Дозиране и приложение на сърдечни гликозидистраница12/12
Дата06.05.2017
Размер0.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Задължения на мед.сестра


1. Да подготви кабинета – необходимите принадлежности;да се проветри помещението и да се затопли до 20-22о

2. Да регулира потока на децата, без среща на излизащите и влизащите

3. Документира всички данни

4. Помага при осъществяване на прегледа

5. Повишава здравната култура на родителите

6. Изготвя личната здарвно-профилактична карта – тя включва данните на детето, имунизации, двигателната активност, соматичните показателиНеобходими принадлежности


 • теглилка тип Везна 5-10 кг

 • разтомер

 • индивидуални чаршафи или пелени

 • сантиметър

 • кърпички или лигнин

Алгоритъм


 • дезинфекция на ръцете

 • върху дюшека се слага мушама

 • бебето се съблича

 • никога не се оставя бебето без наблюдение

 • бебето се поставя с пелината върху теглилката

 • след това се слага в дюшека и се измерва главата (най-изпъкналата част), гърдите, корема (съотношение между гръдния кош и корема), оглед на гънките

Задължение на м.с. при провеждане на имунизации и ваксинация
1. Какво е специфична имунопрофилактика


– метод за създаване на изкуствен имунитет с цел предпазване от заразни болести.

2. Какво е имунитет


– невъзприемчивост на организма към дадено заболяване, т.е. към причинителя на заболяването.

Имунитета се постига пасивно или активно. • пасивно – чрез въвеждане на имуноглобулини

 • активно – чрез ваксинация

Видове имунитет:

 • вроден

 • придобит – естествено и изкуствено

3. Какво е имунизация – поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет срещу болестта, за която е предназначена ваксината.

4. Какво е реимунизация – поставяне след определен период на допълнителна доза от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето

5. Общи правила при ваксинации


  • пасивни – въвежда се имуноглобулин, които имат предимство като бързо предпазващо средство, но за кратко време

  • активни – организма се конфронтира с антигени на заболяванията и изгражда имунитет. Защита се постига бавно, но е за дълго време

6. Видове ваксини:


 • убити – необходимо е няколкократно инжектиране

 • живи – рискови ваксини, способни са да размножават причинителя на инфекцията.

 • химични

 • рекомбинантни

7. Противопоказания за ваксинаци:


 • температурни състояния

 • инфекционни заболявания

 • диария

 • след големи операции

 • бременност

 • имунна слабост

 • алергия към съставките

Поставянето им може да се отложи, но не повече от 6 месеца.

8.Анамнеза за ваксинации


1. Общо здравословно състояние

2. Имунен дефект и имунна слабост

3. Прекарани инфекциозни заболявания

4. Алергия

5. Наличие на бременност

9.Реакции на организма след ваксинации:


 • зачервяване

 • оток

 • болка в областта на инжектиране

10. Имунизационен календар – в съотетствие с наредба номер 2 на Министерството на здавеопазването задължителите имунизации и реимунизации са срещу: туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, морбили, рубеола, полиомиелит, епидемичен паротит

11. Документация при ваксинация:


 • да се води двойна документация – за лекаря и за пациента

 • всяка ваксинация се вписва в здравната книжка

 • м.с води журнал с имунизирани болни като вписва дата, вид вкасина, начин на приложение, количество, име на ваксината, номерът на серията, срокът на годност, място на прилагане и името на лекаря, който е присъствал по време на имунизацията12. Начин на приложение на ваксините


Перорално – капки

Парентерално – вкожно, s.c и i.m


13. Задължение на м.с при планиране на имунизации


 • вписва всички подлежащи в книгата

 • уведомява всичнки подлежащи за вида и дата на ваксината и предварителния преглед на пациента

 • планува (за 3 месеца) и получава от РИОКОЗ биопродукти. Осигурява транспортирането им, стхранението и приложението им в срока на годност

 • осугурява стерилен медицински инструментариум и дезинфекционни средства

 • извършва промоция на имунопрофилактиката – за значението на ваксинити

 • извършва отчети към РИОКОЗ, свързана с дейността на имунизациите

14. Задължение на м.с при прилагане на ваксините


  • подробно се запознава с указанията и приложението на ваксините

  • оглежда опаковката – макроскопски оглед, срок на годност, брой дози

  • спазва правилата на асептика и антисептика

  • вписва данните за имунизации и реимунизации в книгата

  • предоставя данни за извършените имунизации на мед.лица в училищния кабинет

  • изпраща за консултация в пневмофтизиатрични диспансери пациенти, при кото има затруднение за отчитане на проба Манту

  • проследява местните и общи реакции на ваксинираните и уведомява отдел Противоепидемичния контрол при установяване на нежелани реакции

  • спазва интервалите между приетите за една и съща ваксина

  • да спазва срока за отложените имунизации

  • търси отговорност за неявилите се деца

15. Задължителни имунизации в РБългария


 • против вирусен хепатит В – прави се още след раждане.

Провежда се в три дози - първия до 24-ия час, втория – до първия месец, и трето – до шестия месец в доза 0.5 мл за деца; 1 мл за възрастни.

- Начин на приложение: i.m. на рамото на делтоидния мускул (на горната външна третина; масажира се мястото)
  • против морбили, паротит (заушка), рубеола – имунизации и реимунизации – 0.5 мл s.c или i.m.
  • против полиомиелит – в три приема

- вид на ваксината – жива и течна

- начин на приложение – per os накапват се 2 капки в основата на езика. Важно е 2 часа след това да не се хранят и да не приемат течности. Главата да е леко повдигната нагоре към светлината като майката държи главата на детето. Първо трябва да се преглежда от лекар – да няма зачервяване, оток, нараняване. Езикът трябва да е чист. Ако се е нахранил в скоро време да пие вода. След извършването на имнунизацията майката да наблюдава бебето вкъщи – за темература, пулс, апетит, повръща ли

- кога се извършва – на 2-ия, 3-ия, 4-ия месец и реимунизация на 14-ия, 22-ия месец и на 7-та година

 • против туберкулоза


- вид на ваксината – жива БЦЖ ваксина

- начин на приложение – вътрекожно 0.1 мл на лявото рамо за идентичност. Образува се язвичка на рамото и изчезва след една седмица и остава белег като габарче.

- кога се прилага – от 48-ия час след раждане; до 2-ия месеж се прави БЦЖ без да се направи проба Манту. На 7 месец – проверка за белег след БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ с ППД) и отрицателните се имунизират. Извършва се вътрекожно по средата на вътрешната част на предмишницата на дясната ръка – 0.1 мл. Пробата се отчита на 72-ия час. Образува се инфилтрат, чийто диаметър се измерва с линия. До 5 мм – е отрицателна; над 5 мм – е положителна. БЦЖ се прави в срок до 14 дни след направена проба Манту

 • Против дифтерия, тетанус и коклюш


- вид на ваксината – комбинирана

- начин на приложение – 0.5 мл s.c – без масажиране на крака или ръката

Имунизациоония календар е задължителен за всички. Ако някой се откаже незабавно уведомяваме РИОКОЗ.

Хирургична обработка на ръцете

Обеззаразяването на ръцете на хирургичния екип е сериозен и труден етап в подготовката за операция, тъй като върху тях се намират много и разнообразни мироорганизми. Особено богати на микроби са: • поднокътните и околонокътните пространства

 • космите на китките на ръцете и предмишниците

 • всички видове ранички, одрасквания, възпалителни изменения

Микроорганизмите се намират не само на повърхността на кожата, но и в дълбочина в каналчетата на мастните и потните жлези, в околокосмените фоликоли, в гънките на кожата

Дезинфекцията на ръцете бива: хигиенна и хирургична.

Хигиенно измиване е обикновенното ежедневно измиване на ръцете със сапун и вода – преди хранене, след тоалетна, преди и след всички манипулации, при замърсяване. Целта е да се намали количеството на микроорганизмите. Препарати за хигиенно измиване са: манустерол Б, алдехиди, спирт, фезиасепт

Хирургичното измиване има за цел да се намали микробната флора и се извършва преди операция.


Условия за измиване на ръцете на м.с:
без маникюр и дълги нокти, без лак, без бижу и пръстени, изрязани нокти, прибрана коса; да бъде облечена с индивидуални дрехи – туника и панталон, шапка, маска, калцуни.

Условия на мивките за измиване:
да имат фотоклетка, мивката да е широка и по-висока от обикновенните, препаратът да е на удобно място, да има достатъчно голямо пространство между мивките, да има часовник за измерване на времето за дезинфекция на ръцете

Грешки, които можем да допуснем:


 • замърсяване на ръцете след дезинфекция

 • неправилно измиване

 • неспазване времето за измиване

 • да се пропусне неизмита част

 • неправилно изплакване

 • недостатъчно изплакване

 • негоден дезинфектант

Методи:


Преди всичко е задължително обикновеното хигиенно измиване със сапун и вода до лактита

1. Класически – метод на Фюрбрингер:


* необходими принадлежности: 3 стерилни четки, които са изварени в тенджера, миколич компрес от стерилен барабан, стерилен инструмент за подаване на миколич компрес, мушама, престилка, шапка, маска, калцуни, спирт 70’, йод, стерилни марлени квадратчета

* начин на извършване: Ръцете се обработват в следния ред: със стерилна четка и сапун се мият в продължение на 5 мин. китките на ръцете и предмишниците до средата им. Трикратно под струя вода сапунът се измива от ръцете, като се внимава водата да се стича от пръстите към лактите, а не обратно. Подава се втора четка от съда със стерилен корнцанг. Продължава се миенето с четка и сапун още 5 мин.на 2 пръста над китките. Миенето продължава и се извършва в такава последователност, че да се обработят еднакво и двете ръце. Затова трябва да се спазват известен ред и последователност. За да не остане неизмит участък прието е да се мие най-напред воларната стана на китката и предмишниците, като се минава на дорзалната страна и се извършва на улнарната страна. С третата четка се прави същото миене за 5 мин до китката, така че общата продължителност на такава обработка да бъде 15 мин.

След измиването ръцете се попиват със стерилен Миколич компрес най-напрес до китките, а след това с обратната страна на компреса предмишниците. Следва дезинфекция на ръцете със спирт 70’

2. Съвременни методи

 • Хибискръб – 5 мл от препара се разтриват върху мокри ръце в продължение на 1 минута и след кратко изплакване с вода се обтриват отново с 5 мл до 2 минути, обливат се със стреилна вода и се подсушават. Извършва се преи и след всяка операция и преди инвазивни манипулации (пункции, биопсия)

 • Пермравчена киселина – 8.1 мл мравчена кислеина от 85 % и 17.1 мл перхидрол се смесват в колба, която се поставя в съд с вода на стайна температура за 1 и 30 мин. След това сместа се долива с 1 л вода. Годен е само за деня, в който е приготвен

 • Хибитан глюконат 20% - ръцете се измиват с вода и сапун, изплакват и се и се обтриват с хибитан 1:40 в 70% етилов лкохол за 2 мин

 • Хлоросепт – ръцете се обтриват с 5 мл за 1 мин, изплакват се с вода и отново се третират с 5 мл от препарата за 2 мин. След това се изплаква обилно с вода и подсушават се със стерилен компрес

 • Хосписепт – 5 мл 2 мин

 • Стерилиум – 5 мл 2-3 мин

 • Идо-фор – 4 мл 2 мин

Алгоритъм за хирурическа обработка на ръцете по съвременния метод с Хибискръб


  1. Измийте ръцете си с течен сапун до лактите – за 1 мин.

  2. Изплакнете с течаща вода и дръжте ръцете над нивото на талията в страни от тялото с длани обърнати надолу

  3. Вземете с помощта на дозатор 5 мл. хибискръб

  4. втрийте енергично Хибискръб до лактите на двете ръце за 1 мин.

  5. Изплакнете ръцете, като водата се стича от пръстите към лактите

  6. Отново вземете Хибискръб чрез дозатора

  7. Втрийте енергично хибискръб до 2-3 мин над гривнената става на ръцете за 2 мин – по шестте стъпки

  8. Изплакнете ръцете, като водата отново се стича от пръстите към лактите

  9. Подсушете ръцете със стерилен Миколич компрес първо до китките, а след това с обратната страна на компреса – премишнииците

  10. Дайте знак за стерилност, за да избегнете неволно замърсяване

Обличане на операционно облекло за операция

Употребата на стерилно операционно облекло е основно изискване в хирургичната работа. След обеззаразяване на ръцете по някои от приетите методи сестрата преминава в операционната. За всеки оперативен ден е необходимо достатъчно количество операционно облекло, повече от това за предвидената оперативна програма

Пристъпвайки към обличането на операционно облекло, сестрата спазва определен последователен ред. Свободна от операции за деня м.с помага при обличането на асистиращата

Алгоритъм:


 1. Събличане на цивилните дрехи в помещение за преобличане

 2. Облича чиста туника и панталон

 3. Сваля всички бижута, пръстени, часовници

 4. Поставя си шапка, която да скрива косата й

 5. Поставя си маска

 6. Поставя си калцуни

 7. Извършва хигиенно и хирургично измиване на ръцете

 8. Подсушава ръцете си със стерилен Миколич компрес

 9. Държи ръцете си нагоре, над нивото на талията с обърнати на долу длани и отделени от тялото

 10. Сменя маската си със стерилна – помощника развързва връзките и сваля маската от лицето на м.с. Сестрата хваща маската в краищата и я поставя върху носа и устата. Помощника отзад развързва връзките на маската

 11. Изважда стерилна престилка от барабана и я подава на операционната сестра, която я хваща за горната й част, а долната се спуска внимателно надолу и се държи с опънати ръце на разстояние от тялото. След което облича престилката, като помощника завързва връзките на гърба, а операционната сетсра само увива връзките на ръкавите около ръцете си. След това операционната сестра хваща колана на престилката в средата, а помощника в краищата я завързва

 12. Помощника изважда ръкавиците от барабана и ги поставя върху стерилен компрес

 13. Талкира ръцете си с марличка

 14. При поставяне на гумени ръкавици се спазва правилото “ръка с ръка, ръкавица с ръкавица”. Хваща маншета на лявата ръкавица с палеца и показалеца на дясната ръка и я поставя на лявата си ръка. Пъха под маншетата на дясната ръкавица облечената с ръкавица ръка и я поставя на дясната си ръка.

 15. Поставя ръкавиците върху ръкавите на престилката (трябва много добре да се покриват ръкавите).

Поставянето на стерилни ръкавици създава безусловна стерилност, но тъй като по време на работа кожата на ръцете се изпотява и от повърхността й излизат микроорганизми, в ръкавиците се образува т.нар “ръкавичен сок”, който представлява добра среда за развитие на непатогенни дотогава микроорганизми, и при скъсване на ръкавицата може да се инфектира раната. Скъсаната или пробита ръкавица трябва веднага да се смени, ръката да се обработи със спирт и да се постави друга, стерилна ръкавица.


Наблюдение, обгрижване и обучение на диабетно болни в дома

1. Определение за диабет


Нарушение на обмяната на веществата в човешкия организъм. Основна проява на това нарушение е повишената кръвна захар. Захарния диабет представлява разстройство на въглехидратната обмяна, в резултат на инсулинов дефицид или на нарушения в действието на инсулина. Налице е хронична хипергликемия, дължаща се на недостиг на инсулин, на невъзможността да се рализират инсулиновите ефекти, или на двете заедно

Диабета е хронично заболявнае и обуславя значими социални проблеми за болния, семейството и обществото


2. Видове диабет:


- първи тип – инсулинозависим

- втори тип – неинсулинозависим

- трети тип – симптоматиен – като усложнение от друго заболяване

Първия тип диабет се среща при млада възраст особено на възраст 10-14г със силно намаляване на инсулинова секреция. То започва остро и внезпно с обилно уриниране, повишаване на

апетита, сухост в устата

Втория тип се среща при възрастни хора след 40 години със запазена инсулинова секреция. Развива се в резултат на нарушена чувствителност на клетките към действието на инсулина, заедно със забавяне или недостиг на секрецията. Съпътстващи заболявнаия са затлъстяване. Симптомите са: лесна уморяемост, сърбеж в гениталиите


3. Лабораторни изследвания


* проследяване на кр.захар

* при леко повишена кр.захар – орален глюкозотолерантен тест

* КЗП и УЗП

4. Роля на мед.сестра


 • да се запознае с условията и начина на живот на болния; дали живее сам; разполага ли със всички необходими неща; има ли кой да се грижи и за него. Ако е сам и няма кой да се грижи за него го свързваме със социалните служби

 • поддържане на двигателен режим на пациента – е много важен; трябва да се движат и да спортуват (но не се препоръчват състезателни спортове).

 • Хранителния режим зависи от двигателния режим

 • да поддържа добро състояние на кожата, лигавиците, зъбите, ноктите, стъпалата с цел предпазване от замърсяване и инфекции

 • спазване на диета номер 9 (най-основния момент при лечението) – да му подготвим примерно меню; храненията да е пето- или шестократно. Диетата е за цял живот. Забранено е алкохолът и тютюнопушенето

 • да ги обучим как да изследват кр.захар с глюкомер (и да изследва пред нас, за да видим дали се справя) и как да водят дневник – какви храни са приели, какви лекарства използват, колко е кр.захар, какви оплаквания са имали, какви други лекарства приема освен за диабета

 • постоянно поддържане на нормална кръвна захар

 • да обучим болния за работа с писалка и какви правила да използва; тя трябва да е убедена, че болният и близките могат да се справят и спазват правилата за инжектиране

 • наблюдение на общото му състояние

 • да обучим пациента да разпознае усложненията на заболяването (хипо- и хипергликемия) и как да се справи с тях

5. Усложнения на диабета:


  • сърдечно-съдови усложнения са главна причина за смъртта при повечето диабетици

  • бъбречни заболявания

  • мозъчен инсулт

  • инфекции

  • очни болести

  • неврологични нарушения

  • гангрена

Хипогликемия

Причини:


 • пропусната или недостатъчна консумация на въглехидрати след инжектиране на инсулин

 • предозиране на инсулин

 • силно физическо натоварване

 • консумация на алкохол

Признаци:


 • изпотяване

 • силен глад

 • нервност

 • сърцебиене

 • замъглено зрение

 • разтреперване

 • раздразнителност

 • намалена концентрация

 • обща слабост

 • световъртеж

 • обърканост

Лечение при домашни условия:


- да имат винаги захар и при излизането навън (15 гр или 150 мл.напитка, съдържаща захар)

- ако 15 мин. след приема на захар няма резултат – отново прием на 15 гр захар

- да не си инжектират допълнително инсулин

- при загуба на съзнание, предизвикана от тежка хипогликемия, се изисква спешно лечение с глюкагон


Общи препоръки:


 • винаги да носят захар със себе си

 • спазване часовете на хранене

 • да имат впредвид, че при физическа активност да приемат допълнително въглехидрати (бисквити, сандвич)

 • да носят в себе си писалка за инжектиране на инсулин


Хипергликемия

Причини:


 • пропусната инсулинова инжекция

 • грешки в диетата

 • съпътстващо заболяване

 • неспазване на програмата за физическо натоварване

 • тежък стрес

Признаци:


 • силна жажда

 • често уриниране

 • съха и сърбяща кожа

 • постоянен глад

 • замъглено зрение

 • сънливост

 • гадене

Лечение:


 • да останат вкъщи

 • никога да не спират инсулина

 • контрол на кр.захар и урина

 • инжектиране на бързодействащ инсулин (ако е над 25 mmol/l и ацетон +++ да се обади на лекар)

 • да не намаляват храненето си

 • да изпият поне 2-3 литра неподсладени течности за 24 часа

Общи препоръки:


 • спазване на диета

 • проверка на кр.захар

 • никога да ен спират инсулина

Усложнения


 • диабетна ретинопатия

 • диабетна нефропатия

 • бъбречна недостатъчност

 • невропатия

 • диабетно стъпало

 • мацерация на стъпалото(стриктно спазване на хигиена на кожата и нокти)


Каталог: sesgriji -> 3sem
3sem -> Задължения на м с при провеждане на женска консултация
3sem -> Хронична бъбречна недостатъчност
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на урина за лабораторни изследвания
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на носен и гърлен секрет за лабораторни изследвания
3sem -> Разтваряне и дозиране на антибиотици борба с алергичен шок
3sem -> Задължения на м. С при коремна пункция
3sem -> Наблюдение, обгрижване и обучение на диабетно болни в дома Определение за диабет
3sem -> Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни изследвания
3sem -> Задължение на м с. при провеждане на имунизации и ваксинация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница