Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница12/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Таблица 4.3.

Въздействие върху околната среда на отпадъците, генерирани при строителство на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Таблица 4.4.

Въздействие на рисковите енергийни източници (шумове, вибрации) върху

околната среда по време на строителство

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Таблица 4.5.

Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на културното наследство по време на строителство

Фактори

Значими въздействия върху компонентите на околната среда

Културно наследство

Здравен риск

Рискови енергийни източници

Атмосфера

Атмосферен въздух

Води

Почви

Земни недра

Ландшафт

Защитени

територииБиологично разнообразие

Повърхостни

Подзeмни

Флора

Фауна

Емисии във въздуха
Отпадъчни води
Отпадъци
Рискови енергийни източници
Дискомфорт

Таблица 4.6.

Въздействие върху околната среда на отпадъчните газове, генерирани при експлоатация на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества

Таблица 4.7.

Въздействие върху околната среда на отпадъчните води, генерирани при експлоатация на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни веществаТаблица 4.8.

Въздействие върху околната среда на отпадъците, генерирани при експлоатация на инвестиционното предложение

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Таблица 4.9.

Въздействие на рисковите енергийни източници (шумове, вибрации) върху

околната среда по време на експлоатация

Компоненти

ППР

ННПР

КУ

КТ

СТ


ДДТ

ПО


ВВР

ППОЛ

ООТР

1. Атмосфера2. Атмосферен въздух.3. Води- повърхностни води- подземни води4. Почви5. Земни недра6. Минерално разнообразие7. Ландшафт8. Природни обекти - защитени територии9. Биологично разнообразие- Флора- Фауна10. Културно наследство11. Здравно състояние (работници, население)12. Рискови енергийни източници13. Отпадъци и опасни вещества
Таблица 4.10.

Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време на експлоатация

Фактори

Значими въздействия върху компонентите на околната среда

Културно наследство

Здравен риск

Рискови енергийни източници

Атмосфера

Атмосферен въздух

Води

Почви

Земни недра

Ландшафт

Природни обекти -

Защитени територииБиологично разнообразие

Повърхостни

Подзeмни

Флора

Фауна

Емисии във въздуха
Отпадъчни води
Отпадъци
Рискови енергийни източници
Дискомфорт

Таблица 4.11.

Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време на закриване и рекултивация

Фактори

Значими въздействия върху компонентите на околната среда

Културно наследство

Здравен риск

Рискови енергийни източници

Атмосфера

Атмосферен въздух

Води

Почви

Земни недра

Ландшафт

Природни обекти - Защитени територии

Биологично разнообразие

Повърхостни

Подзeмни

Флора

Фауна

Емисии във въздуха
Отпадъчни води
Отпадъци
Рискови енергийни източници
Дискомфорт  • Трансгранично въздействие

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на бившата площадка на „Кремиковци”АД. Местоположението на площадката на инвестиционното предложение, същността на инвестиционното предложение, прилагането на необходимите мерки за минимизиране или премахване на негативните въздействия и отдалечеността от други държави не предполагат трансграничен характер на въздействие.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница