З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 гДата21.08.2018
Размер191.85 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 – 229
с. Иваново, 10.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Щръклево, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2744/09.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД-08-02/03/04/05/06/07/08/09/ от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.


З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ, ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ", БУЛСТАТ: 117692807 по фирмено дело № 1454/2003 г, вписано в регистъра на Русенски окръжен съд, партида № 4050, том 96, стр. 125, със седалище и адрес на управление: с. Щръклево, община Иваново, област Русе, представлявано от Димитър Иванов Матеев.


  1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 84049, както следва:


имот №

дка

собственик

ползвател

1

89300

3,900

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ СИРАКОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

2

89324

3,443

ЦОНЬО МИХАЛЕВ ЧАВРОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

3

89328

1,560

МИТА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

4

89363

3,000

ЙОРДАНКА НЕДЕВА ДИМИТРОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

5

90038

7,499

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

6

90039

10,751

ИЛИЯН ГЕЦОВ ИЛИЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

7

90055

5,000

ЙОРДАН ИВАНОВ АВРАМОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

8

90131

2,998

САФИЕ АКИФОВА КАРАКАШЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

9

90133

3,001

ВЪРБА ДАНЕВА ВЕЛИКОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

10

90147

3,599

МАРИЯ НЕДЕВА ЙОРДАНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

11

90161

3,501

ИВАНКА ХРИСТОВА НЕДЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

12

90187

2,675

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

13

91064

3,398

АТАНАС АНТОНОВ ИВАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

14

91157

5,001

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

15

91181

4,000

ПАНИ ДАНЕВ БИЛЧЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

16

91216

8,499

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

17

91226

2,300

ВЪРБА ДАНЕВА ВЕЛИКОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

18

93010

3,999

ПЕТЪР СИМЕОНОВ АБРАШЕВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

19

94054

2,925

МАРИЯ ЛАЗАРОВА МЕЧКАЛИЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

20

94107

36,199

ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДИЧЕВА-СОКОЛОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

21

94143

4,000

ПАНИ ДАНЕВ БИЛЧЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

22

94199

3,000

ТОДОРИЧКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

23

94217

3,000

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

24

94220

1,050

ИЛИЯ ИЛИЕВ РАЙКОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

25

94221

1,416

ИВАН МАРИНОВ ЦАКОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

26

94231

1,446

СТОЯН АНГЕЛОВ ДУПЕНОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

27

94241

2,900

НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

28

95188

3,000

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

29

95245

107,000

ЕТ " КАРАМАНЕКСПОРТ-САБРИ КАРАМАНОВ"

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

30

95258

4,001

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

31

95318

5,500

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

32

95360

9,500

НИКОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

33

96050

4,796

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

34

96063

1,595

КИРИЛ ИЛИЕВ РАЙКОВ*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

35

96102

7,000

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

36

96175

3,001

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

37

96205

3,001

РОСИЦА ВЕЛИКОВА КАЛАЙДЖИЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

38

97039

3,000

МАРИН ДАНЕВ ВЪЛКАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

39

97064

10,691

КЕРЧО МАРИНОВ ПИШЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

40

97109

5,002

РУСАНКА ПЕТРОВА МИТЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

41

97169

3,060

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

42

97187

4,199

МИТА НЕДЕЛЧЕВА КАМБУРОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

43

97189

1,780

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

44

97229

5,500

ЙОРДАН ИВАНОВ АВРАМОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

45

97250

3,998

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

46

97300

10,000

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

47

97310

7,900

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

48

97317

6,159

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

49

97318

1,222

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

50

97397

9,858

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

51

98001

1,500

ГИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

52

98002

2,300

ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

53

98004

1,500

АНГЕЛ ВУРБАНОВ КУТИНЧЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

54

98005

1,500

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИРЯКОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

55

98007

2,050

ОБЩ.ИВАНОВО

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

56

98008

1,000

ДАНИ МАРИНОВ ДИМИТРОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

57

98009

1,000

ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИХОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

58

98010

0,500

ГЕНО ВЕЛИКОВ КИРЯКОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

59

98011

0,500

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

60

98012

0,500

ДАНА СТОЯНОВА КЕРЧЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

61

98014

1,000

ПАУНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

62

98015

1,001

ДИМИТЪР ДРУМЕВ ПЕТРОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

63

98016

1,000

НИКОЛИНА ДАНЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

64

98017

1,000

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ДРУМЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

65

98018

1,000

ИВАНКА ДАНЕВА ЙОРДАНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

66

98019

2,000

ИВАН ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

67

98020

1,200

ЮРОКАПИТАЛ ФИНАНС АД

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

68

98021

0,601

ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА СТОЯНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

69

98022

1,000

АНГЕЛ ДАНЕВ МИНЧЕВ-БУХТЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

70

98023

1,050

ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

71

98024

0,400

ЙОРДАН МИТЕВ ЧОКОЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

72

98025

0,800

ЙОРДАН МИТЕВ ЧОКОЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

73

98026

0,400

ЙОРДАН МИТЕВ ЧОКОЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

74

98027

1,100

ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ТОРМАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

75

98028

5,001

ВЕЛИЧКА ПЕНЧЕВА БАЛКАНСКА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

76

98029

1,000

ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

77

98030

1,000

ГИНА ГАНЕВА ФИЛИПОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

78

98031

1,000

ТИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

79

98032

1,000

ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАНОЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

80

98033

0,599

МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

81

98034

0,300

ЯНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

82

98035

0,300

БОРИС ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

83

98036

1,000

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

84

98037

1,600

ГЕОРГИ ДАНЕВ МИЦОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

85

98038

2,000

ИВАНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА*

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

86

98039

2,000

МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

87

98040

4,030

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

88

98041

4,200

МАРИЯ ПЕНЕВА СТОЯНОВА

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

89

98042

5,000

СТАНЧО ИВАНОВ ЯКОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

90

98043

1,452

ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"

91

98044

5,000

ЯНКО ИВАНОВ ЯКОВ

ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ"417,207

  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Щръклево е в размер на 18 лв /осемнадесет лева/ на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ ЕТ"ДАЙМА-ДМ-Д.МАТЕЕВ", БУЛСТАТ: 117692807 да внесе сумата 7 509,73 лв /седем хиляди петстотин и девет лева и седемдесет и три сттинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN BG55UBBS80023300199810 BIC UBBSBGSF, ОББ, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта, за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.КМЕТ: .............................

/ Д. Матеева /

Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница