора, не би могло да изключи прилагането на правилата в областта на конкуренцията.

Относно съществуването на злоупотреба Първоинстанционният съд напомня, че във връзка с хищническите цени, от една страна, наличието на цени, по-ниски от средната стойност на променливите разходи, позволява да се предположи съществуването на елиминаторна по характер ценова практика, а от друга, наличието на цени, по-ниски от средната стойност на съвкупните, но надвишаващи средната стойност на променливите разходи, следва да се счита за разкриващо признаците на злоупотреба, когато цените са определени в рамките на схема, чиято цел е елиминирането на конкурент.

Освен това Първоинстанционният съд преценява, че Комисията правилно е подбрала и приложила метода за изчисляване на процентното покриване на разходите, въз основа на който е достигнала до извода за практикуването на хищнически цени, а също и че е навела убедителни и безпротиворечиви доказателства за съществуването на хищнически план. Не се налага по-нататък да се установява, че WIN разполага с реална възможност да възстанови своите загуби.

Първоинстанционният съд счита, че като обосновка за поведението си дружеството WIN не би могло да се позовава на абсолютното право да уеднаквява цените си с тези на своите конкуренти. Макар да е вярно, че уеднаквяването на цените на господстващото предприятие с тези на конкурентите му само по себе си не представлява злоупотреба или укоримо поведение, не може да се пренебрегне, че то се превръща в такова, когато не е единствено насочено към защита на интересите на дружеството, а има за цел да укрепи неговото господстващо положение и да злоупотребява с него.

Ето защо Първоинстанционният съд преценява, че Комисията е достигнала до правилен извод относно наличието на злоупотреба с господстващо положение от страна на WIN.В заключение, Първоинстанционният съд потвърждава размера на глобата, наложена на WIN.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Първоинстанционния съд може да се обжалва, само по правните въпроси, пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, считано от съобщаването на това решение.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Първоинстанционния съд.

Езици, на които е преведен документът: BG ES CS DE EL EN FR IT HU PL RO SK SL

Пълният текст на решението е достъпен на Интернет страницата на Съда: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-340/03
По принцип справка може да се направи в деня на произнасянето,
след 12 часа централноевропейско време.


За допълнителна информация се свържете с Balázs Lehóczki
Тел.: (00352) 4303 5499 Факс: (00352) 4303 2028Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница