Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница23/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

14.2 Надзорен Съвет


Дейността на Управителния съвет на Дружеството се контролира от Надзорния съвет. Настоящият състав на Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД е както следва:

Мандатът на настоящия Надзорен съвет на Емитента изтича на през Август 2012 за Константин Зографов и през юли 2014 г. за всички останали членове.

1. „ДЗХ” АД – Председател на Надзорния съвет

Бизнес адрес и функции в Емитента

„ДЗХ” АД е випсано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 130020928 и седалище и адрес на управление, както следва: гр. Банкя, Тенев баир 23. Предметът на дейност на дружеството е „Посредничество, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, транспортна дейност, проектиране и строителство, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона”.

„ДЗХ” АД изпълнява функциите на председател на Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД. В Надзорния съвет на Дружеството, „ДЗХ” АД се представлява от Елена Петкова Кирчева. Бизнес адресът на Елена Петкова Кирчева е както следва : Vienna Economic Forum (Виенски икономически форум), Stubenring 16/3, 1010 Vienna, Austria.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

„ДЗХ” АД не изпълнява функции, извън Емитента, които да са значителни по отношение на Емитента. Предметът на дейност на дружеството е посочен по-горе.

Представляващата „ДЗХ” АД Елена Петкова Кирчева изпълнява следните функции, извън Емитента:

Член на Управителния съвет и Генерален секретар на Vienna Economic Forum (Виенски икономически форум), гр. Виена, регистриран съгласно Австрийския закон за сдруженията през април 2004 г

Член на Съвета на директорите на Идея Комм АД.

Фамилни връзки

Елена Петкова Кирчева не се намира в роднински връзки с друг член на Надзорния съвет или с член на Управителния съвет на Емитента.Управленски опит и знания

Елена Петкова Кирчева е завършила висшето си образование в СУ „Климент Охридски”, специалност „Право”. Г-жа Петкова има богат административно управленски опит в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, академичен и преподавателски опит в сферата на правото и икономиката, богат опит в дипломацията – дългогодишен посланик на Република България в Швейцария, Лихтенщайн, Финландия и Австрия. Носител на Голям златен почетен орден на лента за заслуги към Република Австрия.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта

През последните пет години „ДЗХ” АД не е: • свързано с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация.

 • официално публично инкриминирано и/или санкционирано от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишавано от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

Представляващата „ДЗХ” АД в Надзорния съвет на Емитента Елена Петкова Кирчева, през последните пет години не е:

 • осъждана за измама;

 • свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминирана и/или санкционирана от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

2. Константин Кузмов Зографов – Зам. председател на Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Константин Кузмов Зографов е както следва : Индустриален холдинг България АД, гр. София, бул. В. Левски 47.

Константин Кузмов Зографов изпълнява функциите на Зам. председател на Надзорния Съвет на „Индустриален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Константин Кузмов Зографов изпълнява следните функции, извън емитента: • Член на Съвета на директорите на Булярд АД;

 • Член на Съвета на директорите на Приват инженеринг АД;

 • Член на Съвета на директорите на Хидро пауър България АД;

 • Член на Съвета на директорите на КЛВК АД;

 • Член на Съвета на директорите на Български корабен регистър АД;

 • Член на Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД;

 • Член на Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД;

 • Управител на ЕКО Консултинг ООД;

 • Член на Управителния съвет на Сдружение Ре Енерджи;

 • Член на Управителния съвет на AFCEA секция София;

 • Регионален Вицепрезидент за Средиземноморския и Черноморския регион и Асоцииран директор на AFCEA International.

Фамилни връзки

Константин Кузмов Зографов не е свързан с родствени връзки с друг член на Надзорния Съвет и с член на Управителния съвет на Емитента.Управленски опит и знания

Константин Кузмов Зографов е завършил висшето си филологическо образование, специалност „Източни езици – турска филология” във ВНВУ Васил Левски, Велико Търново. Г-н Зографов има административно управленски опит в Министерство на отбраната, Генералния щаб и търговски дружества. В периода 1999 г. - до юли 2003 г., г-н Зографов е Председател на Надзорния съвет на ИХБ. От месец юли 2003 г., до настоящия момент изпълнява функциите на Зам.председател на Надзорния съвет на ИХБ.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта

През последните пет години Константин Кузмов Зографов не е: • осъждан за измама;

 • свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

3. Снежана Илиева Христова – Независим член на Надзорния Съвет на „Индустриален Холдинг България” АД

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Снежана Илиева Христова е както следва: ГП Алианц България, гр. София, ул. Дамян Груев 42.

Снежана Илиева Христова изпълнява функциите на член на Надзорния Съвет на „Индустриален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Снежана Илиева Христова извършва следните дейности, извън Емитента: • Генерален представител на Алианц България холдинг АД и собственик на ЕТ Снежана Христова-2000;

 • Член на Съвета на директорите на ЗАД Алианц България живот;

 • Член на Съвета на директорите на Стадис АД;

 • Член на Съвета на директорите на Аладис АД;

 • Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Асцела АД;

 • Управител на Алхена ЕООД;

 • Управител на Европа 2007 ООД.

Фамилни връзки

Снежана Илиева Христова не е свързана с родствени връзки с другите членове на Управителния Съвет или с някой от членовете на Надзорния Съвет на Емитента.Управленски опит и знания

Снежана Илиева Христова е завършила висше икономическо образование, специалност „Застрахователно дело” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Г-жа Христова притежава административно управленски опит в търговски дружества.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта

През последните пет години Снежана Илиева Христова не е: • осъждана за измама;

 • свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация.

 • официално публично инкриминирана и/или санкционирана от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница