Решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга странастраница1/14
Дата13.09.2016
Размер2.2 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII


Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна


Приложение XVI относно държавните поръчки
придружаващо


Предложение за решение на Съвета

за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна


ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
Обхват
Раздел А
Субекти на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на дял V от част IV от настоящото споразумение

А. СПИСЪК НА КОСТА РИКА

Дялът се прилага по отношение на субектите на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността на поръчката е равна на или надвишава:


Стоки
Праг: СПТ (специални права на тираж) 130 000
Услуги
Посочени в раздел Г
Праг: СПТ 130 000
Строителни услуги
Посочени в раздел Д
Праг: СПТ 5 000 000
Списък на субектите

1. Contraloría General de la República

2. Defensoría de los Habitantes de la República

3. Presidencia de la República

4. Ministerio de la Presidencia

5. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (бележка 1)

6. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

7. Ministerio de Hacienda (бележка 2)

8. Ministerio de Agricultura y Ganadería

9. Ministerio de Economía Industria y Comercio

10. Ministerio de Educación Pública (бележка 3)

11. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

12. Ministerio de Cultura y Juventud

13. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

14. Ministerio de Comercio Exterior

15. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

16. Ministerio de Ciencia y Tecnología

17. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

18. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

19. Ministerio de Salud

20. Instituto Nacional de las Mujeres

21. Instituto Costarricense de Turismo

Бележки към раздел А

1. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública: В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2 (хранителни продукти, напитки и тютюн; текстил, облекло и кожени продукти) от Централната класификация на продуктите на Организацията на обединените нации 1.0 (CPC, версия 1.0), за Fuerza Pública.

2. Ministerio de Hacienda: В обхвата на дяла не попада издаването на бандероли.

3. Ministerio de Educación Pública: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени с цел подпомагане на програми за осигуряване на храна за училища.Б. СПИСЪК НА ЕЛ САЛВАДОР

Дялът се прилага по отношение на субектите на равнището на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността на поръчката е равна на или надвишава:


Стоки
Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 260 000.
Услуги
Посочени в раздел Г
Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 260 000.
Строителни услуги
Посочени в раздел Д
Прагове: СПТ 5 000 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 5 950 000.

Списък на субектите

1. Ministerio de Hacienda

2. Ministerio de Relaciones Exteriores

3. Ministerio de Educación (бележка 1)

4. Ministerio de Trabajo y Previsión Social

5. Ministerio de Economía

6. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales

7. Ministerio de Obras Públicas

8. Ministerio de Agricultura y Ganadería

9. Ministerio de Defensa (бележка 1)

10. Ministerio de Gobernación

11. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Бележки към раздел А

1. Ministerio de Educación and Ministerio de Defensa: В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2 (хранителни продукти, напитки и тютюн; текстил, облекло и кожени продукти) от Централната класификация на продуктите на Организацията на обединените нации 1.1 (CPC, версия 1.1).

2. Освен ако не е предвидено друго, в обхвата на дяла попадат всички агенции, подчинени на изброените в настоящия списък субекти, при условие че те нямат самостоятелна правосубектност.

В. СПИСЪК НА ГВАТЕМАЛА

Дялът се прилага по отношение на субектите на равнището на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността им е равна на или надвишава:Стоки

Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила, СПТ 260 000.Услуги

Посочени в раздел Г


Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила, СПТ 260 000.

Строителни услуги:

Посочени в раздел Д


Прагове: СПТ 5 000 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила, СПТ 6 000 000.

Списък на субектите

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (бележка 1)

2. Ministerio de Defensa Nacional (бележка 2)

3. Ministerio de Economía

4. Ministerio de Educación (бележка 3)

5. Ministerio de Cultura y Deportes

6. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (бележка 4)

7. Ministerio de Finanzas Públicas

8. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (бележка 4)

9. Ministerio de Relaciones Exteriores

10. Ministerio de Gobernación (бележка 5)

11. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

12. Ministerio de Energía y Minas

13. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

14. Secretaría General de la Presidencia

15. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

16. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

17. Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia

18. Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República

19. Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República

20. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia

21. Secretaría Presidencial de la Mujer

22. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

23. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

24. Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra el Consumo, Adicción y Tráfico Ilícito de Drogas

25. Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República

26. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos

27. Comisión Presidencial para la reforma del Estado, la Descentralización y la Participación Ciudadana

28. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

29. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

30. Junta Nacional del Servicio Civil

31. Oficina Nacional del Servicio Civil

32. Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

33. Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología

34. Fondo Nacional para la Paz

35. Consejo Nacional de la Juventud

Бележки към раздел А

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación: В обхвата на дяла не попадат поръчките за селскостопански стоки, направени с цел подпомагане на програми за подкрепа на селското стопанство, или поръчките, направени с цел подпомагане на програми за осигуряване на храна за училища.

2. Ministerio de Defensa Nacional: В обхвата на дяла не попадат поръчките за следните стоки и услуги: въоръжение, муниции, оборудване, строителни материали, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и други превозни средства, гориво, смазочни материали, провизии, и сключването на договори за услуги или доставки от или от името на Ejército de Guatemala и неговите институции.

3. Ministerio de Educación: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени с цел подпомагане на програми за осигуряване на храна за училища.

4. Ministerio de Trabajo y Previsión Social and Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2 (хранителни продукти, напитки и тютюн; текстил, облекло и кожени продукти) от CPC, версия 1.0.

5. Ministerio de Gobernación: В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2 (хранителни продукти, напитки и тютюн; текстил, облекло и кожени продукти) от CPC, версия 1.0, за Policia Nacional Civil y Sistema Penitenciario.

6. Освен ако не е предвидено друго, в обхвата на дяла попадат всички агенции, подчинени на изброените в настоящия списък субекти, при условие че те нямат самостоятелна правосубектност.

Г. СПИСЪК НА ХОНДУРАС

Дялът се прилага по отношение на субектите на равнището на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността на поръчката е равна на или надвишава:Стоки

Прагове: СПТ 260 000 за периода, състоящ се от втората и третата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и след това СПТ 130 000.Услуги, посочени в раздел Г

Прагове: СПТ 260 000 за периода, състоящ се от втората и третата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и след това СПТ 130 000.Строителни услуги

Посочени в раздел Д

Прагове: СПТ 6 000 000 за периода, състоящ се от втората и третата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и след това СПТ 5 000 000.

Списък на субектите

1. Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población

2. Secretaria de Estado en el Despacho de Educación (бележка 1)

3. Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

4. Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (бележка 2)

5. Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial (бележка 1)

6. Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores

7. Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (бележка 3)

8. Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

9. Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio

10. Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda

11. Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

12. Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

13. Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

14. Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes

15. Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo

16. Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa.

Бележки към раздел А

1. Secretaria de Estado en el Despacho de Educación y Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени с цел подпомагане на програми за осигуряване на храна за училища.

2. Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad: В обхвата на дяла не попадат поръчки за униформи, обувки, храни или тютюн за Policia Nacional.

3. Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional: В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2 (хранителни продукти, напитки и тютюн; текстил, облекло и кожени продукти) от CPC, версия 1.0 за Fuerzas Armadas de Honduras. В обхвата на дяла не попадат поръчките за следните стоки, или поръчките за униформи на Fuerzas Armadas de Honduras и Policia Nacional:

1. Боеприпаси

2. Военни въздухоплавателни средства

3. Бойни карабини

4. Пистолети и пушки от всякакъв вид, калибър 41 или по-голям

5. Пистолети, използвани като служебно оръжие от хондураската армия

6. Заглушители за всички видове огнестрелни оръжия

7. Огнестрелни оръжия

8. Принадлежности и боеприпаси

9. Патрони за огнестрелни оръжия

10. Оборудване и други принадлежности, необходими за зареждане на патрони

11. Барут, експлозиви, устройства за възпламеняване и фитили

12. Маски за защита от задушливи газове

13. Въздушни пушки

4. Освен ако не е предвидено друго, в обхвата на дяла попадат всички агенции, подчинени на изброените в настоящия списък субекти.Д. СПИСЪК НА НИКАРАГУА

Дялът се прилага по отношение на субектите на равнището на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността на поръчката е равна на или надвишава:Стоки

Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 260 000.Услуги

Посочени в раздел Г


Прагове: СПТ 130 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 260 000.

Строителни услуги

Посочени в раздел Д


Прагове: СПТ 5 000 000; или за тригодишния период след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, СПТ 6 000 000.

Списък на субектите

1. Ministerio de Gobernación (бележка 1)

2. Ministerio de la Familia

3. Ministerio de Relaciones Exteriores

4. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

5. Ministerio del Trabajo

6. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

7. Procuraduría General de la República

8. Ministerio de Defensa (бележка 2)

9. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

10. Ministerio Público

11. Ministerio de Transporte e Infraestructura (бележка 3)

12. Ministerio de Educación (бележка 4)

13. Ministerio Agropecuario y Forestal (бележка 5)

1. Ministerio de Gobernación: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени от или за Policía Nacional; в обхвата на дяла не попадат поръчки, свързани с изготвянето или издаването на паспорти (включително техните защитни елементи, като хартия със защита или пластмаса със защита).

2. Ministerio de Defensa: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени от Ministerio de Defensa, за преходен период от пет години след влизането в сила на настоящото споразумение. В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени от и за Ejército de Nicaragua.

3. Ministerio de Transporte e Infraestructura: В обхвата на дяла не попадат поръчки, направени от Ministerio de Transporte e Infraestructura, за преходен период от пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

4. Ministerio de Educación: В обхвата на дяла не попадат програмите, от които се възползва секторът на образованието, като програми за осигуряване на храна за училища, за изготвяне на базова библиография, средства за фундаментални научни изследвания и развойна дейност.

5. Ministerio de Agropecuario y Forestal: В обхвата на дяла не попадат програмите за подкрепа на селското стопанство.Е. СПИСЪК НА ПАНАМА

Дялът се прилага по отношение на субектите на равнището на централното държавно управление, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, когато стойността на поръчката е равна на или надвишава:Стоки

Праг: СПТ 130 000Услуги

Посочени в раздел Г


Праг: СПТ 130 000

Строителни услуги

Посочени в раздел Д


Праг: СПТ 5 000 000

Списък на субектите

1. Asamblea Nacional

2. Contraloría General de la República

3. Ministerio de Comercio e Industrias

4. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (бележка 1)

5. Ministerio de Economía y Finanzas

6. Ministerio de Educación (бележка 2)

7. Ministerio de Gobierno y Justicia (бележка 3)

8. Ministerio de Desarrollo Social

9. Ministerio de Obras Públicas

10. Ministerio de la Presidencia (бележка 4)

11. Ministerio de Relaciones Exteriores

12. Ministerio de Salud (бележка 5)

13. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

14. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

15. Ministerio Público (бележка 6)

16. Órgano Judicial

Бележки към раздел А

1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario: В обхвата на дяла не попадат поръчките за селскостопански продукти, свързани със селскостопанското развитие и подпомагане и програмите за хранителни помощи.

2. Ministerio de Educación: В обхвата на дяла не попадат поръчките за изброените по-долу стоки, класирани в разделите на Централната класификация на продуктите на Организацията на обединените нации (CPC), версия 1.0).

21 - Месо, риби, плодове, зеленчуци, масла и мазнини;

22 - Млечни продукти;

23 - Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; други хранителни продукти;

24 - Напитки;

26 - Прежди и конци; тъкани и тъфтинг изделия;

27 - Текстилни артикули, различни от облекло;

28 - Трикотажни платове; облекло;

29 - Кожи и кожени продукти; обувки.

3. Ministerio de Gobierno y Justicia: В обхвата на дяла не попадат поръчките за изброените по-долу стоки и услуги, направени от или от името на Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública и Dirección General del Sistema Penitenciario:

а) класирани в разделите на CPC, версия 1.0:

21- Месо, риби, плодове, зеленчуци, масла и мазнини;

22- Млечни продукти;

23- Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; други хранителни продукти;

24- Напитки;

26- Прежди и конци; тъкани и тъфтинг изделия;

27- Текстилни артикули, различни от облекло;

28- Трикотажни платове; облекло;

29- Кожи и кожени продукти; обувки;

431- Двигатели и турбини и техните части;

447- Въоръжение и боеприпаси и техните части;

491- Моторни превозни средства, техните части и принадлежности;

496- Въздухоплавателни и космически средства и техните части.

б) поръчките за услуги за сервиране на храна (топла храна).

4. Ministerio de la Presidencia: В обхвата на дяла не попадат поръчките за изброените по-долу стоки и услуги, направени от или от името на Servicio de Protección Institucional:

а) класирани в разделите на CPC, версия 1.0:

21- Месо, риби, плодове, зеленчуци, масла и мазнини;

22- Млечни продукти;

23- Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; други хранителни продукти;

24- Напитки;

26- Прежди и конци; тъкани и тъфтинг изделия;

27- Текстилни артикули, различни от облекло;

28- Трикотажни платове; облекло;

29- Кожи и кожени продукти; обувки;

431- Двигатели и турбини и техните части;

447- Въоръжение и боеприпаси и техните части;

491- Моторни превозни средства, техните части и принадлежности;

496- Въздухоплавателни и космически средства и техните части.

б) поръчките за услуги за сервиране на храна (топла храна); и

В обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки и услуги, направени от или от името на Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional и Fondo de Inversión Social.

5. Ministerio de Salud: В обхвата на дяла не попада следното:

а) поръчките, направени с цел подпомагане на програми за опазване на общественото здраве, включително за лечение на ХИВ/СПИН, рак, туберкулоза, малария, менингит, болест на Шагас, лишманиоза или други епидемични болести;

б) поръчките за ваксини за профилактика на туберкулоза, полиомиелит, дифтерит, коклюш, тетанус, морбили, заушка, рубеола, менингит (Meningococcica), пневмококи, бяс при хората, варицела, грип (инфлуенца), хепатит А, хемофилус инфлуенце (Haemophilus influenzae), хепатит B, хемофилус инфлуенце (Haemophilus influenzae) тип B и жълта треска, които се закупуват съгласно споразумение с международна организация с нестопанска цел, като СЗО и УНИЦЕФ; или

в) поръчките за фармацевтични продукти, предмет на задължително лицензиране съгласно решенията на Общия съвет от 30 август 2003 г. относно прилагането на параграф 6 от Декларацията от Доха по Споразумението ТРИПС и общественото здраве и от 6 декември 2005 г. относно изменението на Споразумението ТРИПС на Световната търговска организация.

6. Ministerio Público: В обхвата на дяла не попадат поръчките за изброените по-долу стоки и услуги, направени от или от името на Servicio de Criminalística y Ciencias Forenses (SEC):

а) класирани в разделите на CPC, версия 1.0:

21- Месо, риби, плодове, зеленчуци, масла и мазнини;

22- Млечни продукти;

23- Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти; други хранителни продукти;

24- Напитки;

447- Въоръжение и боеприпаси и техните части;

491- Моторни превозни средства, техните части и принадлежности; и

б) поръчките за услуги за сервиране на храна (топла храна).

Ж. СПИСЪК НА ЕС КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Стоки

Праг: СПТ 130 000Услуги

Посочени в раздел Г


Праг: СПТ 130 000

Строителни услуги

Посочени в раздел Д


Праг: СПТ 5 000 000

Възложители:

А) Всички субекти на централното държавно управление

Б) Субекти на Европейския съюз:

Съветът на Европейския съюз

Европейската комисия

Бележки към раздел А

1. „Възлагащи органи на държавите-членки на Европейския съюз“ обхваща също така всяка подчинена структура на който и да е възлагащ орган на държава-членка на Европейския съюз, при условие че тя няма отделна правосубектност.2. Що се отнася до възлагането на поръчки от субекти в областта на отбраната и сигурността, са обхванати единствено нечувствителните материали с невоенно предназначение, съдържащи се в приложения към раздел А списък.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница