Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”


Описание на експлоатацията на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”страница4/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.4. Описание на експлоатацията на МВЕЦ “Мартиново”
и МВЕЦ “Чипровци-нова”


Общата инсталирана мощност на двете централи е P = 796 kW. Произведената от тях електроенергия средно годишно е в размер на W = 2,89 GWh.

Производствените показатели на двете централи са:


МВЕЦ “Мартиново”
Застроено водно количество

Qзастр. = 1,00 m3/sБруто пад

Нбр. = 28,20 mНето пад

Нн. = 27,20 mЗастроена мощност

P = 226 kWПроизводство на електроенергия (средна година)

W = 0,81 GWhЕкологично водно количество

Qек. = 0,065 m3/sМВЕЦ “Чипровци-нова”
Застроено водно количество

Qзастр. = 1,00 m3/sБруто пад

Нбр. = 84,50 mНето пад

Нн. = 68,50 mЗастроена мощност

P = 570 kWПроизводство на електроенергия (средна година)

W = 2,08 GWh

В МВЕЦ “Мартиново” е монтирана една турбина тип Францис, а в МВЕЦ “Чипровци-нова” – две турбини тип Пелтон на вертикална ос. Изнасянето на произведената електроенергия става на напрежение 20 kV, като и за двете централи отстоянието до СН 20 kV е около 50 m.

Трансформаторите са трифазни, като е предвиден във всяка централа и трансформатор за собствени нужди. Към МВЕЦ “Чипровци-нова” има комплектен капсулован трансформаторен пост.

Съоръженията в МВЕЦ са защитени с всички необходими електрически и хидромеханични защити.

Управлението на централите, включително непрекъснатото наблюдение за състоянието на съоръженията е предвидено да се изпълнява от програмируема логическа контролерна система с необходимата хардуерна и софтуерна конфигурация, осигуряваща автоматично и ръчно управление на съоръженията с необходимите блокировки, визуализация и регистрация на основните параметри и данни за работа на централите.

МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” са деривационни централи на течащи води, като МВЕЦ “Мартиново” има къса напорна част.

За осигуряване на безопасни условия на работа на двете централи, включително пожарна безопасност, се предвижда да се доставят всички защитни средства съгласно изискванията на нормативните документи.

По време на експлоатация в Инструкцията за експлоатация се предвиждат всички необходими технически и организационни мерки, както и изисквания за квалификация на експлоатационния персонал с цел осигуряване на безопасни условия на работа.


2.5. Използвани природни ресурси по време
на строителството и експлоатацията
на МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”

По време на строителство


Природните ресурси, използвани по време на строителство на двете централи, се определят в зависимост от извършваните строителни работи: изкопни и взривни (при необходимост и по изключение), насипни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни работи.

Изкопните работи са по трасетата на напорната част и сградите на централите. При тях се изземват земни и скални маси, като почти целият обем на изкопите се използва за обратна засипка, рекултивация и подобряване на пътищата за достъп до напорната деривация и сградата на МВЕЦ “Чипровци-нова”.

При строителството на централите и производството на оборудването се използват дървесина и метали (за кофраж, армировка, пасарелки, тръби – при избор на стоманени тръби, затворни органи), бетон (чакъл и цимент), хидроизолации, латекс, бои.

Най-близо разположената налична база за осигуряване на строителните материали е тази в гр.Монтана. Тя е в състояние да удовлетвори нуждите по време на строителството. Отстоянието от обектите на хидроенергийната система е около 24,4 km. Транспортирането им ще се извършва по републиканската пътна мрежа (до гр.Чипровци) и по общинската (до яз.”Мартиново”). Основна площадка за временно съхранение на строителни материали и оборудване е тази при язовира, която позволява при необходимост определяне на площи и складове за тях. На площадката на МВЕЦ “Чипровци-нова” възможност за дълготрайно съхраняване на оборудването няма. Това налага изготвяне на прецизен график за доставка или ползване на базата на МВЕЦ “Мартиново”.

Видът и обемът на използваните суровини и материали ще се определи в следваща фаза на проектиране.

По време на експлоатация


За производство на електроенергия от МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” се използват водите на р.Мартиновска, резервирани в яз.”Мартиново”. Застроеното водно количество на двете централи е Qзастр. = 1,00 m3/s при годишен обработваем обем Vобр. = 12,40.106 m3 и годишна използваемост Т = 3455 h.

Проведените от проектанта хидроложки, водостопански и енергоикономически изследвания доказват възможност за обработване на посочените обеми в средногодишен разрез, с което се гарантира ефективност на работата на двете централи.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница