Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 5 класДата19.07.2018
Размер29.99 Kb.
#76276
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-СЕКЦИЯ РУСЕ

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 9.12.2006 г.
5 клас


Времето за решаване е 120 минути.
Регламент:
Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. “Друг отговор ” се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, задачите от 4 до 6 се оценяват с по 5 точки, задачите от 7 до 9 се оценяват с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки.
Организаторите Ви пожелават успех!

Име...........................................................училище..........................................град......................Зад 1. Колко цели числа има между 20,06 и 200,7
а) 180 б) 181 в) 182 г) друг отговор

Зад 2.Стойността на израза 6,25 - 1,25 . 4 + 0,8016 : 40 е
а ) 20,02004 б) 5,02004 в) 1,27004 г) друг отговор.

Зад 3. Ако х : 0,18 = 5 . 2,9 +0,1, то х е
а) 2,628 б) 2,7 в) 14,28 г) друг отговор

Зад 4. За номериране на страниците на една книга са използвани 2007 цифри. Колко листа има книгата, ако номерацията започва от първа страница?
а ) 705 б) 352 в) 606 г) друг отговор.

Зад 5. Ако 1 инч е равен на 2,54 см, на колко инча са равни 38,1 см.
а ) 12 б) 15 в) 16 г) друг отговор.

Зад 6. Учениците от 5клас провеждат допълнителният час по физкултура в букова гора. Едно нормално буково дърво произвежда 1,7 кг кислород за един час. Ако се знае, че едно дете консумира 700 грама кислород на час, то колко най – малко букови дървета са необходими, за да осигурят кислород за 26 ученика в продължение на един час?
а) 10 б ) 9 в) 8 г ) друг отговор.

Зад 7. На Георги му върви на дати, които се записват с цифри със сбор 22 (например 29.12.2006; 2+9+1+2+2+0+0+6=22). Колко такива дати ще има през 2007 година?
а) 30 б) 29 в) 24 г) друг отговор

Зад 8. Будилник изостава с по 6 минути на денонощие. Ако е сверен в 8 часа /сутринта/ на 09. 12. 2006 г., колко ще показва в момента на настъпването на 2007 година.
а) 21 ч 50 мин б) 21 ч 54 мин в) 21 ч 44 мин г) друг отговор.

Зад 9. В понеделник Ангел е решил 3 задачи повече, отколкото във вторник, а във вторник 12 задачи по- малко, отколкото в понеделник и сряда, взети заедно.Решените задачи в сряда са:
а) не може да се определи б) 15 в) 9 г ) друг отговор

Зад.10. Градовете Русе и Видин са разположени на брега на р. Дунав съответно на 495 км и 855 км от устието на реката (мястото, където реката се влива в морето). Едновременно от двете пристанища тръгват един срещу друг два парахода, които имат една и съща скорост в спокойна вода – 49 км/ч., а скоростта на течението е 4 км/ч.

а) Какво ще бъде разстоянието между тях след 1,5 часа от тръгването им?

б) Когато параходът от Русе бъде на средата на пътя между Русе и Видин, какво ще бъде разстоянието между парахода от Видин и устието на реката?

ВАЖНО!!! Награждаване на първенците в 17.00 ч. на 09.12.06г. в СОУЕЕ

ОЧАКВАЙТЕ класиране и решения на задачите на http://cutnt-ruse.com ; http://smb-ruse.comРешения 5 клас

Отговори: 1а 2в 3а 4г 353 5б 6г 11 7г 23 8в 9в 10 а/ 213 км б/ 643 кмРешения

Зад 1. 200-20 = 180 е броя на целите числа

Зад 2. 6,25 – 1,25 . 4 + 0,8016 : 40= 6,25 – 5 + 0,02004 = 1,25 + 0,02004 = 1,27004

Зад 3. х : 0,18 = 5 . 2,9 + 0,1 х : 0,18 = 14,5 + 0,1 ; х : 0,18 = 14,6 ; х = 14,6 . 0,18 ; х = 2,628

Зад.4. За номерирането на страниците с едноцифрени и двуцифрени числа са необходими 189 цифри / 9 +2 . 90 = 189 цифри/ За трицифрените числа остават 2007- 189= 1818 цифри. С 1818 цифри могат да се номерират с три цифри 1818: 3= 606 страници. Следователно са номерирани 99+606=705 страници. Всеки лист има по 2 страници. 705: 2 = 352 /остатък 1/ . Следователно са номерирани 353 листа/ На последния лист е номериран само едната страница. Т.е. книгата съдържа 353 листа.

Зад 5. 38,1:2,54 = 15 инча

Зад 6. 26 .0,7 = 18,2 кг са необходими за учениците 18,2 :1,7 = 10,7 т.е. са необходими 11 букови дървета .

Зад 7. През месец януари няма такава дата. През месец февруари няма такава дата / 29.02. е няма през 2007 година/ През месец март са -2 дати /19.03.2007 и 28.03.2007/. Останалите дати са 09.042007; 18.04.2007; 27.04.2007; 08.05.2007; 17.05.2007; 26.05.2007; 07.06.2007; 16.06.2007; 25.062006; 06.07.2007; 15.07.2007; 24.07.2007; 05.08.2007; 14.08.2007; 23.08.2007; 4.09.2007; 13.09.2007; 22.09.2007; 29.11.2007; 19.12.2007; 28.12.2007.Следователно са 23 дни.

Зад .8. От 8 часа на 9 декември до 8 часа на 31 декември са 22 денонощия. През тези денонощия будилника ще закъснее 22 .6 = 132 минути. На всеки 4 часа будилника закъснява по една минута. От 8 часа на 31ХІІ до 24 часа на 31ХІІ са 16 часа, за това време будилника ще закъснее 4 минути. Следователно будилника ще закъснее 136 минути. 136 = 2 часа и 16 минути .24 – 2ч 16 мин = 21 ч 44 минути

Зад . 9 Нека във вторник Ангел е решавал х задачи, то в понеделник е решил x +3 задачи, а в сряда у задачи. От условието x+12=x+3+y то y=9

Зад. 10. Нека РМ и ВМ са съответно разстоянията от гр. Русе и гр. Видин до устието на реката. Парахода от Русе се движи срещу течението , следователно скоростта е 49 – 4 = 45 км/ч, а парахода от Видин се движи по течението , то скоростта е 49 +4 = 53 км/ч.
а/ За 1,5 часа , парахода от Русе ще измине , 1,5 . 45 = 67,5 км.а парахода от Видин ще измине 1,5 . 53 = 79,5 км. Двата парахода за 1,5 часа ще изминат 67,5+79,5= 147 км от разстоянието между Русе и Видин, което е 855-495 = 360 км. 360 – 147 = 213 км е разстоянието между тях след 1,5 часа от тръгването им. б/ От Видин до устието на реката са 855 км ,а от Русе до средата на пътя са 180 км. До средата на пътя парахода от Русе ще пътува 180 : 45 = 4 часа от тръгването. Следователно за 4 часа парахода от Видин ще измине 53 . 4 = 212 км.. Следователно до устието остават още 855-212 = 643 км.
Каталог: materials -> MAT 06 1 -> MAT 06 1 -> KOLEDNO 06
KOLEDNO 06 -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 4 клас
KOLEDNO 06 -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 09. 12. 2006г
KOLEDNO 06 -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 8 клас
materials -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008г. 3 клас
materials -> К а т е д р а " информатика"
materials -> Зад. 2 Отг.: 5- 3т Зад. 3 Отг.: (=,-);(+,=);(+,=) по 1т., общо 3т. За
materials -> Іv клас От 1 до 5 зад по 3 точки, от 6 до 10 – по 5 и от 11 до 15 – по 7
KOLEDNO 06 -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 3 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница