Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница2/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании

- 9.02.2016 г., с. Константин, общ. Елена

- 9.02.2016 г., с. Горско ново село, общ. Златарица

На информационните кампании бе представена информация за подхода ВОМР, както и такава за подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на  ПРСР 2014-2020.

1.3. Информационни срещи/семинари

- 10.02.2016 г., гр. Златарица

- 10.02.2016 г., гр. Елена

На 10.02.2016 г., се проведоха информационни срещи/семинари. Основните теми, които бяха разгледани на срещите са: „Принципи и ползи от прилагането на подхода ВОМР”, „Финансиране и координация на ВОМР”,„ Изисквания към МИГ.

1.4. Информационна конференция

- 30.03.2016 г., гр. Златарица

- 10.03.2016 г., гр. Елена

На 10.03.2016 г., и 30.03.2016 г., бяха проведени информационни конференции, на които бяха представени възможностите, които „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“ предоставя на местните общности за финансиране на стратегия за ВОМР.

2.1. Обучение на екипа на МИГ, вкл. Представители на партньори

- 26-27.04.2016 г., гр. Елена

На 26-27.04.2016 г., в град Елена се проведе двудневно обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньори.2.2. Обучение на местни лидери

- 29.03. 2016 г., гр. Елена

-29.03.2016 г., гр. Златарица

На 29.03.2016 г., в гр. Елена и гр. Златарица се проведоха обучения на местни лидери. Обучението бе насочено към съчетаване на теоретичната и  практическата част.

4.1. Работна среща свързана с консултиране за подготовка на стратегията

- 9.02.2016 г., гр. Златарица

- 9.02.2016 г., гр. Елена

На 9.02.2016 г. се проведоха работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията за ВОМР. Основните теми на работните срещи бяха насочени към „Представяне на изискванията към стратегията за ВОМР в новия програмен период

4.3. Информационни срещи свързани с консултиране с местната общност

- 12.04.2016 г., гр. Елена

- 12.04.2016 г., гр. Златарица

На 12.04.2016 г., се проведоха информационни срещи. Пред заинтересованите страни на общността бе представена рамката на стратегията за ВОМР на територията.

- 13.04.2016г., гр. Елена

На 13.04.2016 г., в сградата на община Елена се проведе финална информационна среща. Пред заинтересованите страни на общността бе представена окончателната рамката на стратегията за ВОМР на територията.

4.4. Обществено обсъждане

- 12.04.2016 г., гр. Елена

- 12.04.2016 г., гр. Златарица

На 12.04.2016 г., се проведоха обществени обсъждания на разработената стратегия за ВОМР. Основните акценти в обсъждането бяха насочени към: Представяне на стратегическата рамка за ВОМР на територията и включените в стратегията мерки; Представяне на финансовите параметри на стратегията и критериите за избор на проекти;

-27.05.2016 г., град Елена

Цялостно представяне на стратегията за ВОМР

Общото събрание на „МИГ общини Елена и Златарица“ прие стратегията за ВОМР на 27 май 2016 г. Подробният списък, който включва разпределение на участниците в събитията е даден в приложение.


2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:


Броят на участвалите в разработването на Стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица” е 426 души. От тях „Уникални“ са 156 души. Анализът показва, че 100% от идентифицираните групи заинтересовани страни са участвали в разработването на стратегията за ВОМР. Едва 3% от участниците са представители на група извън дефинираните. От групите заинтересовани страни, с най-висок процент са представителите на местната власт (община Елена и община Златарица) и представителите на местния бизнес в сферата на земеделието, преработката и производството – 26%. Предвид спецификата на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ високия процент представители на двете групи е обоснован. На следващо място с 13% се нареждат представителите на местния бизнес в сферата на услугите, представителите на културната и образователната сфера съответно с 12% и 11%. С най-малък процент са представителите на религиозната сфера – 1%, следвани от представителите на местен бизнес в сферата на туризма и образователна сфера – 4%.

За целите на анализа са изведени и анализирани заинтересованите лица участвали в разработване на стратегията по сектори. С най-висок дял – 43% са представителите на стопански сектор, следвани от нестопански сектор – 31% и публичен сектор – 26%

Подробният списък, който включва разпределение на участниците по сектори и заинтересовани групи е даден в приложение.


3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:


(не повече от 10 страници)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница