Сборник посветен на 1000 г от блажената кончина на св. Методий, Т. І, София, 1989, с. 238-249Дата28.09.2017
Размер25.25 Kb.
#31187
ПУБЛИКАЦИИ
НА ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
Дисертация

Българо-сръбски църковни и културни отношения през ХІІІ - ХІV в., София, 1981.


Монографии, учебници, справочници

Западна Русия в политиката на Римо-католическата църква. - София, 1998. - 168 с.


Димитър Йоцов - дипломатически сплетни около Екзархията и Македонския въпрос. - София,1998. - 195с. (в съавторство с Дилян Николчев).
Учебно помагало по религия, София, 1998, (в съавторство).
Учебно помагало по религия, София, 1999, (в съавторство).
Студии и статии

Българо-руски църковни връзки и сътрудничество след Втората световна война. // Църквата и съпротивата на българския народ срещу Османското иго. София, 1981, с. 207-228.


Документи за преминаване под ведомството на Българската екзархия. // Църковно-исторически архив, Т.І, София, 1981, с. 118-125.
Пространни житиета на светите братя Кирил и Методий. Превод и коментар Христо Кондов. // Известия на ЦИАИ и ЦИАМ, Т.ІІ, София, 1981, с. 273-275.
Православната църква в миналото и днес. Българската православна църква. Кратка история и сегашно състояние. // Духовна култура, 1983, № 5, с. 13-20.
Българинът Ефрем и избирането му за патриарх на Сръбската православна църква. // Известия на ЦИАИ и ЦИАМ, Т.ІІІ, София, 1985, с. 162-169.
Документи за преброяване на населението през 1905 г. в европейските владения на Турция. // Църковно-исторически архив, Т. ІІ, София, 1986, с. 171-182.
Учредяване на Сръбската автокефална църква 1219 г. и отношението на българския Охридски архиепископ и Търновския архиепископ към този акт. // Исторически преглед, 1987, № 9, с. 51-63.
Св. Св. Кирил и Методий - патрони на храмове, училища и читалища в България от Възраждането до днес. // Сборник посветен на 1000 г. от блажената кончина на св. Методий, Т. І, София, 1989, с. 238-249.
Събев, Т. Самостоятельная народная Церков в средновековной Болгарии. // Журнал Московской патриархии. Москва, 1989, №9, с. 80-81.
Епископски седалища в българските земи до ІХ в. // Духовна култура, 1991, № 9, с. 26-31.
Униатството в Македония и австро-унгарската дипломация. // Духовна култура, 1992, № 5, с. 12-20.
Самоковско-Рилското богословско училище. // Духовна култура, 1992, №1, с. 28-34.
Епископското служение като служение на единството в Църквата. // Духовна култура, 1992, №3, с. 11-20.
Причини за разделението на Църквата. // Духовна култура, № 11, 1994, с. 7-17.
Екзарх Йосиф и национално-патриотичните движения. //Духовна култура, 1995, № 7, с. 12-19.
Относно взаимоотношенията между славянските манастири Зограф и Хилендар през ХІІІ-ХІV в. // Светогорска обител Зограф, Т.ІІ, София, 1996, с. 67-73.
Сливенският митрополит Серафим и Априлското въстание (По случай 120 годишнината от Априлското въстание и 100 години от смъртта му). // Богословска мисъл, 1996, №4, с. 47-50.
Учредяване на Сръбската патриаршия през 1346 г. и участието на Търновския патриарх и Охридския архиепсикоп в този акт. //Трудове на катедрите по история и богословие, Шумен, 1999, с. 62-70.
Още веднъж за житията, службите, образите и творчеството на св. Наум Охридски. // Преславска книжовна школа, Т. V, София, 2001, с. 321-327.
Патриарх Кирил и ролята му за спасение на българските евреи. // Сборник в чест на патриарх Кирил Български (по случай 100 години от рождението му и 30 години от смъртта му). Пловдив, 2001.
Неврокопският миторполит Борис и ролята му за вдигане на достопечелната схизма. // Трудове на катедрите по исотиря и богословие. Шумен, 2001.
Двукратен или Първо-втори вселенски събор. // Юбилейна конференция на Шуменския университет. 2001, (под печат).
Възпявайте между народите делата му. // Сборник в чест на блажено почившия Старозагорски митрополит Панкратий. 2002, (под печат).
Архипастирската дейност на Старозагорския митрополит Климент. // Сборник посветен на 130 годишнината от Първия църковно-народен събор от 1871 г. 2002, (под печат).
За новомъченичеството. // Сборник посветен на св.Райко Шуменски. 2002, с.28-32.
Отношението на византийския император към Константинополските патриарси през ІХ в.// Християнската традиция и царската институция в българската култура. 2002, (под печат).
Bischofssitze in den bulgarischen Landern bis zum IX Jahrhundert. // Miscollanea Bulgarica, 5, Wien, 1987, s. 233-241.
Samostojna narodnostna cerkva v srednovecovna Bulgarija. // Ostkirchliche Studien, Wurzburg, 1989, Heft, 4, s. 333-336.
Die bulgarische Kirche im Мittelalter. // Internationale kirchliche Zeitschrift, Bern, 1990, Heft I, s. 59-64 (Buchbesprechung).
Bulgasches Exarchat und russisches Patriarchat: Wege bruderlicher Verstandigung und enger Zusammenarbeit (1944 - 1953). // Tausend Jahre Christentum in Russland, Sammelband, Gottingen, 1988, s. 869-879.
Das Dienstamt der Einheit in der Bulgarischen Kirche. // Das Dienstamt der Einheit, Sammelband, Munchen, 1990, s. 219-225.
Die Bulgarische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart. // Sudosteuropa Jahrbuch, Bd. 28, Мunchen, 1997, s. 148-156.
Рецензии

Преводът по-ценен от оригинала. (Рецензия върху тротомната история на П. Малицки). // Култура, 1995, № 36, с.10-14


Une Eglise nationale et independente en Bulgarie medievare. // Bulgarian Historical Review, 1989, №4, pp. 91-93.
Преводи


Бер-Зигел, Елизабет. Жената е създадена също по образ Божий. София, 2002.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница