Упражнение №18 Заверка: I. Антихипертензивни лекарстваДата25.07.2016
Размер132.09 Kb.
#6426


Дата: ……………………. УПРАЖНЕНИЕ № 18 Заверка: ……………………..

I. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА
Лекарства, действащи върху РАС

ACE инхибитори: Benazepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril (tab. 10 mg), Fosinopril, Lisinopril, Perindopril (Prestarium® – tab. 5 mg), Ramipril, Trandolapril

Блокери на АТ1-рецепторите (сартани): Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan (Lorista® – film-tab. 50 mg), Telmisartan, Valsartan (Diovan)

Директни ренинови инхибитори: Aliskiren

Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)Дихидропиридини: Amlodipine (Tenox® – tab. 5 mg), Felоdipine, Lacidipine, Lercarnidipine, Nifedipine (депо-форми), Nisoldipine, Nitrendipine

Бензотиазепини: Diltiazem (депо-форми)

Фенилалкиламини: Verapamil (Isoptin® SR – tab. 120 mg)

Лекарства, намаляващи повишения симпатиков тонусСелективни β1-блокери, освобождаващи NO: Nebivolol (Nebilet® – tab. 5 mg)

Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol (tab. 50 mg), Betaxolol, Bisoprolol (Bisogamma® – film-tab. 5 mg, Concor®), Celiprolol, Metoprolol

Неселeктивни β-блокери: Oxprenolol, Pindolol, Propranolol

Бета-блокери с ISA (парциални агонисти): Acebutolol, Celiprolol, Oxprenolol, Pindolol

Препарати с бета- и алфа-блокираща активност: Carvedilol, Labetalol

Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin, Terazosin

Неселективни α1-блокери: Phentolamine (при хипертонични кризи), Phenoxybenzamine

Блокери на периферните адренергичните неврони: Guanethidine, Reserpine

Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори: Moxonidine, Rilmenidine

Агонисти предимно на централните α2-адренорецептори: Clonidine, Guanfacine, Methyldopa

Централни пресинаптични α2-агонисти и селективни постсинаптични α1-блокери: Urapidil

ДиуретициТиазидни салидиуретици: Hydrochlorothiazide (Dehydratin neo® – tab. 25 mg)

Тиазидни аналози: Chlorthalidone (Saluretin® – tab. 100 mg), Clopamide

Метаболонеутрални вазодилатативни салидиуретици: Indapamide (Teretensif SR®)

Бримикови диуретици: Furosemide (tab. 40 mg, amp. 20 mg/2 ml i.m), Torsemide

Кaлий-съхраняващи диуретици – конкуретнтни анагонисти на алдостерона: Spironolactone (tab. 25 mg)

Кaлий-съхраняващи диуретици – блокери на амилорид-чувствителните натриеви каналчета: Amiloride, Triamteren

Комбинирани диуретици: Diuretidin, Moduretic, Triampur compositum

Миотропни АХЛ: Diazoxide, Dihydralazine, Sodium Nitroprusside

Перорални комбинирани АХЛ

Betapres® (bisoprolol 5 mg/acetylsalicylic acid 75 mg)

Brinerdin® (reserpine/clopamide/dihydroergocristine)

Chlophadon® (clonidine/chlorthalidone)

Co-Diovan® (valsartan/hydrochlorothiazide)

Lodoz® (losartan/hydrochlorothiazide)

Noliprel forte® (perindopril/indapamide)

Prestarium-Co® (perindopril/amlodipine)

Rethizid® (reserpine/hydrochlorothiazide)

Tarka® (trandolapril/verapamil)

Лекарства, ефективни при хипертонични кризи: Clonidine (i.m.), Diazoxide (bolus i.v., продължителност на ефекта 3–12 h), Dihydralazine (i.v.), Nifedipine (sub ling.), Nitrolingual spray® или Niroglycerin® (sub ling., продължителност на ефекта 15–20 min), Isoket spray® (sub ling.), Sodium Nitroprusside (продължителна i.v. инфузия), Phentolamine (i.m., i.v.), Urapidil (i.v.), Furosemide (i.m./p.o.).

Препарати, показани при белодробна АХ: Ambrisentan, Sildenafil (Revatio® – 20 mg/8 h p.o.)

Ваксини: Ангиотензинова ваксина; ваксина срещу тютюнопушене (в етап на клинично изпиване), ваксина срещу затлъстяване (в предклиничен етап на изследване)

II. ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
Алфа-адренергични блокери

Неселективни алфа-блокери: алкалоиди на Secale cornutum (Ergotoxine), полусинтетични производни (Dihydroergotoxine, Dihydroergotamine), синтетични препарати (Nicergoline, Phentolamine, Yohimbine)

Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin, Terazosin

Уроселективни алфа-1А-блокери: Alfosuzin, Doxazosin, Tamsulosin

Фософодиестеразни инхибитори

Неселективни фосфодиестеразни инхибитори

Метилксантини: Pentoxyfilline

Папаверин и аналози: Drotaverine (No-Spa forte – tab. 80 mg), Papaverine

Селективни инхибитори на PDE5: Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

Простагландинови аналози (аденилатциклазни активатори): Alprostadil (PGE1), Iloprost (PGI2)

Фитопрепарати, донори на NO: Extractum Ginkgo bilobae

Хистаминови аналози: Betahistine

Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl (Dusodril – tab. 100 mg)

Церебрални вазодилататори

Кaлциеви антагонисти: Cinnarizine, Flunarizine, Nimodipine

Комбинирани препарати: Phezam (cinnarizine/piracetam)

Фосфодиестеразни инхибитори: Bencyclan, Pentoxyfilline

Фитопрепарати, донори на NO: Extractum Ginkgo biloba

Неселективни α-блокери: Nicergolin

Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl

Антиоксидантни вазодилататори: Vinpocetine (Cavinton – tab. 5 mg)

СЛЕДВА: Хематологични средства (средства, повлияващи хемопоезата и кръвосъсирването)

61. Изпишете антихипертензивен препарат в таблетки по 25 mg, представляващ неселективен бета-адренергичен блокер с мембраностабилизираща активност (метопролол, атенолол, пропранолол).Rp./ Propranololi 25 mg

D. scat. № 1 in tab.

S. 2 x 2 табл. на ден.


Атенолол – селективен хидрофилен бета-1-блокер. Метопролол – селективен липофилен бета-1-блокер.


62. Изпишете антихипертензивен препарат в таблетки по 10 mg, блокиращ ангиотензин-I-конвертазата (нифедипин, еналаприл, лосартан).


Rp./ Enalaprili 10 mg

D. scat. № 1 in tab.

S. 2 x 1 табл. на ден.


Нифедипин – тахикарден калциев антагонист.

Лосартан – блокер на АТ1-рецепторите на ангиотензин II.


63. Изпишете комбиниран антихипертензивен препарат, съдържащ еналаприл и хидрохлоротиазид.Rp./ Tab. Co-Renitec 20/12.5 mg

D. scat. № 1.

S. 1–2 табл. на ден.


В ниски ДД салидиуретиците и бримковите диуретици потенцират ефекта на другите антихипертензивни лекарства.


64. Изпишете калциев антагонист, подобряващ мозъчното кръвооросяване, в таблетки по 30 mg (нафтидрофурил, алпростадил, нимодипин).


Rp./ Nimodipini 30 mg

D. scat. № 1 in tab.

S. 3 x 1 табл. на ден.


Нафтидрофурил – периферен ваодилататор, блокиращ 5-HT2-рецептори.

Алпростадил (вазодилататор) – аналог на PG1.


66. Изпишете под форма на капсули по 300 mg венотоничен препарат, представляващ полусинтетично производно на рутина (лиотон 1000, пефлавит С, троксевазин).Rp/ Troxevasini 300 mg

D. scat. № 1 in caps.

S. 2 x 1 капсула на ден.


Lioton 1000 – локален венотоничен гел.

Peflavit C – капиляротоничен препарат (флавоноиди от H. perforatum + Vitamin C).


67. Изпишете във филм-таблетки комбиниран капиляротоничен препарат, получен от жълтия кантарион (ендотелон, пефлавит С, детралекс).Rp/ Peflaviti C

D. scat. № 1 in film-tabul.S. 3 x 2 таблетки дневно.

Detralex (съдържа фловоноидите диосмин и хесперидин) и Endotelon (екстракт от семената на грозде) са венотонични средства.


Семинарен тест № 18: Антихипертензивни лекарства


 1. Немедикаментозното лечение на артериалната хипертония включва: А. Ограничаване приемането на сол с храната до 5 g/24 h. Б. Нормализиране на наднормената т. м. В. Ограничаване консумацията на наситени (животински) мазнини. Г. Умерена физическа активност без изометрични упражнения.

 2. Посочете грешното твърдение. Механизмът на действие на антихипертензивните лекарства може да се дължи на: А. Намаляване обема на циркулиращата кръв. Б. Намаляване на сърдечния дебит и/или понижаване на периферното съдово съпротивление. В. Намаляване на кислородната консумация от миокарда. Г. Инхибиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон.

 3. Антихипертензивният ефект на бета-блокерите се дължи на: А. Периферна вазодилатация. Б. Потискане на рениновата секреция. В. Намаляване на сърдечния минутен обем. Г. Инхибиране на ангиотензин-I-конвертиращия ензим.

 4. Неселективните бета-блокери предизвикват следните ефекти с изключение на: А. Брадикардия. Б. Бронхоконстрикция. В. Хипергликемия. Г. Намаляване контрактилитета на миокарда.

 5. Пропранололът не е противопоказан при: А. Бронхиална астма. Б. Хипертиреоидизъм. В. AV блок. Г. Профилактика на мигрена.

 6. Предпочитан бета-блокер за лечение на пациент с брадикардична сърдечна дейност, страдащ от хипертонична болест, е: А. Propranolol. Б. Pindolol. В. Atenolol. Г. Timolol.

 7. Бета-адренергичните блокери са предпочитани антихипертензивни средства за начална монотерапия при положение, че пациентът: А. Има в анамнезата прекаран миокарден инфаркт. Б. Има придружаваща стенокардия или мигрена. В. Е на възраст над 60 години. Г. Страда от бронхиална астма.

 8. Кои са грешните твърдения за ACE инхибиторите? А. Предизвикват хипокалиемия и се комбинират с калий-запазващи диуретици. Б. Притежават диуретично действие и не се комбинират със салуретици. В. Проявяват нефропротективна активност, вкл. при болни от захарна болест. Г. Потискат рениновата секреция.

 9. Посочете верните твърдения: А. Повечето АСЕ инхибитори са предлекарства. Б. Характерен страничен ефект на калциевите антагонисти е отокът на глезените. В. За разлика от АСЕ инхибиторите АТ1-блокерите не предизвикват суха дразнеща кашлица. Г. АСЕ инхибиторите и АТ1-блокерите не са подходящи за орално приложение.

 10. Посочете верните твърдения: А. Калциев антагонист с кардиодепресивно действие е Verapamil. Б. Nifedipine не притежава кардиодепресивно действие и предизвиква рефлекторна тахикардия. В. Clonidine намалява артериалното налягане, но не увеличава сърдечната честота. Г. Комбинирането на бета-блокери с верапамил е рационално.

 11. Посочете верните твърдения, отнасящи се за калциевите антагонисти: А. Дихидропиридините се прилагат за лечение на хипертонична болест и стенокардия. Б. Верапамилът се прилага като антиаритмично и антихипертензивно средство. В. Верапамилът успешно се комбинира с пропранолол. Г. Калциевите антагонисти се използват за лечение на остра сърдечна недостатъчност.

 12. Кое твърдение не се отнася за натриевия нитропрусид? А. Дилатира артериалните и венозните съдове. Б. Метаболизира се до тиоцианати. В. Трябва да се инжектира бързо венозно. Г. При венозната му инфузия артериалното налягане се понижава след няколко секунди и се използва за овладяване на тежки хипертонични кризи.

 13. Феноменът на отнемане може да възникне при внезапно спиране на лечението със следните антихипертензивни препарати: А. Clonidine. Б. Бета-блокери. В. Салидиуретици. Г. Methyldopa.

 14. Пациент с антихипертензивна терапия се оплаква от седация, световъртеж, сухота в устата и запек. При преглед неговите зеници са разширени, акомодацията за близко виждане е нарушена, кожата му е топла и суха. Кой антихипертензивен препарат предизвиква тези НЛР? А. Perindopril. Б. Nifedipine. В. Clonidine. Г. Chlorthalidone.

 15. Посочете антихипертензивен препарат, блокиращ бета1-рецепторите и предизвикващ вазодилатация: А. Pindolol. Б. Atenolol. В. Timolol. Г. Nebivolol.


Семинарен тест № 17: Периферни вазодилататори. Ангиопротектори. Антидислипидемични лекарства


 1. Периферни вазодилататори са: А. Etilefrine. Б. Pentoxyfilline. В. Prazosin. Г. Dihydroergotamine.

 2. При мениеров синдром е целесъобразно прилагането на: А. Betahistine. Б. Prazosin. В. Cinnarizine. Г. Tribenoside.

 3. При атеросклероза на мозъчните съдове за подобряване на мозъчното кръвооросяване е подходящо прилагането на: А. Prazosin. Б. Nicergolinе. В. Flunarizine. Г. Naftidrofuryl.

 4. Вазодилатиращото действие на Pentoxyfilline е свързано със: А. Блокада на α-адренергичните рецепторите. Б. Инхибиране активността на ензима фосфодиестераза В. Хистаминолиберация. Г. Блокада на бавните калциеви канали.

 5. Винпоцетинът: А. Намалява периферното съдово съпротивление. Б. Подобрява кръвооросяването на мозъка. В. Подобрява реологичните свойства на кръвта. Г. Потиска тромбоцитната агрегация.

 6. Дротаверинът е: А. Аналог на папаверина. Б. Неселективен α-адренергичен блокер. В. Селективен постсинаптичен α1-адренергичен блокер. Г. Блокер на бавните калциеви канали.

 7. При хронична венозна и лимфатична недостатъчност е показано прилагането на: А. Еndotelon®. Б. Propranolol. В. Calcii dobesilas (Doxium®). Г. Flunarizine.

 8. Понижаването на синтеза на холестерол и липопротеини е фармакологичен ефект, характерен за следните групи лекарства: А. Статини. Б. Сетрони. В. Триптани. Г. Фибрати.

 9. За локална терапия на хемороиди е подходящо прилагането на: А. Detralex®. Б. Ultraproct®. В. Procto-Glyvenol®. Г. Endotelon®.

 10. Субстрат на CYP 2C9 е: А. Atorvastatin. Б. Fluvastatin. В. Simvastatin. Г. Lovastatin.

 11. Антидислипидемичният ефект на статините е свързан със: А. Инхибиране на ензима HMG-CoA-редуктаза. Б. Антиоксидантно действие. В. Ускорено разграждане на холестерола. Г. Мембраностабилизиращо действие.

 12. Хлорамфениколът засилват миопатичните НЛР при терапия с Atorvastatin поради: А. Инхибиция на CYP 3A4. Б. Индукция на CYP 3A4. В. Инхибиция на CYP 2С9. Г. Индукция на CYP 2С9.

 13. Кои от следните фармакологични характеристики притежава Pravastatin? А. Ниска орална бионаличност. Б. t1/2 2 h. В. Чернодробен метаболизъм с участието на CYP450. Г. Благоприятства нормалното развитие на гладкомускулните клетки.

 14. Нежеланите лекарствени реакции на статините включват: А. Миозит. Б. Ендокардит. В. Рабдомиолиза. Г. Хепатит.

 15. Метаболизмът на холестерола и липидите се ускорява от: А. Colestyramine (холестирамин). Б. Clofibrate. В. Fenofibratе. Г. Pectin.


Фармакотерапевтичен тест № 4: Артериална хипертония и ИБС
1. Мъж на 33 г., пушач от 10 г. с фамилна обремененост за хипертонична болест. През последните месеци поддържа артериално налягане в диапазона от 150/100 до 160/100 mm Hg. Няма придружаващи заболявания. Посочете подходящия антихипертензивен препарат и режим за този пациент: А. Спиране на тютюнопушенето. Б. Клонидин. В. Атенолол. Г. Етилефрин.

2. Мъж на 40 г. с obesitas и фамилно обременен за хипертонична болест съобщава за главоболие и тежест в гърдите. Измерено е артериално налягане160/100 mm Hg. Установени са ЕКГ данни за наличие на миокардна исхемия. Поставена е диагноза “Артериална хипертония, хронична ИБС”. 2.1. Посочете антихипертензивните лекарства, които моогат да упражнят и антистенокарден ефект при пациента: А. Атенолол. Б. Метопролол ретардна форма. В. Индапамид SR. Г. Амлодипин. 2.2. Препоръчайте подходящ немедикаментозен метод за контрол на заболяването: А. Всекидневен самоконтрол на артериалното налягане. Б. Намаление на солта в храната. В. Понижение на телесната маса. Г. Умерена физическа активност.

3. Жена на 55 г. с артериална хипертония от няколко години. В последните 4–5 месеца приема еналаприл по 10 mg на ден. Съобщава за 2 епизода на кожни обриви, интерпретирани като “уртикария”, придружени със задух, по повод на което е лекувана инжекционно с ГКС. Посочете подходящо терапевтично поведение при тази пациентка: А. Спиране на еналаприла и замяна с друг АСЕ инхибитор. Б. Спиране на еналаприла и замяна с калциев антагонист. В. Провеждане на изследвания с цел изясняване на причините за уртикариалния обрив. Г. Намаляване на ДД еналаприл и добавяне на диуретик.

4. Жена на 60 г. с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 (ИНЗД). Установена е диабетична нефропатия. Посочете антихипертензивните лекарства, които повлияват благоприятно и нефропатията: А. Еналаприл. Б. Трандолаприл. В. Атенолол. Г. Хидрохлоротиазид.

5. Мъж на 53 г., с артериална хипертония и ХБН (КК < 30 ml/min). Посочете подходящо антихипертензивно средство, което да се прилага без нужда от корекция в дозовия режим в условията на ХБН: А. Трандолаприл. Б. Хидрохлоротиазид. В. Верапамил. Г. Еналаприл.

6. Мъж на 73 г., с хронична ИБС провежда лечение с верапамил. От няколко месеца е установена и систолна хипертония. Посочете подходящо антихипертензивно средство, което да бъде добавено към приемания калциев антагонист: А. Индапамид. Б. Атенолол. В. Метопролол. Г. Дилтиазем.

7. Мъж на 55 г., пушач с ХОББ и артериална хипертония. Посочете подходящите антихипертензивни средства, едно от които би могло да се използва за лечение на пациента: А. Дилтиазем. Б. Атенолол. В. Амлодипин. Г. Пиндолол.

8. Жена на 32 г. в първия триместър на бременността с артериална хипертония. Посочете подходящите антихипертензивни средства за лечение на бременната: А. Хидрохолоротиазид. Б. Метопролол. В. Еналаприл. Г. Метилдопа.

9. Мъж на 75 г. с артериална хипертония и ХСН II степен. Посочете подходящи антихипертензивни препарати за лечение на пациента: А. Перидоприл. Б. Пропранолол. В. Индапамид. Г. Клонидин.

10. Пациент на 45 г. с хронична ИБС и хиперлипидемия. Посочете подходящо антихипертензивно средство, което не влошава липидния профил, както и средства за лечение на хиперлипидемията: А. Еналаприл. Б. Хидрохлоротиазид. В. Статини. Г. Пропранолол.

11. Болен на 66 г. с артериална хипертония, лекувана с АСЕ инхибитор и диуретик, съобщава за силно главоболие, гадене и болки в гърдите. Измерено е артериално налягане 200/120 mm Hg. Сърдечната дейност е ритмична. Посочете кои лекарства са подходящи за овладяване на хипертоничната криза: А. Клонидин i.m. Б. Нитроглицерин под форма на интравенозна инфузия. В. Диазоксид венозно капково. Г. Нитропрусид-натрий под форма на венозна инфузия.

12. Мъж на 43 г. с артериална хипертония и увредена чернодробна функция. Посочете подходящо антихипертензивно средство с предимно бъбречно елиминиране за лечение на болния: А. Атенолол. Б. Пропранолол. В. Верапамил. Г. Дилтиазем.13. Пациент на 68 г. с артериална хипертония и хронична ИБС съобщава за прекаран миокарден инфаркт. Посочете антихипертензивните препарати, които намаляват болестността и смъртността при пациент с прекаран ОМИ: А. Атенолол. Б. Метопролол. В. Клонидин. Г. Хидрохлоротиазид.Каталог: files -> DIR%203A -> Head%201
Head%201 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%201 -> Небета-лактамни антибиотици  Аминогликозиди (аминозиди)
Head%201 -> Предмет на фармакологията. ДрòГИ. Лекарство. Препарати. Аптека. Фармакопея. Рецепта. Лекарствена информация
Head%201 -> Общи анестетици  Инхалационни анестетици
Head%201 -> 9 Заверка: сънотворни лекарства
Head%201 -> Упражнение №23 Заверка: сулфонамиди (конкурентни антагонисти на пабк)
Head%201 -> Твърди лекарствени форми  Таблетки за орално приложение
Head%201 -> 4 Заверка: нестероидни противовъзпалителни лекарства
Head%201 -> Опиоидни аналгетици (морфиномиметици) ▲Основни видове болка (остра, хронична, невропатична, транзиторна) и нейното фармакологично повлияване
Head%201 -> I. обща фармакодинамика  Лекарствено действие и лекарствен ефект  Структурно неспецифично действие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница