Запитване за оферта за избор на доставчик на помпа за захранване на трифазен декантерДата07.05.2017
Размер47.09 Kb.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА

ПОМПА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ТРИФАЗЕН ДЕКАНТЕР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да ни оферирате доставката на един брой помпа съгласно настоящото техническо задание.
ОФЕРТИТЕ ЗА ПОМПАТА ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Модел, тип на помпата: NEMO® помпа тип NM 045 BY 01 L 06 B или идентична.

Изискване за взривозащитено изпълнение.

Помпата е за осигуряване оптимално захранване с продукт на трифазен декантер, тип CrudMaster CF 4000. Същият е с ATEX-класификация: ATEX II 2G IIB T3. Оферираната помпа трябва да бъде съобразена с тези условия на работа.

2. Производителност на час – 10 m3 /h;

3. Основни технически параметри  • Захранващ продукт

- Относително тегло – кг/м3 ~ 850;

- рН – стойност - > 2

- Динамичен вискозитет – ср. 1,2


  • Корпус на помпата/ свързване

- материал на корпуса – 1.4462 = Duplex

- положение на фланеца – вертикално нагоре

- функция на свързване на корпуса – смукателна страна

- фланец – DIN 2501

- ном. диам. налягане за корпуса на помпата – 80/16

- фланец на изхода – DIN 2501

- ном. диам. налягане за фланеца на изхода – 80/16

- функция – свързване на налягане

- уплътнения на корпуса – FPM


  • Уплътнение на вала

-марка – EagleBurgmann

-устройство – еднодействащо патронно уплътнение;

-тип – Cartex-QN15

-диаметър – 43 мм.

4. Количество на доставката - 1 /един/ брой;

5. Срок на доставката – 30.06.2013г.;

6. Опции - всички възможни опции над базовото оборудване
II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ И ПОТВЪРДЯТ:

1. Възможностите за доставка на помпа, отговаряща на техническите параметри по т. I.

2. Твърда цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

3. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет” /Incoterms 2010/.

4. Срок на доставка (в седмици).

5. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.

6. Гаранция– минимум 24 месеца от въвеждане в експлоатация.

7. Предоставяне на сертификат за произход и качество. Оферираната помпа да е сертифицирана съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.

8. Представяне на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

9. Валидност на офертата – до 31.12.2013г.;ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Качествени изисквания: Помпата да отговаря на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларация за съответствие, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация и др. – Кандидатите следва да потвърдят изискването.

2. Кандидатите да изготвят списък /референции/ с всички местоположения, където се използва същата помпа или идентична на тази, която се предлага на “Асарел – Медет” и да се посочат задължително имената на лица за контакти и телефонни номера и e-mail за справки относно работата на оборудването.

4. Кандидатите да изготвят списък на всички основни компоненти на оферираната помпа с посочени цени, експлоатационен живот /в работни часове/ на всеки компонент.

5. Кандидатите по настоящата процедура трябва ясно да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на помпата, да се посочат сервизни и складови бази, срок за доставка на резервни части.

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да гарантира следното:

1. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави пълна ценова листа на производителя на всички резервни части, консумативи и основни възли на помпата в USD и лева без ДДС, валидна за 2013 година, като от 2014 година годишните корекции ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно.

2. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави на “Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация и безопасност при работа на помпата, сервизни наръчници, каталог на резервни частите – по 2 /два/ комплекта. Документацията да бъде на български език.

3. При сключване на договор избраният кандидат трябва да осъществи специално обучение на операторите и ремонтния персонал на “Асарел - Медет” АД за работата и ремонта на доставената помпа.


IV. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  1. Техническо съответствие.

  2. Цена.

  3. Гаранция.

  4. Удовлетворяване на допълнителните изисквания по задание.


V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:До нач. отдел “Мониторинг” на адрес: 4500 Панагюрище, „Асарел-Медет”АД .

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.
На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на помпа за декантер»

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

2. Офертите се класират само на един кръг.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.4. Краен срок за предоставяне на офертите 16:00 часа на 10.04.2013г.

5. Лица за контакти.

По технически въпроси:  • тел.0357/60 664, вътр. : Г-н Б. Машев – Проект мениджър;

  • тел 0357/60 350, вътр.: Г-н С. Трошанов-Н-к Цех;

По търговски въпроси:

- Г-н П. Паланкалиев – Ръководител отдел «Доставки»

e-mail: palankaliev@asarel.com
Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница