Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница7/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

3.2. Алтернативи по тип на оборудване


Алтернативите по тип на оборудване са разгледани в зависимост от:

 • Възможните доставчици на оборудване и техните стандартни производства. Фирмите, които са проучвани, са: MAVEL, HYDROHROM, VOITH, BELL, Вапцаров - Плевен, Енергоремонт – Пловдив.

 • Данните за напор и дебит (застроено водно количество).

При тези условия са приети като възможни следните алтернативи.

За МВЕЦ “Мартиново”

 • Поради нето напор Нн = 30,00 m за І вариант и Нн = 27,20 m за ІІ вариант единствено възможно е монтиране на една турбина тип Францис за двата варианта. МВЕЦ “Мартиново” е в началото на системата, водите, обработени от нея, се подават към МВЕЦ “Чипровци-нова” и не се оправдава монтирането на втора турбина.

За МВЕЦ “Чипровци-нова”

 • Две турбини тип Францис на хоризонтална ос;

 • Една турбина тип Пелтон на хоризонтална ос;

 • Една турбина тип Пелтон на вертикална ос;

 • Една турбина тип Turgo impulse (Турго импулс) на хоризонтална ос;

 • Една турбина тип Cross Flow.

Всеки един от предлаганите типове турбини за МВЕЦ “Чипровци-нова” има своите предимства и недостатъци, но турбината тип Пелтон има определено техническо предимство при размера на нетния напор по двата варианта и водното количество. Освен това турбина тип Пелтон на вертикална ос води до по-компактно решение на машинна зала на централата.

Поради посочените предимства на турбина тип Пелтон, в МВЕЦ “Чипровци-нова” са приети две турбини тип Пелтон на вертикална ос.


3.3. Алтернативи по начин на управление на регулирания
обем на яз.”Мартиново”


Наличието на яз.”Мартиново” създава възможност за работа на централите на:

 • силов режим с използване на регулирания в язовира обем в определен период от време в денонощието с производството на върхова електроенергия в енергийната система;

 • течащи води, като се използва естественият приток на р.Мартиновска и ограниченият обем от яз.”Мартиново” с максимална сработка на водните нива в язовира от 1,0 m.

Естествената приточност към яз.”Мартиново” и сериозните нарушения на режима на оттока на р.Мартиновска със засягане на участъка от МВЕЦ “Чипровци-нова” до ВЕЦ ”Чипровци-стара” с обща дължина около 7,5-8 km (р.Мартиновска е с наименование р.Чипровска под МВЕЦ “Чипровци-нова”) води до значителни въздействия върху речната екосистема на реката при работа на централата във върхов режим.

Посочените условия определят двете централи да работят като деривационни централи на течащи води, с което режимът на оттока на р.Мартиновска под МВЕЦ “Чипровци-нова” не се нарушава.

Алтернативите по използвания акумулиран обем в яз.”Мартиново” включват и разглеждането на:


 • едностъпална схема (вариант А и В по местоположение);

 • двустъпална схема (І и ІІ вариант по местоположение).

Приета е двустъпалната схема.

3.4. Алтернативи по параметри на отделните съоръжения


В инвестиционното предложение са извършени оптимизационни изчисления по определяне на:

 • размера на застроеното водно количество;

 • диаметрите на напорните водопровеждащи съоръжения (напорна деривация, напорни тръбопроводи) към МВЕЦ. При определяне на диаметрите на водопровеждащите съоръжения е от значение видът на материала, от който са изпълнени. Разгледани са два случая с използване на стоманени и стъклопластови тръби. По решение на Възложителя могат да се използват стоманени и стъклопластови тръби с оглед на цените за закупуването им.

3.5. Нулева алтернатива


Малките ВЕЦ са желан и необходим източник за производство на електроенергия в страната. Възложителят приема резултатите от енергоикономическото изследване, разработката на отделните съоръжения и цялата схема като приемлива за инвестиране от негова страна. След приемане на предложените от проектанта мерки за опазване на околната среда, няма основание за подкрепа на нулевата алтернатива.

3.6. Оценка на алтернативите с оглед въздействието
върху околната среда


Разгледаните алтернативи в инвестиционното предложение са със съпоставими въздействия върху околната среда.

Вариант А по местоположение е по-приемлив от гледна точка на дължината на р.Мартиновска с нарушен режим на оттока, но има значимо отрицателно въздействие върху земи и ландшафт.

Вариант В и І вариант имат нарушение на режима на оттока на р.Мартиновска на дължина около 3000 m, но практически имат незначително влияние върху земи, растителен и животински свят, ландшафт. Вариант В и І вариант като цяло използват съществуващи антропогенно повлияни земи за трасетата на напорната част на системата. Основният недостатък е необходимост от изтакане на езерото до кота мъртъв обем и опасност от изпускане на значителен наносен отток в р.Мартиновска.

ІІ вариант има значителни предимства с оглед въздействието върху околната среда спрямо останалите варианти. Изгражда се нова водовземна кула от яз.”Мартиново” за МВЕЦ “Мартиново” на левия бряг на езерото на кота само 6,00 m под кота водно ниво, с което при бавно изтакане на езерото от съществуващата водна кула при котата на водовземането за рудодобива няма опасност от изпускане на наноси и повишаване мътността на р.Мартиновска по време на строителството на МВЕЦ “Мартиново”. Засегнатият участък от реката с нарушен режим на оттока е със 100 m по-къс. По отношение на земи и въздействията на МВЕЦ “Чипровци-нова” са по-добри от І вариант поради изместване на оста на водната кула и напорния тръбопровод.

Схемата по ІІ вариант освен енергоикономическата ефективност е съобразена с реалните условия на територията и има определено по-значими предимства по отношение въздействие върху околната среда, особено при МВЕЦ Мартиново. Изграждане на ново водовземно съоръжение от яз.”Мартиново” има своята значимост и за сигурност на системата при експлоатация.

При предлагания ІІ вариант проектантът е предвидил мерки за смекчаване на отрицателните въздействия: • задължително оставяне на минимално допустимия отток в р.Мартиновска от яз.”Мартиново” до изтичалото (долна вада) на МВЕЦ “Чипровци-нова”;

 • незасягане на пътя гр.Чипровци – с.Мартиново и безопасност за движението по него.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница