Заседание на Регионален съвет София при Синдиката на железничарите в България. Присъстваха 18 председатели и представители на осоДата01.01.2018
Размер65.81 Kb.
ТипЗаседание
Синдикат на железничарите в България.

Регионален съвет-София

Гр.София ПК 1233 бул.”М.Луиза” №106 тел. 02/9310785 .

Протокол


№ 4
Днес 03.11.2011г. в гр.София - зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката на железничарите в България.

Присъстваха 18 председатели и представители на ОСО:
№ по ред

Поделение

Организация

Председател /представител/

1

ПТП София

район София град

Елена Василева Колова

2

ПТП София

район София окръг

Мариана Василева Андонова

3

ПТП София

район Дупница

Цанка Михайлова Бачева


УДВГД София

4

ПТП София

район Перник разпределителна

Здравко Йорданов Кръстев

5

ПТП София

Подуяне разпределителна

Александър Иванов Стойчев

6

ПТП София

район Мездра

Веселка Симеоноа Готова

7

ППП – София

превозна дейност

Неделчо Добрев Шишков

8

ППП – София

вагонен район Надежда

Йордан Стайков Стефанов

9

ППП София

ЛД София ел.тяга

Кольо Аврамов Александров

10

ППП София

ЛД София дизели

Александър Никодимов Петров

11

ППП София

ЛД Мездра

Виктор Макавеев Луковижденски

12

ЖПС София

район София град

Деян Георгиев Георгиев

13

ЖПС София

район София окръг

Ганка Борисова Кръстева

14

УДВГД София

район София – град

Запрян Стоименов Краешки

15

УДВГД София

район Враца

Емил Кирилов Трифонов

16

УДВГД София

район Мездра

Валентин Борисов Вълчев

17

ЖПС Враца
Христо Андреев Ковачев

18
РС София

Ивайло Пенчев Иванов

както и колегите от ОСО София-град при УДВГД София и председателя на СЖБ г-н инж.П.Бунев.

Заседанието протече при следния


Дневен ред:

1.Ситуацията в БДЖ ЕАД, дружествата и НКЖИ. Участието на организациите от Регион София в предстоящите ефективни стачни действия.

2.Разни.
По първа точка от дневния ред:

И.Пенчев запозна присъстващите с хода на преговорите по КТД в ДП „НКЖИ”,а Й.Стефанов и К.Александров - в БДЖ.

П.Бунев обясни общата ситуация, започналата процедура по масови уволнения, разказа за проведените поредици от срещи с ръководствата на БДЖ, министъра на финансите и министър-председателя. Изрази становището си по предстоящите действия след решението на КС да се продължат действията по ЗУКТС.

Отношение взеха М.Андонова, З.Краешки, К.Александров, Й.Стефанов, Ал.Петров, Е.Кирилов, Ст.Музийски ( ОСО София-град).


След станалите дебати с 18 гласа „За”, без „Въздържал се” и „Против”бе гласувано:
Регионален съвет София на СЖБ:

1. Установява поредица от координирани действия от страна на работодателите за унищожаване на държавните железопътни структури:

  • целенасочено минимизиране дейността и задушаване на предприятията чрез закриване разпределителните гари, недостига на товарни вагони, отмяна на една трета от движещите се пътнически влакове, намаляване до невъзможност за обслужване на населението състава на останалите все още композиции;

  • действия или намерения за унищожаване и отделяне на цели дейности и звена – колетна, охранителна, ремонтна дейност, товарни превози и т.н.;

  • провеждане на поредица от безкрайни и често коренно противоположни „структурни реформи” без консултации и дори уведомяване на социалните партньори;

  • целенасочено бавене, водене на непродуктивни преговори и фактически отказ от сключване на колективни трудови договори;

  • незачитане синдикатите като представители на работниците и служителите.

2. Приветства и подкрепя решението на координационния съвет на СЖБ и ръководните органи на синдикалните ни партньори за провеждане на ефективни стачни действия като единствено възможен и спасителен изход от пълното деградиране и унищожение на държавните железници.
3. Задължава председателите на основните синдикални комитети, членовете им и синдикалните ръководства от региона да направят всичко възможно за информиране на железничарите за сложилата се ситуация, причините и виновните и единственият изход – провеждане на ефективни стачни действия.

По втора точка от дневния ред

И.Пенчев запозна РС със състоянието на постъпилия членски внос от отделните ОСО. Изрази убеденост, че и в бъдеще чл.внос ще продължи да се събира на ръка.

Председателя на РС предложи да се поемат част от разходите на петима колеги охранители, които имат намерение да водят съдебни дела за незаконно уволнение. Разясни, че те са членували в организацията към БДЖ ЕАД – на пряк отчет при председателя на СЖБ. Прави предложението с мотива, че това е възможност да докажем незаконността на предприетите от работодателя съкращения.
РС Реши:

Да се отпуснат индивидуални безлихвени заеми в размер на 200 лв всеки на петима колеги – охранители за водене дела за незаконно уволнение.

Гласували 16 „За”, „Против” и „Въздържал се” няма.
Бе решено да се даде едноседмичен срок на ОСО за заявки на бройките календари за 2012г.
По предложение на Ал.Петров

РС Реши:

Да се зададе въпрос на КС на синдиката кога ще бъде отпечатан и раздаден новия Устав на СЖБ?

Гласували 16 „За”, „Против” и „Въздържал се” няма.
По предложение на председателя на РС
РС Реши:

При пенсиониране на секретар-касиера на РС да се изплатят обезщетения в размера на действалите до сега колективни трудови договори.

Г-жа Борисова при желание да продължи да работи като секретар-касиер на 4 часов работен ден и ½ минимална работна заплата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик: Председател РС:

/Ц.Борисова/ /инж.И.Пенчев/Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница