Per aspera ad astras


Глава 32 Три Стъпки за По-Лесно Четенестраница9/10
Дата06.05.2017
Размер1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава 32

Три Стъпки за По-Лесно Четене

Възприятието на дислексика и сигурността

Тъй като вниманието и съзнанието на дислексиците са широко разпрострени наоколо в заобикалящата ги среда, те естествено ще погледнат на думата като на дървото в парка. Те ще видят цялото дърво наведнъж. Те не виждат първо листата отляво, после клоните, след това ствола, след това клоните и листата отдясно. Те просто виждат цялото дърво.

Когато дислексиците учат да четат, докато гледат цялата дума, те винаги ще отгатват каква е всяка дума, основавайки се на нейната цялостна поява. Гадаенето ще ги предпазва от чувството за сигурност, от което те се нуждаят да спечелят увереност в своята способност за четене.

Тези прости техники бяха разработени да позволят да се научат повечето базисни умения, необходими за удобство при четене и за да помогнат на дислексиците да учат с лекота и разбиране.

Този процес би трябвало да се използва напълно след като обучаващия се е завършил Овладяването на Азбуката и Овладяването но Пунктуацията както са описани в Глава 31. Също можете да използвате тези техники за кратка сесия по четене след като сте завършили последната стъпка от сесията Консулт по Ориентация, описана в Глава 27.

Започнете да използвате тези техники, когато обучаващия се започне да прави Овладяване на Символа от краткия списък с думи. Това помага да се разнообрази схемата и да се променят задачите от време на време. Това предпазва от скуката. 1. Буквуване-Четене

Целите на Буквуване-Четене са:

 • Да се тренира обучаващия се в движение на очите отляво надясно при четене.

 • Да му се даде възможност да разпознава групи от букви като думи.

Сесията Буквуване-Четене трябва да е ограничена максимум до 10 минути с почивки със същата дължина между сесиите.

На този етап разбирането на това, което обучаващия се чете е без значение. Вашата цел е да го накарате да разпознава буквите в думите и след това да повтаря думата след Вас. Това не е фоничен или фонетичен процес, това е просто буквено разпознаване и разпознаване на думи. Ако той е имал предварителни инструкции в звученето на думите и се опитва да направи това, просто кажете: „Не е необходимо да казваш думата. Само кажи имената на буквите една по една. Всичко, което искаме е да кажеш буквите от азбуката в реда, в който са написани. След това ти казваш думата след като аз я кажа.”Процедурата

Буквуване-Четене тренира мозъка на обучаващия се и очите му да проследяват отляво надясно докато четат. Точно както компютъра трябва да получи данни в правилна последователност, мозъка на дислексика се нуждае от данните в ред както трябва да бъдат прочетени. Правилната последователност за четене в повечето езици е отляво надясно. Разбира се, тази процедура също може да бъде адаптирана за учене, за да се проследяват редовете на втори език, който е устроен отдясно наляво или отгоре надолу.

Дислексиците общо имат два навика на четене, които ограничават тяхната способност:

А) Опитват се да четат твърде бързо

Б) „Работят много усилено” като се концентрират тежко върху материала за четене

Това може да бъде елиминирано чрез Буквуване-Четене.

Преди да се започне всяка сесия, кажете на обучаващия се: „Аз искам да четеш бавно и леко. Да си сигурен в това, което четеш е по-важно, отколкото да бързаш. Да четеш бавно и леко ще направи това лесно за теб.”

Също искайте от него да поддържа ориентацията докато е в процеса на Буквуване-Четене. Когато и да направи грешка или да покаже знаци на концентрация, накарайте го да провери ориентацията. Просто кажете: „Провери твоята точка.” Естествено може и да пропуснете тази стъпка за някой, който не е преминал Консулта по Ориентация.Възрастни срещу Деца

С дете използвайте буквар или читанка за първи клас за процеса. Да правите Буквуване-Четенес възрастен работи по същия начин, но се нуждаете от материали за четене, които няма да изглеждат унизителни за големия човек. Използвайте прости текстове като тази книга или вестник. Дори и тогава може да е трудно в началото, ще има по-голям тласък в самооценката веднъж след като предизвикателството е преодоляно.Нека да започнем

Убедете се, че обстановката е комфортна и адекватно осветена за обучаващия се.

Как да бъдат представени думите може да варира в зависимост от нивото на умения на човека. Много от обучаващите се могат да проучат внимателно от една дума до другата на печатна страница. Други могат да бъдат засипани от множество думи които виждат наведнъж. В този случай използвайте лист хартия да покриете всичко под реда, който обучаващия чете. След това използвайте друг лист хартия да закриете дясната секция на реда, по който работите, така че всяка дума да се открива по отделно като плъзгате листа отляво надясно.

Седнете насреща на обучаващия се с материалите за четене на масата между вас. В началото на сесията му кажете: „ти буквуваш думата. После аз ще кажа думата. После ти казваш думата. Ако внезапно узнаеш коя е думата докато я буквуваш, приключи със спелуването и продължи като кажеш думата без да чакаш мен.”

Представяйте думите, посочвайки ги с пръст или молив, или откривайки ги с лист хартия, както е описано по-горе.

Настоявайте да го прави бавно и леко.

Ваша отговорност е да уловите дезориентацията на обучаващия се. Наблюдавайте за:


 • Заместване, пропускане или промяна на буква

 • Преместване на главата по-близо до страницата

 • Промени на речта такива като колебание, забързване, забавяне или четене с равен, монотонен глас

 • Търкане си врата, не го свърта на едно място или набръчква вежди

При първият знак на каквато и да е дезориентация, покрийте материалите с ръка и го помолете да провери ориентацията. Ако има нужда, вземете си кратка почивка.

Хвалете го за всеки напредък. Вашата похвала е неговата награда. Това ще повиши неговата самооценка.

По време на упражнението ще достигнете до момента, в който обучаващия се разпознава много думи докато ги буквува или дори и преди да започне буквуването. В този момент напредвате към стъпката Бързо-Премини-Буквувай.


 1. Бързо-Премини-Буквувай

Целта на Бързо-Премини-Буквевай е да се продължи тренинга в движение на окото отляво надясно и разпознаването на думите. Да разбере какво е прочел все още не е целта. Ако по-скоро сте откривали думите, отколкото да сте му ги посочвали, накарайте го да плъзга листа хартия, за да открива отделните думи и редове на текста. Когато обучаващия се подобри уменията си в разпознаване на думите и движението на очите, махнете листа хартия, който плъзга отляво надясно плъзгайте само листа надолу по страницата, за да открива един цял ред.

Новата инструкция е: „Нека очите ти бързо преминат през думата. Ако думата не излезе от устата ти, премини бързо през нея отново. Ако и втория път не можеш да я кажеш, буквувай я. след това аз ще ти кажа какво е това, а ти ще я повториш.”

При първия знак за каквато и да дезориентация, покрийте материалите с ръка и помолете обучаващия се да провери ориентацията.

Искрено похвалете всеки знак на подобрение.

Ако работите с дете, използвайте буквар или читанка за първи клас, използвайте тази стъпка докато повечето думи са разпознати докато преминава бързо през тях. Тогава кажете: „Тази книга е много лесна. Ние се нуждаем от нещо по-трудно.” Увеличете трудността на материала с един по-горен клас. Първо обучаващият се може да изпита съмнение или да е резервиран за четенето на нещо по-трудно. Кажете: „Ако е прекалено трудно, ние винаги можем да се върнем на предишното.”


 1. Картина-до-Пунктуацията

Единствената цел на четенето е разбирането на това, което е прочетено. Четене без пълно и завършено разбиране на това, което е прочетено е извора на по-голямата част от неразбирането по всеки предмет, във всеки клас.

Целта на Картина-до-Пунктуацията е пълно и завършено схващане на прочетеното.

В западните писмени езици, всяка завършена мисъл е последвана от или заобиколена [оградена] от пунктуационни знаци. Всяка завършена мисъл може да бъде или картина, или почувствана.

Кажете на обучаващия се: „Сега ще добавяме смисъл съм това, което четем. За нас пунктуацията означава „картина.” Когато видиш препинателен знак изгради си картина в ума на това, което току що си прочел.”

Картина-до-Пунктуацията е допълнителна стъпка към Бързо-Премини-Буквувай.

Посочете препинателните знаци, където обучаващия се би трябвало да спре и да формира ментална картина: • Точка

 • Удивителен знак

 • Въпросителен знак

 • Запетая

 • Кавички

 • Точка и запетая

 • Тире

 • Големи и малки скоби

 • Две точки

Накарайте го да прочете кратко изречение или главно изречение (само думите, водещи до първия препинателен знак). Спрете го да гледа в думите, които току що е прочел покрийте думите с ръка, ако трябва.

Попитайте го: „Какво виждаш?”

Ако главното изречение е нещо, което не може са се представи с картина, като „отдавна отдавна,” или „имало едно време,” попитайте: „Какво чувстваш?” или „Какво означава това за теб?”

Понякога ще се натъкнете на непускови думи или думи, които са нови за него просто той не знае тяхното значение. Когато това се случи, Вие може да обясните смисъла на думата или потърсете в обикновен речник.

Някои пускови думи ще причинят дезориентации. Посочете, че думата е пускова дума, кажете: „Провери точката си” и намерете до където е стигнал. Ако вече е направил Овладяването на Символа на тази дума, Вие трябва да намерите точната дефиниция на думата, която също ще бъде нужно да се овладее.

В един момент обучаващият се ще започне да чете по желание и за удоволствие. Веднъж след като сте забелязали, че някой чете статии просто, защото са му интересни, Вашата работа е свършена. Правете още тренировки само, ако са поискани и окуражавайте обучаващия се да използва Овладяването на Символа за всякакви думи или изрази, които причиняват объркване.Глава 33

Овладяване на Символа за Думите

Повечето хора включително и онези без Дислексия, не знаят дефинициите на общите пускови думи, дори това че се случва да бъдат най-често използваните думи в английския език. Аз съм срещал учители по английски език, които не могат да дефинират „а” или „the”, освен като „членове.” Уменията за четене и схващане на всеки ще бъдат широко подобрени чрез овладяването на дефинициите на тези думи.Концентрация Не се Разрешава

Овладяването на Символа трябва да е забавна дейност, като игра. Смятайте, че думите и символите са малки пъзели, с всяка дефиниция оформяте парче от пъзела. Повечето дислексици са имали фрустриращ опит в училище, така че много разчитат на механичната меморизация, за да дадат появата на научаване на нещо. Построяването на форми на буквите от глина не само помага да се разчупи навика на тежката концентрация, но позволява на човек да направи нещо творческо като дейност за научаване.

Когато правите Овладяване на Символа самите вие или помагате на някой друг с това направите го истински опит за научаване. Направете го така, че понякога да се допускат грешки или нещата да се объркат. Намирането на грешките е един от най-добрите начини за учене. Много малко хора вече са научили или знаят дефинициите на тези думи.

Ако обучаващият се обърка на определена дума или символ, просто отбележете за бъдеща съпоставка и продължете с друга, която е лесна. Ако ви стане досадно, направете почивка и проверете ориентацията.

Следват стъпки по Овладяване на Символа и процедури за думите, няколко съвета как да започнете и списъка с пусковите думи.

Процедура по Овладяване на Символа


 1. Погледнете думата в речник.

 2. Ако не знаете как да я произнесете,открийте това.

 3. Прочетете първата дефиниция и примерните изречения на глас.

 4. Установете ясно разбиране на дефиницията. Обсъдете я. направете изречение или фраза, използвайки думата в дефиницията.

 5. Направете глинен модел на концепцията, описана от дефиницията. Как да направите модел от глина е описано в съветите по-долу.

 6. Направете символа или буквите на думата от глина. Убедете си, че думата е буквувана коректно. Използвайте малки букви, освен ако думата е собствена име, което нормално е с главна буква.

 7. Направете ментална картина на това, което е създадено.

 8. Кажете на глас на модела: „Това е (думата), означава (дефиницията).” – Пример: „Това е висок, означава повече от нормалната височина.”)

 9. Кажете на глас към думата или символа: „Това казва (думата).” – (Пример: „Това казва висок.”)

Направете повече изречения или фрази докато можете да го правите толкова лесно. Убедете се, че употребата на думите съвпада с дефиницията, която току що направихте.

Тези допълнителни упражнения са по избор:

а) Докоснете и кажете буквите на думата.

б) Напишете думата.

Преди да се гмурнете в малките думи, практикувайте стъпките от Овладяването на Символа с лесни думи като агне, ябълка или котка. Съществителните имена са лесни да бъдат изобразени и направени от глина. След това опитайте с глагол или прилагателно име като скачам или висок. Това ще даде на обучаващия се възможността да прави всяка стъпка.

Картинка от стр. 225

the1. онова, което е тук или вече е споменато. (Подай ми топката. Отвори книгата.)

Картинка от стр. 2252. един от поредица или група. (Мъжът отляво е по-висок. Вземи онова отгоре.)

3. всеки един от определен вид. (Портокалът е плод. Слонът е бозайник.)

Примери как три дефиниции на думата the могат да бъдат представени с Овладяване на Символа.

В зависимост от индивида може и да има допълнителни пускови думи, освен онези, изброени по-долу, които се нуждаят да бъдат овладени. Това може да са ключови думи по труден предмет, думи, които са постоянно грешно буквувани, омоними, нови думи или думи които повтарящо се са грешно прочетени. Просто ги отбележете, когато се натъкнете на тях и ги добавете към списъка от думи, които трябва да бъдат овладени.Съвети за Овладяване на Символа за Малките Думи

„Пусковите” думи, изброени по-долу, са онези които най-често причиняват объркване и дезориентация при четене, писане или комуникиране. Те са объркващи, защото:

а) Човек няма ментална картина за това какво думата означава или представлява.

б) Много от тези думи имат различни значения.Ето и начини да ги овладеем по-лесно:

 1. Използвайте речник, който дава примерни изречения или фрази заедно с всяка дефиниция.

 2. Продължавайте да образувате примерни изречения или фрази със специфичната дефиниция, докато сте сигурни, че я знаете и използвате удобна тази дума с тази дефиниция.

 3. Започнете с думи, които имат малко дефиниции, такива като членовете a, an, the или местоименията аз, ти, мен, ние, него, нея, това или онова.

 4. Заместете дефиницията за самата дума във фраза или изречение. Това помага да се изясни значението, така че вие ще знаете дали използвате думата правилно.

Пример:

Думата а може да означава „един” или „за всеки.” Ако правите първата дефиниция, където означава „един” и изречението е „Eggs are $1.00 a dozen. („Яйцата са $1.00 една дузина”), можете да замените дефиницията „една” за думата а в изречението. „Eggs are $1.00 one dozen.” – не звучи правилно на английски или не дава смисъла. Използвайки другата дефиниция, „за всеки”, заместването ще бъде: „Яйцата са $1.00 за всяка дузина,” което е правилно.

 1. Овладявайте първата или главната дефиниция за всяка дума от списъка и правете само от две до четири дефиниции за една сесия. Да правите прекалено много дефиниции на веднъж ще причини объркване. Веднъж като сте изработили първата или главната дефиниция на всяка дума, преминете през списъка и завършете останалите дефиниции за всяка дума.

 2. Ако попаднете на дефиниция, на която не разбирате смисъла, вероятно има дума в самата дефиниция, която не разбирате. Трябва да проверите тези думи и да ги овладеете или потърсете в друг речник, дали не обяснява тази специфична дефиниция по-ясно.

 3. Глаголът „съм” и неговите форми като е, бях и сме или сте са най-трудните думи от списъка за овладяване. Запазете ги за последно и имайте учебник по граматика под ръка.

 4. Убедете се, че глинените фигурки и моделите са „реалистични.” Това не означава, че трябва да бъдат изключително артистични или точно както в живота. Това означава, че те трябва да са триизмерни и трябва да представляват физическа реалност в разпознаваем вид. Не трябва да са крайно абстрактни или символични. Безформено топче от глина не може да бъде представително за кола; Безформеното топче най-малкото може да има четири колела.

 5. Моделът от глина на човек може да бъде направен да изглежда като стояща фигурка, но трябва да е широк и здрав достатъчно, за да стои от само себе си. Когато се нуждаете да покажете действие или емоция, е нужно ръцете и краката да бъдат позиционирани, а главата да има изражение на лицето, според емоцията.

Картинка от стр. 228

Детска дефиниция за думата „и.”

 1. Използвайте глинени стрелки да покажете посоки или последователност.

 2. Правете глинено въженце към „сапунени мехурчета като в комиксите”, което е прикрепено към главата на човечето, за да покаже, че нещо е идея или се случва в ума. Покажете какво се случва в ума в границите на „мехурчето.”

 3. Направете глинени букви на думите с малки печатни букви по начина, по който най-често се появяват в книгите. Само собствените имена са винаги с главна буква. Проверете дали сте изписали думата вярно, след като сте я направили от глина.

 4. Някои думи са групирани с техните различни времена и форми. Трябва да използвате учебник по граматика, за да ги разберете напълно. Това е възможност да се научи и овладее какво става с думата, когато поставяте различни окончания, а също и как думите могат да се променят в зависимост от това дали говорите за настоящето, миналото или бъдещето.

 5. Докато напредвате с думите, може да забележите, че дефинициите за всяка дума са групирани съобразно какъв вид думи са (части на речта: съществително име, прилагателно име, наречие, глагол, местоимение, съюз, предлог или междуметие). Погледнете в учебник по граматика и научавайки какво точно представляват, може да направи за вас различните дефиниции по-ясни.

Картинка от стр. 230

Глинен модел на думата „съществително име.” 1. Ако дефиницията изглежда трудна или объркваща, направете кратка почивка. Погледнете през прозореца, станете за минутка или просто протегнете ръце и се убедете, че ориентацията е проверена преди да продължите.

Малките Думи

Ключовите Пускови Думи за ДезориентацияОтбележете: Думите с повече от една форма са удебелени и са последвани от техните форми.

за

отново


преди

всички


почти

също


винаги

и

всекикакто и да е

по всякакъв начин

като

при, у


на далеч

назад


съм

си

есме

сте


са

бях


беше

бяхме


бяхте

бяха


бил

била


били

защото


ставам (някакъв)

станах


става

преди


между

но, обаче

от, до,

мога

бих могъл

не мога

идвам

дойдох


идва

правя

направих


прави

направено

не

долу


всеки

който и


друг

дори


всичко

за

отпред

пълен


отивам

отива


отишъл

отидох


имам

имах


има

той


той е

нея


неин

тук


него

негов


как

аз

аков

не е


то

негово


то е

просто


минал

напускам

напуска


напуснал

най-малко

по-малко

нека


хайде да

харесвам

харесвах


харесва

правя

направих


прави

много


може

може би


мен

мой


повече

най-


нито

никога


сега

от

на, върхуедин

отгоре на

или

друг


други

в противен случай

наш

навън


извън

отгоре


поставям

постави


поставил

бягам


избягах

бяга


същия

виждам


видях

видял


видян

тя

тя еще

бих


така

някои


скоро

стоя


стои

стоеше


такъв

сигурно


взимам

взима


взе

отколкото

че

онзи


онова е

техен


тях

после


там

тези


те

те са


този

онези


през

към


също

ако не


освен

докато


нагоре

според


нас

ние


какво

кога


къде

дали


който

чийто


защо

с

безне ще

би

все ощевие

ваш


твой

тогава

Глава 34

Да Продължим Процеса

Целта да преведем някого през процедурите, описани в предходните глави, е да коригираме аспекта на обучителна неспособност на Дислексията.

Програмата, предлагана нашия консултативен център, отнема средно 30 часа. По-голямата част от времето е посветена на Овладяване на Символа за собствените и уникални пускови символи на всеки човек. Нашата работа е да тренираме хората в уменията за контролиране на ориентацията и да им помогнем да овладеят техниката Овладяване на Символа. Завършването с думите от Малкия Списък е тяхната домашна работа след изпълнението на нашата програма.

Ние също така обучаваме родители, съпрузи или друг член от семейството на основни обучителни техники, така че те могат да продължат да предлагат подкрепа в къщи. Хората, преминали през програмата, се връщат за една или повече кратки сесии „по настройка.”

Задачата на коригирането не е завършена наистина докато задължителните решения на човек не престанат да действат. Колкото повече той продължава да използва старите решения, той също и запазва стария проблем, защото нищо няма да се промени за постоянно. Затова, за да се коригира Дислексията, старите, задължителни решения просто трябва да си отидат. Цялата последователност от събития, които са резултат от това, човек достига до старо решение на първо място е започнало, защото той не би могъл да мисли с пускова дума. Овладявайки само първата или първоначална дефиниция на пусковата дума, ще му позволи да започне да мисли с тази дума невербално. Тази дума ще спре да причинява старото решение да се появи. Когато всяка дума е овладяна – дори частично – старите решения ще се изгубят от само себе си.

Старите решения не са повече стимулирани, затова няма да се случват автоматично. Когато човек преживява нещо той ще открие неща, които работят по-добре от старите решения. Колкото по-скоро той преживява по-добрия начин да се справя с нещата, толкова повече старите решения са заменени.

Идеята, че дълбоко запечатаните задължителни поведения биха могли просто да отпаднат от само себе си, звучи невероятно, но е така, особено в едно търпеливо и подкрепящо обкръжение. След няколко месеца повечето от тях ще изчезнат.

Преживяването на загубата на едно старо решение е изцяло доказателство, че човек се нуждае да узнае със сигурност, че неговата Дислексия е коригирана и че промяната е постоянна.

Това не означава че дислексиците трябва да овладеят само първата или първоначалната дефиниция на пусковите думи. Това е когато старите решения започват да изчезват, но една дума не е овладяна наистина докато всичките й дефиниции не са овладени. Дислексиците трябва да упражняват тяхната дарба на умението и наистина да свършат работата си задълбочено.

Човек също така трябва да помни да проверява ориентацията си винаги, когато се появи дезориентация по каквато и да е била причина. Ще има неща, различни от думите, в живота му и заобикалящата го среда, които могат да стимулират дезориентация. Тези спонтанни дезориентации не са Дислексия, но те споделят същите характеристики. Те могат често да причинят фобии. Ориентацията ги изключва. Въпреки това, напълното справяне с фобиите не е предмет на тази книга.

Човек също трябва да продължи да овладява объркващите го думи, когато се натъкне на тях, използвайки процедурата по Овладяване на Символа. Това е великолепен начин да изучава нови предмети. Всъщност, за много коригирани дислексици, обучаващи се в колежи и университети, просто овладяването на думите от кратките речници в учебниците с този процес им позволява да постигнат 3,0 или по-добра точка.

Последната мисъл, която искам да ви оставя е нещо, което казах в края на Глава 21.Когато някой овладява нещо, то се превръща в част от този човек. То става част от мисълта на индивида и творческия процес. То допълва качество със своята есенция към всяка последваща мисъл и съзидание на индивида.

Каталог: 07knigi


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница