Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа културастраница1/6
Дата17.08.2018
Размер0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Примерно годишно тематично разпределение
за смесени подготвитeлни възрастови групи
5 – 6-ГОДИШНИ и 6 – 7-годишни
по Физическа култура


Месец

Седмица

Образователно ядро

6 – 7 г.

Тема

6 – 7 г.

Очаквани резултати

6 – 7 г.

Образователно ядро

5 – 6 г.

Тема

5 – 6 г.

Очаквани резултати

5 – 6 г.

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IX

6 – 7 г.

1.

Довиждане, лято!5 – 6 г.

1

Довиждане, лято!ЕПДД

ФД


1/1

Знам и мога – измерване на физическата дееспособност на децата

(входящо проследяване)


Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на долните крайници;

– бягане на 50 м;

– скок на дължина с два крака от място.

Установяване на равнището на знанията и уменията за бягане по права, стартиране при сигнал, скачане с два крака.ЕПДД

ФД


1/1

Ходене, лазене, търкалянеИзпълнява разучени във втора група двигателни действия:

– ходене в колона с престрояване в кръг и обратно;

– равновесно ходене по торбички;

– лазене от коленна опора с провиране;

– търкаляне на топка от клек към предмет.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (подвижна игра с бягане).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, двигателно тестиране.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, поточен, посменен и игров метод.

1

2

3

4

5

6

7

8

9СПДД

ФД


1/2

Игри с топкаПрилага в игрови условия овладени двигателни умения за подхвърляне и тупкане на топка с една и две ръце, подаване и ловене с две ръце.

Проявява бързина и ловкост.

Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.


СПДД

ФД


1/2

Туризъм


(излет)

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност.

Прилага двигателни умения в подвижни игри сред природата.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


двигателно упражняване и игров метод.
ИДД

ФД


1/3

Бягам бързо, скачам надалеко, хвърлям точно.Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане и хвърляне в цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-силовите качества.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.


ИДД

ФД


1/3

Музикални подвижни игриПрилага овладени двигателни умения в музикални подвижни игри.

Подобрява координацията на движенията си.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателната дейност.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,обяснение, игров и състезателен метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание, обяснение и игров метод.
6 – 7 г.

2.

На път за детската градина5 – 6 г.

2

Аз се движа безопасноЕПДД

ФД


2/1

Знам и мога – измерване на физическата дееспособност на децата

(входящо проследяване)


Установяване на равнището на двигателните качества издръжливост и сила на горните крайници;

– бягане на 200 м;

– хвърляне на топка 1 кг.


ЕПДД

ФД


2/1

Бягане, скачане, хвърлянеИзпълнява разучени във втора група двигателни действия:

– бягане в права посока и на зиг-заг;

– скок на дължина от място с два крака;

– хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце в далечина.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила.

Проявява положително отношение към двигателната дейност.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване,двигателно тестиране.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, поточен, посменен и игров метод.
СПДД

ФД


2/2

Игри с топка

(футбол)


Придобива представа за търкаляне на топка с долната част на ходилото с ляв и десен крак и вътрешен удар към стена – разучаване.

Владее топката при водене.

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане, хвърляне и катерене.

Повишава физическата си дееспособност.ФД

2/2

Измерване на физическата дееспособност на децата

(входящо проследяване)


Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна сила на ръцете и раменен пояс:

– бягане на 40 м;

– хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, състезателен и станционен метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание, обяснение, двигателно упражняване, двигателно тестиране.
ИДД

ФД


2/3

Игри с топкаПрилага в игрови условия овладени спортноподготвителни умения.

Проявява стремеж към постижения и себедоказване.ИДД

ФД


2/3

Народни подвижни игриПрилага овладени естественоприложни движения в народни подвижни игри.

Повишава физическата си дееспособност.

Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,игров метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание, обяснение и игров метод.

X

6 – 7 г.

3.

Есен е!5 – 6 г.

3

Есен е!ЕПДД

ФД


3/1

Строй се, преброй се!Има основна представа за ориентиране в пространството (основни посоки на движение – напред, назад, наляво и надясно).

Реагира бързо и точно на подадени команди.

Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и обратно.

Бяга и играе подвижни игри с бягане.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Изпитва емоционална удовлетвореност от двигателната дейност с организационен характер.ЕПДД

ФД


3/1

Ходене, лазене, провиранеИзпълнява разучени във втора група двигателни действия:

– катерене по ниска катерушка;

– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

– хвърляне на малка топка с една ръка от горе във вертикална цел.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина (подвижна игра с бягане).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров и състезателен метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен и станционен метод.СПДД

ФД


3/2

Игри с топка

(футбол)


Придобива представа за спиране на търкаляща се топка с крак (с вътрешна и долна страна на ходилото) – разучаване.

Формира умения за боравене с топката с крак – изпълнява търкаляне на топка с крак на място и в движение; изпълнява удар с вътрешната част на ходилото към стена в различни посоки (с десен и ляв крак).

Повишава физическата си дееспособност чрез

развиване на взривна сила на долните крайници (подскоци с придвижване).

Проявява стремеж към постижение.


ФД

3/2

Измерване на физическата дееспособност на децата

(входящо проследяване)


Установяване на равнището на двигателното качество взривна сила на долните крайници и точност на стрелбата:

скок на дължина от място;

– хвърляне на малка плътна топка от 80 г във вертикална цел.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, групов, посменен и игров метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, двигателно тестиране.ИДД

ФД


3/3

Строй се, преброй се!Прилага в игрови условия овладените умения за строяване, престрояване, маршируване.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява интерес към двигателната дейност с организационен характер.


ИДД

ФД


3/3

Всеки на своето мястоПрилага разучени двигателни действия в игри с организационен характер.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,обяснение, игров метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание, обяснение и игров метод.
6 – 7 г.

4.

Грижи за растенията5 – 6 г.

4

Правила за безопасностЕПДД

ФД


4/1

Строй се, преброй се!Изпълнява групиране и прегрупиране на място и в движение по команда.

Прилага в игрови условия овладени видове ходене, бягане, лазене и др.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.ЕПДД

ФД


4/1

Строй се!Придобива представа за строяване от разпръснат строй в колона, в редица, в кръг и обратно – разучаване.

Изпълнява:

– бягане с вземане и оставяне на предмет;

– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

– подскоци с придвижване напред.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество взривна сила (на долните крайници).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.


6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,обяснение, двигателно упражняване, игров, поточен и посменен метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


описание, обяснение, двигателно упражняване, игров, поточен, посменен и станционен метод.
СПДД

ФД


4/2

Игри с топка

(футбол)Придобива представа за подаване по двойки с вътрешната част на ходилото с десен и ляв крак на място и спиране на подадена топка (разучаване).

Изпълнява разучени елементи от футболната игра.

Владее топката при подаване с десен и ляв крак.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество издръжливост (по-продължително равномерно бавно бягане).

Проявява стремеж към постижения, коопериране и взаимодействие.


СПДД

ФД


4/2

Игри с топка

(детски футбол)


Придобива представа за търкаляне на голяма гумена топка с долната част на ходилото на място (с десен и ляв крак) и търкаляне на топка от място към стена с вътрешната част на ходилото – разучаване.

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане, хвърляне и катерене.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява интерес към разучаваните елементи от футболната игра.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен и посменен метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен и станционен метод.
ИДД

ФД


4/3

Игри с топка

(футбол)


Прилага изучените елементи в игрови условия.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява стремеж към постижения, коопериране и взаимодействие.


ИДД

ФД


4/3

Подвижни игриПрилага комбинации от двигателни действия в подвижни игри за развитие на моториката.

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,обяснение, игров

метод.


5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание и игров метод.
6 – 7 г.

5.

Животните през есента5 – 6 г.

5

Есенни плодове и зеленчуциЕПДД

ФД


5/1

Гимнастици

(равновесие)


Придобива представа за равновесно ходене по тясна повърхност (гимнастическа пейка) – разучаване.

Изпълнява комбинации от овладени естественоприложни двигателни действия – бягане, лазене, катерене и др.

Развива равновесна устойчивост.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество сила на горните крайници (хвърляне на плътна топка 1 кг).

Проявява положително отношение към двигателната дейност.


ЕПДД

ФД


5/1

Ходене


(равновесно)

Придобива представа за равновесно ходене по тясна повърхност (гимнастическа пейка с височина 30 см и ширина 15 см) – разучаване.

Изпълнява:

– строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг;

– придвижване от свита стояща опора към ориентир;

– бягане с вземане и оставяне на предмет.

Развива равновесна устойчивост.

Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното качество бързина.

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, описание,обяснение, двигателно упражняване, игров, поточен, посменен и станционен метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен, посменен и станционен метод.СПДД

ФД


5/2

Игри с топка

(футбол)


Изпълнява разучени елементи от футболната игра – водене на топката с крак, подаване по двойки, спиране на подадена топка.

Развива скоростно-силови качества на долните крайници (чрез бегови упражнения).

Изразява стремеж към взаимодействие с партньор.


СПДД

ФД


5/2

Игри с топка

(детски футбол)


Придобива представа за водене с търкаляне на топката напред с предно-горната част на ходилото, подаване по двойки на голяма гумена топка (с вътрешната част на ходилото) и спиране на подадена топка – разучаване.

Бяга и играе подвижни игри с бягане.

Развива скоростно-силови качества на долните крайници.

Изразява стремеж към взаимодействие с партньор.6 – 7 г.

Форма: ПС.

Методи:

показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен и посменен метод.5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, обяснение, описание, двигателно упражняване, игров, поточен и посменен метод.
ИДД

ФД


5/3

Строй се, преброй се.
Прилага овладени умения за строяване и престрояване в игрови условия.

Ориентира се в пространството.

Проявява интерес към двигателната дейност с организационен характер.


ИДД

ФД


5/3

Подвижни игриПрилага в игрови условия овладени двигателни умения:

– равновесно ходене по гимнастическа пейка;

– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин;

– бягане с вземане и оставяне на предмет.

Повишава физическата си дееспособност.

Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.Форма: ПС.

Методи:


показ, описание,

обяснение, игрови

метод.

5 – 6 г.

Форма:


ПС.

Методи:


показ, описание, игров метод.
6 – 7 г.

6.

Богатствотона есента

5 – 6 г.

6

Животните – мои приятелиЕПДД

ФД


6/1

Аз мога (усъвършенстване)Изпълнява разучени двигателни действия:

– групиране и прегрупиране по команда;

– равновесно ходене по пейка;

– комбинации от приложни двигателни действия (бягане, лазене, катерене и др.).

Повишава физическата си дееспособност.


ЕПДД

ФД


6/1

Аз мога (усъвършенстване)Изпълнява разучени двигателни действия:

– строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг и обратно;

– равновесно ходене по пейка;

– комбинации от разучени приложни двигателни действия – бягане, лазене, катерене, скачане.

Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на двигателните качества.

Свързва определени движения с придвижването на различни животни.6 – 7 г.

Форма: ПС.


Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница